Kävlinge

Ny plan för Barsebäcks boställe

Prästlönebostället i Barsebäck är så förvanskat att det inte har ett bevarandevärde, menar kommunen.
Foto: Llloyds arkitektkontor
Kävlinge
Barsebäck Futuristiskt i vitt, svart och stål fick Barsebäcksborna att gå i taket. Nu läggs ett nytt planförslag fram för Barsebäcks boställe, som fortfarande ska rivas.

Sedan 2018 har ett planprogram pågått för Barsebäcks boställe. Förslaget som lades fram i december förra året väckte enorma protester.

Barsebäcks byalag gick i täten och startade en namninsamling, som täckte drygt 60 procent av byns vuxna befolkning när samrådstiden var över. Ytterligare namn samlades in efteråt.

Upprördheten var stor över att ett futuristiskt bostadsområde skulle utgöra byns nya entré. Byalaget ställde sig också emot att Barsebäcks boställe skulle rivas. Kommunstyrelsens planutskott reagerade också på förslaget då det på flera punkter frångick vad som var ursprungsförslaget.

På fredag läggs ett nytt förslag fram för utskottet.

– Man har bytt arkitekt och inriktning. Det är ett helt nytt förslag. Nu är det mer gårdsbebyggelse, andra färger och annan omfattning, säger planutskottets ordförande Pia Almström (M).

Det futuristiska i vitt, svart och stål är nu borta. Istället föreslås en gårdsbebyggelse med inslag av rött, så som nuvarande ekonomibyggnader har.

Det är skralt med bilder i underlaget om Barsebäcks boställe, men kan bero på tekniska problem på kommunen.
Foto: Kävlinge kommun

Byalaget får inte igenom sitt förslag om att bevara Barsebäcks boställe. Utredningen har visat att bostället men även trädgården är så förvanskad att dess kulturhistoriska värde är begränsat.

– I Skåne och i Kävlinge (i Hög, Södervidinge och Stävie) finns flera betydligt mer välbevarade prästlöneboställen och även vanliga gårdar i den här storleken som är mer välbevarade, står det i granskningshandlingen.

Bilder på hur det ska se ut framgår inte av handlingarna. Det kan bero på att planarkitekternas verksamhetssystem har krånglat. Pia Almström hoppas att bilder ska kunna visas på fredag. Hon tycker att Barsebäcks boställe är ett bra exempel på hur demokrati ska fungera.

– Det har varit många åsikter att ta hänsyn till. Nu ska vi titta på förslaget i planutskottet men jag tror att det här är ett mycket bättre förslag än det tidigare, sgäer hon.

Hon tycker också att den organisatoriska förändringen där man flyttat planärenden från byggnadsnämnden till ett utskott där representanter för både bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen sitter.

– Planutskottet ger djupare diskussioner och jag hoppas att man ser det mera långsiktig. Jag tror också att man kan vara lite tuffare mot företag som vill exploatera, säger hon.

Kävlinge

Idogt arbete gav färre ansikten i hemtjänsten

Ett intensivt arbete har lett till att antalet anställda som besöker enskilda under två veckor har minskat.
Foto: Kävlinge kommun
Kävlinge
Kävlinge/Staffanstorp För två år sedan var Kävlinge näst sämst i Skåne på kontinuitet i hemtjänsten. Trots eller tack vare pandemin har kommunen nu hamnat under rikssnittet vad gäller antalet anställda äldre får möta under en tvåveckorsperiod.

Det finns många kvalitetsmått inom omsorgen. Ett viktigt mått är kontinuiteten inom hemtjänsten.

I flera år har Kävlinge legat på 14 personer i snitt som äldre träffar under en tvåveckorsperiod. 2019 blev det plötsligt mycket sämre. Med 19 anställda i snitt under en tvåveckorsperiod fick Kävlinge placeringen näst sämst i Skåne.

Sämsta kommun i Skåne var Östra Göinge med 21 ansikten i snitt under en tvåveckorsperiod, bäst hade 11.

Sjönk till 14

2020 var siffran för Kävlinge fortsatt hög med i snitt 18 olika ansikten under en tvåveckorsperiod. Förra året föll siffran enligt databasen Kolada till 14 personer, vilket är under rikssnittets 16.

Siffran kommer inte som en överraskning för sektor omsorgs chef Leila Misirli.

– Det här är väldigt glädjande då vi jobbat aktivt i hemtjänstgrupperna med frågan, säger hon. Det handlar mycket om hur man planerar. Kontinuiteten är ett viktigt kvalitetsmått för tryggheten. När de äldre inte behöver träffa så väldigt många olika människor så ökar tryggheten.

Kartan ritas ofta om

I synnerhet ger Leila Misirli en eloge till samordnarna. Den planering som gällde kvällen innan stämmer ofta inte helt överens med den personalstyrka som är på plats på morgonen och vilka som behöver hjälp under dagen. Scheman måste snabbt justeras.

Koladas statistik bygger på årliga mätningar i oktober, men i Kävlinges fall har man haft extra koll på statistiken sedan något år tillbaka. Vid varje möte i omsorgsnämnden har senaste statistiken redovisats.

Fick effekt nyligen

Leila Misirli menar att trenden vände strax efter sommaren och att oktober månads nivå i princip har hållit i sig året ut.

– Vi har varit både hjälpta och stjälpta av pandemin, säger hon. Den har hjälpt oss att ytterligare lägga fokus på frågan, men det har också kunnat bli svårare planera. Just nu är sjukskrivningar och vab-tal mycket höga.

Minst två besök dagligen

Statistiken från Kolada över hur det ser ut i landet är framtagen av Nyhetsbyrån Siren och gäller personer som är 65 år eller äldre som dagligen får minst två besök av hemtjänsten.

Trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvård är inte inräknade. Uppgifterna bygger på kommunernas egna mätningar. Vissa kommuner finns inte med i undersökningen, till exempel Malmö.

År 2021 när rikssnittet var 16 fanns ett spann från under 10 till 24 personer från hemtjänsten som en äldre träffade under två veckor. Staffanstorps ligger något längre än Kävlinge med snittet 12 ansikten på två veckor mot året innan med 10.

Kävlinge

Stoppade bil med mycket pengar

Mannen från Stockholmstrakten fick finna sig i att pengarna togs i beslag.
Foto: Johan Nilsson/TT
Kävlinge
Kävlinge

Vid ett natten till tisdagen blev en civil polispatrull omkörd på E6 i höjd med Lundåkra. Patrullen körde i kapp och stoppade bilen. Vid kroppsvisitation av föraren påträffades en större summa pengar.

Pengarna är tagna i beslag och en polisanmälan om misstanke om penningtvättsbrott har upprättats.

Föraren är en man hemmahörande i Stockholmstrakten.

Kävlinge

Hittade tomma kuvert vid brevlådan

En polisanmälan om intrång i förvara har lämnats över.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Kävlinge
Dösjebro

Boende på Lyckans väg i Dösjebro har upptäckt att det ligger öppnade kuvert i området. Misstanke finns nu att någon tagit boendes post under en längre tid.

Ärendet rubriceras som intrång i förvar och ska ha pågått sedan 1 juni förra året.

Kävlinge

Tre sågs bryta sig in i garage

En polisanmälan om inbrottsstöld har upprättats.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
Kävlinge
Furulund

Vid tvåtiden natten till tisdagen bröt sig tre tjuvar in i ett garage på Trädgårdsgatan. En bilstereo stals. En polisanmälan om inbrottsstöld har upprättats.

Kävlinge

Kastade sten på tåg

Pågatåget stod på Kävlinge station då passagerarna upptäckte vandalerna.
Foto: Lena Breitner
Kävlinge
Kävlinge

Strax innan klockan 23 på måndagen uppmärksammade passagerare att tre personer kastade sten på deras tåg. Polis tillkallades. Polisen ska titta närmre på övervakningskamerorna som finns på området.

En polisanmälan om skadegörelse har upprättats.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Finanso.se

Bitcoin: vad är sant om krypto-boomen?

Finanso.se Om du inte är en av de som har investerat och följt utvecklingen av Bitcoin under det senaste decenniet kanske du undrar lite vad alla Bitcoin-rubriker egentligen handlar om.

Du har säkert hört talas om det höga värdet på kryptovalutan, och om hur mycket en Bitcoin blivit värd på kort tid. Kanske har du dessutom hört om den plötsliga nedgång som drabbade valutan tidigare i våras, helt utan egentlig förvarning. Vad handlar allt detta om? Vad är Bitcoin? Hur fungerar det och varför svänger värdet så otroligt mycket på kort tid? Här ska vi ta upp lite om krypto-boomen kring Bitcoin.

Det började i Japan

I takt med globaliseringens framfart upptäckte japanen Satoshi Nakamoto att det både fanns ett behov av och en marknad för en obunden valuta, helt decentraliserad från någon stat och fri att skicka över jorden som man ville. Problemet hade länge varit att dessa typer av transaktioner alltid funnits vara osäkra och lätta att korrumpera genom att kopiera valutorna som man skickade. Nakamotos genidrag bestod i vad som kallas asymmetrisk kryptering, vilket i sin tur innebär att en överföring kräver två olika krypteringssteg för att kunna genomföras. För att göra en lång historia kort, Nakamoto lanserade Bitcoin 2009, och det tog 2 år innan ett mynt var värt 1 dollar. Blott 2 år efter detta var en Bitcoin värd $1000 och sedan dess har priset mångdubblats nästintill gränslöst. 2017 nådde en Bitcoin nästan $20,000, men gick sedan stadigt nedåt under det följande året. När pandemin bröt ut i mars 2020 drabbades många statliga, företags- och privata ekonomier hårt medan Bitcoin steg till ett värde av $64,895. I dag är det möjligt att handla med Bitcoin genom att utvinna dem själv, genom att använda sig av olika robotar som Bitcoin Revolution eller helt enkelt genom att köpa dem. Finanso skriver mer om Bitcoin Revolution och annan matnyttig information om du vill investera i kryptovaluta.

En motpol för inflation

Bitcoin har länge fungerat som en motpol för inflation. När ekonomin går nedåt generellt, så visar Bitcoin upp sig som en bättre investering på väg mot nya höjder. Det var bara under en period 2018 som kryptovalutan genomgick en ganska tydlig nedåttrend. Utvecklingen på valutans styrkor under 2020 syns tydligt. Det är därför nu intressant att samtidigt som länder och företag börjar se tillväxt och en starkare ekonomisk uppgång igen, så har Bitcoin-bubblan spruckit som en för högt stigande ballong. Många säger att det var väntat efter den otroliga prisökningen i april, medan det samtidigt finns flera förklaringsmodeller som också kan tillämpas.

Inflation, Kina, Elon Musk och framtiden

Under den senaste veckan har vi sett börsen stiga stadigt, och kanske ger det hopp inför hösten. Det innebär såklart också olika orosmoln, eftersom det i många länder finns ett hål att fylla efter pandemin, vad gäller statliga tillgångar, bland annat, men också i många privatpersoners sparkonton. Till följd av ekonomisk instabilitet kommer politisk instabilitet, och i mindre transparenta länder kan inflationen användas i syfte att täcka dessa kostnader. Vi har redan sett hyperinflation drabba några sydamerikanska länder, och vad som kommer i höst är svårt att förutse. Det är därför mycket märkligt att Bitcoin samtidigt drabbas av en enorm nedgång då detta kan vara en långt säkrare valuta att använda sig av än vad en nationell valuta är. Simultant med nedgången hände dock två saker; Kina förbjöd företag från att möjliggöra betalningar med Bitcoin och Elon Musk twittrade först tvetydligt, sedan desto tydligare, att man inte kommer att kunna köpa sig en Tesla med Bitcoin, vilket man först spekulerade i. Både Musk och Kina har tydligen tillräckligt stora ekonomier för att hota en kryptovaluta, men frågan är om skadan består på lång sikt.

Vad kan man förvänta sig?

Ekonomi är ingen exakt vetenskap, och det finns ingen som egentligen kan teoretisera sig fram till en sanning om vad som kommer att ske inom världsekonomin under de närmsta åren. Som vi lärt oss under 2020 kan otroligt dramatiska omvälvningar sätta hela världen ur balans på bara ett par dagar, och denna lärdom är något vi alla bör ta med oss när vi investerar för framtiden. Bitcoin är, precis som alla liknande investeringar i form av aktier, fonder och värdepapper, eller för den delen en bostad eller mark, aldrig en säker investering. Det finns tydliga tendenser som pekar på fortsatt uppgång under några år framöver, men det finns precis lika tydliga tecken på att den ekonomiska bubbla av evig tillväxt som vi lever i idag, förr eller senare kommer att spricka.

Kävlinge

Skånetrafiken får 26:e kommunen att ansluta sig

Många kommuner är för små för att upprätthålla färdtjänst i egen regi. Kävlinge blir 26:e kommun att låta Skånetrafiken ta över uppdraget.
Foto: Skånetrafiken
Kävlinge
Skåne
Kävlinge Den 1 april tar Skånetrafiken över färdtjänsten i Kävlinge kommun. Detta står klart efter att avtal tecknats mellan parterna. I dag är 25 av 33 skånska kommuner anslutna.

Beslutet att lämna över färdtjänsten till Skånetrafiken har stått klart en tid då både omsorgsnämnden och kommunfullmäktige fått säga sitt. Det som fattats har varit ett datum.

Nu har ett avtal tecknats mellan parterna om att övergången sker den 1 april. Då tar Skånetrafiken över helhetsgreppet på färdtjänsten. Det är inte bara dit personer ska ringa för att beställa en resa. Även handläggningen av ansökningar för att få färdtjänst går via Skånetrafiken.

Det kommer att bli dyrare för kommunen att ha Skånetrafiken som leverantör, men tillgången på specialfordon är bredare och för den enskilde ökar tillgängligheten då beställningscentralen är öppen dygnet runt.

I och med Kävlinges övergång kommer 26 av 33 skånska kommuner att ha färdtjänstavtal med Skånetrafiken. Ytterligare skånska kommuner för diskussioner om att ansluta sig.

Färdtjänsten upprätthålls i dag av Taxi Kävlinge. De som i dag har färdtjänst kommer att få information i februari månad om själva övergången.

Covidfakta

Så är covidläget där du bor

Skåne
Eslöv
Höör
Skåne Coronasmittan har ökat i flera av Skånes kommuner den senaste veckan. Så är läget där du bor just nu.
PREMIUM

Förra veckan registrerades nästan 22 000 positiva fall i Skåne.

Kävlinge

Stulen taxi spårad med GPS

Kävlinge
Löddeköpinge Två personer greps vid sextiden på tisdagsmorgonen i Löddeköpinge misstänkta för bilstöld.

Under natten mot tisdagen slog en person larm till polisens ledningscentral om att en taxibil stulits i Kristianstad. Man hade kunnat spåra bilen via sin GPS tull Löddeköpinge.

Polisen ryckte ut till platsen som GPS:en visade. Där hittade man både taxibilen och två män som greps misstänka för tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL