Inrikes

Efterlyser expertgrupp för framtida pandemier

Kungliga vetenskapsakademien anser att kraftfulla åtgärder tidigt i en pandemi är viktigt för att minska smittspridningen.
Foto: Duygu Getiren/TT
Inrikes
Inrikes Sverige bör inrätta en expertgrupp som kan ge beslutsfattare råd vid stora smittoutbrott. Det anser Kungliga vetenskapsakademien (KVA) som tittat på spridningen av covid-19 och vilka lärdomar det finns att dra för framtida pandemier.
PREMIUM

Expertgruppen bör enligt KVA ha "internationell förankring inom relevanta områden".

– Vi har tänkt oss en grupp med hög vetenskaplig kompetens som väldigt brett täcker alla aspekter som rör samhällsspridning av ett smittoämne, säger Staffan Normark, ledamot av Vetenskapsakademien och professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd.

TT: Hur ska en regering förhålla sig till ett sådant råd i förhållande till andra myndigheter, så som exempelvis Folkhälsomyndigheten?

– Vi menar inte att det här ska vara en ersättning av Folkhälsomyndigheten. Det är inte det vi föreslår. Beslutande kan ha det som ett bollplank att vila sig mot, även Folkhälsomyndigheten, säger Staffan Normark.

Kraftigare åtgärder

KVA har sedan hösten 2020 granskat det vetenskapliga kunskapsläget om coronaviruset.

I en slutrapport presenterar Vetenskapsakademiens expertgrupp ett antal lärdomar inför kommande pandemier. KVA pekar bland annat på vikten av att i ett tidigt skede införa kraftfulla åtgärder för att bättre kunna kontrollera smittan – något som tog för lång tid i Sverige, enligt akademien.

– Det är ju de här sakerna: Att försöka få så få som möjligt som kommer in i landet smittade, att försöka identifiera smittade kontakter och att använda munskydd, säger Staffan Normark.

Vetenskapsakademin ser också att en kortare nedstängning av samhället kan vara nödvändigt för att bättre kontrollera smittan.

Ökat samarbete

Vidare föreslår KVA att Sverige bör titta på huruvida en pandemilagstiftning ska finnas "vilande" och vid behov snabbt kunna aktiveras av riksdagen. Man anser också att en pandemiplan som kan tillämpas på olika smittosituationer bör utformas.

Sverige tillsammans med sina nordiska grannländer bör även ha ett utökat samarbete kring smittskydd.

– Det har haft oerhört negativa konsekvenser för människor som pendlar med olika regler överallt, säger Staffan Normark.

– Om vi hade haft en likartad strategi eller kommit överens om det i ett tidigt stadium så hade det varit väldigt värdefullt, säger han vidare.

Staffan Normark, professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd.
Staffan Normark, professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd.
Foto: Duygu Getiren/TT

FAKTA

Fakta: Om rapporten

Hösten 2020 tillsatte Kungliga vetenskapsakademien (KVA) en expertgrupp för att titta på kunskapsunderlaget kring covid-19 och dess spridning.

Expertgruppen pekar i sin slutrapport på ett antal saker att titta på framåt. Några av dem handlar om att:

– göra en översyn av behovet av en lämplig vilande pandemilagstiftning/krislagstiftning.

– titta på förstärkt internationellt engagemang inom pandemiberedskap och pandemihantering i exempelvis WHO och EU:s smittskyddsorganisation ECDC.

– titta på behovet av ett etiskt råd med vetenskaplig kompetens, för att stödja politiker och myndigheter i de svåra etiska avvägningar som måste göras under en pandemi.

– se över samordningen mellan regionerna när det gäller epidemiologi, smittskydd, testning och vaccination.

Källa: Kungliga vetenskapsakademien

Utrikes

Piller rekommenderas för behandling av covid

Merck Sharp & Dohmes antivirala läkemedel mot covid-19. Arkivbild.
Foto: Merck Sharp & Dohme
Utrikes
Utrikes
PREMIUM

En expertpanel med rådgivare till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA ställde sig under tisdagskvällen bakom att läkemedelsbolaget Merck Sharp & Dohmes (MSD) covidläkemedel Lagevrio ska rekommenderas för behandling av vuxna högriskpatienter.

Lagevrio ska dock endast användas för att behandla patienter som haft covidsymtom i högst fem dagar.

Läkemedlet borde fungera liknande mot varje ny coronavariant, enligt Daria Hazuda, vice chef för avdelningen för infektionssjukdomar och vaccin på MSD. Det antivirala läkemedlet, som utvecklas tillsammans med Ridgeback Biotherapeutics, uppvisar liknande egenskaper mot virusvarianter som delta, säger Hazuda i samband med en presentation av läkemedlet.

Inrikes

Tegnell: Samma strategi som tidigare

Statsepidemiolog Anders Tegnell anser inte att den svenska strategin bör förändras till följd av den nya virusvarianten omikron. Arkivbild.
Foto: Duygu Getiren/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Sverige kommer inte att förändra sin strategi mot coronaviruset till följd av omikron-varianten, enligt statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.

– Det handlar fortfarande om samma sjukdom. Vi har all anledning att tro att de åtgärder vi vidtagit tidigare kommer att fungera även mot denna variant, säger Tegnell till nyhetsbyrån AFP.

Han medger däremot att det finns en osäkerhet kring huruvida vaccinen kommer att vara effektiva mot omikron eller inte.

– Det är kanske det största orosmolnet.

Tidigare på tisdagen bekräftades två nya fall av omikron i Stockholms län.

Det innebär att det totala antalet konstaterade fall i Sverige är uppe i tre, efter att det första hittats i Skåne i går.

Utrikes

Tysklands parlament ska rösta om vaccinplikt

Olaf Scholz. Arkivbild.
Foto: Frank Rumpenhorst/DPA/AP/TT
Utrikes
Utrikes Tysklands parlament ska rösta om vaccinplikt för invånarna, säger den tillträdande förbundskanslern Olaf Scholz till Bild.
Omröstningen ska hållas före årsskiftet.
PREMIUM

Olaf Scholz har tidigare uttalat sig positivt till att införa vaccinplikt i landet. Han ansluter sig därmed till linjen i grannlandet Österrike, där regeringen sagt att allmän vaccinplikt ska införas i februari. Innan dess ska alltså gemene man få möjlighet att ta sprutorna.

Om förslaget går igenom bör vaccinplikten gälla från och med början av februari eller mars, enligt Scholz som i intervjun med Bild tillägger att "vi måste agera snabbt".

Der Spiegel har citat från Scholz som uppges komma från pandemimöten med bland andra företrädaren Angela Merkel. Scholz har där sagt att han tänker sig ett blocköverskridande förslag i förbundsdagen.

– Som ledamot kommer jag i alla fall att rösta ja.

Makthavarna har en balansgång opinionsmässigt i länder som Tyskland, eftersom det finns en liten men högljudd och bestämd andel av befolkningen som är mycket skeptisk till tvångsåtgärder i pandemin.

Många och delvis stökiga demonstrationer mot pandemipolitiken har hållits i tyska städer.

Men även andra europeiska länder är alltså inne på en liknande linje. Grekland har meddelat att invånare över 60 år måste ha börjat vaccinera sig senast i januari.

Scholz väntas efterträda Merkel om någon vecka.

Skåne

Fler fall av misstänkt omikron i Skåne

Skåne
Skåne I måndags bekräftades att den nya covid-varianten omikron fanns i Skåne. Nu analyserar regionen prov från ytterligare misstänkta fall av mutationen.

Under tisdagen kunde Region Skånes presstjänst bekräftar att de analyserar prov från ett antal misstänkta fall av den nya covid-varianten omikron.

Beskedet kommer efter att Regionen under måndagen bekräftade det första fallet av omikron i Skåne.

– Provet togs för lite mer än en vecka sedan och under måndagen konstaterades det att det rörde sig om den nya virusvarianten omikron, säger Eva Melander smittskyddsläkare i Region Skåne.

Samtidigt ökar antalet fall av konstaterade covid-19 fall kraftigt i Skåne.

– Bedömningen är att vi har en ökning i samhället, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Fortsätt följa rekommendationer

Regionen uppmanar allmänheten följa de regler och rekommendationer som gäller.

– Det är viktigare än någonsin att stanna hemma och provta sig vid symtom, att tvätta händerna och att undvika trängsel. Och framförallt att vaccinera sig om man inte redan har gjort det, säger Eva Melander.

Från och med imorgon, den 1 december blir det möjligt att kräva covidbevis vid evenemang som samlar mer än 100 personer inomhus. Detta hoppas regionen ska bidra till att begränsa smittan.

FAKTA

Nya konstaterade covid-19-fall: 242

Totalt antal konstaterade covid-19-fall: 171 479

Inlagda på sjukhus med konstaterad covid-19: 47

Inlagda på iva med konstaterad covid-19: 6

Totalt antal vaccinerade med en första dos (över 12 år): 972 269 motsvarar 82,6 %

Totalt antal färdigvaccinerade (över 16 år): 914 570 motsvarar 80,2 %

Observera att det i antal vaccinerade nu även ingår 12-15 åringar.

Totalt antal avlidna med covid-19: 1 803 (uppdaterad 31 oktober)

Källa: Region Skåne

Siffror från: 30 november

Utrikes

"Världen vill ta det säkra före det osäkra"

Familjer på Tambo-flygplatsen i Sydafrika, ett land som många länder nu stänger reseförbindelserna med av rädsla för att importera fler omikronfall.
Foto: Jerome Delay/AP/TT
Utrikes
Utrikes Många länder stoppar inresor från södra Afrika för att försöka bromsa spridningen av omikronvarianten av covid-19, som ändå väntas sprida sig globalt.
– Kanske världen har lärt sig att vi måste vaccinera hela världen och inte bara vissa delar, säger Anders Nordström, Sveriges ambassadör för global hälsa.
PREMIUM

Den expertpanel, upprättad av världshälsoorganisationen WHO, som granskade hur coronaviruset hanterats globalt i början av pandemin kom i våras fram till att åtgärderna var för långsamma, och dessutom inte tillräckligt bra.

Nu, med den nya omikronvarianten, reagerar många länder desto snabbare och har begränsat resandet från södra Afrika, regionen där varianten först rapporterades. Att många flyg stoppas drabbar de länderna hårt, och Sydafrika har vädjat om att flygstoppen ska hävas.

– Jag förstår att världen vill ta det säkra före det osäkra nu. Men jag har också enorm förståelse för de länder i Afrika som man stänger flygen från. Det drabbar länderna, inte när det gäller pandemin, utan det är ländernas ekonomi och människors jobb som hamnar i riskzonen, säger Anders Nordström, som var en av den oberoende panelens experter.

För lite vaccin

Det är också svårt att veta vilken effekt sådana åtgärder egentligen har för att begränsa smittspridningen. Enligt Anders Nordström är flygstopp ett "trubbigt verktyg" att ta till, och det är svårt att veta om åtgärderna är i överkant eller inte.

Oavsett skapar situationen en politisk spänning mellan de afrikanska länderna och en del andra länder. Här kan Sverige bidra genom att tydliggöra att det behövs en internationell lösning på pandemin, att inte varje land kan hantera den på egen hand, enligt Anders Nordström.

– Jag har mycket förståelse för att de afrikanska länderna blir upprörda över att världen gör på det sättet, särskilt som de inte har fått tillgång till tillräckligt mycket vaccin.

Världen mer beredd

De snabba åtgärderna kan vara ett tecken på att världen är mer beredd att vidta snabba åtgärder med erfarenhet från de senaste knappa två åren. Anders Nordström tror dock att det är tveksamt att det kan gå att stoppa en ny variant på samma sätt som man potentiellt hade kunnat göra med de allra första covidfallen.

– Det här viruset finns ute redan på så många håll i världen, så att stoppa det nu genom att sätta in kraftiga åtgärder för att stoppa smittan, det tror jag är otroligt svårt. Men man har blivit bättre på att ta reda på vad det är och snabbt följa upp för att se hur allvarligt det är. För det vet vi ju inte än.

Än så länge går det inte att avgöra om omikron är allvarligare än tidigare varianter av covid-19. Om det visar sig att det vaccin som finns i dag inte biter på omikronvarianten ska det enligt experterna gå snabbt, tre–fyra månader, att ändra vaccinen så att de fungerar för den nya varianten.

– Då börjar ju allt om i världen. Men nu har vi en plattform på plats och kanske världen har lärt sig att vi måste vaccinera hela världen och inte bara vissa delar.

Kristin Groth/TT

FAKTA

Fakta: Världshälsoorganisationen WHO

När diplomater 1945 möttes för att bilda det som skulle bli FN stod skapandet av en global hälsoorganisation högt på agendan.

En sådan grundades; WHO-stadgan antogs den 7 april 1948, ett datum som uppmärksammas som Världshälsodagen.

WHO är en självständig organisation och inte ett underorgan till FN. I dag har den över 7 000 anställda vid de 150 landkontoren, de sex regionala kontoren och vid högkvarteret i Genève.

WHO verkar för bättre global hälsa genom en rad program. Organisationen fokuserar bland annat på tillgång till hälso- och sjukvård, vaccinationer, tillgång till läkemedel, utbildning och katastrofinsatser. WHO producerar också en rad viktiga hälsorapporter.

Källor: WHO och Svenska FN-förbundet

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Företagsfinanser.se

Ökning av ansökningar om pausade amorteringar!

Företagsfinanser.se Bostadsmarknaden har trots omständigheterna inte rasat, istället har försäljningen ökat med hela 13 % och med ett fortsatt tryck på visningar på uteliggande bostäder.

Men även fast bostadsmarknaden är i full rullning så är det många bankkunder som har valt att pausa sina amorteringar på sina bostadslån. Detta i och med att bankerna lättat på tyglarna en aning som hjälp för den ekonomiska situationen som många sitter i just nu. I April så var det många husköp som gick i lås och många nya lyckliga husägare som flyttade in i sina nya hem. April är generellt sett en månad då många köper hus varje år och det visade sig vara så även under detta år.

Varje år så ökar mängden bostadslån i Sverige och ligger tillsammans på tusentals miljarder i värde. För de flesta hushåll så är det boendet som kostar mest månadsvis och också den utgift som svider mest. I mars gick bankerna ut med att de ändrar amorteringskraven för att hjälpa sina kunder. På detta sätt är det många som har kunnat spara in en del. Även fast det varje år är många kunder som ansöker om amorteringsfria månader på sina bolån, så har det varit en stor ökning av fall under de senaste månaderna.

Reporäntan oförändrad

Riksbanken meddelade nyligen att de lämnar kvar reporäntan på noll och detta för att de anser att den nedåtgående ekonomiska spiralen beror på gällande restriktioner. Det anses också vara svårt att sätta en prognos på hur framtiden kommer att se ut. Att räntan ligger oförändrad är ingenting som låntagare kommer att märka då det är samma som innan. Riksbanken betonar dock att räntan kan komma att sänkas om det anses vara nödvändigt i framtiden.

Många anser att räntan borde ha blivit reglerad ned på minus men Riksbanken menar på att det inte finns någon anledning att göra så i dagsläget. Anledningen till detta är att denna krisen inte är grundad i en finanskris likt den 2008, så den ska inte bedömas som så. Norge och Storbritanniens centralbanker sänkte däremot sina räntor med 0,5 %.

Detta tittar banken på när du ansöker om företagslån

Det är också många företagare som ansöker på företagsfinanser.se för att kunna hantera den nuvarande ekonomiska situationen där många företag står med en lägre produktion och därav omsättning. När ett företag ansöker om ett lån så är det dessa punkter som banken tittar på i en ansökan:

– Ägarna av företaget - referenser, privatekonomi och erfarenheter.

– Företagets affärsplan - detaljerad plan.

– Eventuell ekonomisk hjälp - revisor eller liknande.

– Balansräkning, bokslut och deklaration på företag som etablerat sig redan.

Det finns ett par olika företagslån som banker kan låna ut till företagare och vilket som passar för eventuella företag kan variera beroende på behovet. Ett företag som behöver investera i inventarier, maskiner eller byggnader brukar exempelvis oftast välja en investeringskredit och enbart amortera för den summa som är använd.

Inrikes

Hur pratar vi kärnavfall med framtiden?

Det har gjorts flera försök genom tiderna att kommunicera med framtiden. Men hur vet man att det kommer att gå att läsa informationen på ett USB-minne? Och kan alla tolka krumelurerna på rökstenen i Östergötland? Kommer informationen i arkivskåpet att vara begriplig? Förstår framtiden det som finns i den tidskapsel som lades under grundstenen till Kristianstads nya gemensamma kommun- och regionhus?
Foto: Kollage: TT
Inrikes
Inrikes 100 000 år – så länge dröjer det innan kärnbränslet i slutförvaret inte längre är farligt radioaktivt.
Men hur ska man varna framtiden för riskerna?
– Vi vet inte ens med vilken art vi kommunicerar med då, säger professor Cornelius Holtorf.

Det svenska slutförvaret för använt kärnbränsle ska ligga djupt nere i marken i Forsmark i norra Uppland. Materialet som ska föras ned är starkt radioaktivt, och Svensk kärnbränslehantering, SKB, ser behovet av att just den informationen hålls levande under tusentals år framöver.

– Vi har jobbat med frågan länge, ända sedan 90-talet, och vi kommer att fortsätta att jobba med den, säger Erik Setzman, miljösamordnare på Svensk kärnbränslehantering.

I det beslut som regeringen fattar om slutförvaret den 27 januari ingår inte något förslag till kommunikationsplan. En skarp sådan behövs först då förvaret tas i bruk, och dit är det minst 60-70 år.

Men kommunikationen med framtiden är viktig, konstaterar han, och det gäller att berätta om slutförvaret både på olika sätt och för olika målgrupper.

Framtida generationer får besluta

– Syftet är att framtida generationer ska kunna fatta egna väl underbyggda beslut utifrån informationen, säger han.

SKB har jobbat tillsammans med arkeologer, eller snarare framtidsarkeologer, och kulturarvsforskare för att samla kunskap om hur man bäst går tillväga. En av de som rådfrågats är Cornelius Holtorf, professor i arkeologi vid Linnéuniversitet och även kulturarvsprofessor för FN-organet Unesco.

– Det är inte ett tekniskt problem som ingenjörer kan lösa. Det här kräver en annan ingång, säger Cornelius Holtorf.

Hundra tusen år, som är den tid då kärnavfallet kommer att vara farligt radioaktivt, är rent hisnande.

– Vi vet inte ens med vilken art vi kommunicerar med då, säger Cornelius Holtorf.

Människans art, homo sapiens, är mellan 200 000 och 300 000 år gammal, berättar han.

"Orealistiskt"

Han berättar att informationen måste finnas i olika former, både som text och på andra sätt. Vi brukar skriva ned det som är viktigt och lägga ned det i arkiv. Det ska göras med information om slutförvaret också, men det kommer inte att räcka, förklarar han.

– Det är orealistiskt att det skulle kunna bevaras i 100 000 år. Under byggtiden och kanske 100 år är det oproblematiskt. Men vad händer sedan?

De äldsta skriftliga källorna, från Mesopotamien, är runt 5 000 år gamla berättar han, men behövde hittas, läsas och tolkas på nytt flera tusen år senare.

Men det ska bli text om avfallet. På papper, på olika datamedier och kanske också i andra former, som stentavlor, förklarar han. Information måste vara lång och fyllig för vissa mottagare, och kortfattad och koncis till andra.

Fast det går ändå inte att förlita sig bara på texter, understryker både Cornelius Holtorf och Erik Setzman.

Riter och konst

I stället handlar det om att hålla liv i informationen på en mängd olika sätt. Som i berättelser, kanske som ett inslag i skolorna, genom debatter och olika kulturella riter. De berättar att exempelvis fransmännen på allvar diskuterar att låta olika konstformer föra kunskapen om radioaktivt avfall vidare.

I exempelvis Japan finns stenar som varnar för tsunamier, och det har också gjorts försök i olika sammanhang med tidskapslar som berättar om oss och vårt liv nu. Kanske kan det bli något i den stilen för avfallet.

Kunskapen måste föras vidare, översättas till nya förhållanden och också sättas in i framtida sammanhang.

– Man bör jobba med förändringen, inte emot den. Vi kan inte anstränga oss för att förhindra förändringen, säger Cornelius Holtorf.

Kanske kommer inte frågorna om kärnenergin att vara lika kontroversiella och aktuella i framtiden som de är nu, funderar han. De har växlat i aktualitet på bara 40 år, från att ha varit glödheta på 70- och 80-talen till att bli ganska bortglömda. Men nu är de alltså på tapeten igen, i samband med klimatdebatten.

– Men vi vet inte vilka frågor som kommer att var mest aktuella i framtiden, säger Cornelius Holtorf, och konstaterar att vi inte vet något om vare sig kultur, politik eller vilka huvudproblem som framtiden kommer att lägga högst på dagordningen.

Ödmjukhet

– Vi kan inte garantera att kommande generationer kommer att fästa avseende vid detta med kärnbränslet, och vid riskerna med det. Vi får överlåta det åt dem. Man måste vara ödmjuk, säger Erik Setzman.

Med ett perspektiv på 100 000 år så måste de räkna med åtminstone en ny istid.

– Vi behöver tänka hur vi ska märka ut platsen, men det kan vara svårt att få en markör att bestå under och efter en istid. Radioaktiviteten och riskerna avklingar med tiden och sjunker snabbt i början, så ju längre informationen kan bevaras och vara begriplig, desto bättre, säger Erik Setzman.

Johanna Cederblad/TT

FAKTA

Fakta: Slutförvar för kärnbränsle i Forsmark

Regeringen har lovat att ett beslut om slutförvaret i Forsmark ska komma den 27 januari.

Det handlar om utbränt kärnbränsle från hela den svenska kärnkraftsindustrin som ska slutförvaras i marken, 500 meter under Forsmark. Bränslet ska enligt det förslag som arbetats fram läggas i gjutjärnsbehållare, som i sin tur läggs i kapslar av koppar. Runt kapslarna ska en särskild lera, bentonitlera som är ungefär som kattsand och suger upp vatten, läggas, som en extra barriär. När allt bränsle förts ned ska förvaret förseglas.

Enligt planen behöver bränslet ligga i 100 000 år innan det är ungefär lika radioaktivt som den bakgrundsstrålning som vi normalt utsätts för. Radioaktiviteten klingar av snabbare i början, men materialet kommer att vara rejält radioaktivt i åtminstone 1 000 år.

Källa: Regeringen, Svensk kärnbränslehantering

Inrikes

Avgörande för Xi att OS blir en framgång

Den officiella OS-maskoten Bing Dwen Dwen (till höger), här i sällskap av den officiella Paralympics-maskoten Shuey Rhon Rhon nära Olympiaparken Olympic Green i Peking. Arkivbild.
Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT
Inrikes
Inrikes OS i Peking måste bli en framgång för Kommunistpartiet och president Xi Jinping. Propagandan riktas inte minst mot den egna befolkningen.
– Även i en auktoritär stat vill man inte att folk ska vända sig emot en. Skulle folk vända sig mot Xi Jinping skulle han få problem inom Kommunistpartiet, säger Kinakännaren Oscar Almén.

Om OS i Peking blir framgångsrikt manifesterar det Kinas kapacitet att genomföra stora projekt, trots pandemin. Och med en planerad partikongress i höst, efter vilken president Xi Jinping väntas fortsätta styra landet, är det viktigt för honom att kunna visa folket ett lyckat OS.

– Det spelar roll med framgång. Om det skulle bli en riktigt stor motgång för Kina så skulle det drabba Xi, så det är klart att man gör allt för att lyckas, säger Börje Ljunggren, författare och tidigare ambassadör i Peking.

Han beskriver OS som ett nationalistiskt projekt, men poängterar att Kina mer än tidigare även vill projicera en bild ut i världen av ett land som bland annat har lyckats hantera coronapandemin.

– Det är mycket medvetet. Man har mycket mer resurser än tidigare för att sprida sin bild. Man har byggt upp kolossalt mycket tv-stationer och nätverk över hela världen, så det är inte ett introvert Kina, i dag är det ett extrovert drivande Kina. Mer självsäkert, men också mer överkänsligt för kritik, säger han.

En stormakt att räkna med

Men begreppet framgång kan behöva omdefinieras i ljuset av pandemin. I år kanske det är en framgång om spelen kan genomföras alls, trots coronavirusets framfart och trots Kinas diplomatiska bekymmer.

– När man fick OS så tror jag att man hade en väldigt hög förhoppning om att det skulle bli en succé som 2008, en propagandaseger där man kunde visa världen att Kina var modernt och framgångsrikt, säger Oscar Almén, forskare med Kinafokus vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Nu handlar det snarare om att undvika att det blir stor smittspridning under spelen och att Kina kan visa upp att landet är stolt över sin coronahantering. Och propagandan riktas till stor del till befolkningen i Kina där Xi Jinping vill upprätthålla sin legitimitet och stödet bland kineserna.

– Alla politiska ledare behöver stöd, oavsett om det är i en demokrati eller i en auktoritär stat. Även i en auktoritär stat vill man inte att folk ska vända sig emot en och protestera, det är lättare att styra ett land om du har stöd. Skulle folk vända sig mot Xi Jinping skulle han få problem inom Kommunistpartiet, säger Oscar Almén.

Kina vill även visa upp för sina medborgare att landet är framgångsrikt och har blivit en stormakt att räkna med.

– Det finns en koppling till nationell stolthet, det är något som regimen pumpar upp, man blåser upp den här nationalismen hela tiden, säger Oscar Almén.

"Ordförande för allt"

Xi Jinping har satsat en hel del prestige på att OS ska gå bra, vilket är viktigt inför höstens partikongress.

– Han brukar benämnas ordförande för allt, han har tagit så mycket makt så att allt som sker går att koppla till honom. Allt som är positivt och bra kan han därmed ta äran för men det som går illa kommer han också att kunna bli kritiserad för, säger Oscar Almén.

Men det gäller även att sprida en positiv bild av landet internationellt. Kina är medvetet om att det finns ett "pr-problem", säger Oscar Almén.

– Jag tror att Kina kommer att försöka använda det här som ett tillfälle att försöka visa upp en vänlig bild av Kina. Att vi ska förenas tillsammans över gränserna, positiva budskap genom "sportswashing" av de problem som finns, och samtidigt visa upp Kina som väldigt modernt i kombination med att man också har kvar sin gamla civilisation.

"Sportswashing" används om bland annat stränga regimer som använder sig av sportevenemang för att manipulera uppfattningen av landet, inte minst genom att försöka rentvätta sig från medierapportering om bristfälliga mänskliga rättigheter.

Diplomatisk bojkott

OS i Peking är föremål för en diplomatisk bojkott från flera länder "på grund av det pågående folkmordet och brott mot mänskligheten i Xinjiang och andra brott mot mänskliga rättigheter", som USA uttrycker det. Kontroversen kring tennisstjärnan Peng Shuai har lett till ännu mer kritik och skarpa uttalanden. Peng försvann efter att i november ha anklagat Kinas tidigare vice premiärminister Zhang Gaoli för sexuella övergrepp. 19 dagar senare var hon tillbaka och sade att hon mår bra, men många är övertygade om att hon inte kan uttrycka sig fritt.

De diplomatiska bojkotterna svider för Kina.

– De är bittra och besvikna, de tycker att det är orättvist, att omvärlden blandar samman idrott och politik. Den internationella konsekvenserna av behandlingen av tennisstjärnan Peng Shuai kunde systemet inte kontrollera, säger Börje Ljunggren.

Corona komplicerar

Situationen var helt annorlunda 2008 när OS senast arrangerades i Peking. Då var förhoppningen från omvärlden att Kina skulle utveckla sig i en mer öppen riktning och att ett OS skulle kunna bidra till det.

– Synen på Kina i dag är en annan. Kina har blivit en mycket större makt, Kina har blivit mer auktoritärt, och Kina hävdar sina intressen med större kraft. Då, 2008, fanns det fortfarande en idé om att det skulle ske en konvergens mellan Kina och västvärlden, säger Börje Ljunggren.

Tvärtom handlar det i dag snarare om divergens, en ökad förekomst av meningsskiljaktigheter och konflikter.

Coronapandemin komplicerar situationen. Och även om Kina talar om nolltolerans mot coronaviruset och att strikta restriktioner har lett till låga dödssiffror, har flera nya coronautbrott rapporterats den senaste tiden. Dessutom är statistiken från landet svår att förhålla sig till eftersom omvärlden inte kan vara säker på att den är korrekt.

OS kommer att genomföras i en typ av covidsäker "bubbla", med färre journalister än vanligt på plats och mindre interaktion mellan journalister och idrottare. I kombination med inskränkningar av pressfriheten i Kina kommer journalister inte att kunna arbeta fritt.

"Vissa straff"

Internationella olympiska kommittén (IOK) har fått skarp kritik från organisationer, aktivister och politiker för beslutet att lägga OS i ett land med så bristande respekt för mänskliga rättigheter.

Idrottare har ombetts att lämna sina mobiler och datorer hemma för att undvika övervakning och människorättsorganisationer har uppmanat idrottarna att hålla inne med kritik mot landet under spelen, för att kunna prata fritt efteråt i stället. Nyligen sade en företrädare för den kinesiska OS-planeringskommittén att idrottare som beter sig eller talar på ett sätt som inte är i linje med "den olympiska andan" eller kinesiska lagar och regler riskerar "vissa straff".

Sammantaget är prestigeprojektet vinter-OS i Peking omstritt och kritiserat långt före invigningen den 4 februari. Och kritiken kanske kommer att leda till att IOK väljer annorlunda i framtiden.

– Jag tror att det kommer att finnas större krav på att det är demokratier och öppna länder som genomför OS, säger Börje Ljunggren.

Kristin Groth/TT

En bild från den statliga nyhetsbyrån Nya Kina visar president Xi Jinpings besök vid en olympisk arena i Peking i början av januari.
En bild från den statliga nyhetsbyrån Nya Kina visar president Xi Jinpings besök vid en olympisk arena i Peking i början av januari.
Foto: Xie Huanchi/Xinhua/AP/TT
Tennisstjärnan Peng Shuai, tidigare världsetta i dubbel, publicerade i början av november ett inlägg på sociala medier där hon anklagade Kinas tidigare vice premiärminister Zhang Gaoli för sexuella övergrepp. Arkivbild.
Tennisstjärnan Peng Shuai, tidigare världsetta i dubbel, publicerade i början av november ett inlägg på sociala medier där hon anklagade Kinas tidigare vice premiärminister Zhang Gaoli för sexuella övergrepp. Arkivbild.
Foto: Andy Brownbill/AP/TT
En person iförd skyddsutrustning mot coronaviruset i OS-presscentret i Peking.
En person iförd skyddsutrustning mot coronaviruset i OS-presscentret i Peking.
Foto: David J. Phillip/AP/TT

FAKTA

Fakta: Vinter-OS i Peking

Vinter-OS 2022 invigs den 4 februari och avslutas den 20 februari. Invigningen och avslutningen går i nationalarenan Fågelboet i Peking. Tävlingarna genomförs i Peking och i de närliggande städerna Yanqing och Chongli.

Peking är den första staden som har stått värd för både sommar-OS (2008) och vinter-OS.

Det blir det första vinter-OS som hålls i Kina, som inte är en traditionell vintersportnation.

Spelen har föregåtts av många kontroverser, bland annat diplomatiska bojkotter mot spelen med anledning av rapporterna om hur den muslimska minoritetsgruppen uigurer förtrycks i Xinjiang.

Dessutom komplicerar coronaviruset arbetet med spelen. Aktiva, ledare, medier och andra ackrediterade måste genomgå en omfattande testprocedur för att få komma in i det begränsade område som utgör ”OS-bubblan".

Paralympics invigs den 4 mars och avslutas den 13 mars.

FAKTA

Fakta: Kina

Med drygt 1,4 miljarder invånare är Kina världens folkrikaste land. Huvudstaden heter Peking.

Kommunistpartiet tog makten i Kina 1949 och kontrollerar samhället. Censur förekommer och det är inte ovanligt att oliktänkande grips. Xi Jinping, som varit president sedan 2013, har de senaste åren kraftigt stärkt sitt grepp om makten. Han anses nu vara den mäktigaste ledaren sedan Mao Zedong, som utropade folkrepubliken 1949.

De senaste åren har Kina återtagit sin ställning som stormakt, främst en ekonomisk sådan. Parallellt har militären förstärkts.

Det var i Kina, i staden Wuhan, som det nya coronaviruset först upptäcktes i slutet av 2019.

Källa: UI/Landguiden

Inrikes

Centern vill sänka skatten på el

Centern ansluter sig till de partier som vill se en förändring av elskatten. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes Centern ansluter sig till de partier som vill se en förändring av elskatten.
Partiet vill också se en ny energiöverenskommelse med mindre fokus på enskilda energislag.

Sedan tidigare har Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna meddelat att de vill slopa elskatten under januari och februari för att underlätta för de hushåll som drabbats hårdast av höga elpriser.

Liberalerna stöttar förslaget och vill se en permanent sänkning av elskatten.

Nu meddelar Centerpartiet att de också vill se en permanent förändring. Skatten på el måste sänkas för slutkonsumenten, vilket ska uppnås genom att kundernas elförbrukning i stället mäts och debiteras per timme som högsta enhet.

– Vi vill långsiktigt sänka skattetrycket. Här behöver man över tid mer kunna styra sin faktura på elpriset. Att ladda sin elbil på natten blir inte lika lönsamt om man har väldigt höga skatter, säger Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Betalar delvis notan

På kort sikt har regeringen ett eget förslag för att underlätta för elkonsumenterna. I stället för att göra förändringar i elskatten vill man kompensera kunderna genom elnätsbolagen och betala ut pengar baserat på förbrukning under december, januari och februari.

Centerpartiet kan avgöra om det är regeringens förslag som får majoritet i riksdagen eller om det blir förslaget från Moderaterna. Rickard Nordin vill i dag inte säga vilket C föredrar.

– Vi analyserar fördelar och nackdelar med båda förslagen. Det viktiga är att man kan få ut pengarna snabbt, men vi vill fokusera på energieffektivisering.

Nämner inte kärnkraft

C vill också regionalisera fastighetsskatten för elproducerande anläggningar. Pengar som i dag går till staten bör stanna lokalt – till exempel om en kommun har en stor vattenkraftsdamm eller vindkraftspark. Detta för att öka acceptansen hos dem som bor i området för nya investeringar.

– Vi tycker det är rimligt att hela skatten stannar lokalt.

I en debattartikel i Aftonbladet presenterar Nordin och C-ledaren Annie Lööf partiets förslag men nämner inte ordet kärnkraft. De vill också se en ny energiöverenskommelse mellan riksdagens partier.

– Det ska vara mindre fokus på enskilda kraftslag, oavsett om det är vindkraft och kärnkraft, säger Nordin och framhåller att man behöver hitta gemensamma spelregler för alla kraftslag.

Niklas Svahn/TT

FAKTA

Fakta: Centerns förslag

Centerpartiet vill ha en ny energiöverenskommelse med följande förslag:

Ta fram ett planeringsmål för att elsystemet år 2040 ska kunna inrymma minst 300 TWh.

Regionalisera fastighetsskatten för elproducerande anläggningar och utreda nya ersättningsformer som utöver markägaren också når den omgivande bygden.

Tillsätt en biokraftskommission i syfte att skala upp kraftvärmeproduktionen.

Sänk skatten på el för slutkonsumenten. Kundernas elförbrukning bör mätas och debiteras per timme som högsta enhet.

Källa: Centerpartiet

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL