Annons

Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Ingen vet vad regionpolitiker gör

Hur många skåningar vet att det bildades åtta sjukhusstyrelser i vårt län för fyra år sedan med syftet att minska avståndet mellan politiken, personal och medborgare?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Möte i regionfullmäktige. Arkivbild.

Annons

I höst har vi val till riksdag, kommuner och regionen. Valet till regionfullmäktige kallas för det bortglömda valet, trots att sjukvården av väljarna rankas bland de allra viktigaste valfrågorna.

Mindre än hälften av skåningarna vet att regionerna är ansvariga för sjukvården och mer än hälften hade uppfattningen att det var riksdagen eller kommunerna som var ansvariga. Var femte svensk kan inte namnet på en enda aktiv regionpolitiker. Detta oroväckande resultat fick Novus i en undersökning beställd av Uppdrag granskning

Annons

Det måste vara svårt för väljarna att förstå vilket parti som har bäst sjukvårdsalternativ inom regionen. Denna okunskap hos väljarna innebär att regionvalet är mindre viktigt än övriga val, trots att en av de viktigaste valfrågorna ligger på regionerna. Detta ointresse medför att man inte vet vad man röstar på och får behålla regionpolitiker man kanske är missnöjd med eftersom man inte vet vem det är som man är missnöjd med.

Annons

Om man ser sig som patient ligger en fungerande sjukvård när man behöver den väldigt högt upp på agenda och då gäller det för medborgarna att veta att deras val i regionen leder till en bättre sjukvård för oss alla.

Våra regionpolitiker kan besluta om skattesatser och om budget för verksamheten, men sjukvården är i första hand till för människorna och det som har störst betydelse för patienten är kontakten samt själva mötet med sjukvårdspersonalen. Sjukvårdspersonalen klarade pandemin på ett bra sätt och visade att de har ett stort hjärta för de drabbade. Dessa anställda visade under pandemin att de växte med uppgiften och tog sitt ansvar.

För att sjukvården skall utvecklas är det viktigt att samspelet mellan regionpolitikerna, sjukhusledning samt personal fungerar samt utgör ett väsentligt inslag i det svenska systemet för insyn, kontroll och verksamhetsstyrning.

Det gäller för regionpolitikerna att informera och förklara sin roll så att väljarna förstår och får information om vad de röstar på. Uppdraget som regionpolitiker innebär också att man är nära sina väljare och kontaktbar för de som väljer vederbörande till regionfullmäktige. Det är upp till regionpolitikerna att ta demokratin på allvar i en så viktig fråga som hälso- och sjukvården.

Annons

Om väljarna inte vet vem som ansvarar för sjukvården eller de folkvalda i regionen inte klarar att ha en medborgardialog är det dags att reformera demokratin.

Det höga svenska valdeltagande det är något att vara rädd om.

Tommy Bengtsson

Beddingestrand

Annons

Annons

Till toppen av sidan