Annons

Annons

Annons

Annons

Lund

Debatt
Beslut om det lokala ska fattas lokalt

Snart antas Region Skånes första regionplan. I Sverige är det endast i Stockholm och Skåne där regionerna i plan- och bygglagen har fått i uppdrag att arbeta fram en regionplan. Hitintills har frågan om fysisk planering varit helt förbehållet kommunerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Centerpartiet vill gärna se samordning av vindkraftsetablering.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Centerpartiet i Skåne ser fördelarna med en regionplan, men också potentiella orosmoln.

I alla kommuner finns det översikts- och detaljplaner där man planerar hur den fysiska miljön ska se ut, som var det ska finnas bostäder, naturområden och affärslokaler. Tanken med regionplanen är att också ha en plan för den fysiska miljön i hela regionen.

För oss som centerpartister är det inte odelat positivt med en regionplan. Det är viktigt att beslut som rör det lokala också fattas lokalt; av de människor som bor och verkar i närområdet. För Centerpartiet är det kommunala planmonopolet en viktig del i att stärka det lokala inflytandet. Regionen ska inte kunna överpröva en kommuns beslut.

Annons

Annons

Samtidigt är vi medvetna om att behovet av en fysisk planering ibland mår bra av ett regionövergripande perspektiv. Inte minst är behovet av ett regionalt och till och med nationellt perspektiv gällande värnandet av åkermarkens avgörande roll för skånsk och svensk livsmedelsförsörjning starkt. Här kan regionplanen spela en viktig roll. Särskilt just nu med rådande omvärldsläge, där självförsörjning kommer bli ännu viktigare för vår långsiktiga uthållighet i orostid.

Det är just i frågor kring hushållning av åkermarken som regionplanen kan spela en viktig roll. Men också i att främja det mellankommunala samarbetet i att utveckla blå och gröna stråk samt att stärka cykel- och vandringslederna. Samordning av vindkraftsetablering är dessutom en sak som Centerpartiet gärna ser i regionplanen.

Det är viktigt att det fortsatt är kommunen som är den viktigaste och enskilt tyngsta aktören. Om regionplanen skulle innebära att tillsynsmyndigheten länsstyrelsen skulle börja pröva kommuners planer och upphäva dem med anledning av regionplanen, då måste vi överväga ifall inte regionplanen ska slängas i papperskorgen.

För Centerpartiet är det nära beslutsfattandet en grundbult. Vi ser med tillförsikt på det kommande antagandet och vad planen kommer att innebära. Redan nu ser vi att arbetet och processen med att ta fram regionplanen är minst lika viktigt som själva planen. Rätt gjort kan regionplanearbetet fungera som en plattform för samverkan och dialog mellan kommuner. Det skulle vara för Skånes bästa.

Annette Linander (C)

regionråd

Jörgen Sjöslätt (C)

regionkandidat

Noah Englesson (C)

regionkandidat

Annons

Annons

Till toppen av sidan