Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
56 miljoner till Skåne

Sveriges elförbrukning förväntas öka kraftigt. Elproduktionen måste också snabbt öka, men det kan inte ske utan att kommuner som säger ja till ny produktion gynnas. Miljöpartiet vill att staten ersätter ny förnybar elproduktion med 30 miljoner kronor per TWh.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

vindkraft utanför Lund. Foto: Emil Langvad

Annons

När Miljöpartiet gick in i regeringen 2014 var andelen elbilar som såldes inte ens en halv procent av nybilsförsäljningen. Nu utgör de nästan en tredjedel. För åtta år sedan var tanken om fossilfritt stål ofta avfärdad. Nu är det verklighet. Dessa förändringar har inte skett av slumpen, utan tack vare gröna politiska reformer.

Klimatomställningen kan gå snabbt om den politiska viljan finns. Ska den vara möjlig behöver det finnas tillräckligt mycket förnybar el som kan ersätta fossila bränslen. Därför är det skrämmande att nära fyra femtedelar av alla nya vindkraftverk stoppades förra året.

Annons

Annons

En bidragande orsak är att vissa kommuner producerat el, men inte själva fått ta del av alla fördelarna. Lokal elproduktion stärker det egna näringslivet, skapar arbetstillfällen och sänker elpriserna. Men vissa kommuner producerar mer än de själva använder och det ska belönas.

Miljöpartiet vill att kommunerna ska belönas för sitt arbete med att bidra till omställningen. Vi vill att staten ska skjuta till 10 miljoner kronor för varje TWh förnybar el som redan produceras inom kommungränserna, och 30 miljoner kronor för varje ny TWh el som tillkommer under detta decennium. Detta gäller inte bara för vindkraft, utan för alla förnybara produktionsformer.

Bara pengarna från vindkraftsproduktionen skulle göra stor skillnad. För Skåne län skulle det innebära att kommunerna får dela på 56,3 miljoner kronor varje år, varav 14,3 miljoner kronor är ersättning för den vindkraft som redan finns, och 42,1 miljoner kronor för den vindkraft Energimyndigheten och Naturvårdsverket beräknat behöver byggas ut i länet.

Miljöpartiet vill också att de som bor nära en vindkraftsetablering ska ersättas. I dag kan de som äger marken kraftverken står på få betalt via arrendeavtal, men vi tycker också att de som bor i närheten av ny elproduktion ska få ersättning.

Det är viktigt att Sveriges elproduktion stärks. Men den ska byggas ut på ett sätt som gynnar kommunerna som säger ja till mer elproduktion och som stärker de lokalsamhällen som ligger närmast nya etableringar. Miljöpartiet är det parti som hårdast driver att mer av nyttan från ny elproduktion också ska stanna lokalt, där pengarna kan användas till att stärka välfärden.

Lorentz Tovatt

klimat- och energipolitisk talesperson och riksdagsledamot för Miljöpartiet

Arberesha Sabani

riksdagskandidat för Miljöpartiet

Annons

Annons

Till toppen av sidan