Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Den bortglömda cancern

I Sverige är cancer i urinblåsan vanligt, till och med vanligare än hudcancersjukdomen malignt melanom. Det är den sjätte vanligaste cancersjukdomen och dödligheten har legat konstant högt de senaste 30 åren, med 700 dödsfall årligen.

Rökning är en av orsakerna till urinblåsecancer. Foto Magnus Andersson.

Annons

Som jämförelse har överlevnaden i bröstcancer tack vare forskning ökat med en procent årligen under samma tidsperiod och är nu uppe i drygt 80 %.

Urinblåsecancer drabbar 3 300 svenskar varje år och 700 dör. Trots att rökning är huvudorsaken i hälften av fallen, finns inga varningstexter på cigarettpaket om just den här cancerformen.

Sena diagnoser och att behandlingsmetoderna länge varit desamma kan vara en förklaring. Fortfarande används läkemedel från 1970-talet, trots att det sedan ett par år finns nya effektiva immunterapibehandlingar. De används sparsamt och hittills bara vid spridd cancer.

Annons

Urinblåsecancer är på grund av alla kontroller och den stora mängden återfall, den dyraste av cancersjukdomarna per patient räknat.

Många som söker till en vård- eller hälsocentral, och där det senare visade sig att personen hade urinblåsecancer, vittnar om att de först fått höra att de har urinvägsinfektion. Symtomen är snarlika, till exempel blod i urinen, sveda när du kissar, att du ofta känner dig kissnödig fast du precis har kissat. Återkommande urinvägsinfektioner kan också vara ett symtom i sig på urinblåsecancer.

Annons

75 % av alla med urinblåsecancer har synligt blod i urinen som första symtom. Det gäller att vara observant och att gå till sin vård- eller hälsocentral direkt. Den som är över 50 år ska utredas inom två veckor med cystoskopi och en datortomografi av urinvägarna. Även yngre ska utredas så snart som möjligt.

Regeringen gav 2015 Socialstyrelsen i uppdrag att följa och utvärdera satsningen på kortare väntetider i cancervården (S2015/1659/FS). Bakgrunden var överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Regioner (då SKL) om att införa standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården.

Sju år senare, får endast 18 % av patienter med urinblåsecancer tid inom ramen för SVF och ligger absolut sämst till att uppfylla kraven för SVF.

Urinblåsecancer är tre gånger vanligare bland män, men kvinnor får ofta mer allvarlig sjukdom och har också högre dödlighet. Blåscancerförbundet får ofta information från kvinnor och närstående om hur de valsat runt på vårdcentralen flera månader och till och med år, och fått en försenad diagnos. Särskilt drabbade är lite yngre kvinnor. Kvinnor att man får slåss mer och kan få diagnosen urinvägsinfektion 3, 4, 5 gånger eller mer och ett recept på antibiotika.

Oavsett kön så ska en person som har blod i urinen, även om det endast är svagt rosafärgat, utredas. Till cirka två tredjedelar beror det inte på urinblåsecancer. Men det ska alltid utredas – tidig diagnos kan betyda allt!

Till toppen av sidan