Annons

Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Kritisk matförsörjning

För närmare trettio år sedan avskaffades beredskapslagren och de produktionsmål som fanns i svenskt jordbruk. Men utan egen mat har varje nation svårt att fungera.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kosläpp. Foto Adam Ihse.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Vårt land skulle integreras med EU oavsett vad det innebar i form av minskad produktion och avveckling av våra beredskapsregler för livsmedel.

Kommer Sverige i en liknande kris som vi upplevt i vårt närområde de senaste åren så har vi en till två veckors buffert med mat. Lagren finns dessutom i transportkedjan, vilket i stor utsträckning sker med lastbilstransporter.

Vår självförsörjningsgrad minskat till en kritiskt låg nivå. Mjölkproduktionen skulle behöva dubbelt så många mjölkkor för att vi skulle vara självförsörjande på ost och andra mejeriprodukter. I min hemkommun Trelleborg finns den största andelen jordbruksmark jämfört med andra kommuner. Enligt uppgift så har vi endast en mjölkproducent i hela kommunen.

Annons

I vår kommun har de styrande partierna inga betänkligheter att ta 45-50 hektar av vårt lands bästa åkermark i besittning till ett fängelse, trots att det finns alternativ på mycket sämre jordbruksmark.

Annons

Det statliga ansvaret för livsmedelsförsörjningen är oklart. Det känns som att de beredskapslager som finns är privatiserade och består av varor som finns i butiker och skafferier.

Pandemikrisen och Rysslands invasion av Ukraina har inneburit att samtliga partier i vår riksdag slutit upp bakom den svenska livsmedelsproduktionen. Riksdagen har varit tydlig med att jord- och skogsbruksföretagare är samhällsviktiga. En enig riksdag godkände ett stöd på 3,1 miljarder till det svenska lantbruket. Det täcker cirka en tredjedel av kostnadsökningen som drabbat svenskt lantbruk under de senaste åren.

Beredskapen måste stärkas för att hantera allvarliga kriser. Det behövs en samhällsstruktur där fokus flyttas till en säker och fungerande livsmedelskedja som tar tillvara hela landets produktionskapacitet. Vi har inte råd att minska vår redan låga försörjningstrygghet, det är inte rätt när delar av världen är drabbade av svält.

Vid kris måste vår vardagliga produktionsapparat bygga på inhemska och hållbara resurser. Kommer de olika kriserna att skapa en ny ”grön våg”? En rapport från SCB visar att 7846 fler personer flyttade från Stockholms län än till det, under 2021. De som flyttar är enligt rapporten till största delen unga vuxna mellan 20 - 34 år.

Annons

Klimathot och tätbebyggda städer är exempel på sådant som gör att unga familjer söker alternativ. I städerna förtätas det ständigt på bekostnad av gröna ytor, skolgårdar och platser som barn behöver för att utveckla sin fantasi och motorik. I våra stora städer skall alla ytor ha ett syfte, då är det inte konstigt att småbarnsfamiljen istället ser landsbygden som det bästa alternativet.

Ola Olsson

Regionkandidat för Centerpartiet

Annons

Annons

Till toppen av sidan