Annons

Annons

Annons

opinion

Tullen stoppar gängkriminella

Gängkriminaliteten och dess utbredning i samhället står högt på agendan inför riksdagsvalet. Antalet skjutningar slår ett rekord vi inte önskar slå. Endast en skjutning beräknas kosta samhället cirka 75 miljoner kr.

Under valrörelsen har det kommit många förslag på hur nyrekryteringen av unga till de kriminella nätverken ska strypas. Alla brottsförebyggande åtgärder som föreslås är viktiga men ett första, och absolut nödvändigt, steg är att minska tillgången på narkotika och vapen i samhället. En betydande del av alla gänguppgörelser kretsar kring narkotikahandeln som göder den ekonomiska brottsligheten och finansierar det kriminella gängens verksamhet. Det talas mycket om att rekrytera fler poliser och ibland om att satsa på fler lärare och socialarbetare.

Vi hör fortfarande för sällan att vi behöver rekrytera fler tullare.

År 2021 gjorde svenska tullen 6298 narkotikabeslag, beslag av 22 138 explosiva varor, 85 skjutvapen samt 2472 farliga föremål och andra vapen. Tullverket bör ges möjlighet att hitta ännu mer narkotika och vapen och knäcka fler av de nätverk som underminerar medborgarnas rätt till trygghet. Ska Sverige bryta trenden behöver dygnets alla timmar användas för att förebygga och trygga, förhindra och lindra. Vi behöver ges möjlighet att samverka brett och djupt.

Annons

Annons

Sökhund utanför tullens lokaler vid Öresundsbron.

Bild: Johan Nilsson/TT

Det krävs ett helhetsgrepp om trygghetsutmaningarna, där politiken ser de samhällsekonomiska vinsterna som finns att göra på att involvera fler aktörer på riks- och kommunnivå och inte belasta enbart polisen i arbetet med att förebygga, förhindra och upptäcka brottslighet.

Tullverkets resurser har de senaste åren förstärkts, vilket möjliggjort att återuppbyggnaden av tullen har kunnat fortskrida och rekrytering av fler tulltjänstemän kunnat inledas. Fortfarande finns tullen på för få platser och på för få av dygnets timmar för att kunna göra större skillnad och logistiskt avlasta polisens arbete.

Den grova organiserade brottsligheten opererar inte bara vid införsel av illegala varor utan en avsevärd brottslighet sker också vid utförsel av stöldgods från Sverige vilket är ett stort samhällsproblem. Vi ser i flera politiska förslag att Tullverket i större utsträckning ska kunna agera vid gränsen vid såväl införsel som utförsel.

För att det ska vara möjligt krävs, utöver att återuppbyggnaden av tullverksamheten ges förutsättningar att fortgå, ytterligare förstärkningar. Betydligt fler tulltjänstemän behöver rekryteras. En sammanhållen strategi och en varaktig anslagsförstärkning som möjliggör att återuppbyggnaden av den under flera år nedmonterade tullverksamheten kan fortsätta skulle bidra till en säkrare gräns och ökad säkerhet i samhället.

Annons

Annons

Att stärka upp med fler tulltjänstemän vid gränsen, på flygplatser och i hamnar och med underrättelseverksamhet, brottsutredning och spaning kan dessutom göras relativt snabbt till skillnad från polisen där det tar flera år att utbilda och rekrytera.

Alla i samhället drabbas på olika vis av konsekvenserna av ett ökat inflöde av vapen och droger. I våra olika roller möter vi offer i alla åldrar. Vi behöver kombinera att ”släcka bränder” med att förebygga samt att stärka där det går att stärka. Tullverket är en viktig del i det arbetet.

Johan Lindgren

Förbundsordförande

TULL-KUST

Jessica Vikberg

Ordförande

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan