AnnonsKraftringen

Kraftringen framtidssäkrar elnätet i Hörby

Omställningen från fossila bränslen kräver enorma investeringar i elnätet. I Hörby satsar Kraftringen 12 miljoner kronor på att bygga ut det befintliga elnätet, installera ljusbågsvakter och byta ut kabelskåp. Dessutom byggs en helt ny fördelningsstation för att möta den ökande elanvändningen i kommunen.

Erik Häggsgård, chef för teknik och planering på Kraftringen.

– Med en fördubblad elanvändning till 2040 och en ökad elektrifiering av vårt samhälle så krävs det omfattande investeringar i Hörbys elnät, säger Erik Häggsgård som är chef för teknik och planering på Kraftringen.

Kraftringen investerar totalt 3,5 miljarder kronor fram till 2030 för att möta framtidens behov. I takt med att samhället förändras, fasas fossila bränslen ut och ersätts av ren el. Antalet elbilar kommer att mångdubblas inom ett antal år, vilket också innebär att fler kommer att ladda hemifrån.

Nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och framtidssäkra elnätet

Parallellt med utbyggnaden av elnätet utför Kraftringen löpande underhåll av ledningar, stationer och annan infrastruktur. Varje år grävs omkring 15 mil ledning ner för att elförsörjningen ska stå bättre rustad mot de skånska höststormarna. De luftburna elledningarna inspekteras årligen med hjälp av helikopter för att hitta eventuella fel, och ledningsgator röjs med hänsyn till djur- och växtliv. Utöver det finns 29 000 stolpar, 2 500 stationer och drygt 9 000 kilometer ledning som kräver underhåll året om.

Men den riktigt stora utmaningen är dock elektrifieringen av industri och transporter där eldrift kommer att ersätta fossila bränslen, säger Åsa Svensson som är affärsområdeschef för nät på Kraftringen:

– Nu fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och framtidssäkra elnätet för alla Hörbybor. Omställningen som vi står inför kräver rejäla investeringar och vår uppgift är att se till att fylla det behovet.

Läs mer om Kraftringens elnätsinvesteringar

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Skånska Dagbladets redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan