Annons

Annons

Annons

Annons

Malmö

Debatt
Inte kriminellt att vara utomnordisk

Med anledningen av Anders Ygemans senaste utspel har debatten varit het rörande Socialdemokraternas ideologiska kompass. Eller snarare avsaknaden därav.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Momodou Malcolm Jallow Foto: Emmalisa Pauly.

Annons

S har valt att rikta blickarna mot sina partikollegor i Danmark och anser att integration löser sig genom att kasta ut folk med ”utomnordisk” bakgrund från sina hem för att sedan riva husen och bygga nya, dyrare, varianter. Det ska enligt S generera att fler “nordiska” personer flyttar in i vad som klassas som utsatta områden.

Polisens syfte med att markera utsatta områden och arbeta mot dessa diskuteras oftast i termer av att motarbeta kriminalitet. Så vitt vi vet är det dock inte kriminellt att vara varken låginkomsttagare, arbetslös eller ha annat modersmål än svenska. Socialdemokraterna och Anders Ygeman väljer att plocka enkla poäng genom att peka ut dessa grupper som syndabockar för den egna regeringens misslyckade bostads-och arbetsmarknadspolitik.

Annons

Malmös befolkning består till stor del av människor från hela världen, här kan över 150 olika språk höras på gatorna, våra grannar, vänner och vi själva har många andra bakgrunder än endast det ”etniskt svenska”. Det är Malmös styrka och inte dess svaghet. Malmös problem bottnar istället i fattigdom, diskriminering och otillräckliga politiska reformer för att förändra det. Lösningen är en ekonomisk omfördelning som gör Sverige och Malmö mer jämlikt.

Annons

Att reformera skattesystemet skulle kunna finansiera en omfördelning i samhället, från de med högst inkomst till alla andra i form av en utbyggd välfärd och ett bättre trygghetssystem.

Ygeman talar om att komma åt de socioekonomiska faktorerna, där arbetslöshet och utanförskap är stora problemområden. Där är vi överens - arbetslösheten bland invandrare är högre än bland svenskfödda. Det är ett problem. Men om ett ben är brutet hjälper det inte att laga armen. Med den bisarra lösningen att tvångsförflytta och begränsa rörelsefrihet för ”utomnordiska”, som Ygeman föreslår, kommer benet alltjämt att vara brutet och det svenska samhället kommer garanterat fortfarande att halta.

Lägenheter i flerbostadshus kommer inte att öka bara för att etniska svenskar flyttar in, lägenheterna blir inte heller större, och arbetstillfällena blir inte fler. Det är inte heller färre ingenjörer från Irak, ensamstående mammor från Somalia eller läkare från Syrien som systematiskt kommer att diskrimineras på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden med en sådan åtgärd.

Det Ygeman och S gör är komma med ett bostadspolitiskt förslag som varken grundar sig i främjande arbetsmarknadspolitik eller progressivt bostadsbyggande. I stället lutar sig förslaget mot en allmän föreställning om att ”utomnordiska” invandrare bidrar till kriminalitet, är samhällsproblem och bör flyttas på. I vår stad skulle en sådan politik innebära en smärre katastrof.

Annons

Emma-Lina Johansson Foto: Emmalisa Pauly.

Annons

Förslaget ger inget annat än en obehaglig eftersmak av historiska och nutida totalitära regimer som ägnar sig åt samma typ av retorik där icke-önskvärda samhällsinvånare utmålas som problem som bör hanteras, och som är villiga att vidta rättsvidriga politiska åtgärder därefter. Att peka ut människors härkomst som en markör för klassificering av ett område som ”utsatt” kan inte tolkas på annat sätt än att vara diskriminerande och frånkopplat alla övriga omständigheter såsom kompetens och kapacitet.

Dagens samhällsutmaningar kan inte och får inte isoleras till att handla om ”den andra”, om ”invandraren” eller om ”de icke-nordiska”. Utmaningarna som det moderna Malmö och det moderna Sverige står inför handlar snarare om detta lands politiska vilja att identifiera och ta tillvara alla samhällsmedborgares kompetens, förmågor och mångfald genom en solidarisk arbetsmarknadspolitik och rättvis bostadspolitik. Den politiker och de partier som i stället fortsätter att tala om våra städer, våra barn, våra vuxna och om våra äldre utifrån förlegade koloniala föreställningar om så kallad integration gör inget annat än att springa högerpopulismens ärende. Det är inte bara skadligt för enskilda grupper, utan ett hot mot hela den svenska samhällsutvecklingen.

Förslaget om att tvångsförflytta särskilda grupper är bara ett i raden av många den senaste tiden från Socialdemokraterna där innehållet lika gärna skulle kunna ha kommit från SD. Vill ni istället se en politik som syftar till att komma åt samhällsproblem genom sakliga reformer, kan vi som representanter för Vänsterpartiet garantera att vi kommer göra allt som står i vår makt för att se till att Malmö och Sverige präglas av en jämlik och jämställd politik som inte gör skillnad på människor.

Momodou Malcolm Jallow (V)

Malmöbo, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson

Emma-Lina Johansson (V)

oppositionskommunalråd och Malmöbo

Annons

Annons

Till toppen av sidan