Annons

Annons

Annons

Trygga hem - dyra hem

"Alternativet till en hyreshöjning är konkurs"

Flera politiker och kommunens ekonomichef sitter med i Trygga Hems styrelse. Men styrelseordföranden tillika kommunalrådet Johan Svahnberg (M) menar att det inte finns något kommunalt ansvar för trygghetsboendet på Bangårdsgatan. När det gäller att ta del av föreningens finanser är dörren än så länge stängd.

Text

Glada miner när Johan Svahnberg (M) invigde Bangårdsterrassen. Nu råder en annan stämning i huset.

Bild: Nadya Abbasi

Annons

Johan Svahnberg säger att det är det senaste halvårets situation som ställt till för föreningen vilket resulterat i en hyreshöjning på 23 procent.

Brukar man inte binda räntan vid den här typen av byggen där kommunen gått i borgen?

– Där finns ett antal olika lån i sammanhanget, några är bundna och några är rörliga.

Johan Svahnberg säger flera gånger att det är föreningen själva, det vill säga hyresgästerna som äger fastigheten. Representationen i Trygga Hems styrelse pekar ändå på ett stort kommunalt åtagande.

Svahnberg sitter som ordförande, socialnämndens ordförande Margareta Johansson (KD) sitter som ledamot liksom kommunens ekonomichef Linda Andersson. Riksbyggen har en representant medan de boende har tre platser och befinner sig i minoritet.

Annons

Höörs kommun har via beslut i fullmäktige beviljat ett borgensåtagande på 100 miljoner kronor för det nya trygghetsboendet.

Annons

Johan Svahnberg hänvisar flera gånger under intervjun till det förändrade ränteläget.

Har du gått i tron att Riksbanken alltid ska ha en nollränta?

– Nej, absolut inte. Det vi ser är att samtidigt som räntorna går upp så finns ett antal andra kostnadsposter som utvecklats i en annan inriktning än budgetförutsättningarna.

– Budgetens grund ligger fem år tillbaka i tiden när kommunen beviljade borgensåtagandet. Sen har Riksbyggen uppdaterat kostnaderna längs resan men i slutändan har det varit en del avvikelser när inflyttning skett.

Johan Svahnberg säger att beslutet om räntehöjning tagits i konsensus i styrelsen.

Du säger konsensus men det är väl inte så att medlemmarna är nöjda över situationen direkt?

– Nej, men föreningen behöver bära sina egna kostnader. Det är ingen annan som kan gå in och täcka kostnaderna. Här sitter man på det omvända. Den dagen vi ser kostnadsminskningar kommer det föreningens medlemmar till gagn. Då kan styrelsen besluta om sänkningar.

Kan inte Riksbyggen och Höörs kommun gå in och ta en del av smällen?

– Kommunen och Riksbyggen äger inte huset. Det gör föreningen, säger Johan Svahnberg.

Johan Svahnberg (M) säger att Höörs kommun inte kan göra något åt hyreshöjningen. Men som ordförande i trygghetsboendets föreningsstyrelse har han själv varit med och fattat beslutet om höjning.

Bild: Tobias Lagerholm

Kommunalrådet kan under intervjun inte berätta hur stor del av lånen som är bundna respektive rörliga. Han vill inte delge information om hur finansieringen ser ut eftersom huset inte är en del av den kommunala verksamheten, som han uttrycker det.

Annons

Annons

– Jag lämnar inte ut finanserna utan styrelsens godkännande, säger Johan Svahnberg.

Vad är ditt besked till hyresgästerna?

– Det var inget vi visste att det skulle bli så här. Vi har jobbat efter en hyressättning som varit oförändrad i fem års tid. Vi kanske skulle räknat upp hyran redan i samband med inflyttningen utifrån omvärldens behov.

Är det rimligt att Riksbankens höjningar av räntan helt och hållet ska styra hyressättningen i det här huset?

– Ja.

Du tycker det?

– Där finns ingen annan som äger huset och husägaren måste ju stå för sina kostnader. Här finns ju ett enormt självbestämmande för medlemmarna i den här föreningen. Det är ju ingen annan som berättar för dem vad de ska och inte ska göra.

På vilket sätt är det självbestämmande för hyresgästerna när styrelsen skickar ut ett brev där man anger att man måste höja hyran med 23 procent annars klarar föreningen inte sin ekonomi?

– Därför att det är föreningen själva som beslutat om det.

Stöttar en majoritet av de boende detta beslutet menar du?

– Alternativet är att föreningen går i konkurs. Då kan vi inte garantera att hyresgästerna har sin bostad kvar, säger Johan Svahnberg.

Skånska Dagbladet har varit i kontakt med vice ordföranden i styrelsen, Börje Jönsson, som inte vill ge någon kommentar. Kommunens ekonomichef Linda Andersson befinner sig för närvarande på semester.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan