Annons

Annons

Annons

Annons

Lund

Debatt
En bra skola, en bra start

Vi vet att en bra skola är en bra start i livet. Därför är det djupt oroande att den liberal-ledda borgerligheten i den så kallade Lundakvintetten knappt hann tillträda innan de historiska nedskärningarna i skolan rullades ut.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Spyken i Lund. Arkivbild.

Annons

Konsekvenserna syns tydligt. I kommunens grundskolor har det sedan 2018 blivit 600 fler elever, medan lärarna har blivit 60 färre. Detta samtidigt som kommunen gått med flera hundra miljoner i överskott. Det är en negativ utveckling som saknar motsvarighet i hela landet. Samtidigt har ojämlikheten mellan skolorna ökat. Vi har ett skolväsende i kommunen som glider isär. Vårt Lund kan bättre.

Annons

Det märker vi att lundaborna också tycker. Därför är vi socialdemokrater tydliga; en av våra viktigaste prioriteringar är att vända skolpolitiken så att de borgerliga nedskärningarna blir till stora satsningar. Vi vill anställa väsentligt fler lärare och minska klasstorlekarna i skolan och barngrupperna i förskolan. Vi vill se till att alla barn har tillgång till uppdaterade läromedel. Vi vill genomföra en organisatorisk förändring så att lärarna kan avlastas från administrativt arbete och i stället ägna sig åt att vara just lärare.

Annons

Kvaliteten i grundskolan har stor påverkan på barns möjligheter senare i livet. Vi vet också att gymnasieskolan spelar en nyckelroll för att ungdomarna ska komma ut på arbetsmarknaden. Alla elever från Lunds kommun bör därför få tillgång till en bra gymnasieutbildning.

Därför står vi fast vid att samverkansavtalet ”Fritt sök” måste omförhandlas så att alla behöriga ungdomar från kommunen som vill gå i våra kommunala gymnasieskolor ges möjlighet till det. Moderater och Liberaler har inte gjort något för att se till att ”Fritt sök” slutar missgynna kommunens ungdomar. Istället har flera ytterligare årskullar gått ut nian utan att få chansen. Många kommer efter sommaren inte att kunna gå på våra egna kommunala gymnasieskolor. Det är oacceptabelt. Vårt Lund kan bättre och det är dags att vi går från ord till handling.

Det är tydligt att den borgerliga skolpolitiken i Lunds kommun inte har fungerat. Vi behöver investera i barnens framtid och personalens arbetsmiljö och förutsättningar istället för att göra stora nedskärningar som äventyrar kommande generationers framtidsutsikter.

Annons

Valet är ditt. Vi socialdemokrater är övertygade om att vårt Lund kan bättre och tillsammans kan vi se till att vända utvecklingen.

Anders Almgren (S)

kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Lina Olsson (S)

kommunalrådskandidat

Mattias Olsson (S)

kandidat till barn- och skolnämndens ordförande

My Lilja (S)

kandidat till utbildningsnämndens ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan