Skåne

Sent besked försenar vaccineringarna

Gilbert Tribo kritiserar Folkhälsomyndigheten för att ha gett sent besked till regionerna.
Foto: Christoffer Ekmark
Skåne
Skåne Region Skåne förbereder för att upphandla vaccinationsleverantörer men det dröjer innan alla skåningarna kan få tredje sticket.
–Jag måste rikta kritik mot Folkhälsomyndigheten, de kom mycket sent med beskedet. I många andra länder kom de mycket tidigare, säger Gilbert Tribo ordförande i hälso– och sjukvårdsnämnden.

För två veckor sedan meddelade Folkhälsomyndigheten att regionerna ska erbjuda alla mellan 18 och 64 en tredje dos. Sedan dess har Region Skåne arbetat för att göra det möjligt.

– Vi kommer att låta privata aktörer vaccinera alla mellan 18-64 som inte är vårdpersonal eller riskgrupp, säger Gilbert Tribo.

För att detta ska kunna ske måste först de först göra en upphandling och det kommer att dröja innan den är klar.

– Vi släpper upphandlingen på torsdag, sedan ska vi förhandla med leverantörerna och förhoppningsvis är förhandlingarna klara efter jul.

Några närmare tidpunkter om när det kommer att gå att boka tid kan han inte ge.

– Om jag säger något närmare så blir det fel, jag vet inte exakt i dagsläget.

Ett av företagen som vaccinerade under sommaren säger dock till Skånskan att de kan dra igång på en vecka om de får uppdraget.

Vill inte ha röriga bokningssystem

Vilka krav som ställs på leverantörerna vill han inte gå ut med. Det råder sekretess tills upphandlingen under torsdagen offentliggörs. Regionen har dock dragit en del lärdomar från förra gången vaccinationer upphandlades.

– En sak vi lärt oss från förra gången är att det var ett mycket rörigt bokningssystem. Det var svårt att hitta lediga tider och folk fick gå in på olika sidor för att hitta rätt. Det vill vi inte ha denna gång, säger Gilbert Tribo.

Betyder det att ni kommer ha bokningarna på samma ställe?

– Det kan jag inte svara på, jag kan inte gå in på detaljer kring upphandlingskraven.

Beskedet om att alla ska erbjudas en tredje dos kom i mitten av november. Region Skåne kan ändå inte en månad efter ge besked om av vem, hur och när vaccinationerna ska ske.

–Jag måste rikta kritik mot Folkhälsomyndigheten, de kom mycket sent med beskedet. I många andra länder kom de mycket tidigare, säger Gilbert Tribo.

Borde ni inte vara redo för att situationen ändras snabbt?

– Vi kan inte betala leverantörer att stå och vänta, det tror jag inte de skånska skattebetalarna vill.

Enligt Gilbert Tribo är det inget alternativ att låta befintliga vårdcentraler sköta alla vaccineringar.

– De har redan signalerat om att de behöver avlastning.

I dagsläget är det de som sköter vaccinationen av riskgrupper och vårdpersonal och det är något de kommer de att göra även i fortsättningen.

Inrikes

Smittspridningen på uppåtgående

Ampuller med använt vaccin från Pfizer (Comirnaty) och Moderna (Spikevax). Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes Smittspridningen av covid-19 ökar i såväl Sverige som övriga Europa. Återigen uppmanas till vaccinering.
PREMIUM

Folkhälsomyndighetens lägesbild är tyvärr negativ:

– Vi står nu i ett läge där vi ser ett ökande antal fall av covid-19, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, vid torsdagens myndighetsgemensamma pressträff.

Lägesbilden globalt är att det är ett stort antal ökande fall i Europa.

– Det är den världsdel som har högst incidens för tillfället, säger Björkholm.

Även i övriga nordiska länder ökar fallen. I Danmark och Norge ökar det mer än i Sverige just nu, säger Britta Björkholm.

– Men ökningen verkar fortsätta även i Sverige, säger hon.

Sex fall av omikron

Sex fall av omikron har hittats i Sverige. Alla har resehistorik till Sydafrika, säger Björkholm.

– På grund av detta har vi skalat upp vår typning och sekvensering.

FHM stärker även övervakningen för att hitta omikron snabbare.

Än så länge finns inget som tyder på att omikron är farligare än andra varianter. Det betyder dock inte att det inte skulle kunna vara så, säger Britta Björkholm.

– Det har gått för kort tid. Vi vet inte helt enkelt.

Britta Björkholm får en fråga om hur pass sjuka de personer i Sverige som bekräftats smittade med omikronvarianten har blivit.

– Jag har inga detaljer, men så vitt jag vet är det ingen som har varit allvarligt sjuk, utan man har haft mildare symtom.

Restriktioner

Björklund pratar även om de möjliga restriktioner som kan komma att bli aktuella på nytt, och som presenterades tidigare under torsdagen.

– De kommer beslutas och genomföras om vi ser en fortsatt ökad smittspridning och ökad belastning på vården. Det ligger i farans riktning att det kan hända i närtid, säger Björkholm.

För att behöva införa så få åtgärder som möjligt är det viktigaste att så många som möjligt vaccinerar sig, samt att man stannar hemma och testar sig vid symtom.

– Vi ser som sagt en ökad smittspridning och en viss ökad vårdbelastning i Sverige. I Europa har vi en annan situation med betydligt högre smittspridning och vårdbelastning. Det är det vi befarar skulle kunna hända här.

43 på iva

Totalt vårdas nu 286 personer med covid-19 på sjukhus, borträknat de som ligger på iva. På iva vårdas just nu 43 covidpatienter, säger Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Bland de vaccinerade är det främst sköra äldre som är i behov av vård.

Flera regioner ser risk för en försämrad situation på kort och lång sikt, säger Fredricson.

– Jag vill lyfta fram att det på Socialstyrelsen pågår ett mycket aktivt arbete för att säkerställa att nya läkemedel för covid-19 kommer till Sverige för användning. Målsättningen är att läkemedlen ska komma till nytta så snart det är möjligt, säger han.

Testproblem

Från flera storstadsregioner har det rapporteras om problem att boka covid-hemtest. Från den 1 december är alla tider exempelvis fullbokade i Region Stockholm, enligt appen Alltid öppet.

Enligt Britta Björkholm på Folkhälsomyndigheten gör regionerna sitt yttersta för att testkapaciteten ska vara god, men den stora ökningen av antalet tester under förra veckan har gjort att man ligger efter.

– Det är klart att det alltid är svårt att skala upp och ned i verksamheten, men jag hoppas att kapaciteten ska komma ikapp så att det rullar på i fortsättningen också, säger hon.

Fira med avstånd

Angående lucia- och julfirande på skolor och förskolor säger Folkhälsomyndigheten att man ska vara beredd på att det kan komma nya rekommendationer och uppmaningar inom en snar framtid.

– I de allra flesta fall är det klart att det går att genomföra, men man kanske får tänka till lite och undvika de allra största samlingarna och ge möjlighet att hålla avstånd, säger Britta Björkholm.

Även det privata julfirandet behöver genomföras på ett smittsäkert sätt.

– Man kan naturligtvis ha ett julfirande, men jag tycker att man ska tänka på hur man gör det. Det viktigaste är naturligtvis att alla är vaccinerade.

TT: Är det rekommendabelt att en fullt vaccinerad person går ut och äter julbord på stan?

– Vi får se tiden an, möjligen kommer det beslut om fler åtgärder som riktar sig till både individer och verksamheter inom en snar framtid. Det viktiga är att man tar sin påfyllnadsdos när man blir erbjuden den och förhoppningen är att man kan genomföra sina aktiviteter och evenemang – möjligen med vissa smittskyddsåtgärder, säger Britta Björkholm.

Britta Björkholm, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, vid torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens om läget under coronapandemin.
Britta Björkholm, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, vid torsdagens myndighetsgemensamma presskonferens om läget under coronapandemin.
Foto: Duygu Getiren/TT

FAKTA

Fakta: 1,2 miljoner svenskar smittade

Totalt har 15 164 personer med bekräftad covid-19 avlidit i Sverige, enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten.

Sammanlagt har 1 209 935 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19 under pandemin.

7 599 423 personer (tolv år och äldre) har fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 84,1 procent av befolkningen i åldersgruppen tolv år och äldre.

Av alla i gruppen från tolv år och äldre har 7 162 242 personer, eller 79,3 procent, fått två doser.

Från och med vecka 48 redovisar Folkhälsomyndigheten vaccinationstäckningen bland personer som är tolv år och äldre. Dessförinnan var det 16 år och uppåt som gällde.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Skåne

Krav på munskydd återinförs i vården

Nu återinförs krav på munskydd inom vården. Även patienter berörs.
Foto: Johan Nilsson/TT
Skåne
Skåne Region Skåne återinför kravet på munskydd i vården. Både personal och patienter omfattas av skärpningen.

Beslutet togs nyligen och gäller från den 6 december. Orsaken är den ökande smittspridningen av covid-19 som sker i samhället.

Vid kontakt med patienter

De nya riktlinjerna innebär att kravet på munskydd ska användas av all personal som har kontakt med patienter. Anställda som jobbar mer personer som misstänka vara drabbade av covid-19 ska även ha visir som komplement till mun- och andningsskydd.

Även patienter berörts av de nya riktlinjerna.

Enligt Region Skåne bör patienter använda munskydd när de vistas utanför sina rum samt inom öppenvården och dagsjukvård i vårlokaler. Även besökare rekommenderas att använda munskydd när de befinner sig i en vårdlokal.

Det beslut om bland annat munskyddskrav gäller fram till den 16 januari men kan förlängas.

Ökad smittspridning

Tidigare i veckan slog smittskyddet i Skåne åter larm om ökad smittspridning. Enligt smittskyddsläkare Eva Melander ökar fallen, vilket i viss mån kan bero på ökad provtagning.

– Bedömningen är att vi har en ökning i samhället. Storleken på ökningen är däremot svår att uppskatta just nu med anledning av de nya provtagningsreglerna. Bland barn i låg-och mellanstadieålder ses en ökning både av antalet och andelen fall bland de provtagna. Däremot ser vi fortsatt få personer med covid-19 i gruppen 80 år och äldre och fortsatt få på särskilt boende.

Skåne

Leverantören: ”Vi kan dra igång på en vecka”

Foto: Johan Nilsson/TT
Skåne
Skåne Ett av de företag som skötte vaccineringen av första-och andra dosen under sommaren menar att de kan börja massvaccinera med mycket kort varsel.

– Vi kan teoretiskt sett dra igång på en vecka, säger Kenneth Kronohage på vaccinationsleverantören Macc People AB.

Sedan i somras har de skalat ned sin verksamhet. Den personal som då utförde vaccineringarna och de lokaler som de använde är uppsagda. Ändå tror han att det går snabbt att skala upp igen.

– Vi har redan börjat sondera med personal och de lokaler som vi hade under sommaren, och personalen signalerar att de kan rycka in snabbt.

Han menar också att de till skillnad från vårdcentralerna är specialiserade på att kunna massvaccinera.

– Bara det finns armar att vaccinera så kan vi göra det och det kommer att behövas för mutationerna bara ryker fram.

Han betonar dock att de ännu inte har blivit upphandlade och att det är först när upphandlingen är klar som de kan börja förberedda sig på riktigt.

– Det är ju många komponenter som ska fungera och i nuläget vet vi ju inget om förutsättningarna, säger han.

På torsdag offentliggörs upphandlingen, först då blir det klart vad regionen kräver från de som ska vaccinera. Efter det kommer regionen att förhandla med de olika leverantörerna. Enligt Region Skåne är det inte troligt att förhandlingarna är klara innan jul.

Inrikes

Kan ta år innan coronaviruset blir "snällare"

Om en mildare stam blir dominerande kommer fler människor att bli smittade – men färre kommer att bli kritiskt sjuka. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes
Inrikes Knappt har den initiala paniken för omikron lagt sig förrän det börjar spekuleras i om virusvarianten – som misstänks ge en mildare sjukdom – i själva verket kan vara vår väg ut ur pandemin.
Men svenska forskare är tveksamma.

– Om det är någon skillnad överhuvudtaget mellan delta och omikron är den sannolikt väldigt väldigt liten. Det är inte så att vi kan säga att "nu har det blivit ett vanligt förkylningsvirus" – där är vi absolut inte, säger Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet.

Kan omikron hjälpa världen att en gång för alla bli av med "delta-odjuret"?

Frågan ställs i australiska Sydney Morning Herald.

Tecken finns som tyder på att omikron skulle kunna ge en lindrigare sjukdom än tidigare virusvarianter. Den sydafrikanska läkare som slog larm om den nya virusvarianten har sagt att många av hennes patienter endast visat milda symptom och har tillfrisknat utan sjukhusvård.

Teorin är att om en mildare stam blir dominerande kommer fler människor att bli smittade – men färre kommer att bli kritiskt sjuka. Viruset blir på så sätt en del av lösningen, skriver Sydney Morning Herald, eftersom de som återhämtar sig kan få en bättre immunitet mot framtida infektioner än vad de nuvarande vaccinerna kan ge.

"Inte ropa faran över"

Experter betonar samtidigt att mycket fortfarande är okänt kring omikron, som upptäcktes så sent som i början av november. Inte bara vad gäller hur allvarlig sjukdom den egentligen orsakar, utan även hur smittsam den är och huruvida den kan ta sig förbi vaccin.

– Vi kan inte ropa faran över bara för att den nya varianten eventuellt visar sig vara mindre farlig, säger Niklas Arnberg.

Sars-cov2, som coronaviruset heter, har till skillnad från andra coronavirus som sars och mers aldrig varit särskilt dödlig, påpekar han.

– Sars-cov2 orsakar hos de allra flesta ingen jättesvår sjukdom. Den har ingen dödlighet på mellan 10 och 30 procent som sars- och mers-virusen, utan är ungefär som influensa egentligen. Så eventuella skillnader i dödlighet mellan delta och omikron är sannolikt så små att det inte kommer att göra någon större skillnad i en pandemi, säger han.

Den stora oron just nu är i stället att vaccinerna ska ge ett sämre skydd mot sjukdom och död, enligt Arnberg.

Över tid kommer corona sannolikt att bli ett vanligt förkylningsvirus, säger han.

– Men hur lång tid det kommer att ta, om det tar två år eller tio år, det vet vi inte, säger Niklas Arnberg.

Muterar sig "snällt"

Han jämför med när världen drabbas av en ny pandemisk influensa – då brukar det ta två–tre år innan ett sånt virus "snällat" till sig och blivit ett vanligt säsongsinfluensavirus.

– Men det här är ett helt nytt virus som tillhör en annan virusfamilj och det muterar långsammare, vilket innebär att det kan ta längre tid innan det muterat sig snällt, säger Niklas Arnberg.

Ett 20-tal länder, däribland Sverige, har hittills konstaterat fall av den nya omikronvarianten. Världshälsoorganisationen (WHO) har bedömt variantens risknivå som "mycket hög", men har sagt att det kommer att ta dagar till veckor att förstå omikronvariantens farlighetsgrad.

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, anser att det är för tidigt att spekulera i om omikron kan vara vägen ut ur pandemin.

– Det är inte seriöst än, vi vet alldeles för lite. Att det finns misstanke om sämre vaccinskydd är oroande nog. Vi bör försöka göra vad vi kan för att den inte ska få fäste, säger han.

Det är dock en vanlig utveckling med virus att de blir mildare efterhand, för att på så sätt sprida sig bättre. En svårt sjuk person ligger nerbäddad hemma, medan en person som drabbas lindrigt kan röra sig ute i samhället och smitta desto fler.

"Ingen naturlag"

Men det är högst osäkert om det kommer att fungera så med det här coronaviruset, enligt Dillner.

– Att virus blir mildare är ingen naturlag. Med sars-cov2 sker jättemycket av smittan redan innan man är sjuk, och jag tror inte att vi har något nämnvärt evolutionstryck för att det ska bli mildare varianter.

TT: Hur många varianter till kan vi ha framför oss?

– Att det blir många varianter har vi redan sett. Men vi har också sett att de flesta inte har haft någon medicinsk betydelse, säger Joakim Dillner.

TT: Hur ska vaccinerna klara nya varianter?

– Det stora jobbet är redan gjort. Man kan jämföra med influensavaccinet där vi måste göra ett nytt vaccin varje år, men det tar bara en till två månader eftersom vi vet exakt hur vi ska göra. Där är vi nu även med covidvaccinet. Det är inte omöjligt att vi kan få se fler varianter där man måste göra nya vacciner. Men det klarar vi, säger Dillner.

Farligt med få vaccinerade

Niklas Arnberg framhåller också att det kommit nya antivirala läkemedel som kan få stor betydelse.

– Ett har redan godkänts av EMA (EU:s läkemedelsmyndighet), och ett till är på gång. De kommer med stor sannolikhet att funka lika bra mot alla nya varianter som kommer under den här pandemin. De kan göra jätteskillnad i det långa loppet.

Problemet med nya mutationer uppstår när många vaccinerade möter en stor smittspridning, som drivs av de ovaccinerade. Samtidigt sprids coronaviruset globalt och många länder kommer kanske aldrig att nå en så hög vaccinationsgrad som krävs för att stoppa nya mutationer.

TT: Vad är lösningen?

– Länder som kan nå upp till befolkningsimmunitet med 85 procent vaccinerade är det ena myntet. Är det omöjligt får man rikta in sig på smittskydd med andra åtgärder som testning, smittspårning och annat. Ett dåligt vaccinprogram som bara vaccinerar en fjärdedel av befolkningen är nästan sämre än ingenting faktiskt, säger Joakim Dillner.

Anja Haglund/TT

Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Arkivbild.
Niklas Arnberg, professor i virologi vid Umeå universitet. Arkivbild.
Foto: Alexandra Bengtsson/SvD/TT

FAKTA

Fakta: Detta vet vi om omikron

Mycket är fortfarande oklart kring den nya omikronvarianten av coronaviruset, men den väntas sprida sig globalt.

Varianten upptäcktes först i södra Afrika och benämns även B.1.1.529.

WHO klassade omikron som en virusvariant av särskild betydelse (variant of concern) – den högsta klassificeringen på skalan – bara några dagar efter det att det första fallet hade bekräftats.

Det är ännu inte känt hur smittsam omikron är, i vilken mån den kan komma förbi vaccinen och hur allvarligt sjuk man blir jämfört med tidigare varianter.

Omikron har dock många mutationer som potentiellt skulle kunna leda till att vacciner ger sämre skydd. Även tidigare genomgångna infektioner skulle kunna ge ett sämre skydd mot den, befarar experter.

Skåne

Dyra lägenheter kortar kötid på Boplats Syd

Skåne
Skåne Kötiden hos den skånska bostadsförmedlingen Boplats Syd minskade något under 2021. Bakom minskningen ligger dyrare nyproduktion, det rapporterar Hem & Hyra.

Totalt har kötiderna gått ned något på Boplats Syd jämfört med förra året. Minskningen beror på att kötiden för nyproduktioner minskade med 24 procent. Bland äldre lägenheter gick kötiden upp något.

– Att kötiden för nyproduktion går ner beror i första hand på att hyresnivån i nyproduktion ligger så högt att inkomstsvaga grupper i många fall inte kan efterfråga dessa lägenheter. Därför blir det färre sökande och kötiden som krävs sjunker, säger Krister Hjelm, vd på Boplats Syd, i ett pressmeddelande.

Den genomsnittliga kötiden för de som fick en lägenhet under året var 972 dagar. Den längsta kötiden var 9 903 dagar och den kortaste en dag. Totalt står 121 500 i kö för en lägenhet på Boplats Syd.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Casinobonusar

Så påverkar den svenska spellagen spelindustrins framtid

Casinobonusar I mer än 20 år har Sveriges regering vägrat släppa på det statliga spelmonopolet, och släppa in spelbolag på den svenska spelmarknaden.

Svenska spelbolag etablerade därför sina huvudkontor i europeiska speljurisdiktioner som Malta, och under de senaste 15 åren har online-spel blivit en socialt accepterad underhållningsform som omsätter miljardbelopp varje år.

Flera av de bolag som startade för tio till femton år sedan är idag väletablerade spelkoncerner, som årligen uppvisar lysande resultat på Stockholmsbörsen. Samtidigt verkar efterfrågan på online-spel bara växa. Det går inte längre att blunda för spelbolagens framfart och den svenska staten kan inte längre konkurrera med spelsajterna.

Sommaren 2018 tog Sveriges regering därför beslutet att börja licensiera online-spel från och med den första januari 2019. Och det beslutet ledde givetvis till en del lokala nyheter och åsikter. Men vad betyder den nya spellagen egentligen för spelbolagen, och för Sverige?

Därför licensierar Sverige online-spel

Nästan varje månad kommer det nya svenska casinon. Casinobranschen har blivit otroligt stor i Sverige, och färska undersökningar visar att var tredje svensk numera spelar casino på nätet.

Sverige har därför börjat licensiera online-spel, så att statskassan inte går miste om de intäkter som den svenska spelmarknaden genererar varje år. Den svenska statens spelsidor och spelbutiker kan inte längre konkurrera med casinosajter som släpper nya spel varje månad, och bettingsajter som erbjuder odds på matcher från världens alla håll och kanter.

Dödsstöten har onekligen varit mobiloptimeringen, som gjort nätcasinospel och online-betting otroligt tillgängligt. Varför skulle någon vilja springa ner till hörnbutiken för att lägga ett spel, när du kan oddsa medan matchen pågår från ditt vardagsrum och ta ut dina vinster på under fem minuter?

Det enda sättet den svenska staten kan tjäna en hacka på pengarna som det svenska folket omsätter i online-spel är att börja licensiera spelsajter. Det är precis vad den svenska regeringen gjort, och därför måste numera alla spelbolag som verkar på den svenska spelmarknaden ha en svensk spellicens.

Utgångspriset för en svensk spellicens ligger på 400 000 kronor, och sedan förhåller sig priset till vad för slags tjänster en speloperatör vill erbjuda. Spelbolagen måste även rätta sig efter en del nya riktlinjer som de inte stött på tidigare. Den svenska spellicensen ställer nämligen väldigt strikta krav på bonuserbjudanden, marknadsföring och ansvarsfullt spelande. Och följer spelbolagen inte de här reglerna riskerar de att förlora sin licens. Mer om svenska bonusregler kan du läsa om på spelinspektionens hemsida.

Bara en enda bonus

Den mest påtagliga förändringen som den svenska spellagen medfört är restriktionerna på bonuserbjudanden. Sedan den första januari 2019 får spelsajter på den svenska spelmarknaden bara erbjuda spelare en enda bonus. Den här bestämmelsen har skakat om spelindustrin i Sverige, eftersom återkommande kampanjerbjudanden, och så kallade återaktiverings-kampanjer, varit en central del av de svenska speloperatörernas affärsmodell.

Spel med BankID

När de inte längre kan locka spelare med attraktiva bonuserbjudanden har casinona fått tänka om. Och det har skapat nya branschtrender. Nu är det senaste skriket att låta spelare spela casino utan registrering med hjälp av BankID. Genom att legitimera sig med BankID slipper spelare genomgå en lång registreringsprocess, och dessutom kan de få sina uttag inom fem minuter. Istället för bonusar har det alltså börjat handla allt mer om smidiga användarfunktioner och tillgänglighet.

Mer gamification och nya spelfunktioner

När äventyrscasinona kom runt 2013 revolutionerade de på många sätt spelbranschen. Innovativa speloperatörer skapade roliga spelnarrativ som löpte parallellt med casinospelandet och gav spelare mer underhållning för pengarna de satte in. Pionjärer som Casino Heroes håller fanan högt än idag, och har expanderat sitt koncept till flera nya sajter, där de dessutom inkorporerat spel med BankID.

Samtidigt har nykomlingar som High Roller fortsatt fila på gamification-funktioner för att ge spelare en mer engagerande och personlig spel-och användarupplevelse. Hos flera casinon ser vi nu funktioner som låter spelare tävla direkt mot varandra, vilket naturligtvis ökar den sociala interaktionen och tillför en ny dimension till casinospel.

Sedan årsskiftet har vi fått se några nykomlingar på den svenska spelmarknaden som verkligen tagit ut svängarna. När du loggar in hos nätcasinot Duelz förstår du knappt att du hamnat på en casinosajt. Det här casinon har kombinerat casinospel med grafik och spelnarrativ som är lånade ut tvspels-världen, och dessutom optimerat spelupplevelsen för mobiltelefoner på ett fenomenalt sätt.

När bonusar blivit ett minne blott måste nätcasinona vara kreativa för att sticka ut. Casinospelare har onekligen några spännande år att se fram emot, och det ska bli intressant att se hur de svenska spelbolagen anpassar sig efter den nya spellagen.

Svalöv

Senior och ungdom åker gratis

Snart kan seniorer och ungdomar åka gratis tåg och buss.
Foto: Foto: Kasper Dudzik
Svalöv
Skåne
SVALÖV Både seniorer och ungdomar i Svalövs kommun ska åka gratis, både på tåg och buss, i framtiden.
Går allt i lås slår en het önskan in för många.

Strax före sommaren är det tänkt att ett nytt system ska införas.

– Vi håller på att förhandla med Skånetrafiken som ska räkna fram ett erbjudande. Jag hoppas innerligt att vi kommer fram till en bra lösning, säger kommunstyrelsens ordförande Teddy Nilsson (SD).

Redan nu tillämpar en del kommuner gratisåkandet, däribland Landskrona och för Svalövs del går man in med totalt 400 000 kronor som fördelas lika för senior och ungdom.

– Den här satsningen ligger i riktlinjerna vad vi diskuterat tidigare. Det underlättar mycket för alla, konstaterar Teddy Nilsson.

Teddy Nilsson (SD).

För seniorerna med en ålder över 70 år gäller att man kan åka tåg och buss kostnadsfritt inom kommungränserna.

Geografiskt får ungdomarna i gymnasie- och högstadieålder åka hela Skåne runt, både på kvällar, dagar och helger.

– Många ska till skolor på olika platser och den nya satsningen innebär stora valmöjligheter.

Rent praktiskt får resande ett resekortet hemskickad till sig. När det väl är dags att åka är det bara till att blippa och således slipper man ifrån att logga in på olika appar.

– När det gäller seniorerna finns det inget helhetspaket som gör att de kan åka utanför kommungränserna. En sådan satsning mäktar vi inte med i nuläget, säger Teddy Nilsson.

Nyordningen passar givetvis också bra in nu när pågatågstrafiken är igång. Resande kan ta sig lätt och enkelt till sitt resmål.

– Vi har varit sugna på detta länge, men i och med att Skånetrafiken kom med ett helhetspaket har vi fått alla med på tåget.

På senaste mötet med kommunstyrelsen var tongångarna enbart positiva:

– Känslan var att inställningen bland alla partierna var positiv. Det får vi hoppas finns kvar när vi ska gå fram till ett definitivt beslut.

Skåne

Skåne får 50 nya mil cykelväg

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Skåne
Skåne Nästa sommar invigs Cykelleden Skåne som blir regional turismcykelled, efter ett beslut på Trafikverket.

Idag sträcker sig tre nationella cykelleder längs Skånes kuster. Dessa får nu sällskap av tre delsträckor som tillsammans är 50 mil långa: Kristianstad - Ängelholm, Ystad - Båstad och Lomma - Kristianstad.

– Det här positionerar Skåne som en av de bättre cykelregionerna i norra Europa. Cykelns roll i Skåne stärks. Genom att satsa på regionala cykelleder kommer Skåne bli en given destination för cykelturism vilket i sin tur gynnar besöksnäringen, folkhälsoperspektivet och miljön, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör på Region Skåne i ett pressmeddelande.

Skåne

Lägenheter i Helsingborg beskjutna

Strax innan 05-tiden på onsdagsmorgonen larmade flera personer om skottlossning på en adress i Helsingborg. Polisen åkte till platsen och kunde där konstatera att ingen person hade kommit till skada men att flera lägenheter hade träffats av skotten.
Foto: Johan Nilsson/TT
Skåne
Helsingborg På onsdagsmorgonen träffades flera lägenheter på Närlundavägen i Helsingborg av skott. Det var andra skottlossningen på två dagar i staden.

Strax efter klockan halv fem på onsdagsmorgonen fick polisen in flera larm om skottlossning på Närlundavägen i Helsingborg.

Polisen ryckte ut till platsen. Man kunde inte hitta någon skadad person där men väl spår efter att fler lägenheter träffats av skott. Brottsplatsen spärrades av och man har inlett en förundersökning om försök till mord samt grovt vapenbrott.

På sin hemsida uppmanar polisen personer som gjort iakttagelser kring brottsplatsen eller har annan information om händelsen att kontakta polisen via telefonnummer 11414.

Det var andra skottlossningen på två dagar i Helsingborg. På tisdagsmorgonen sköts en man i 40-årsåldern till döds på Norra Stenbocksgatan. Om de två skjutningarna har med varandra att göra är dock oklart.

– Det man kan säga rent generellt när vi har ärenden av den här digniteten så är det naturligt för oss att titta om det finns samband med andra liknande ärenden. Det är någonting som man kommer att titta på men det blir en senare del av utredningen, säger Jimmy Modin, pressinformatör vid polisens ledningscentral, till TT.

Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL