Attacken på Eslövsskolan

Åklagaren nöjd med domen mot 15-åringen

Ett stort mediauppbåd var i slutet av oktober på plats vid tingsrätten i Lund för att bevaka rättegången mot 15-åringen som nu dömts för skolattacken på Källebergsskolan i Eslöv. 15-åringen utdelade ett djupt knivhugg i en lärares mage på höstterminens andra dag. Fler på skolan skulle skadas eller dödas enligt pojkens ursprungsplan, men när läraren segnat ner ändrade han sig.
Foto: Johan Nilsson/TT
Eslöv
ESLÖV/LUND Kammaråklagare Pernilla Nilsson var nöjd med Lunds tingsrätts bedömningar efter onsdagens fällande dom mot 15-åringen som låg bakom skolattacken på Källebergsskolan i Eslöv 19 augusti då en lärare skadades svårt, och elever och personal flydde i panik efter att ynglingen dykt upp på skolan maskerad och beväpnad.

Pernilla Nilsson, som jobbar vid Södra Skånes åklagarkammare, lyckades få tingsrätten att gå på linjen att huvudgärningen i åtalet, knivhugget i magen på en av skolans lärare, skulle rubriceras som försök till mord.

Den åtalade och dennes försvarsadvokat hävdade att det handlade om grov misshandel, vilket hade gett ett lägre straff om domstolen accepterat det resonemanget.

Pernilla Nilsson gillade även att domstolen accepterade hennes påståenden om att motivbilden för knivhugget mot var hatbrott - vilket gjorde att straffet räknades upp, och nu landade på två år och sex månaders sluten ungdomsvård.

Detta trots att läraren inte tillhör de grupper som den åtalade pojken uttryckt som mål för sitt hatbrottsmotiv.

– Under utredningens gång blev det tydligt för oss att det var den misstänktes huvudsakliga motiv och så ser rätten också på det, säger Pernilla Nilsson.

Hur mycket hatbrottsklassningen höjde straffet vet hon inte.

- Det har varit ett antal försvårande moment som höjer straffvärdet. Tingsrätten går inte in på hur mycket det betyder att det blev ett hatbrott, men jag tänker mig att det har stor betydelse, säger Pernilla Nilsson.

Tingsrätten väljer att låta 15-åringen blir kvar i häktet efter domen, i väntan på att han ska avtjäna sitt straff.

Enligt tingsrättens bedömning är ”risken för fortsatt brottslighet så påtaglig att det fortfarande finns synnerliga skäl att hålla honom häktad trots hans unga ålder”.

Har du som åklagare några synpunkter på vad som händer om två och ett halvt år när 15-åringen har avtjänat sitt straff - är han då rehabiliterad och folk i exempelvis hans hemkommun kan känna sig trygga?

– Det har jag inga synpunkter på, mer än privata tankar. Det ligger in i framtiden och det kan jag inte sia om, säger Pernilla Nilsson.

Finns det något alternativ en tingsrätt kan döma en 15-åring till, om han inte anses allvarligt psykiskt störd, som i detta fallet?

- Inte för detta brottet. I alldeles speciella fall, om den unge är närmare att fylla 18 och brottet är synnerligen allvarligt, så kan man dömas till fängelse, säger Pernilla Nilsson.

Hon exemplifierar med 17-åringen i Göteborg som dömdes till 8,5 års fängelse för att ha skjutit en polisman.

- Han var vid tillfället 17,5 år, och det var ett fullbordat mord. Men det var inget jag yrkade på i detta fall. Gärningsmannen här var bara strax över 15 år.

15-åringen dömdes för nio fall av grovt olaga hot men frikändes från åtta fall av grovt olaga hot mot personal och elever på skolan.

– Jag har förståelse för tingsrättens dom i de delarna. Det var svårbedömt, men jag ville ha det prövat, säger Pernilla Nilsson.

Hon tillägger att hon tyckte sig kunde motivera fällande domar även i dessa fall.

- Samtidigt var det ett väldigt hastigt händelseförlopp och jag kan förstå tingsrättens resonemang att allt har gått så snabbt, och att det inte var hans mening att hota de personerna i det läget när de råkade befinna sig i närheten.

2,6 års ungdomsvård motsvarar tre år och nio månaders fängelse.

Vid sluten ungdomsvård finns ingen möjlighet att bli villkorligt frigiven, vilket en vuxen dömd med största sannolikt hade blivit, varför tiden som ska avtjänas där blir två tredjedelar av motsvarande fängelsestraff. Det är praxis och inget åklagaren har några synpunkter på.

Opinion

På åklagarens linje

Personbild Leif Persson
Foto: Johan Nilsson/TT
Opinion
Opinion

Gärningsmannen bakom skolattacken i Eslöv döms till två och ett halvt års sluten ungdomsvård. Pojken har bland annat gjort sig skyldig till mordförsök, enligt tingsrätten. Rätten menar att han fått livstid om han varit över 21 vid tiden för dådet och gick alltså inte på försvarsadvokatens linje om att knivhuggen mot läraren var grov misshandel. De tolkar det som om pojken ville döda läraren.

På grund av pojkens ringa ålder blir det ingen särskilt lång påföljd, även om två och ett halvt år är lång tid i en tonårings liv, relativt sett. För de flesta formas mycket av personligheten under de åren. Det är trots det intressant att fundera över hur man bestraffar någon för den här typen av brott och balansen mellan syfte och gärning.

Pojken har med egna ord redogjort för förloppet och menat att han direkt efter det enligt honom ganska slumpmässiga knivhugget mot läraren insåg att han gjort fel, men kände sig skyldig att erbjuda en ”show” med tanke på att han bar kroppskamera.

Rätten pekar på flera försvårande omständigheter, bland annat att pojken inte försökte hjälpa läraren, utan snarare aktivt höll hjälpen borta. Man kan alltså fundera på hur stor ånger pojken kände om han inte ville hjälpa läraren att överleva.

Den rättspsykiatriska utredningen visar på att pojken inte har någon allvarlig psykisk störning. Samtidigt har han förmått att skada en medmänniska svårt utan att sedan få impulsen att hjälpa honom. Det är begripligt att rätten tycker att det är försvårande. Gärningsmannen är en person som inte känt fasa och äckel över Utøya och Christchurch-attackerna på oskyldiga människor. Hos honom väckte det ambitionen att bli en sådan gärningsman själv. Ett helt normalt förhållningssätt till andras människovärde rör det sig inte om.

Man kan nu bara hoppas på att det går att nå fram till pojken under de kommande åren, så att han släpps fri utan att längre vara en fara för andra.

Inrikes

Skolattacken i Eslöv: Straffvärdet är livstid

Iförd skelettmask och hjälm gick den beväpnade 15-åringen in på sin skola i Eslöv på höstterminens andra dag. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes Planen var att döda ett stort antal personer för att nå ut med ett politiskt budskap. Nu döms 15-åringen bakom skolattacken i Eslöv till sluten ungdomsvård i två och ett halvt år. Hade han varit över 21 år hade det blivit livstid, enligt Lunds tingsrätt.
PREMIUM

Knivhugget han utdelade mot en lärare på sin skola den 19 augusti var ett mordförsök – och domstolen ser inga förmildrande omständigheter.

Pojken döms också för nio fall av grovt olaga hot mot elever och personal på skolan och för grovt hot mot tjänsteman, eftersom han riktade ett pistolliknande föremål mot den polisman som avväpnade honom efter skolattacken.

Men samtidigt frias han från tio fall av grovt olaga hot, vilket inte riktigt kom som en överraskning för åklagare Pernilla Nilsson.

– Det var ett svårbedömt förlopp när det gällde den delen av händelsen, för den gick väldigt snabbt. Jag var medveten om att man kunde göra olika bedömningar kring detta, säger hon till TT.

Hon är nöjd med domen som helhet och konstaterar att domstolen bedömer straffvärdet som livstids fängelse, vilket är ännu högre än vad hon själv har argumenterat för.

Utvecklat ett hat

Bakom stängda dörrar har 15-åringen berättat för domstolen om hur han utvecklat ett hat mot judar, muslimer och homosexuella. I början av året skickade en kompis en film till honom från moskéskjutningarna i Christchurch på Nya Zeeland och han blev intresserad. Attentatet på Utöya och skolattackerna i Trollhättan och i Columbine har också inspirerat honom.

Han skrev tre olika manifest där han formulerade sina politiska åsikter och planerade en attack mot sin egen skola noggrant.

När poliser i somras kom hem till hans bostad efter att han skrivit om planer på en skolattack i Australien på internet, blev han nervös och raderade det manifest han hade i sin dator. Men när poliserna lämnat familjens bostad gick han tillbaka till sitt rum och fortsatte att planera attacken på Källebergsskolan i Eslöv, har han berättat för domstolen.

Ett hatbrott

Lunds tingsrätt slår fast att hans dåd var ett hatbrott, som dessutom var omsorgsfullt planerat. Att pojken livesände händelseförloppet på internet är en annan försvårande omständighet, liksom att han inte gjorde någonting för lindra lärarens lidande efter knivhugget och inte kallade på ambulans.

Tvärtom försenade han hjälpen till läraren, eftersom han skrämde iväg dem som närmade sig.

Pojken döms till skadestånd på nästan en halv miljon kronor till elever och personal på skolan samt den polis som han utsatt för hot. Trots att han frias från grovt olaga hot mot tio personer går han med på att betala skadestånd även till dem.

– Han har medgett att de har varit mycket utsatta allihop. De har varit i ögonkontakt och de har sett honom i den här situationen, säger 15-åringens advokat Leif Persson.

Han har gått igenom domen med pojken och tillsammans har de kommit överens om att den inte ska överklagas.

– Han är djupt ångerfull över all brottslighet han har ställt till med och han har förklarat sig nöjd med tingsrättens dom, säger Leif Persson.

Cecilia Klintö/TT

Attacken på Eslövsskolan

Ska betala 480 000 i skadestånd

Polisens kriminaltekninker på väg för att undersöka brottsplatsen i Eslöv.
Foto: Johan Nilsson/TT
Eslöv
ESLÖV I domen mot 15-åringen skriver Lunds tingsrätt att det inte finns några förmildrande omständigheter bakom dådet.

Mordförsöket mot läraren har enligt rätten tvärtom omgärdats av ett antal försvårande omständigheter.

– Bland dessa märks att brottet har begåtts på en grundskola inför ett antal underåriga elever som har haft rätt att känna trygghet och säkerhet under sin skolgång. Brottsoffret arbetar på skolan, vilket innebär att det är en plats där även han ska kunna känna sig trygg och säker, skriver tingsrätten i sin dom.

Rätten bedömer att 15-åringen agerat med ”direkt avsikt” att mörda läraren och att han efter attacken inte gjort något för att förhindra dennes lidande.

Även det bakomliggande syftet att kränka homosexuella, muslimer och judar är försvårande. Pojken livesände dessutom attacken på nätet och även om bara ett fåtal verkar ha sett sändningen var det en uppenbar risk att den hade kunnat spridas till många personer.

Genom filmen och den brottplan han upprättade inför dådet - han har själv berättat att han planerade attacken i två månader - är det bevisat att han hade för avsikt att beröva läraren livet, anser rätten. Han har haft ett direkt uppsåt, ett så kallat avsiktsuppsåt.

Att han i efterhand påstått att han ångrade sig efter sticket ändrar inte detta, tvärtom agerade han på ett sätt som hindrade läraren att få vård snabbt. Han tillkallade inte hjälp och fortsatte sig att uppehålla i kafeterian där knivskärningen ägde rum. Att läraren inte avled av sina skador berodde snarare på tillfälliga omständigheter, enligt domstolen.

Låga åldern påverkar

Eftersom den rättspsykiatriska undersökningen visade att 15-åringen inte hade en allvarlig psykisk störning kan inte heller hans psykiska tillstånd mildra synen på brottet.

Men den låga åldern påverkar påföljden. Om 15-åringen varit över 21 hade de brott han nu döms för motsvarat livstids fängelse, skriver tingsrätten, trots att läraren överlevde. Men på grund av sin låga ålder stannar påföljden i stället vid två år och sex månaders sluten ungdomsvård, efter diverse omräkningar och ungdomsrabatter.

15-åringen stod åtalad för grovt olaga hot mot 19 elever och lärare men döms bara för tio av dessa. I ett fall där han hållit upp en kniv mot en lärare menar rätten exempelvis att det gått väldigt snabbt och att det inte går att bevisa att 15-åringen uppsåtligen riktade kniven mot honom.

Skadestånd

Hotet mot den ingripande polismannen var en separat åtalspunkt, grovt hot mot tjänsteman, och där döms han.

Vad gäller skadeståndsfrågan ska 15-åringen betala sammanlagt 480 798 kronor, varav 165 333 kronor till den knivhuggne läraren och resterande 315 465 kronor till de lärare, elever och den polisman som han hotade.

Sluten ungdomsvård bedrivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS) och kostar 6 000 kronor per dygn. Det motsvarar cirka 5,5 miljoner kronor i 15-åringens fall.

Eslöv

Öl-cykelväg från Remmarlöv dröjer

På somrarna har populära Remmarlövs gårdsbryggeri ölprovningar. Ett medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan Remmarlöv och Eslöv har av politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tolkats som att ölentusiasterna vill kunna cykla säkert till och från provningarna.
Foto: ARKIV
Eslöv
ESLÖV/REMMARLÖV Ölentusiasterna ville kunna cykla mellan Eslöv och gårdsbryggeriet i Remmarlöv - men får vänta ett tag till innan den visionen kan bli verklighet.

Politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden diskuterade ett e-förslag, som är ett digitalt medborgarförslag, om att det bör byggas en cykelväg från Eslöv-Sallerup till Remmarlövs by.

Minst 50 personer har skrivit under förslaget, och den politiska nämnd som berörs mest av förslaget ska därmed, enligt reglerna, ta upp saken till behandling.

I e-förslaget sägs inget om att cykelvägen ska användas till besök på det populära gårdsbryggeriet i Remmarlöv och dess ölprovningar, men det är tolkningen som den politiska majoriteten i nämnden har gjort.

– De har ju sommaröppet på bryggeriet. Och många vill kunna cykla till den träffpunkten. En stor del av dem som undertecknat förslaget är besökare till bryggeriet. En del bor även utanför kommunen, sammanfattar Bengt Andersson (M), ordförande i Eslövs miljö- och samhällsbyggnadsnämnd och Janet Andersson (S), vice ordförande.

Nämnden hade att besluta om de skulle låta utreda förslaget vidare eller avslå det.

Den politiska majoriteten valde att avslå, men funderar ändå på att lägga in cykelvägen i den cykelplan som Region Skåne har gemensamt med Trafikverket.

– Om vi skulle utreda saken själva inom förvaltningen hade vi fått betala hela utredningen själva. Om vi lägger in den i trafikplanen betalar kommunen hälften och Trafikverket hälften, säger Bengt Andersson.

Han uppskattar kostnaden för bara utredningen till 100 000 kronor, och om man skulle projektera cykelvägen också så hade det kostat ytterligare 400 000 kronor.

– Även om vi utredde och projekterade en sådan cykelväg hade vi inte fått bygga den ändå. Det krävs Trafikverkets tillstånd om vi ska bygga utanför tätbebyggt samhälle, säger Bengt Andersson.

Sverigedemokraterna ville att kommunen själv skulle utreda saken, och reserverade sig vid nämndmötet mot övriga partiers beslut att avslå.

Om cykelvägen skulle hamna i regionens och Trafikverkets cykelplan tar det minst tio år innan den byggs.

– Behovet av den kommer att vägas mot behovet av andra föreslagna cykelvägar i kommunen, säger Bengt Andersson och räknar upp andra cykelbanor som det finns behov av:

– Remmarlöv är inte så stort. Det finns andra som kanske ligger högre i prioriteringen. Det är ganska tuff konkurrens. Vi har ju exempelvis väg 104 mellan Harlösa och Gårdstånga. Där finns redan cykelled mellan en del sträckningar och det finns ett antal orter längs den vägen, säger Bengt Andersson.

Totalt har 343 namn skrivit på listor om Remmarlövs-cykelvägen, insamlade av en av de boende i byn.

I själva förslaget sägs alltså inget varken om öl eller om törst:

– Vi, boende i Remmarlöv önskar en säker cykelväg för våra barn men även för oss vuxna att kunna förflytta oss säker mellan byn och kommunen på cykel eller även kunna motionera till fots och inte utsätta oss för fara för den tunga och snabba trafiken som trafikerar Västra Sallerup och Remmarlöv, lyder förslaget.

Flera organisationer har varit på klassisk ölprovning med visning av bryggeriet på Remmarlövs Gårdsbryggeri. Besökarna har där fått prova gårdens egenbryggda öl och fått en inblick i bryggningens ädla konst.

Eslöv

Friades för Kastbergamordet - får ersättning

32-åringen åtalades men friades för mordet i Kastberga 2008. Nu får han ersättning för lidande.
Foto: Stig-Åke Jönsson
Eslöv
ESLÖV En 32-årig man som sommaren 2020 friades för mordet på en 70-årig lantbrukare i Kastberga 2008 beviljas nu ersättning av Justitiekanslern (JK) för sin tid i häktet.
PREMIUM

32-åringen medgav under rättegången att han åkte till gården tillsammans med tre släktingar i syfte att göra inbrott, men nekar till att ha varit delaktig i våldet mot lantbrukaren.

Justitiekanslern skriver i sitt beslut att 32-åringen själv försatte sig i i en situation där han ”löpte en överhängande risk att bli misstänkt för allvarlig brottslighet”. Hans eget beteende var också en bidragande orsak till att han häktades inför rättegången, enligt JK.

Detta gör att ersättningen jämkas, alltså minskas. Den stannar vid 135 000 kronor, vilket är förhållandevis lågt för sju månader i häkte.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Smartstudies

Ökat intresse för läxhjälp i Skåne

SmartStudies Allt fler skånska familjer vill ha läxhjälp.

Det beskriver läxhjälpsföretaget SmartStudies som menar att intresset ökar i de flesta av de skånska kommunerna.

Fram till 2015 var det möjligt att få RUT-avdrag för läxhjälp. Men även fast RUT-avdraget för läxhjälp har avskaffats, så har det fortsatt funnits ett stort intresse för att anlita privat läxhjälp. SmartStudies är ett företag som särskilt profilerat sig på mattehjälp. SmartStudies identifierar att intresset för läxhjälp ökat avsevärt bland de skånska kommunerna, det gäller läxhjälp både för elever i grundskolan- och gymnasieskolan. Men SmartStudies får också in förfrågningar om att hjälpa elever med exempelvis tekniker för uppsatsskrivande, men även om att hjälpa elever med kurser på avancerad nivå på högskolor och universitet.

Undervisning både fysiskt och online

SmartStudies erbjuder både läxhjälp fysiskt, hemma hos eleven eller på ett bibliotek eller på annan plats. Men också digital studiehjälp, vilket det nu finns en stor efterfrågan på med anledning av Coronavirusets spridning. Det finns även elever och familjer som efterfrågar kombinationer av fysisk och digital studiehjälp. Ett annat företag som erbjuder mattehjälp både fysiskt och digitalt är Allakando, läs mer om Allakando läxhjälp här.

Läxhjälp som leder till förbättrade kunskapsresultat

Läxhjälp är en beprövad metod för att höja en elevs kunskapsresultat. Självstudier är bra, nyttigt och oundgängligt, men forskningen är samtidigt tydlig med att en av de viktigaste faktorerna för att en elev ska lära sig så mycket som möjligt i skolan är att den får tillbringa så mycket tid som krävs med en ämneskunnig lärare. Svenska elever har dessutom mindre undervisningstid än elever i jämförbara länder och läxhjälp kan på så sätt vara en möjlighet att få mer tid med en kunnig lärare. 9 av 10 av SmarStudies elever höjer sina betyg efter slutförd undervisning.

Privatlärare som kan ämnena och pedagogiken

En förklaring till att SmartStudies privatundervisning har varit så framgångsrik är att de har varit noggranna med att rekrytera de bästa privatlärarna. För att bli anställd som privatlärare, eller mattelärare, hos SmartStudies ska du genomgå en lång rekryteringsprocess som innefattar flertalet intervjuer, tester och en mycket noggrann referenstagning. SmartStudies ställer höga krav på att personen har en bra pedagogisk förmåga och djupa kunskaper i de ämnena som han eller hon ska undervisa i - för det är det som i slutändan avgör läxhjälpens kvalitet. Många av privatlärarna är studenter på framstående utbildningar på exempelvis Lunds Tekniska Högskola, Chalmers OCH Kungliga Tekniska Högskolan.

Ett upplägg som passar dig

SmartStudies anpassar ett upplägg på undervisningens som passar dig och din familj. Undervisningen kan ges i de allra flesta ämnena och oavsett var du bor i Skåne, eller var du bor i landet. Om du vill veta mer om SmartStudies läxhjälp, klicka här.

Eslöv

Frågetecknen hänger i luften i mordutredning

Platsen spärrades av efter att en man på morgonen hittades död i sin bostad i Flyinge. (Bilden är tagen i ett annat sammanhang).
Foto: Johan Nilsson/TT
Eslöv
FLYINGE Polisen har fortfarande inga tydliga besked att ge kring den mordutredning som startades efter att en man hittades avliden i Flyinge i måndags.

För att komma vidare i mordutredningen väntar polisen nu på besked från Rättsmedicinalverket.

– Vi avvaktar besked om den rättsmedicinska obduktionen. Det är där vi står, säger Cecilia Kjaersgaard som leder den mordutredning som polisen inlett.

Det var klockan 8.26 i måndags som polisen fick larmet om att en person påträffats livlös i ett flerfamiljshus i Flyinge.

Polis och ambulans skickades då till platsen och det visade sig att personen var avliden. Polisen inledde en förundersökning om mord. Platsen spärrades av och kriminaltekniker kallades till platsen.

Är en man

Enligt Cecilia Kjaersgaard är den avlidna personen en man född på 80-talet. Han hittades död i sin egen bostad.

– Eftersom vi inte kunde avgöra vad dödsorsaken var så rubricerar vi det så här. För att kunna utföra teknisk undersökning. Sedan får vi avvakta den rättsmedicinska obduktionen.

Fanns det något på platsen som tydde på att det kan ha handlat om ett mord?

– Nej. Det handlar mer om att det var lite oklara omständigheter. Det kan handla om kroppen, att vi inte kan göra en bedömning. Det finns inget som sticker ut. Det är inget som talar för att det ska vara ett brott, men vi kan inte utesluta det, säger Cecilia Kjaersgaard.

Eslöv

Soffa dumpades på gatan

Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

Ett företag som sköter utemiljöerna åt Eslövs kommun har polisanmält två fall av nedskräpning.

I det ena fallet har någon kastat ut hushållssopor längs med väg 113. I det andra fallet har någon dumpat en soffa på en trottoar längs Kanalgatan.

Eslöv

Gillrade fälla för hälare

En misstänkt hälare åkte fast i torsdags.
Foto: Johan Nilsson/TT
Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

I torsdags åkte en misstänkt hälare fast i Eslöv. En Eslövsbo i 20-årsåldern hade tidigare blivit bestulen på sin cykel. Han upptäckte sedan att cykeln hade lagts ut till försäljning på en annonssida på internet.

Eslövsbon kontaktade säljaren och utgav sig för att vara intresserad av att köpa cykeln. Samtidigt kontaktade han polisen, som kom till platsen där Eslövsbon stämt träff med säljaren.

Polisen tog cykeln i beslag och den 41-årige säljaren är nu misstänkt för häleri. Han är känd av polisen sedan tidigare.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL