Annons

Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Bostäder med rimlig hyra

Få bostäder byggs med hyror vanliga löntagare och pensionärer har råd med. Samtidigt öser staten miljarder på de som redan äger sitt boende och det råder initiativbrist och avsaknad på politik som tar itu med bo-orättvisorna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En demonstrant vill se fler hyresrätter. Foto: Bertil Ericson.

Annons

Bostadsbrist, trångboddhet och renoveringar som resulterar i chockhöjningar av hyran. En allmännytta som säljs ut till riskkapitalbolag och ett avskaffat investeringsstöd. Utvecklingen har pågått i decennier. Politiken har backat från sitt ansvar och överlåtit byggande, planering och förvaltning av våra bostäder till marknaden. Det behöver stoppas om alla ska ha råd till ett bra boende.

Valrörelsen avgör inte bara vilka som kommer styra, utan också vilka politiska frågor och vallöften som kommer stå i centrum under den kommande mandatperioden. I Sverige finns nästan tre och en halv miljon hyresgäster, varav knappt två miljoner röstberättigade. Hyresgäster röstar också och kräver att politiken tar sitt ansvar för att garantera människors rätt till en bostad, rimliga hyror och en rättvis bostadsmarknad. Därför riktar vi följande krav mot landets politiker:

Annons

Annons

* Bygg fler bostäder med rimlig hyra.

9 av 10 svenskar bor i en kommun med bostadsbrist. 200 000 unga bor kvar hemma fast de inte vill. Det har under lång tid byggts för lite och det som byggs är ofta alldeles för dyrt för människor med normala inkomster. Därför måste staten ta ökat ansvar för finansieringen av bostadsbyggandet. Det statliga investeringsstödet måste återinrättas och utvecklas till ett förmånligt bygglån för att hålla uppe byggandet när konjunkturen viker och räntan ökar.

* Hållbara renoveringar.

300 000 bostäder från miljonprogramsåren behöver fortfarande renoveras, men det får inte ske på bekostnad av människor och miljö. Idag ställs hyresgäster ofta inför hyreshöjningar på 60 procent eller mer när fastighetsägaren beslutar om upprustning. Ingen hyresgäst ska tvingas flytta för att hyran chockhöjs när fastigheten rustas upp. Därför behövs statligt stöd till upprustning, stärkt ställning för hyresgäster vid omfattande renovering samt förbättrade möjligheter för bostadsbolag att skattefritt fondera pengar till underhåll.

* Rättvisa skatter mellan ägt och hyrt.

Staten öser miljarder i skattesubventioner över de som bor i bostadsrätt och villa jämfört med dem i hyresrätt. Som en följd av skatteorättvisan är en nybyggd hyresrätt upp till 2 500 kronor dyrare i månaden än motsvarande bostadsrätt – en kännbar skillnad för såväl barnfamiljer som pensionärer och unga som precis flyttar hemifrån. Därför behövs en skattereform som skapar rättvisa mellan ägt och hyrt boende. Införande av låg, fullt avdragsgill moms på hyran och ett avskaffande av fastighetsavgiften på hyresfastigheter skulle göra mycket för att skapa rättvisa villkor mellan upplåtelseformerna.

Annons

Annons

* Minskad klimatpåverkan för bostadssektorn.

Naturvårdsverket slår fast att produktion och förvaltning av byggnader står för stora utsläpp av växthusgaser. Detta både från material- och energianvändningen i sektorn. Åtgärder behövs för att förena en hög byggtakt med Sveriges klimatmål. Här finns många bra exempel; återbruk, energieffektiviseringar och mer klimatsmart byggande är några.

Bostadsfrågorna har en central plats i våra liv och i samhället. Nu är det dags att de också får det i politiken. För ett hem är inte bara tak över huvudet. Hemmet är en grundsten i tillvaron. Det är platsen där vi återhämtar oss, äter, uppfostrar barn, vårdar relationer, städar, älskar och gör upp semester- och framtidsplaner. Det är platsen som ger förutsättningar för att kunna studera, arbeta, bilda familj och ta makten över sitt liv. Inför valet 2022 kommer vi mobilisera vår rörelse för att stoppa bo-orättvisan.

Liz Jönsson

Ordförande Hyresgästföreningen Norra Skåne

Ludvig Bayerlein

Bostadspolitisk strateg,

medlem Hyresgästföreningen Norra Skåne

Annons

Annons

Till toppen av sidan