Annons

Annons

Annons

Debatt
Sluta omyndigförklara familjer

Att låsa inne och kvotera föräldraförsäkringen har varit en paradgren för den feministiska regeringen. Men en riktig jämställdhet borde tillåta friheten att göra egna livsval.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Föräldraledig kvinna med barnvagn. Foto: Hasse Holmberg

Annons

Kvoteringsivrarna menar att en helt individualiserad föräldraförsäkring är den enda vägen för jämställdhet i familjen och på arbetsmarknaden. Men vi vet att alla familjer ser olika ut. Sveriges familjer vill ha mer frihet och flexibilitet för att själva kombinera familj- och arbetsliv. Nästan åtta av tio väljare säger nej till kvotering av föräldraförsäkringen.

Trots detta går de flesta partierna i motsatt riktning. Familjer ser olika ut och det är tydligt att kvoteringsivrarna ogillar att familjer prioriterar olika. Barns behov skiljer sig åt och alla familjer har inte samma önskemål om hur de vill lägga upp sin föräldraledighet och gör därför inte samma prioriteringar. Ju mer fyrkantiga system som skapas, desto sämre passar dessa olika familjer och deras livspussel. Det skapar stress och oro, vilket leder till ökade sjukskrivningar.

Annons

Annons

Kristdemokraterna säger nej till tvångskvotering, och vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel så att den passar fler familjer. Vi vill att alla dagar ska kunna fördelas fritt mellan föräldrarna och även överlåtas till andra närstående samt använda dubbeldagarna fritt. En reform som skulle uppskattas av många ensamstående och ombildade familjer eftersom dagar också kan överlåtas till en närstående som inte nödvändigtvis bor i samma hushåll.

Föräldraförsäkringen är ett stort jämställdhetspolitiskt framsteg som vi bör värna. Utan den skulle många kvinnor känt sig tvingade att ta säga upp sig från jobbet för att kunna ta hand om barnet den första tiden. En generös och flexibel föräldraförsäkring gör det möjligt för föräldrar att kunna kombinera arbete och familj.

En viktig förutsättning för att föräldrar ska kunna och vilja förvärvsarbeta är att de kan lita på att deras barn mår bra, är trygga och utvecklas. Personaltäthet, gruppstorlek och olika barnomsorgsformer måste vara av god kvalitet och finnas tillgängligt i hela landet. Vi vill därför se ett familjedaghemslyft, fler förskolelärare och barnskötare, maxtak för antal barn i småbarnsgrupper och barn per personal samt att förskolans kvalitet och miljö förbättras genom bland annat utökat krav på gårdarnas storlek.

Annons

Jämställdhetspolitik för verklighetens kvinnor är att sluta omyndigförklara kvinnor och familjer. Låt människor få ökad frihet, förutsättningar och flexibilitet över sitt eget vardagspussel utan den feministiska regeringens tvång.

Sarah Kullgren

förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet.

Aase Jönsson

ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet Skåne

Paula Bon

vice ordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet Skåne

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan