Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Sviker regeringen Skåne?

Sanningens minut börjar närma sig för Sydostlänken. Ett avgörande beslut väntas från infrastrukturminister Tomas Eneroth och regeringen (S) innan midsommar. Näringsliv och politiker i Blekinge, Skåne och Småland har kämpat länge för att projektet ska bli verklighet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Godståg. Foto: Johan Nilsson

Annons

Det är naturligt att intressenterna runt Sydostlänken känner en oro inför regeringens beslut. Först lovades en byggstart till 2022 men den sköts upp. Under valrörelsen 2018 (juni 2018) kom Tomas Eneroth (S) med glädjebeskedet – Sydostlänken blir av, med byggstart 2024. Under innevarande mandatperiod har byggstarten dock flyttats fram en gång till. Nu till 2027. Nästa besvikelse kom i november 2021 i Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033. Där står att arbetet påbörjas 2028 med målet att skjuta på de stora kostnaderna till efter 2033. Det är Trafikverkets förslag som regeringen ska ta ställning till i närtid.

Annons

Annons

Järnvägen mellan Södra stambanan i Älmhult och Olofström är viktig för Volvo Cars produktion i Olofström. Projekt Sydostlänken innebär att denna järnväg på 41 km rustas upp och elektrifieras. Förutom detta så ingår det en byggnation av ny järnväg på 17 km mellan Olofström och Blekinge kustbana mot Karlshamn. Dessutom utreds 3 nya stationer i Olofström, Lönsboda och Vilshult.

Sydostlänken. Karta: Trafikverket.

Satsningen kommer bidra till att gods kan flyttas från lastbil till järnväg. Utsläpp av växthusgaser minskar när järnvägen elektrifieras. Det skapas möjlighet till att utveckla nya transportlösningar mellan järnväg och sjöfart. Person- och godstrafik mellan Älmhult och Karlshamn via Olofström kommer avlasta andra järnvägar. Trycket på Södra stambanan söder om Älmhult blir mindre. Skånebanan mellan Hässleholm och Kristianstad avlastas också.

Sydostlänken behövs nu. Det har påtalats av både Volvo Cars och IKEA. Järnvägssatsningen kommer få stor betydelse för den regionala utvecklingen i närområdet. Därför förutsätter vi att regeringen justerar Trafikverkets förslag till nationell plan och ser till att byggandet av Sydostlänken påbörjas senast 2027 och att projektet genomförs enligt tidigare fastställd tidsplan. Satsningar på infrastruktur i nordöstra Skåne och dess närområde är nödvändiga för Sveriges bästa.

Mårten Nobin (C)

Stoby kandidat i riksdagsvalet

Lars-Ivar Ericson (C)

Tyringe kandidat i valet till region Skåne

Annons

Annons

Till toppen av sidan