Annons

Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Lös Skånes elförsörjning

Skåne har nått vägs ände när det gäller elförsörjning och elpriser. Vi har fått vänja oss vid rekordhöga elpriser på vintern, när det varje år verkar komma som en överraskning att temperaturen är låg och vindkraften inte alltid levererar.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Foto: Robert Henriksson Ett kärnkraftverk byggs.

Annons

Redan förra vintern fick flera företag varsla anställda och pensionärer dra ner temperaturen till minimum som en konsekvens av de höga elpriserna. Till följd av regeringens ansvarslösa energipolitik verkar höga elpriser bli vardag i Skåne även under sommaren. Det kan inte få fortsätta så här. På både lång och kort sikt behövs det reformer, annars skadas hela samhällsbygget i södra Sverige.

Vi Skånemoderater har under flera år varnat för konsekvenserna av regeringens energipolitik. Våra varningar ljöd tyvärr för döva öron, men oaktat detta måste något nu ske. Vi behöver hitta såväl kortsiktiga lösningar för energipriserna som långsiktiga lösningar för energiproduktionen.

Även om de kostnadsökningar skåningarna har sett till följd av en ansvarslös energipolitik inte får bli ett nytt normalläge, kräver situationen att regeringen måste vara beredd att kompensera privatkonsumenter på ett effektivt sätt. Norge har exempelvis ett system där 80 procent av merkostnaden över 70 öre per KWh ersätts av staten. Den närmare utformningen måste ses över, men en lösning där exempelvis priser över denna nivå inte beskattas lika hårt skulle på ett rimligt sätt förebygga oväntat stora kostnadssmällar som privatpersoner har svårt att förutse och än mindre påverka.

Annons

Annons

Att Moderaterna är ett parti som vill bygga ut kärnkraften kraftigt är väl känt. Dessutom vill vi öka investeringarna i elnätet för att rätt infrastruktur ska finnas på plats. Dock tar det tid att bygga ut elnät, och nya reaktorer kommer inte att finns i närtid. Därför behöver vi även utreda det elprisområdessystem som idag finns och missgynnar skåningarna. Det är inte rimligt att skåningarna ska ta smällen för oansvariga beslut – fattade i Stockholm – om nedläggning av kärnkraft. Flera av våra grannländer har färre eller bara ett elprisområde för hela landet. Hur framtida elområden ska utformas bör givetvis noga utredas men det är helt uppenbart att nuvarande system inte fungerar.

Långsiktigt behöver den gröna energiproduktionen öka i hela landet men inte minst i Skåne. Moderaterna vill behålla den kärnkraft vi har och satsa på nya reaktorer, dels genom statliga gröna kreditgarantier som beräknas kunna ge upp till tio nya reaktorer och dels genom att ta fram fungerande regelverk för små, modulära reaktorer. Detta i kombination med en utbyggnad av andra gröna energislag, särskilt i södra Sverige, är den viktigaste åtgärden för att på sikt trygga låga elpriser.

Höga elpriser och en bristfällig tillgång på energi hotar Skånes framtid. Pappersbruket i Klippan fick varsla en tredjedel av sin personal, Pågen fick inte bygga ut och den privatperson som byter till elbil gagnas allt mindre av det. Om vi ska klara att genomföra en grön omställning där företag vill investera i gröna industrier i Skåne och skapa jobb kommer det krävas att vi kan garantera ren el till låga priser. Om vi vill göra det lönsamt för privatpersoner att göra miljövänliga val behövs också el till låga priser.

Annons

Annons

Den som delar vår problembeskrivning, både gällande de rusande elpriserna i dag och om hotet det utgör för Skånes framtid, bör rösta för ett regeringsskifte i höst. Maktskifte i Stockholm med en borgerlig regering som kommer få ordning och reda på energipolitiken kombinerat med ett fortsatt M-styre i Skåne är vägen framåt.

Det är dags att se till att Skåne får god el, ren el, billig el och el i rättan tid!

Carl Johan Sonesson (M)

Ordförande i Region Skånes styrelse

Gustav Schyllert (M)

Förbundsordförande för Moderaterna i Skåne

Maria Malmer Sternergard (M)

Riksdagsledamot för Norra och Östra Skåe

Annons

Annons

Till toppen av sidan