Höör

250 omfattas av fiberutbyggnad

Tidigare digitaliseringsministern Anders Ygeman och Post- och telestyrelsen (PTS) generaldirektör Dan Sjöblom presenterade förra året en utredning om stöd till bredband. Under hösten har PTS pytsat ut 1,6 miljarder till fiber på landsbygden.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Höör
Hallaröd/Långstorp Operatören Open Infra har erbjudit fiber till 250 hushåll på landsbygden som hittills blivit utan. Intresset ser ut att vara tillräckligt för att affären ska gå i lås.
– Går allt som det ska hoppas vi att kunderna kan få fiber redan under sommaren, säger Axel Haglund på Open Infra.

När Telia häromåret plötsligt drog sig ur fiberutbyggnaden i Mellanskåne uppstod vrede och förvåning över den statliga operatörens sätt att agera.

1,6 miljarder

På landsbygden i Höör stod 639 hushåll utan fiber och har sedan dess väntat på besked. Statliga myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) har insett problematiken när många på Sveriges landsbygd står utan fiber. Nu tillförs medel till landsbygden.

Med hjälp av EU-pengar höll PTS en första beslutsomgång den 27 oktober för tilldelning av bredbandsstöd under 2021. Totalt fördelades 730 miljoner kronor på 257 projekt i landet. Den 4 november beviljades ytterligare 800 miljoner fördelat på 168 områden.

Krav på 50 procent

I Höör fanns Hallaröd, Frostavallen och Långstorp med bland projekten och det är operatören Open Infra (tidigare Stadsnätsbolaget) som vunnit PTS upphandling för dessa områden. För Frostavallen och Långstorp som ingår i samma projekt betalar PTS ett bidrag på 2,6 miljoner kronor till Open Infra under vissa förutsättningar.

– Villkoret som Post- och telestyrelsen ställt är att Open Infra måste bygga om 50 procent i ett område anmäler sig. Jag har beställt och vet att andra gjort detsamma, säger Lars Nordberg, fritidsboende i Långstorp som engagerat sig i fiberfrågan och fått rätt mot Telia i Allmänna reklamationsnämnden.

Klagomål

Open Infra har en historia med många klagomål mot sig. Främst eftersom utbyggnad på många ställen tagit betydligt längre tid än utlovat. Men både Lars Nordberg och Anette Nilsson på Ekastiga gård som också engagerat sig i frågan tror att läget är annorlunda när statliga bidrag finns att tillgå.

– Där jag bor i Svedala blev Open Infras installation rejält försenad. Men när den väl kom har det fungerat perfekt från första dagen, säger Lars Nordberg.

– Jag tror det är annorlunda nu med bidragen. Här ska vara tillräckligt med intresse för att det ska bli av, säger Anette Nilsson som tror att detta är sista chansen för boende i de berörda områdena att få fiber.

– Får vi inte tillräckligt många som vill teckna sig nu lär ingen operatör gå på det här igen. Det kommer sprida sig att intresset är för lågt, säger Anette Nilsson som på måndagen hade besök av Open Infra:s projektör.

Lars Nordberg har tagit strid för fiber på landsbygden. Nu hoppas han på Open Infra.
Foto: Tobias Lagerholm

Säljaren Axel Haglund på Open Infra säger att anslutningsgraden ser ut att vara tillräcklig i både Hallaröd och Långstorp.

– Det märks att här finns många eldsjälar i området som kämpat länge för fiber och det har hjälpt oss. Vi hoppas kunna stänga försäljningen den här veckan och fortsätta det påbörjade arbetet med att skriva markavtal. Jag skulle säga att vi ligger väldigt långt framme, säger han.

Ska inte lämna

Open Infra är tillsammans med IP-Only ett av få stora bolag i Sverige som fortfarande gräver ner fiber. IP Only har tidigare försökt att få ihop en affär i Hallaröd men ser nu ut att bli omsprungna av Open Infra eftersom den senare har statliga bidrag i ryggen.

– IP Only har inte fått bidrag och vi är skyldiga att installera fiber till alla som vill ha, säger Axel Haglund och lägger till att de inte kommer lämna skeppet som Telia gjorde häromåret.

– Vår tidplan är att alla som vill ska ha fiber till nästa sommar, säger han.

29 000 kronor

Vad händer då med de kvarvarande 400 abonnenter på Höörs landsbygd som fortsatt saknar fiber? Frågan hänger i luften.

– Just nu är vi fokuserade på att göra ett bra jobb för de kunder som tecknar avtal i Långstorp och Hallaröd. De vann på bidragslotteriet, säger Axel Haglund.

De hushåll som tecknar avtal med Open Infra får betala knappt 29 000 kronor för anslutningen. Då ingår 24 månaders internet. Först efter två år har kunden rätt att fritt välja internetoperatör.

– Bidraget från PTS täcker en tredjedel. En tredjedel täcks av hushållen medan vi går in med resterande tredjedel, säger Axel Haglund.

FAKTA

Post- och telestyrelsens bredbandsstöd.

Efter att beslut om utbetalning har fattats kommer utbetalningarna för de beviljade utbyggnadsprojekten att administreras och inom ett par veckors tid kommer aktörerna att tilldelats stödmedel för de utbyggnadsprojekt som har beviljats stöd. Utbetalningarna sker kopplat till utbyggnadsprojekten, inte aktören. Det innebär att en aktör kan få utbetalningar vid flera olika tillfällen, om ansökan innehåller flera projekt som blir beviljade stödmedel.

En del av det bredbandsstöd som fördelas under 2021 kommer EU-finansieras. I bifallsbeslutet framgår det om det stöd som ett projekt tilldelats har EU-finansierats. De stödmottagare som får EU-finansierat bredbandsstöd har en skyldighet att framhålla och synliggöra att finansieringen kommer från EU.

Källa: Post- och telestyrelsen.

Höör

Kostnad för fiber: 46 miljoner

Olle Krabbes (V) motion har fått ett svar.
Foto: Tobias Lagerholm/Arkiv
Höör
Höör Cirka 46 miljoner kronor. Så mycket tros en kommunal utbyggnad av fiber på landsbygden kosta enligt en färsk utredning. Detta efter ett initiativ från Vänsterpartiet. Siffran är dock på väg att bli inaktuell i och med Open Infras intåg på marknaden i Höör.

Utredningen presenterades på senaste kommunstyrelsen och beloppet som presenterats tar inte hänsyn till Open Infras intåg i Höör.

Investeringsplan

Vänsterpartiet har skrivit en motion med rubriken att ”även de olönsamma har rätt till bredband”. För ett år sedan antogs motionen som innebar att Höörs kommun skulle ta fram en investeringsplan för alla hushåll i kommunen som nekats fiberanslutning. En plan som sedan skulle behandlas i budgetarbetet.

Motionsskrivarna menade att kommunen efter eventuellt färdigställande antingen skulle äga nätet eller sälja det vidare.

46 miljoner

Nu har kommunens tjänstemän beräknat kostnaderna som bygger på underlag från Post- och telestyrelsen och privata operatörer. Kartor har använts för att mäta sträckorna för grävning.

För de 639 byggnader på landsbygden som inte har erbjudits fiber beräknas kostnaden bli 46 miljoner kronor. Då har man räknat med en kostnad på 250 kronor för varje grävd meter. Totalt är det 182 783 meter som behöver grävas.

Utredaren Gunilla Dencker Skog skriver i sin utredning att de statliga bidragen från Post- och telestyrelsen (PTS) PTS kommer ha stor inverkan på kalkylen.

Detta eftersom 250 hushåll i dagsläget har möjlighet att teckna sig för fiber i områden som Hallaröd och Frostavallen vilka räknas som de mest tätbebyggda områdena utanför tätorten.

Budgeten 2023

Olle Krabbe (V) välkomnar det privata initiativet och de statliga bidragen.

– Det tar ju nästan en tredjedel av de som inte fått fiber tidigare. Vad gäller de som blir över behöver det göras en mer exakt projektering av vad det skulle kosta.

– Därefter kan vi ta höjd för kostnaden i budgeten 2023. Det känns som att pendeln svängt något när det gäller om kommuner ska gå in och finansiera. Eslöv har ju bestämt att gå in med ett visst belopp varje år exempelvis, säger Olle Krabbe (V).

Höör

Diesel för 16 000 stals

Höör
HÖÖR
PREMIUM

Diesel till ett värde av 16 000 kronor stals ur en farmartank som står uppställd på Maglesätevägen i Höör, någon gång mellan måndag och onsdag. Två hänglås bröts upp.

Höör

Hade hagelgevär utan tillstånd

Hos Höörsbon hittade polisen ett hagelgevär som han inte har tillstånd för. (Bilden är tagen i ett annat sammanhang.)
Foto: Claudio Bresciani/TT
Höör
HÖÖR
PREMIUM

En äldre man i Höör som lider av kognitiv sjukdom skulle få sina vapen omhändertagna av polisen.

När poliserna kom hem till honom upptäckte de ett hagelgevär som mannen saknar tillstånd för. Därför har en anmälan om vapenbrott upprättats.

Höör

Knark skickades till vårdboende

Höör
HÖÖR
PREMIUM

Ett vårdboende i Höörs kommun kontaktade polisen efter att en misstänkt försändelse med knark kommit med posten till vårdboendet.

En person i 20-årsåldern, som bor på boendet, är uppsatt som misstänkt.

Höör

Blev slagen på vårdboendet

Höör
HÖÖR
PREMIUM

En 20-årig kille som bor på ett vårdboende i Höörs kommun ska under förra veckan ha utsatts för en grov misshandel på boendet. Någon ska ha slagit och sparkat honom och sedan ha stulit hans mobiltelefon och keps. Det finns ingen uppsatt som misstänkt i den polisanmälan som gjorts.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Online casino

Tips för att bli kvitt med ditt spelmissbruk

Online casino Under de senaste åren har det skett en ökning bland personer som hamnar i ett spelmissbruk. Denna ökning står i tät korrelation med ökningen av online casinon och dess tillgänglighet. Online casinon ger spelare en unik möjlighet att på kort tid kunna göra stora insatser på flera olika spel vilket ökar risken för ett osunt spelande.

Sverige har på många sätt varit ett föredöme när det gäller att bemöta spelmissbruk i olika former. Folkhälsomyndigheten har gjort undersökningar som visar på att ungefär 2% av Sveriges befolkning lider av någon typ av spelmissbruk. Denna siffran ser dock ut att stiga till följd av online casinons framåt marsch.

”Folkhälsomyndigheten anser att spel om pengar nu är en folkhälsofråga i Sverige. Kriterierna för att något ska klassas som en folksjukdom är att det ska drabba många och kan ha allvarliga konsekvenser. Man har därför numera ett antal stödlinjer samt information och hjälp att tillgå den som utvecklar ett problem med spel om pengar.”

Spelmissbruk är precis som med andra missbruk en sjukdom som inte bara drabbar personen som har missbruket utan även anhöriga. På stodlinjen.se kan man få professionell hjälp både som person som lider av ett missbruk och anhörig till personen. Det är viktigt att komma ihåg att spelmissbruk även kan bero på någon annan psykisk sjukdom. Spelmissbruk kan även bidra till att man utvecklar psykisk ohälsa. Det är vanligt att personer som utvecklar ett spelmissbruk parapellet hamnar i en depression eller drabbas av stark ångest.

Hur definieras ett spelberoende

I Sverige definieras ett spelberoende som ett sjukdomstillstånd. Man kan enkelt definiera spelberoende som när en person inte klarar av att hantera sitt spelande om pengar. Man kan helt enkelt inte sluta spela fast än att man borde och fast än att pengarna tar slut.

Personer som utvecklar ett spelberoende är oftast själva inte medvetna om sitt beroende förs än spelandet redan har gått över styr. Det brukar innebära att personer som har ett spelberoende ofta har levt med problematiken under en längre period innan de får ordentlig hjälp och behandling. Det kan ske i faser och spelmissbruk är oftast något som smyger sig på utan förvarning.

Symptom

Det finns några olika symptom man bör vara vaksam på när det gäller ens casinospelande. Symptomen kommer troligtvis inte över en natt utan utvecklas långsamt under en längre period.

- Man ökar ständigt sin omsättning för att öka spänningen i sitt spelande.

- Man ljuger om sitt spelande. Man ljuger då ofta om hur mycket man spelar för och om hur mycket tid man spenderar på sitt spelande.

- Man blir på dåligt humör och stressad om man inte kan spela den mängd man vill.

- När man förlorar pengar försöker man direkt vinna tillbaka dem.

I flera fall är det personens närstående som uppmärksammar om den ohållbara situationen och ber personen skaffa hjälp. Detta kan verkligen fungera som en väckarklocka och vara vändpunkten till ett mer sunt liv.

Lyckas undvika spelmissbruk

Har du redan ett fullt utvecklat spelmissbruk så är dessa tips inte något du bör ta till. Om du har ett spelmissbruk är det viktigt att ordentlig hjälp av utbildade och professionella personer.

Spelpaus.se

Spelpaus.se är ett verktyg som ägs av Svenska Spelinspektionen som ska hjälpa personer att kunna kontrollera sitt spelande. Spelpaus innebär att du stänger av dig från alla online casinon med svensk spellicens. Man väljer om man vill stänga av sig 1, 3, 6 månader eller tillsvidare. Under denna period kan man inte avbryta sin avstängning utan måste vänta ut hela perioden.

Spelgräns

Svenska Spelinspektionen och regeringen har nu bestämt att alla online casinon med svensk spellicens måste se till att alla spelare sätter en spelgräns för sitt spelande. Här bör du som spelare tänka efter och sätta en lägre gräns än vad du först tänkt sätta.

Skifta fokus

Detta kanske är det svåraste med det kan vara en bra idé att verkligen försöka skifta fokus. Kan du lägga all den tid och energi du lägger på online casinon på något annat? Försök hitta ett sunt substitut för spelandet. Kanske finns det en träningsform du aldrig testat men kan pröva nu? Matlagning eller bakning? Det finns massor av härliga alternativ.

Ekonomiska påföljder

Utöver psykiska efterföljder av ett spelmissbruk leder det även ofta till ekonomiska svårigheter. Det är vanligt att spelare tar flera olika lån från olika långivare för att kunna finansiera sitt spelande. Mobillån med hög ränta är lätt att få men desto svårare att betala tillbaka.

Om man som spelare samlat på sig höga och dyra skulder är det viktigt att vara ärlig mot sin omgivning för att kunna få ordentlig hjälp. Kontakta din bank och förklara ditt läge. Det är väldigt ofta en bra idé att samla alla lån till ett stort lån för att slippa höga räntor och dåliga avtal.

Höör

Missnöjd solcellskund kräver ersättning

Kvinnan är missnöjd med sin solcellsanläggning men får ingen kompensation.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Höör
HÖÖR En Höörsbo som sommaren 2020 satsade stort på en solcellsanläggning till sitt hus är inte nöjd med hur det har blivit. Men några pengar tillbaka från leverantören blir det inte.

Kvinnan besökte en mässa där hon kom i kontakt med ett företag som hon beställde en solcellsanläggning av. Priset var 244 222 kronor.

Men anläggningen levde inte upp till hennes förväntningar. I en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden skriver hon att installationen blev försenad och inte var komplett.

Efter de första sju månadernas drift hade hon fått ut 20 procent mindre el än utlovat.

Hon missade också ett solcellsstöd på 29 522 kronor på grund av att hon inte fick hjälp av företaget med ansökan, hävdar hon.

Trasiga takpannor

Kvinnan hävdar också att installatörerna trampade sönder 40 takpannor som åtgärdades först efter tre månader, vilket hon vill ha ersättning för. Hon vill också ha ersättning för ett tre dagar långt driftavbrott på grund av en trasig växelriktare.

Sammanlagt begär kvinnan att företaget betalar tillbaka 39 622 kronor.

Företaget har svarat att det stämmer att hon har rätt till ersättning om anläggningen inte producerar som utlovat. Men garantin är långsiktigt utformad så att anläggningen efter fem år ska ha uppnått en årlig produktion som motsvarar minst 96 procent av den beräknade produktionen. Detta eftersom vädret gör att produktionen kan variera under året. Hon har alltså inte redan nu rätt till ersättning.

Hade försäkring

När det gäller ersättningen för driftstoppet går det via en försäkring, som kvinnan har men inte sökt ersättning från - förmodligen för att självrisken är högre än produktionsstoppet kostade.

Efter driftstoppet kontrollerades anläggningen ”utan att påvisa problem”, enligt företaget som motsätter sig ytterligare genomgångar. Takpannorna byttes ut och har inte drabbat kvinnan ekonomiskt.

Vad gäller solcellsstödet står det tydligt i avtalet att det är köparen själv som ansvarar för att söka eventuella stöd.

Allmänna reklamationsnämnden går helt på företagets linje och drar slutsatsen att kvinnan inte har rätt till ersättning för någon av de punkter hon tagit upp. Hennes ansökan avslås helt.

Höör

Förskolor och skola håller stängt i Höör

Gudmuntorps skola.
Höör
HÖÖR Två förskolor och flera klasser på en grundskola i Höörs kommun håller stängt på grund av stor personalfrånvaro.

Förskolan Midgård-Prästkragen håller stängt från tisdagen den 25 januari till och med måndagen den 31 januari, och väntas öppna igen tisdagen den 1 februari om inget annat meddelas.

Även förskolan Krokodilen håller fortsatt stängt och öppnar igen först torsdagen den 27 januari, enligt plan.

Under stängningen tar förskolorna emot endast de barn som har två vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

– Vi har en omfattande personalfrånvaro på grund av covid-19 som gör att vi är tvungna att tillfälligt stänga skolverksamheten på flera förskolor. Vi vill tacka alla barn och vårdnadshavare för den förståelse som de har visat hittills, säger Cecilia Palmqvist, biträdande barn- och utbildningschef i Höörs kommun i ett pressutskick.

Gudmuntorpsskolans årskurs 4-6 håller också stängt sedan i måndags och tar enadst emot de barn som har två vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Skolledningen och den kvarvarande personalen planerar för om och hur verksamheten kan bedrivas resten av veckan. Vårdnadshavare som har barn på Gudmuntorpsskolan kommer att få detaljerad information som uppdateras via Infomentor.

Undervisningen i skolans årskurs F-3 pågår som vanligt. Men förändringar kan ske med kort varsel.

Covidfakta

Så är covidläget där du bor

Skåne
Eslöv
Höör
Skåne Coronasmittan fortsätter att öka. Så är läget där du bor just nu.
PREMIUM

Burlöv, Kävlinge och Svedala ligger just nu i toppen över var smittspridningen är störst, sett till antalet pcr-test som visat positivt, per 100 000 invånare.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL