Annons

Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Bättre och snabbare vård

Skånska män som diagnostiserats med prostatacancer de senaste fem åren fick vänta mer än hundra dagar innan de fick behandling. Därmed sticker Skåne ut som landets näst sämsta region.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

PSA-prov för att upptäcka prostatacancerFoto: Dan Hansson

Bild: TT

Annons

Målet är att ingen prostatacancerpatient ska behöva vänta mer än maximalt 68 dagar mellan remiss och den vanligaste behandlingen, kirurgi. Men i Skåne fick alltså mer än hälften av patienterna vänta mer än en månad längre än målet, eller nästan tre och en halv månad. Detta kan jämföras med Blekinge där män med prostatacancer endast behöver vänta drygt två månader, alltså bättre än målet på 68 dagar.

Annons

Annons

Vi representerar drygt tusen män i Skåne som drabbats av prostatacancer. Vi arbetar för att minimera det fysiska och psykiska lidande som årligen drabbar omkring 10 000 män som diagnostiseras med prostatacancer. Utöver detta lever i Sverige mer än 100 000 män med prostatacancer i dag, och prostatacancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall bland män i Sverige. Lyckligtvis har dödligheten minskat de senaste decennierna, mycket tack vare PSA-tester som innebär att cancern numera oftare upptäcks tidigare.

Representanter för Region Skåne menar att de patienter som får vänta längst också har de minst akuta fallen av prostatacancer. Att patienterna med de mest akuta fallen får vård först tycker vi är rätt och rimligt. Det innebär dock inte att långa väntetider är utan skada för patienterna. Även när det enligt läkarens bedömning inte finns ett akut behov av behandling återstår den psykiska påfrestningen i form av till exempel oro, sömnsvårigheter och depression.

Att patienter kan drabbas av psykisk ohälsa efter ett cancerbesked och behandling är känt sedan länge, men även väntan på besked är förknippad med en signifikant ökad risk för såväl psykisk ohälsa som hjärt- och kärlsjukdomar. Det enligt en studie utförd i ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Lunds universitet och Örebro universitet. När beskeden dröjer skapas alltså mycket onödigt lidande.

Annons

Skånska män ska inte behöva utstå längre väntetider än i övriga landet – med allt vad det innebär i form av oro och ångest, och en ökad risk att cancern ska hinna sprida sig.

Magnus Klang

ordförande Prostatacancerföreningen Syd

Örjan Nordle

ordförande ProLivskvalitet

Jan Frick

ordförande ProVitae

Annons

Annons

Till toppen av sidan