Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Elkrisen hotar matproduktionen

I de två elområdena med högst elpriser – SE3 och SE4 – ligger cirka 90% av den svenska livsmedelsproduktionen. Den energikris vi har idag i syd är en potentiell kris för hela den produktionen.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

LRF efterfrågar snabba och effektiva åtgärder för att säkra den svenska matproduktionen. Våra medlemsföretag är en del av lösningen på framtidens utmaningar. Vi producerar livsmedel, biomassa, energi och mycket annat som samhället behöver. Men det kostnadsläge vår näring befunnit sig i under det senaste året gör att företagen inte kan göra de investeringar som behövs. En del företag riskerar att inte överleva.

Redan i november förra året flaggade LRF för att Sverige var på väg in i en kostnadskris. Då hade kostnaderna för Sveriges bönder ökat med 4 miljarder på årsbasis. Enligt LRFs beräkningar har kostnaderna ökat till 10 miljarder samt ytterligare 2 miljarder efter den senaste räntehöjningen. Det har bland annat redan lett till höga matpriser och att livsmedelsproducerande växthusföretagare stängt ner sin verksamhet på grund av höga energipriser.

Annons

Annons

Tomatodling i Trelleborg som pausar under vintern.

Bild: Stefan Persson

Om inte elsituationen löser sig inom kort riskerar vi ännu högre matpriser och fler nedlagda företag, konstaterar Länsstyrelserna i Skånes, Kalmars, Blekinges, Västra Götalands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Hallands län i en gemensam bedömning av elsituationen i Södra Sverige.

Länsstyrelserna efterfrågar även handlingskraft i frågan om högkostnadsskydd för el för att företag ska överleva och kunna ta rationella beslut.

Vi inom LRF välkomnar att våra länsstyrelser lyfter fram hur viktig livsmedelsproduktionen i Södra Sverige är för hela Sveriges konsumenter. Vi välkomnar också att Länsstyrelserna så tydligt pekar på vilka oerhörda risker som finns för den svenska maten med fortsatt höga prisnivåer.

LRF efterfrågar därför:

* ett snabbt hanterande av ett omfattande högkostnadsskydd så att vi kan ta oss igenom denna vinter.

* en uppdaterad livsmedelsstrategi som möjliggör en ökad självförsörjningsförmåga av livsmedel och ökad självförsörjning av insatsvarorna som till exempel mineralgödsel.

* genomför LRFs energipaket som skulle ge ytterligare 50 terawattimmar energi från framförallt sol och bioenergi.

Annons

Vi behöver politikens hjälp för att fortsätta kunna vara den framtidsnäring som vi är och fortsätta leverera mat till Sveriges invånare i både kris och fredstid. Ge oss förutsättningarna – så lovar vi att leverera!

Annons

Hans Ramel

ordförande i LRF Skåne

Roger Gustafsson

ordförande i LRF Sydost

Anders Richardsson

ordförande i LRF Halland

Karin Nalbin

ordförande i LRF Jönköpings län

Sofia Karlsson

ordförande i LRF Västra Götaland

Jeanette Blackert

ordförande i LRF Östergötland

Vill du medverka på Skånska Dagbladet debatt? https://www.skd.se/info/skanska-dagbladets-debattsida

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan