Eslöv

Slut på att håva in dubbla arvoden

Efter Skånskans avslöjande om att Fredrik Ottesen (SD) kvitterat ut dubbla arvoden ses reglementet för politikerna över.
Eslöv
ESLÖV Avslöjandet om att SD-politikern Fredrik Ottesen kvitterat ut dubbla arvoden får nu konsekvenser. Nu vill Eslövs kommun sätta stopp för den möjligheten.

Att kommunen sätter ned foten och vill se över reglementet har med Fredrik Ottesens (SD) agerande att göra, bekräftar Johan Andersson (S) som är kommunstyrelsens ordförande.

– Det handlar om att man inte ska kunna plocka ut arvoden från dubbla möten, säger han.

Nu föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige gör om reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda.

Förtydligas

I ärendet beskrivs det att de digitala mötena under pandemin gjort det möjligt att delta i flera möten, både i Eslövs kommun och i andra organ, samtidigt.

”Med anledning av det så förtydligas nu i reglementet att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan utgå för två möten som äger rum vid samma tidpunkt”, står det i förslaget som fullmäktige nu ska klubba igenom.

Det var i slutet av augusti som Skånskan kunde avslöja att Fredrik Ottesen (SD) kvitterat ut dubbla arvoden efter att under våren ha deltagit i två digitala möten samtidigt.

Dels deltog han digitalt på kommunstyrelsens arbetsutskott i Eslövs stadshus, dels deltog han digitalt på regionfullmäktige i rådhuset i Kristianstad. För båda de politiska mötena tog han ut arvoden, 470 kronor respektive 1 888 kronor, kunde Skånska Dagbladet avslöja.

Kritiserades

Kritiken lät inte vänta på sig. Efter Skånskans rapportering gick Liberalerna i Region Skåne ut med att man ville stoppa alla möjligheter för politiker att kvittera ut dubbla arvoden från digitala sammanträden de deltar i samtidigt.

Gustaf Hallqvist, sekreterare i Skånes regionfullmäktige, menade att Ottesens agerande inte varit rimligt, men påpekade att det rent formellt inte står något om det i regionens reglemente.

Även Fredrik Ottesens (SD) forne partikamrat Göran Granberg reagerade. Han polisanmälde Ottesen och menade att han såg Ottesens agerande som moraliskt förkastligt.

– Min ambition är inte att det ska gå till åtal utan att få klarhet i vad man får göra, sa Granberg till Skånskan.

Ny problematik

Fredrik Ottesen själv ansåg inte att han gjort något fel, även om han efteråt medgav att det var ett ”överglapp” mellan de båda mötena.

När kommunstyrelsen fattade beslutet om att reglementet ska ses över så påpekade Johan Andersson (S) att det här var en ny problematik, som uppstått under pandemin.

– Vi har inte haft den här typen av digitala möten tidigare så det här problemet har inte uppstått tidigare, säger han.

Ändringen i reglementet är tänkt att träda i kraft i januari nästa år.

Eslöv

Ottesen (SD) polisanmäls – av tidigare partikamrat

Göran Granberg polisanmäler sin tidigare partikamrat Fredrik Ottesen.
Foto: Lennart Andersson
Eslöv
ESLÖV Efter Skånskans artikel om att Fredrik Ottesen (SD) fått ut arvoden från två sammanträden som delvis pågick samtidigt polisanmäls han nu – av en före detta partikamrat.

Skånskan har tidigare rapporterat om att Sverigedemokraternas toppnamn i Eslöv, Fredrik Ottesen, i våras begärde och fick ut arvoden från två skilda möten som pågick delvis samtidigt – kommunstyrelsens arbetsutskott i Eslöv och regionfullmäktige i Kristianstad.

Detta har fått den forne partikamraten Göran Granberg att reagera.

– Man ska inte säga att vi ska dra ner på administrationen i kommunen och samtidigt ta ut dubbla arvoden, säger Granberg.

Han ser Ottesens agerande som framför allt moraliskt felaktigt, men vill också få det prövat om det kan ha varit tjänstefel.

– Jag är inte övertygad om att det var brottsligt men jag vill att en åklagare prövar det. Min ambition är inte att det ska gå till åtal utan att få klarhet i vad man får göra. Det ska inte vara någon gråzon. Är det okej att ta ut arvoden både för ett möte som än är fysiskt på och ett som man har i paddan, då ska det gälla alla politiker.

Kastades ut

Granberg utslöts ur Sverigedemokraterna för ett par år sedan efter uppslitande interna konflikter i Eslövsavdelningen. I dag sitter han kvar som ledamot i kommunfullmäktige, men som politisk vilde.

Han har vid flera tillfällen kritiserat sina före detta partikamrater för den politik de driver, och sticker inte under stol med att polisanmälan även är ett sätt att slå tillbaka mot vad han menar är ett hycklande och girigt agerande från Fredrik Ottesens sida.

– Han var snabb med att kritisera att jag varit sen att redovisa uppgifter till överförmyndarnämnden. Det är kanske lite barnsligt att hämnas, men nu när den här chansen kom kunde jag inte dissa den, säger Göran Granberg.

Han ser även ett annat perspektiv i det hela:

– Det finns redan ett problem med politikerförakt, inte minst mot SD. Det ska vi inte spä på.

Fredrik Ottesen vill understryka att han inte fått ut pengar som han inte har rätt till. Han närvarade fysiskt på kommunstyrelsens arbetsutskott och följde därefter regionfullmäktige digitalt. Fullmäktigesammanträdet pågick så länge att ersättningen nådde upp i så kallat heltidsarvode, ett enhetsbelopp - även för Ottesen som kom in först runt klockan 10.15.

– Felet jag gjorde var att jag loggade in redan 8.30 då jag fick hjälp med att ansluta, det borde jag inte ha gjort. Men det påverkade inte arvodets storlek, säger Fredrik Ottesen.

Kollar varje månad

Han säger att han är mån om att följa regler kring arvoden.

– Varje månad går jag igenom mina arvoden så att jag inte fått mycket. Om det blivit fel någon gång har det snarare varit åt andra hållet, att jag inte fått ut arvode för ett möte jag varit på. Detta är en administrativ börda, men det ingår i det politiska uppdraget.

Göran Granbergs polisanmälan verkar Fredrik Ottesen ta ganska lätt på.

– Jag förstår inte riktigt rubriceringen, på vilket sätt det skulle ha varit tjänstefel. Detta handlar ju om ett administrativt misstag.

– Det är tydligt och logiskt att Göran Granberg är bitter över att han inte är välkommen i Sverigedemokraterna längre.

Fredrik Ottesen tar Granbers polisanmälan med ro.
Foto: Arkivbild

Är det någon som agerar omoraliskt så är det Granberg som sitter kvar i fullmäktige trots att han inte tillhör partiet längre, menar Ottesen.

– Det om något är att spä på politikerföraktet. Jag hade accepterat det om han var personvald, men det var han inte. Han hade inte många kryss från Eslövsborna. Han kom in tack vare partiets ansträngningar.

Opinion

Förtydliga reglerna

Opinion
Opinion

Fredrik Ottesen (SD) har fått kritik för att ha kvitterat ut arvoden för två digitala möten som skedde samtidigt: regionfullmäktige och kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i Eslöv. Han har dessutom varit justeringsman för det ena, vilket ställer frågan om hur mycket uppmärksamhet han haft på det andra mötet. Det är inte första gången det händer: även i somras fick en förtroendevald i Region Skåne kritik för att ha deltagit i två digitala nämndsmöten samtidigt.

Det är inga gigantiska summor det rör sig om i ersättning: några tusenlappar. Men det är en viktig princip att man inte får del av skattebetalarnas pengar om man inte utför arbetet som arvoderas. Inga egentliga regelbrott har skett. Eftersom man inte kan närvara vid två möten fysiskt har det inte funnits någon anledning till regler om dubbla arvoden. Ett förtydligande behövs eftersom många möten även fortsatt kommer att ske digitalt.

Det finns också ett annat potentiellt problem med att delta i olika digitala möten samtidigt: vissa ärenden kan vara omgivna av sekretess som kan bli lidande om de uppgifterna kan uppfattas av åhörare eller deltagare i andra möten.

Ottesen borde förmodligen ha valt att ta ut ett halvdagsarvode om han inte hade möjlighet att ge regionfullmäktige full uppmärksamhet under förmiddagen. Han menar att det är orimligt att lägga viktiga möten samtidigt som fullmäktige och det har han rätt i. Ledamöterna måste ges bästa möjlighet att delta i verksamhet som ingår i uppdraget och vid sammankomster där för dem och kommunen viktiga frågor diskuteras.

Eftersom det har rör sig om Sverigedemokrater som har ifrågasatts för hur de tar ut arvoden i båda fallen bör partiet få i uppdrag att bestämma en policy för om ledamöter ska kunna kvittera ut arvoden för möten de omöjligt kan delta aktivt it.

Liberalerna och Gilbert Tribo efterlyser ett möte mellan gruppledare för att enas om vad som gäller, vilket låter klokt.

Eslöv

L vill stoppa dubbla mötesarvoden

Liberalernas gruppledare i regionfullmäktige Gilbert Tribo upprepar sin inbjudan till de andra partiernas gruppledare om att sätta stopp för ledamöter att kvittera ut dubbla arvoden för sammanträden de deltar parallellt i digitalt.
Foto: ARKIV
Eslöv
ESLÖV Liberalerna i Region Skåne vill stoppa alla möjligheter för politiker att kvittera ut dubbla arvoden från digitala sammanträden de deltar i samtidigt. Partiet aktualiserar frågan efter Skånskans avslöjande om Fredrik Ottesen (SD) igår.

– Jag tycker att det är märkligt att vi har luckor i vårt regelverk som kan möjliggöra för breda tolkningar i detta sett till vad som krävs för att betraktas som närvarande på ett digitalt möte. Därför ser jag ett behov av att detta ska klargöras, skrev Liberalernas gruppledare i Region Skåne Gilbert Tribo i somras när det uppmärksammades att en förtroendevald från Kristianstad i Region Skåne hade deltagit i två digitala nämndsmöten samtidigt, och därmed kunnat begära arvode för detta.

– Jag uppfattar vårt regelverk som tydligt, men om det kan uppfattas otydligt så vore det bra att se över det, så att vi kan tydliggöra att man inte kan delta på två möten samtidigt samt få arvode för respektive möte, skrev Gilbert Tribo i ett brev till de andra gruppledarna.

Han ville att man snarast kallade till en gruppledaröverläggning för att gemensamt diskutera regelverket, hur det ska tolkas samt tillämpas så att samtliga ledamöter och ersättare vet vad man har att förhålla sig till.

– Nu händer det en andra gång och vi hoppas få med oss de andra partierna på detta. Dessvärre har vi ännu inte fått någon respons ännu från de andra gruppledarna. Det kan finnas ett mörkertal med fler som gör likadant, säger Amir Jawad, politisk sekreterare för Liberalerna i Region Skåne till Skånskan.

Det var igår som vi berättade hur sverigedemokraten Fredrik Ottesen kvitterat ut ett heldagsarvode på 1 888 kronor för deltagande i regionfullmäktige 13 april i år - samtidigt som han deltog i kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i Eslöv vid samma tidpunkt.

Eslöv

Tog ut två arvoden samtidigt

Fredrik Ottesen drog nytta av den digitala tekniken - och lyckades 13 april klockan nio närvara på två politiska sammanträden samtidigt.
Foto: ARKIV
Eslöv
ESLÖV 13 april i år lyckades sverigedemokraten Fredrik Ottesen från Eslöv digitalt närvara vid och kvittera ut arvoden från två politiska sammanträden samtidigt.
Parallellt med att han deltog i kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i Eslöv tog han plats i regionfullmäktige i Kristianstad. Han plockade ut 1 888 kronor i arvode från Region Skåne och 470 kronor från Eslövs kommun för sin dubbla närvaro.

Båda mötena började klockan nio den aktuella dagen. Ottesen närvarade digitalt hemifrån.

Vad gäller kommunstyrelsens arbetsutskotts möte utsågs Fredrik Ottesen dessutom till justeringsman, vilket han inte protesterade mot.

En justeringsman har en extra viktig uppgift under sammanträdet genom att denne efteråt ska intyga att det protokoll som skrivs faktiskt stämmer med vad som hände och beslutades på sammanträdet.

Gustaf Hallqvist, sekreterare i Skånes regionfullmäktige, tycker inte att agerandet är rimligt, även om det rent formellt inte står något om det i regionens reglementet.

– Situationen med digitala sammanträden i den här omfattningen är helt ny och förekom nästan inte alls i Region Skåne före pandemin. Men det går naturligtvis inte att närvara och fokusera på två möten samtidigt. Sunt förnuft säger ju att detta inte är rimligt, säger Gustaf Hallqvist.

– Det är rentav synnerligen olämpligt och omdömeslöst även om det inte finns någon paragraf som kan tillämpas, tillägger han.

13 april klockan 09.00: Sverigedemokraten Fredrik Ottesen deltar i kommunstyrelsens arbetsutskott i Eslöv. För det kan han senare kvittera ut 470 kronor i arvode.

Ett annat problem än pengarna är att uppgifter från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte riskerar att läcka ut till andra ledamöter och även till allmänheten som ju får lov att vara åhörare i regionfullmäktige.

I kommunstyrelsens arbetsutskott behandlas bland annat tunga upphandlingsärenden, som omgärdas av sträng sekretess.

Gustav Hallqvist säger att det varit ett parallellfall med en ledamot, även han från Sverigedemokraterna fast i Kristianstad.

– Den personen blev påkommen med att samtidigt delta i kommunstyrelsens arbetsutskott och primärvårdsnämnden. Han begärde då själv att arvodena skulle betalas tillbaka och beteendet kritiserades såväl av hans egna partikolleger som av andra partiföreträdare.

13 april klockan 09.00: Sverigedemokraten Fredrik Ottesen deltar i regionfullmäktige i Kristianstad. För det kan han senare kvittera ut 1 888 kronor i heldagsarvode.

Regionen för närvarolista över ledamöterna som kontrolleras innan arvoden betalas ut.

De flesta ledamöterna på regionfullmäktige kvitterade ut ett heldagsarvode motsvarande 1 888 kr.

Några av dem nöjde sig dock med ett halvdagsarvode motsvarande 1 359 kr.

Gustaf Hallqvist tror att de senare förmodligen var sådana som deltog bara en del av dagen, och där ersättare trädde in för att avlösa dem.

Fredrik Ottesen valde dock att söka ersättning för heldagsnärvaro, trots att han samtidigt deltog i kommunstyrelsens arbetsutskotts möte i Eslöv som varade till klockan 10.15.

– Vi har inte vetat om att han samtidigt satt uppkopplad på ett annat möte, säger Gustaf Hallqvist.

Han utesluter inte att Region Skåne kommer att ändra reglementet framöver för digitala möten så att det skrivs in någon formulering att deltagarna inte får närvara på mer än ett möte samtidigt.

HR-chefen Karl Lundberg vid Eslövs kommun hänvisar bara till reglementet.

– Det finns inget i vårt reglemente som tydligt reglerar frågan om arvode för två möten samtidigt. Man har rätt till arvode för sammanträde som man närvarar på. I detta fallet har samtliga deltagare på aktuell lista varit med på vårt KSAU och något annat har inte uppmärksammats vid det tillfället, säger Karl Lundberg.

Fredrik Ottesen tycker själv inte att han gjort något fel, även om han medger att det var ett ”överglapp” mellan de båda mötena.

– Om det inte hade varit pandemin hade jag först varit fysiskt på plats i Eslövs kommunhus, och sedan tagit mig till rådhuset i Kristianstad. Så brukar jag göra. Detta är motsvarande under en pandemi. Det är tekniska problem med att kalla in ersättare också. Det här var smidigast och smartaste lösningen för alla parter, säger Fredrik Ottesen.

Han berättar att han kopplade upp sig mot regionfullmäktige redan vid 8.30 ”för att få den avancerade tekniken att fungera när det fanns tjänstemän på plats för det”.

Han deltog i ena mötet via en dator och i det andra via en surfplatta.

Kunde du verkligen delta med full kraft i båda mötena?

– Första delen av regionfullmäktige var en debatt om Region Skånes årsredovisning. Den deltog jag definitivt inte i med full kraft, utan jag anslöt först mitt i debatten.

Plockade du ut arvoden både från Region Skåne och Eslövs kommun?

– Arvodena hade inte påverkats om jag först fysiskt varit med i Eslöv och sedan åkt till Kristianstad.

Du valde att ta ut heldagsarvode från regionen?

– Det hade jag fått både om jag anslutit fysiskt efter kommunstyrelsens arbetsutskott eller anslutit digitalt till regionfullmäktige klockan 11. Det viktiga för mig är inte pengarna - utan att demokratin kan klara av pandemin, säger Fredrik Ottesen.

Han ser inga paralleller med Kristianstadsfallet eftersom politikern där inte hade klarat att fysiskt närvara vid båda mötena samtidigt.

Och hävdar att han använde hörlurar när han digitalt anslöt till kommunstyrelsens arbetsutskott, och att inget ljud därmed kunde läcka ut från det.

– Jag har flera gånger påtalat för Eslövs kommun att det är orimligt att de lägger de viktigaste mötena samtidigt som regionfullmäktige, där ju också väldigt viktiga beslut tas som rör Eslöv.

Eslöv

Skolattacken i Eslöv: Sju elever överklagar

En 15-årig pojke dömdes i december för bland annat mordförsök i samband med en skolattack på Källebergsskolan i Eslöv i augusti förra året. Han friades för tio fall av grovt olaga hot, men nu överklagar sju elever den delen av domen. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Eslöv
Eslöv
PREMIUM

Den 15-årige pojken dömdes i december till sluten ungdomsvård för bland annat mordförsök i samband med skolattacken i Eslöv, men han friades för tio fall av grovt olaga hot.

Nu överklagar sju elever den delen av domen, rapporterar P4 Malmöhus.

Pojken dömdes av Lunds tingsrätt till två och ett halvt års sluten ungdomsvård för mordförsök på en lärare, nio fall av grovt olaga hot mot elever och personal på skolan och för grovt hot mot tjänsteman. Attacken skedde på Källebergsskolan i Eslöv i augusti förra året.

TT

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Öltapp.se

En öltapp i sommar, räddningen i hettan!

Öltapp.se Alla vet hur det känns att sitta där i den gassande hettan och bara sukta efter en iskall öl. Då vill man snabbt kunna slå upp sig ett glas av sin favoritöl att svalka sig med!

I sommar så är en av de hetaste inköpen man kan införskaffa; en öltapp. De där varmaste dagarna är fortfarande nära och grillkvällarna står runt knuten. Att kunna servera professionellt är lockande på varje festlighet. Öltappar håller ölen kall och du kan ha den tillgänglig så att det är enkelt att hälla upp i ett glas och ta med i solstolen.

Andra viktiga delar till den perfekta hemmabaren.

Drinkshaker - En kraftfull shaker som du skakar dina drinkar i så att de blir smarrigt goda.

Barmått - En riktig bartender mäter upp drinkens ingredienser för att få den perfekta balansen i smaken. En god drink ska inte innehålla för mycket sprit och fördelas i regel mellan 4-6 ml/drink.

Bar-sil - Om du ska försöka dig på riktigt avancerade drinkar så är detta ett måste i din hemmabar. Du använder denna när du har skakat drinken om det t.ex är isrester eller rester från bär i drinken du vill sila av.

Muddler - en iskross som fungerar ungefär som en mortel. Perfekt för att krossa is eller exempelvis lime och mynta som i en riktigt god mojito.

Barsked - en längre sked som passar perfekt för att röra om drinkar i högre glas. En tesked är i regel för liten för större glas.

Sommarens grillfester är som sagt snart här och vem vill inte agera äkta bartender och skryta med sin egen hemmabar? Det är inte speciellt många saker du behöver ha för att skapa den perfekta hemmabaren för sommaren 2020. Att vara bartender är faktiskt riktigt roligt, när man lär sig mer om hur man gör. Man kanske inte lyckas snurra flaska på första försöket, men övning ger färdighet.

Många inställda evenemang i sommar!

Det är många som sörjer att sommarens många festivaler och andra evenemang blivit inställda. Genom att styra ihop en egen hemmabar och rulla ut grillen kommer du långt i sommar, trots allt. Många experter och meteorologer påstår att vi har en varm sommar att se fram emot. Så det bästa vi kan göra är att njuta på hemmaplan och göra det bästa av varje dag.

Det är alltså inte bara resor som ställts in, det har även många av sommarens större festivaler och andra sammankomster. Om vi får en sådan sommar som utlovats, så har vi massor att se fram emot. Många är vana vid att resa på sina semestrar, i år så kommer det inte vara vanligt alls. De flesta firar sin semester hemmavid.

Eslöv

Flaskor stals på Systemet

Personalen upptäckte att det saknades flaskor på en av butikshyllorna.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

Systembolaget har polisanmält att någon stulit varor för 430 kronor i butiken i Eslöv. Stölden upptäcktes när det saknades flaskor på en hylla. Stölden ska ha ägt rum den 20 december. Polisen ska titta på bilder från kameraövervakningen.

Eslöv

Avliden person hittad i lägenhet

Eslöv
Flyinge En död person hittades i en lägenhet i Flyinge på måndagen.
Polisen har inlett en förundersökning om mord.

Ambulans och polis larmades vid klockan 08.26 till en lägenhet i tätorten, där en död person anträffades.

Eftersom polisen inte kan utesluta brott har en förundersökning om mord inletts.

– Vi kan inte gå in på detaljer, men där är oklara omständigheter. För att få de rätta förutsättningarna att utreda orsaken är det rubricerat som mord, säger Rickard Lundqvist, presstalesperson hos polisen.

Platsen spärrades av och man genomförde en teknisk undersökning i lägenheten. Polisen arbetade även med att samla in eventuella vittnesuppgifter, genom bland annat dörrknackning i närområdet.

Eslöv

Ägg och sten mot fönstren

Äggkastningen i Eslöv fortsätter.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Eslöv
ESLÖV/LÖBERÖD
PREMIUM

Det fortsätter att komma in polisanmälningar från bostadsinnehavare som utsätts för skadegörelse.

På Repslagaregatan i Eslöv upptäckte en lägenhetsinnehavare i lördags kväll vid 18.30-tiden att någon kastat ett eller två ägg mot köksfönstret.

I Löberöd satt en familj och tittade på teve i sin villa i lördags kväll vid 21.45-tiden när de hörde en smäll. Det visade sig att någon krossat ett fönster, förmodligen med hjälp av en sten.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL