Lund

Tydlig ökning av bildelsstölder – polisen vädjar

Att tjuvar tar sig in i bilar och stjäl airbagen och ratten är vanligt. Bildelsstölder har ökat den senaste veckan.
Foto: Izabelle Nordfjell / TT
Lund
Lund Den här veckan har antalet bildelsstölder ökat markant i Lund.
– Det är en tydlig uppgång och det finns helt klart en organisering bakom. Det är folk som vet vad de håller på med, säger Joakim Nyberg, kommunpolis i lund.

Joakim Nyberg vädjar till allmänheten om upplysningar som kan leda till gripanden.

– Vi är intresserade av alla iakttagelser, men helst i samband med att brottet pågår så att vi kan ta dem på bar gärning, säger han.

BMW mest utsatt

Vanligast är att stölderna inträffar nattetid och det bilmärke som är mest utsatt är BMW.

Natten mellan tisdagen och onsdagen har någon krossat en bakruta på en BMW och stulit ratten på Rösträttsgatan.

Samma natt stals en ratt i en annan bil på Andjaktsvägen.

– De har tagit hela ratten med airbag och allt. För det måste man veta hur man skruvar loss delar från bilar, säger Joakim Nyberg.

Ovanligt under dagtid

Någon gång mellan söndagen och onsdagen har någon försökt att ta loss en instrumentpanel och en mittkonsol på en BMW som stod parkerad på Bondevägen. Dock misslyckades tjuven den här gången.

– Lite ovanlig är en katalysatorstöld på Kaprifolievägen i onsdags eftersom det skedde under dagtid någon gång mellan 06.00 och 16.00. Den här typen av stölder brukar som regel ske under natten.

FAKTA

Bildelsstölder statistik

Stöldskyddsföreningen meddelar, baserat på statistik från polisen och Brottsförebyggande rådet (Brå), att antalet bildelsstölder fram till och med augusti i år ligger 46 procent högre än under samma period i fjol. Under årets första åtta månader anmäldes 17 455 stölder av bilddelar. Ökningen sågs över samtliga landets regioner bortsett från region Nord.

Lund

Marken vid Stenkrossen undersöks

Personalen som utförde markundersökningarna var iförda heltäckande skyddsdräkter.
Foto: Joakim Stierna
Lund
lund Kommunens konsult Tyréns var på onsdagen på plats och gjorde markundersökningar på Stenkrossen. Föroreningar hittades i jorden i höstas och kommunen vill nu se exakt hur de är avgränsade.
Stenkrossen markundersökning
Foto: Joakim Stierna

– Vi utförde markundersökningen under hösten. Under onsdagen gör vi en fördjupad undersökning. Vi avgränsar de föroreningar vi har hittat tidigare, säger Niklas Björnevid, projektledare på tekniska förvaltningen.

Kvarteret Stenkrossen/Råbykungen är ett gammalt industriområde. Platsen har använts som petroleumlager och som avlusningsanläggning. Det innebär, enligt kommunen, att delar av marken är kraftigt förorenad.

Kommunen skriver i sitt pressmeddelande att den fördjupade undersökningen, som utförs av kommunens konsult med hjälp av en speciell borr, syftar till att får en bättre bild av vilka ämnen det finns i marken och hur stora halter det rör sig om.

Börjar sent i vår

Fastigheten Stenkrossen ska bebyggas med hus. Men först måste marken saneras. Vem som ska göra det arbetet, och övriga markförberedelser som ledningsdragningar och geotekniska undersökningar, är inte bestämt. Entreprenaden ska handlas upp under våren. Under senvåren kan jobbet påbörjas och pågå fram till våren 2023.

Ett antal byggnader på Stenkrosstomten ska också rivas. Det rör sig om gatuköket, lagerlokalen intill Hardebergaspåret, en liten verkstad vid Stenkrossen och en gammal nätstation som ligger på Gylleholmsgatan.

Enligt detaljplanen ska kvarteren Stenkrossen/Råbykungen förtätas med uppemot 325 nya bostäder, står det på kommunens hemsida. Arkens förskola ska få nya lokaler med en tillhörande gård på cirka 4000 kvadratmeter.

Kulturverksamheten kommer att fortsätta i de befintliga lokalerna, men också i nya byggnader i kvarteret Stenkrossen. Idrottsverksamheten och idrottshallen finns också kvar. De fyra byggnaderna som är av kulturhistoriskt värde samt de flesta av träden ska bevaras. Hardebergaspåret ska stärkas som gång- och cykelstråk.

Området ska gestaltas med hänsyn till områdets befintliga värden, dess placering i staden samt omgivningens förutsättningar.

– Byggtiden är väldigt lång så människor kan förvänta sig att det kommer att vara en byggarbetsplats under lång tid. Projektet ska genomföras i etapper eftersom det är så trångt. Man kan nog räkna med fem år, säger Niklas Björnevid.

Gator åtgärdas

Först därefter kan gatorna runt kvarteret kommer att renoveras för att skapa en tydligare stadsmässig upplevelse. Gylleholmsgatan, Arkivgatan och Södra vägen kommer att kompletteras med trädplanteringar för att kompensera för de befintliga träden inom området som kommer att behöva fällas i samband med byggarbetet. Kommunen ska också bygga ett torg med en multisportyta och anlägga en liten parkyta inne i kvarteret.

Lund

Större skejthall på Brunnshög ska utredas

Lunds kommun ska utreda förutsättningarna för en större skejthall på Brunnshög.
Foto: Charlie Neibergall
Lund
Lund Det har länge funnits Lundaförslag och önskemål om en permanent skateanläggning på Brunnshög. Nu vill Lunds kommun ta fram en plan, inte bara för nyttjandet av den temporära skejtytan på Brunnshög utan även för en större inomhushall i området.

Miljöpartisten Peter Bergwall påpekar i sin skrivelse från september förra året att den skejtyta som sedan 2020 finns i närheten av spårvägsstationen Brunnshögstorget är temporär och liten. Det är tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som i samarbete med Brunnshögs projektgrupp bland annat fixat en asfaltyta, belysning och sittplatser.

Haft förväntningar på mer

Lunds Skateboard & Konstförening, LSKF, har därefter själva anlagt olika ramper och liknande. Föreningen har sedan haft förväntningar på att samarbetet som initierades av kommunen skulle gälla något mer än bara en yta att vara på. En yta de beskriver som väldigt liten och med för ändamålet dåligt underlag.

– Samtidigt är platsen enligt LSKF välbesökt då många skejtare söker sig dit på grund av att det börjar bli trångt om utrymmet på Söderlyckan samt i inomhusladan på Östra Torn, skriver Peter Bergwall.

Ska bli torg

Eftersom ytan så småningom ska omvandlas till ett torg menar Peter Bergwall att kommunen bör undersöka möjligheten till en permanent lösning.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår nu att kommunen nu uppdaterar samarbetet med LSKF och först och främst ta fram en plan för nyttjandet av skejtytan på Brunnshög.

Större skejtanläggning

Förvaltningen föreslår dessutom att de själva ska få i uppdrag att undersöka lokaler och förutsättningar för en större skejtanläggning inomhus. Enligt önskemål från LSKF kan det röra sig om en anläggning inte bara för skejt utan även för andra verksamheter som dans, gym och parkour.

Ärendet tas upp vid nästa möte i kultur- och fritidsnämnden den 27 januari.

Malmö

Smittan gör att många skolklasser skickas hem

Distansundervisning i fem dagar gäller för klasser med smittade elever eller lärare.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Malmö
Lund
Malmö / Lund Ett stort antal klasser på de kommunala skolorna i Malmö och Lund arbetar just nu på distans på grund av bekräftad covid-19 bland elever eller lärare.
– Det här är en siffra som ändrar sig hela tiden, säger Serena Rosberg, verksamhetschef på barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun.

Folkhälsomyndigheten har i dagsläget som huvudprincip att all undervisning i grundskolan och gymnasiet ska ske på plats i klassrummen. Samtidigt skenar covidsmittan i såväl Skåne som Sverige, och de senaste veckorna har det flera gånger rapporterats om rekordnoteringar av antalet nya fall.

Smittspridningen tar sig även uttryck i skolvärlden. Trots rådet om närundervisning skickas skolklasser hem för distansstudier när en elev eller lärare får covid-19. Beslut om distansundervisning fattas av ansvarig kommunförvaltning i samråd med regionens smittskyddsenhet.

Många klasser skickas hem

När Skånskan ringde runt till berörda förvaltningar i Malmö och Lund vid lunchtid på onsdagen, arbetade knappt hundra klasser från de kommunala skolorna hemifrån på grund av bekräftad smitta.

– Det här är ju en siffra som ändrar sig hela tiden. I nuläget har vi 30 klasser från 16 grundskolor på distans, säger Serene Rosberg.

I Malmö såg statistiken för grundskolorna snarlik ut. Det handlar i de flesta fall om smitta i enskilda klasser, men på till exempel Fågelbacksskolan har hela årskurs 8 distansundervisning veckan ut.

– I majoriteten av fallen är det smittspridning bland eleverna, kommenterar Jenny Cederbom, presskommunikatör på Malmö grundskoleförvaltning.

Även bland kommunernas gymnasieskolor var många klasser hemskickade på grund av smittan, de flesta av dem på Polhemsskolan i Lund samt Malmö Borgarskola.

Fem dagars distansstudier

Efter att ett beslut om distansundervisning fattats för en klass ska berörda elever och lärare arbeta hemifrån i fem dagar för att bryta smittkedjan. Detta innefattar även helgdagar.

– På individnivå kan man behöva stanna hemma längre, om man skulle insjukna, säger Serene Rosberg, verksamhetschefen på barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun.

Lund

Regler för bosättning för nyanlända fungerar bra

Lund
lund Kommunen har gjort en uppföljning av regelverket för bosättning för nyanlända. Den visar att samarbetet mellan LKF och servicenämnden fungerar bra och att de nyanlända tilldelas bostäder i tid.

Regelverket togs fram i samband med den nya bosättningslagen, som innebär att kommunerna måste ta emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Hur många det rör sig om beslutas år för år av länsstyrelsen.

Antalet nyanlända som anvisas till Lund var 136 personer förra året. Det är en kraftig minskning jämfört med flyktingkrisen 2016 och 2017. Lund är dock den kommun i Skåne som tar emot flest anvisade.

I uppföljningen dras slutsatsen att regelverket fungerar bra både för hyresgästerna och kommunen. I nuläget motsvarar tillgången på bostäder det efterfrågade behovet. Samtliga personer och familjer kan erbjudas bostad med tillfälligt hyreskontrakt inom de två månader som bosättningslagen anger.

Det finns ingen garanti att kommunen efter det tillfälliga kontraktet ska hitta en permanent lösning, därför uppmanas de anvisade att själva aktivt söka boende under tiden för det tillfälliga kontraktet. Flera hyresgäster lyckas också med detta inom de fyra år som kommunen maximalt erbjuder tillfälliga lösningar.

Att kommunen står för bostad i fyra år, när etableringsstödet endast täcker de två första åren, beror på att att det tar så lång tid att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden i Lund. Kommunfullmäktige ansåg därför att en gräns vid fyra år är rimlig.

I rapporten konstateras att samarbetet mellan serviceförvaltningens bostadsavdelning och det kommunala bostadsbolaget LKF fungerar väl. Planering och avstämning sker gemensamt och regelbundet under året.

Barnens situation belyses särskilt i rapporten. Det slås fast att i nuläget kan i stort sett alla barnfamiljer bo i samma bostad under hela perioden med tillfälligt hyreskontrakt. Vid enstaka tillfällen har barnfamiljer tvingats flytta, men aldrig mer än en gång.

Lund

Väg 103 stängdes av efter krock

Lund
Lomma Två bilar kolliderade under onsdagen på väg 103 mellan Lomma och Lund. Vägen stängdes till följd av olyckan av i båda riktningar.

Larmet om olyckan kom in till SOS vid 15.24 på onsdagen.

–Två personbilar har krockat, den ena bilen verkar ha väjt för något, snurrat runt och blivit påkörd av en bil bakifrån, säger Mattias Sköld, inre befäl vid Räddningstjänsten Syd.

Ingen ska ha skadats allvarligt i samband med olyckan.

–Enligt initiala uppgifter har ingen personskada uppstått, säger Mattias Sköld.

Vägen stängdes av under några timmar på onsdagseftermiddagen medans Räddningstjänsten arbetade på platsen

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Apoteum

Fullspektrum CBD-olja: vad du behöver veta

Apoteum Under de senaste åren har populariteten för CBD-olja ökat. Plötsligt legaliseras den i allt fler stater och är lokalt tillgänglig. CBD-industrin har verkligen exploderat och visar inte några tecken på att sakta ner.

Det finns tre huvudtyper av CBD-oljor, nämligen:

– Fullspektrum CBD-olja

– CBD-isolat

– Bredspektrum CBD-olja

I den här artikeln kommer vi att lägga vårt huvudfokus på fullspektrum CBD-olja.

Vad är fullspektrum CBD-olja?

CBD-olja med fullspektrum är den olja som utvinns från Cannabis Sativa, och innehåller alla cannabinoider som finns naturligt i växten.

Fullspektrum CBD-olja skiljer sig från CBD-isolat och bredspektrum CBD-oljorna på fler sätt än ett. För det första så innehåller CBD-isolat endast rent CBD eftersom det är isolerat från de andra komponenterna i plantan.

Å andra sidan är bredspektrum CBD-olja nästan identisk med fullspektrum CBD-oljan. Den enda skillnaden är att bredspektrum CBD-olja inte innehåller THC, vilket är fallet med fullspektrum CBD-olja.

Vilka är fördelarna med att använda fullspektrum CBD-olja?

I allmänhet har CBD-oljor en mängd fördelar. Det är inte konstigt att de legaliseras i Kanada, Mexiko, Jamaica och olika stater över hela USA.

CBD-oljor med fullspektrum har särskilt många fördelar.

Låt oss ta en närmare titt.

– Ger entourage-effekten

CBD-oljor med fullspektrum innehåller hundratals botaniska komponenter, som var och en har sin egen, specifika effekt på kroppen. När alla dessa föreningar interagerar förändras deras beteende, vilket skapar en entourage-effekt. Forskning, även om den är begränsad, har visat att på grund av entourage-effekten så fungerar CBD-oljor med fullspektrum bättre. De ger bland annat användaren en omfattande mängd fördelar.

– De innehåller terpener

CBD-oljor med fullspektrum innehåller terpener som är bra för aromaterapi. De ger en söt doft som är terapeutisk. De avger en lugnande och avslappnande effekt som hjälper till att öka individens mentala och allmänna välbefinnande.

Dessutom hjälper de med muskelavslappning, minskade stressnivåer och ökade energinivåer.

– Möjlig lindring av kronisk smärta

Kronisk smärta är ett tillstånd där kroppen lider av svår smärta till följd av trauma, såsom svåra skador efter olycksfall. I de flesta fall inträffar smärtan dagar eller till och med månader efter skadan. Med tanke på att kroppen led av skadorna under en längre period kan det vara svårt att hantera smärtan, vilket kan leda till att receptfria mediciner för smärtstillande är mindre effektiva. Dessutom kan långvarig användning ha negativa effekter på kroppens organ. Användningen av fullspektrum CBD-olja har dock visat sig vara ett lovande preparat i att lindra smärta.

Dessutom har fullspektrum CBD-olja till stor del används för dess antiinflammatoriska egenskaper hos personer som lider av artrit och ledvärk. Eftersom fullspektrum CBD-olja har antioxidanter, förstärker den de smärtlindrande och antiinflammatoriska effekterna.

Är det värt att spendera dina pengar och tid på fullspektrum CBD-olja?

Utifrån de fördelar som lyfts fram ovan är det tydligt att fullspektrum ger fler fördelar jämfört med andra CBD-oljor. Så länge som säkra interaktioner med oljan upprätthålls, så är den absolut värd att spendera tid och pengar på.

Lund

Ica tecknar avtal

Lund
lund

ICA Fastigheter har tecknat ett entreprenadavtal med Serneke Sverige, samt ett aktieöverlåtelseavtal med Lansa Fastigheter om ett framtida förvärv av den tredimensionella bostadsfastigheten.

Det gäller ICA Fastigheters projekt på Brunnshög. Ica Fastigheter utvecklar ett helt nytt kvarter om cirka 22 000 kvadratmeter som bland annat ska innehålla en ICA-butik med kompletterande kommersiell service och 258 hyreslägenheter.

Entreprenadavtalet mellan ICA Fastigheter och Serneke Sverige avser att i samverkan bygga totalt 22 000 kvadratmeter bestående av såväl ICA-butik och övriga kommersiella ytor som hyreslägenheter. Sedan tidigare har ICA Fastigheter tecknat ett samverkansavtal med Serneke Sverige avseende projektering.

ICA Fastigheter kommer långsiktigt att äga den kommersiella fastigheten. Färdigställandet av ICA-butiken, övriga kommersiella ytor samt bostäder beräknas till 2025.

Lund

Hund bet cyklist i handen

Just som cyklisten skulle passera ett par med en hund hoppade hunden upp och bet honom i handen.
Foto: Vegard Wivestad
Foto: Grøtt
Lund
Lund

En man i 25-årsåldern kom cyklande på Papegojlyckan i Lund vid 12.40 i måndags när han fick ett möte med ett par som var ute och rastade en större svart hund.

Just som cyklisten höll på att passera paret hoppade hunden upp och bet honom i handen. En smärre skada på ett finger uppstod.

Brottsrubriceringen gäller brott mot lagen om hundar och katter och vållande till annans skada. Misstänkt är en kvinna i 25-årsåldern.

Lund

Ville inte laga mat - blev misshandlad

En man i 30-årsåldern ville inte laga mat med sin granne. Det slutade med misshandel och övergrepp i rättssak.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Lund
Södra Sandby

Killen knackade på hos grannen och ville laga mat tillsammans med honom i dennes hem. Grannen var dock inte så sugen på det utan tackade nej.

Det skulle han inte ha gjort. Det nekande svaret ska ha gjort killen så förgrymmad att han genast kopplade strypgrepp på målsägande, en man i 30-årsåldern, och fullföljde med att rikta ett antal slag mot hans huvud.

Efter misshandeln uppmanade den misstänkte, en man i 25-årsåldern, målsägande att inte anmäla saken till polisen.

Brottsmisstanken gäller såväl misshandel som övergrepp i rättssak.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL