Annons

Annons

Annons

Eslöv

Debatt
En olaglig brådska

I beslutsunderlaget som Kommunstyrelsen hade när de fattade det olagliga beslutet att ge klartecken till Ebos bygge av Spritfabriken så fanns överhuvudtaget inte ett ord om alternativa, billigare möjligheter.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I en ledare om Spritfabriken i Eslöv i Skånska Dagbladet den 28 juli står det:

”Samtidigt: frågan om vad som ska hända med Spritfabriken är berättigad: att låta byggnaden förfalla är ett fruktansvärt slöseri……….”. Vidare också ”Styrelseordförande i Ebo Mikael Wehtje (M) påpekar att man på grund av länsstyrelsens bevarande krav skulle få en förlust på 60 – 70 miljoner om byggnaden fick stå och förfalla.”

I det beslutsunderlag som Kommunstyrelsen hade när de fattade det olagliga beslutet att ge klartecken till Ebos bygge så fanns överhuvudtaget inte ett ord om alternativa, billigare möjligheter. Allt var inriktat på att så snabbt som möjligt klubba igenom ett godkännande av förlusten på 120 miljoner kronor.

Annons

Spritfabriken mot Ystadsvägen.

Bild: Henrik Lindahl

Annons

Det var bland annat detta som fick mig att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten, så att det skapas tid för ett rejält omtag för att utreda och sakligt pröva de alternativ som finns när nu en kostnadsökning på 37 %, från ca 297 miljoner till 407 miljoner kronor, plötsligt dök upp i projektet.

Det Ebo vill bygga bedöms kosta 407 miljoner och bedöms vara värt endast 287 miljoner när det står färdigt. Alltså en direkt förlust om 120 miljoner. Sådana beslut om andras pengar skall politiker inte fatta i flygande fläng på bristande underlag och utan att ordentligt utreda alternativa möjligheter.

Det råder uppenbart också stor förvirring kring vad en upprustning till annat ändamål än bostäder skulle kosta. Kommunalrådet Johan Andersson anger i SkD 2022-07-01 kostnaden till 40 – 50 miljoner och ordföranden i Ebo Mikael Wehtje anger 60 – 70 miljoner i SkD 2022-07-27. Det verkar som man på var sitt håll klipper till med siffror som skall rättfärdiga deras beslut.

Efter en upprustning till annan användning än bostäder har fastigheten också ett ekonomiskt värde, detaljplanen tillåter ju ”Centrumverksamhet” som inkluderar exempelvis handel, service och hantverk. Låt oss mycket försiktigt anta detta värde till 5 miljoner kronor, då begränsas förlusten enligt kommunalrådet Andersson till 35 – 45 miljoner. Förlusten blir alltså i detta alternativ cirka 80 miljoner lägre än om man fullföljer det nu aktuella projektet att bygga bostäder. Samtidigt uppfyller man bevarandekraven i Detaljplanen.

Så jag uppmanar än en gång Eslövs tjänstemän och politiker att ta sitt förnuft till fånga och grundligt utreda, bereda och överväga ärendet utan prestige samt fatta ett klokare beslut.

Mats Håkansson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan