Annons

Annons

Annons

Matilda Molander

ledare liberalDalarnas län

Matilda Molander
Du kan lita på valresultatet

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Foto: Pontus Lundahl / TT

Annons

Det har varit en hård och intensiv valrörelse, med smutskastning och avslöjanden om vart annat. Så långt, inget nytt under solen. Det som däremot är annorlunda det här valet, är att företrädare för ett riksdagsparti ifrågasatt valsystemet och luftat misstankar om valfusk.

I en intervju inför valet sade SD:s partisekreterare Richard Jomshof att han “är helt övertygad om att det finns väldigt många oärliga politiker och valarbetare som säkert gör vad de kan för att, ja, få ett annat valresultat”.

Det är ett mycket allvarligt uttalande. Man behöver inte se längre än till stormningen av USA:s parlament, Kapitolium, för att förstå vad sådana påståenden kan leda till.

I ett samarbete med tidskriften Liberal Debatt har ledarsidan därför pratat med Valmyndighetens högsta chef Anna Nyqvist som förklarar hur valet går till i praktiken, och varför vi kan lita på valresultatet i Sverige.

Annons

Annons

Anna Nyqvist är Valmyndighetens chef. Foto: Fialotta Bratt

– Vi har beredskap för att kunna genomföra ett val när som helst, berättar Nyqvist.

Valmyndigheten är övergripande ansvarig för valen i Sverige, men ansvaret delas med länsstyrelserna, kommunerna och utlandsmyndigheterna – det vill säga ambassaderna och konsulaten. Nyqvist förklarar att länsstyrelserna är regionalt ansvariga och har som huvudsaklig uppgift att utbilda kommunernas valnämnder och att göra den slutliga rösträkningen på onsdagen efter valet.

– Kommunerna är ansvariga för att genomföra själva valen. De rekryterar personal, ordnar vallokaler och står för den preliminära rösträkningen på kvällen.

Hon berättar att ansvaret i kommunerna ligger hos de folkvalda i valnämnden, men att de stora kommunerna också har tjänstemän som arbetar särskilt med att ordna val. Enligt Nyqvist är kommunerna duktiga på att genomföra val.

– Vi har genomfört val på nästan samma sätt i över hundra år.

Det är inte en slump.

– Vallagen säger att valen ska se likadana ut. Det är viktigt att väljarna känner igen sig, för att det ska vara enkelt att rösta och för att väljarna ska känna sig trygga med att valet går till på rätt sätt. Särskilt eftersom man gör det så sällan är det önskvärt att man känner igen sig.

Som en del av er kanske la märke till, var dock inte allt precis som vanligt den här gången. Sverige har tidigare fått kritik för vissa brister i valsystemet, och i februari i år trädde flera lagändringar i kraft som åtgärdar en del av problemen.

Annons

– Det blir tydligare för väljarna att valsedlarna ska väljas och stoppas i kuvert i enskildhet, att man måste vara ensam i valbåset. Det har varit så innan också, men det har inte stått i lagen – nu står det i lagen.

Annons

Det skrivs också in i lagen att röstberättigade som stör eller på annat sätt uppför sig illa får uppmanas att tillfälligt lämna lokalen av valförrättarna, berättar Nykvist.

Förändringarna höjer säkerheten i valet och välkomnas av Valmyndigheten. På tal om säkerhet frågar jag Nyqvist om planeringen av valet har påverkats av kriget i Ukraina. Hon förklarar att kriget skulle kunna innebära en ökad risk för desinformation riktad mot genomförandet eller förtroendet för valresultatet. Valmyndigheten har dock arbetat utifrån en förhöjd hotbild redan innan säkerhetsläget förändrades, med anledning av val runt om i världen – till exempel i USA.

– Vi följer utvecklingen noga och har sett hur hoten mot val ökat de senaste åren. Vi har utgått från en förhöjd hotbild mot valen och arbetat sedan åtminstone 2019 med att öka skyddet för våra val så att vi i dag har ett gott skydd.

Säkerhetsåtgärderna består av både utbildning och informationsdelning mellan myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polisen, Säkerhetspolisen och länsstyrelserna. Men också själva valsystemet är en garant för säkerheten.

– Vårt valsystem, som är manuellt, är i sig ett robust valsystem. Det är säkert. Och att röstmottagning och rösträkning sker runt om i landet, att rösterna räknas i flera steg och att allt är öppet för insyn från allmänheten gör att det är svårt att påverka själva valresultatet.

Annons

Hon berättar att cyberattacker kan försena valresultatet men inte förhindra det.

– Om vår webbplats blir attackerad som den blev 2018 så har vi alternativa vägar där vi presenterar valresultatet via media.

Valsystemet är som Nyqvist uttrycker det utformat så att det alltid går att genomföra ett val, även om det kan ta längre tid. Överlag handlar valplaneringen om att ständigt arbeta med flera olika alternativ för genomförande för att inte bli beroende av ett sätt.

– Vi har alltid en plan B för varje sak som inte fungerar.

Det svenska valsystemet är säkert och pålitligt. Vår demokrati hänger på att vi kommer ihåg detta. Oavsett vad förlorarna påstår.

Matilda Molander

https://www.liberaldebatt.se/2022/08/varje-rost-raknas-faktiskt/

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan