Annons

Annons

Annons

Skåne län

Debatt
Studiemotiverande kurs behövs

Flera folkhögskolor i Skåne lägger ner sina studiemotiverande kurser som en följd av att Arbetsförmedlingen inte i samma utsträckning hänvisar arbetssökande till kurserna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Skärmavbild, folkhögskolekurs.

Annons

Detta sker trots myndighetens regeringsuppdrag och de goda resultat som studiemotiverande folkhögskolekurs uppvisar. Syftet att underlätta fortsatta studier för arbetssökande.

Sommaren 2021 slutade flera av arbetsförmedlingens enheter tvärt att hänvisa arbetssökande till studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF). Detta trots att SMF är ett regeringsuppdrag för Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet.

Vi, i föreningen Skånes folkhögskolor i samverkan, tror inte att färre hänvisningar till SMF är resultatet av ett aktivt beslut, eftersom såväl ansvariga politiker som tjänstepersoner och handläggare på arbetsförmedlingen som vi har pratat med beklagar utvecklingen. De insatta understryker i stället vikten av att de arbetssökande som är i behov av studiemotivation ska kunna ta del av folkhögskolornas insatser. Särskilt gruppen unga som varken arbetar eller studerar, kan genom SMF förbättra sina förutsättningar att fortsätta sina studier. Det visar också Arbetsförmedlingens rapport "Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen" där folkhögskolans unika pedagogik lyfts fram som en framgångsfaktor.

Annons

Annons

Utbildningsformen folkhögskola förmår att möta varje person och anpassa studierna utifrån varje deltagares unika förutsättningar. På detta sätt har folkhögskolorna en unik möjlighet att skapa en hållbar utbildningskedja för individen. Folkhögskolornas breda kursutbud gör att vi kan följa individer i deras utveckling och utbildning under en lång tid. En utbildningskedja som är vanligt förekommande är att deltagare som saknar fullständiga gymnasiebetyg, via arbetsförmedlingen, får möjlighet att delta på en studiemotiverande folkhögskolekurs under tre månader och sedan väljer att fortsätta med allmän kurs för att därefter söka till en yrkesutbildning.

Då ingen politiker eller ansvarig myndighetsperson verkar stödja denna olyckliga utveckling tolkar vi det som att det är ett icke-önskat resultat av Arbetsförmedlingens reformering och introduktionen av digitalt bedömningsstöd med Kundval rusta och matcha (KROM). Samtidigt är läget på många folkhögskolor i Skåne akut. Flera skolor har nu beslutat att lägga ner sina studiemotiverande folkhögskolekurser då deltagarna är för få. Med detta försvinner kompetens och möjligheter vilket begränsar enskilda individers vägar till vidare studier, arbete och framtidsplaner men också i förlängningen hindrar förutsättningarna att öka sysselsättningen och utjämna utbildningsklyftorna i Skåne.

Skåne har lägre sysselsättningsgrad än andra regioner eller län. Andelen sysselsatta i Skåne 2020 var 76 procent jämfört med rikssnittet på 79 procent. De studiemotiverande folkhögskolekurserna i Skåne är för många enskilda personer livsavgörande, men också viktiga verktyg för sysselsättningen och kompetensförsörjningen i regionen. Därför vill vi gärna veta vad arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar avser att göra för att de arbetssökande som har behov av SMF också ska omfattas av folkhögskolornas insatser?

Annons

Annons

I förlängningen handlar det om att upprätthålla vår demokrati och tillgodose alla människors möjlighet att forma utvecklingen av sina egna liv och samhället. Därför behöver vi värna och stärka utbildningsformen folkhögskola som en egen del av Sveriges utbildningssystem. Samverkan kring studiemotiverande folkhögskolekurs är ett exempel på det.

Leif Nordin,

ordförande för Skånes folkhögskolor i samverkan

Anneli Appelskog,

rektor Sundsgårdens folkhögskola

Lena Gartmark,

rektor Skurups folkhögskola

Ulrika Gleisner,

rektor Eslövs folkhögskola

Joakim Hector,

rektor Glimåkra folkhögskola

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan