Malmöforum om Förintelsen

Direktrapportering: Malmöforumet och trafikkaoset

Malmö
Malmö Malmöforum om Förintelsen har startat och polisen kommer att hålla sträckan mellan Malmö Live och Malmömässan avstängd för allmän trafik under stora delar av dagen.

Malmöforum om Förintelsen

Sociala medier-jättar till svars på Malmöforum

Statsminister Stefan Löfven talar vid den avslutande plenarsessionen under Malmöforum.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Malmö
Malmö Antisemitismen frodas och växer på sociala medier, men samtidigt kan de vara en del av lösningen. Techjättar som Google och Youtube fick finna sig i att sitta på de anklagades bänk under Malmöforum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.
PREMIUM

– De är ansvariga för varenda ord, varje meddelande, varje bild som publiceras på sociala medie-plattformar, sade Israels representant Nachman Shai, Israels minister för kontakter med judar i diasporan.

Och han var inte ensam om att lyfta frågan – talare efter talare pekade på de sociala medier-företagens ansvar. Och de svarade med löften om nya satsningar.

Facebooks operativa chef Sheryl Sandberg, konstaterade själv att hatfyllda yttringar blivit ett allt större problem.

– Vi accepterar inte hat eller förnekande av Förintelsen på våra plattformar. Men att förverkliga detta är en utmaning, sade hon.

Som med barnpornografi

Judiska världskongressens ordförande Ronald Lauder jämförde med hur spridningen av barnpornografi bekämpas – det måste till lagstiftning, var hans slutsats.

– Vi måste få stopp på näthatet, sade Frankrikes president Emmanuel Macron, som deltog via ett förinspelat tal.

Han underströk allas ansvar för historien och framtiden.

– Vi måste bära minnen som aldrig må glömmas.

Macrons förhoppning är att Malmöforum ska ge nytt liv till frågorna, som han anser bör lyftas till en europeisk nivå.

Ny EU-strategi

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade via länk delar av en ny EU-strategi, som betonar just de sociala medier-företagens ansvar för att bekämpa hat och stå för historisk sanning.

— Antisemitismen är ett gift för vårt öppna samhälle, sade von der Leyen.

I strategin ingår också en satsning på att att skapa ett nätverk för unga, som ska arbeta med att hålla minnet av Förintelsen levande, vilket blir allt viktigare i takt med att de överlevande från Förintelsen går bort, enligt von der Leyen.

Romsk frustration

Romsk frustration satte också sin prägel på mötet. Berith Kalander, Piteåbo med romsk bakgrund, lyfte under inledningsceremonin frågan om hur liten uppmärksamhet romerna får i undervisningen om Förintelsen.

Hon tittade nyligen i en historiebok från den svenska grundskolan, där Förintelsen beskrivs på två sidor – men romerna bara i en bisats.

– Det var en mening på fjorton ord som beskrev Förintelsen av romer.

Teodor Mutto, som förlorade båda sina föräldrar under Förintelsen, pekade också på att antiziganismen är utbredd i Sverige och ännu mer påtagligt i andra delar av Europa.

– Man måste erkänna romernas Förintelse, att romer och judar förintades på samma grund. Detta måste hela världen få veta.

Statsminister Stefan Löfven höll med om detta och beskrev det som skedde på Malmöforum som en kraftig återlansering av kampen mot antisemitism, antiziganism och annan rasism.

Uppfordrande Löfven

När dagen skulle avrundas var Löfven, som stått värd för mötet, nöjd, men uppfordrande.

– Det är nu vårt arbete måste översättas till praktisk handling, sade Löfven.

Statsministern lovar att alla löften och åtaganden som presenterats under konferensen kommer att följas upp under Sveriges ordförandeskap för den mellanstatliga organisationen för hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen (IHRA)

– Det måste översättas till praktisk handling. I politiken och lagstiftningen, i klassrummet, vid köksbordet och på gator och torg, sade Löfven.

TT

Ronald Lauder, ordförande för Judiska världskongressen.
Ronald Lauder, ordförande för Judiska världskongressen.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
' Det var en mening på fjorton ord som beskrev Förintelsen av romer', sade Berith Kalander om en svensk historiebok för grundskolan.
" Det var en mening på fjorton ord som beskrev Förintelsen av romer", sade Berith Kalander om en svensk historiebok för grundskolan.
Foto: Jonas Ekströmer/TT

FAKTA

Fakta: Förintelsen

Förintelsen är beteckningen på Nazitysklands folkmord på omkring sex miljoner judar under andra världskriget.

Även bland annat romer, homosexuella, personer med olika funktionsnedsättningar och politiska och religiösa motståndare föll offer för nazisternas systematiska utrotningskampanj. Räknas dessa grupper in blir antalet döda mycket högre.

Omedelbart efter Adolf Hitlers maktövertagande 1933 påbörjades trakasserierna av judar, som inledningsvis identifierades och på olika sätt avskildes från den övriga befolkningen. Steg för steg berövades judarna sina medborgerliga rättigheter, fick sina tillhörigheter beslagtagna och utsattes även för våldsamma förföljelser.

I nästa steg fördes judarna till ghetton i Polen och andra områden som ockuperats av tyska armén i krigets inledningsskede. Därefter påbörjades transporterna till koncentrations- och förintelseläger. Under hösten 1941 inleddes den storskaliga utrotningen i läger som bland annat Auschwitz-Birkenau och Majdanek, där människor gasades eller sköts ihjäl eller dog av svält, köld, utmattning, sjukdomar eller hänsynslösa medicinska experiment. Ordern om den "slutgiltiga lösningen av judefrågan" utfärdades den 31 juli samma år av Hitlers ställföreträdare Hermann Göring.

Hur tyskarna ska förhålla sig till den omätliga moraliska skulden efter Förintelsen har under hela efterkrigstiden varit föremål för diskussion i (Väst-)Tyskland, där man ofta talar om "Vergangenheitsbewältigung" och "Erinnerungskultur" (ungefär "hantering av det förflutna" respektive "minneskultur").

Källor: Forum för levande historia, med flera

FAKTA

Fakta: Om Malmöforum

Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism arrangerades av regeringen.

Forumet behandlade fyra teman: Hågkomst av Förintelsen, utbildning om Förintelsen, antisemitism på sociala medier samt bekämpande av antisemitism och andra former av rasism.

Konferensens mål är att deltagarna ska presentera egna konkreta och framåtsyftande åtaganden på området.

Inbjudan gick ut till stats- och regeringschefer, forskare och experter från ett 50-tal länder. Totalt 44 länder deltog enligt regeringskansliets lista före mötet, men en del av dem medverkade på distans.

Även representanter för de stora sociala medieplattformarna, Facebook, Twitter, Google och Tiktok bjöds in.

Bland de organisationer som var på plats märks Judiska världskongressen (WJC) samt Amerikanska judiska kommittén (AJC).

Katolska kyrkan hade en representant på plats, liksom forskningscentret Yad Vashem för Förintelsens offer i Jerusalem, FN och EU.

Totalt beräknas 350 till 400 deltagare på konferensen.

Malmöforum om Förintelsen

Youtube: "Vi tjänar inte en cent på hat"

Google utlovar pengar till till regeringar och ideella organisationer som 'bekämpar antisemitism och främjar tillförlitligt innehåll genom kampanjer om antisemitism och Förintelsen'. Arkivbild.
Foto: Michel Euler
Inrikes
Inrikes Utbredd antisemitism förekommer på alla sociala medier, trots techjättarnas försök att reglera innehållet, enligt en ny rapport.
Samtidigt utlovar Google nya satsningar för att bekämpa hat och Youtubes Europachef slår ifrån sig kritiken.
PREMIUM

– Vi tjänar inte en cent på hatiskt innehåll, säger Pedro Pina, Youtube, till TT.

"Läget är värre än vi trodde. Det är ytterst oroande att sociala medie-plattformarna fortsätter att sprida antisemitism. Och det är alarmerande att se det hända på plattformar som Instagram och Tiktok där den stora majoriteten användare är unga", säger Expos vd Daniel Poohl i ett pressmeddelande.

I rapporten "Antisemitism in the Digital Age" som Expo skrivit tillsammans med brittiska Hope not hate och tyska stiftelsen Amadeu Antonio, tas ett helhetsgrepp på antisemitiskt hat i sociala medier.

Konspirationsteorier

Innehållet på plattformarna Tiktok, Instagram, Facebook, Parler, Reddit, Telegram, Twitter, Youtube och ”4chan /pol/” har analyserats. Antisemitiskt innehåll återfinns på samtliga plattformar i olika utsträckning. Enligt rapporten sprids det i första hand via konspirationsteorier i skrift, bilder och rörligt material och genom olika hashtags. Denna typ av innehåll har också ökat lavinartat under pandemin, enligt rapporten.

Den bilden delas av Pedro Pina, även om Youtube inte kan presentera någon egen statistik över utvecklingen. Orsaken är den explosiva utvecklingen av antalet användare under pandemin, menar han.

– Allt innehåll har ökat i omfattning under den här perioden och därför antar vi att även antisemitism och hatyttringar har ökat. Men våra ansträngningar emot det har också mer än fördubblats under perioden, säger Pedro Pina.

Han syftar bland annat på antalet Youtubeanställda granskare som ökat från 10 000 till 20 000 på några få år.

Rapporten visar bland annat på miljontals hashtaggar på Instagram och Tiktok som refererar till antisemitiskt laddade konspirationsteorier eller mytbildning kring judiska personer. På Tiktok visades inlägg med några av hashtaggarna över 25 miljoner gånger på ett halvår.

Träffar ny generation

"Som det är nu introduceras en ny generation, frivilligt eller inte, för antisemitiska idéer som de inte skulle stöta på någon annanstans", säger Daniel Poohl.

Enligt rapporten, som möjliggjorts genom projektstöd från Googles välgörenhetsorganisation Google.org, är det dock lägre förekomst av antisemitiskt innehåll på plattformar med starkare moderering.

"Vår rapport visar att det går att göra något åt problemet. Både tekniksektorn och lagstiftare måste agera, och det snabbt", säger Poohl.

I Youtubes fall hänvisar Pedro Pina också till teknik baserad på artificiell intelligens som rensar bort 94 procent av den här typen av material.

– 75 procent av detta hinner inte ens få tio visningar, säger han.

Under Malmöforum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism lanserar han å Googles vägnar en satsning på totalt sex miljoner dollar, som ska gå till regeringar och ideella organisationer runtom i världen som "bekämpar antisemitism och främjar tillförlitligt innehåll genom kampanjer om antisemitism och Förintelsen".

Stöter bort annonsörer

TT. Ni gör stora satsningar, men ni tjänar samtidigt väldigt mycket pengar på det här? Gör ni tillräckligt?

— Vi tjänar inte en enda cent på hat. Det är dåligt för vår plattform och för våra affärer, säger Pedro Pina.

Antisemitism och intolerans stöter bort både annonsörer och många användare, konstaterar han.

– Vi vill vara ett gott exempel på hur man kan motverka antisemitism online.

Enligt rapporten tar antisemitismen på Youtube, som ägs av Google som alltså finansierat Exporapporten, en mängd olika former. Det kan handla om allt från filmer som sprider antisemitiska fördomar och hat mot judar, till kommentarer med explicit hat eller förtäckta i skämt.

Även Tikok utlovar insatser i samband med konferensen för att bekämpa antisemitism på sin plattform. Det handlar bland annat om utbildning om Förintelsen och antisemitism som ska göras tillgänglig för användarna, enligt ett pressmeddelande.

Marc Skogelin/TT

Cecilia Klintö/TT

Pedro Pina, chef för Youtube i Europa, Afrika och Mellanöstern, håller med om bedömningen att antisemitismen ökar på sociala medier.
Pedro Pina, chef för Youtube i Europa, Afrika och Mellanöstern, håller med om bedömningen att antisemitismen ökar på sociala medier.
Foto: Johan Nilsson/TT
Tiktok är en av plattformarna som undersökts och som det enligt rapporten sprids antisemitiskt innehåll på. Arkivbild.
Tiktok är en av plattformarna som undersökts och som det enligt rapporten sprids antisemitiskt innehåll på. Arkivbild.
Foto: Kiichiro Sato/AP/TT

Malmö

Palestinsk manifestation vid Förintelsekonferensen

Khalil Assi, Nadim Aaidi och Jonas Aldahdouli ville upplysa förbipasserande om skillnaden mellan sionism och judendom framför Emporias entré.
Foto: Picasa
Malmö
Malmö En samling palestinier på mindre än 10 personer höll en liten manifestation vid Förintelsekonferensen på Malmömässan på Hyllie.
– Vårt budskap är att man inte ska blanda ihop judendomen med sionismen, säger Jonas Aldahouli, en av demonstranterna.

Huvudparten av de personer som slutit upp på torget framför Emporias entré var palestinier som ville uppmärksamma förbipasserande om vad staten Israel gör mot palestinier i Palestina och samtidigt belysa att det inte är judendomen man demonstrerar emot.

Vid torget i Hyllie höll en grupp palestinier en manifestation riktad till förbipasserande.
Foto: Picasa

Viktigt med skillnaden

– Israel försöker gömma sig bakom judendomen. Det är viktigt att förstå att sionismen är en politisk rörelse och att judendomen är en religion. Vi respekterar alla religioner och det finns inte någon religion som vill att man ska mörda, säger, Khalil Assi, som betecknar sig som svensk och demokrat.

Anklagas för antisemitism

Han menar att det är ett stort problem att så fort palestinier protesterar mot staten Israels sionistiska politik så anklagas de för antisemitism.

Den internationella Förintelsekonferensen pågår just nu på Malmömässan.
Foto: Picasa

– Vi är emot Israel, inte judar. Israel har dödat hundratusentals palestinier sedan 1968, att protestera mot det är inte antisemitism, säger Khalil Assi.

Pratat med polisen

Demonstrationen var liten, de var färre än 10 personer, varför man inte sökt tillstånd.

– Vi har pratat med polisen och vi har full kontroll, säger Kahlil Assi.

Malmöforum om Förintelsen

Malmö – en avspärrad stad

Anette Johansson jobbar på Sus och kunde se sin arbetsplats utan att kunna ta sig över Pildammsvägen.
Foto: Catharina Nilsson
Malmö
Malmö Inställda bussar, avspärrning och problem att ta sig till jobben. Morgonen med Malmöforum blev en utmaning för många Malmöbor som trots allt föreföll ta det med jämnmod.

Hyllie stationstorg var glesbefolkat på onsdagsförmiddagen om man räknar bort uniformerad personal från ordningsmakten. De var desto fler till antalet. Såväl Arenagatan som Hyllie Boulevard var helt avstängda av staket i höjd med arenan, staket som bevakades av poliser utrustade med maskingevär. Ett vaket öga ser också uniformerade personer på taken till de höga byggnader som blickar ned mot Malmömässan där kongressen just då pågår.

Utanför Pressbyrån träffar vi Rolf Müngersdorff som väntar på hustrun Marghareta. Han bär inte uniform. Än.

En äldre man sitter vid ett kafébord.
Rolf Müngersdorff väntar på hustrun Marghareta. Han har redan tidigt på förmiddagen tvingats till en långpromenad på grund av avstängningarna.
Foto: Ralph Bretzer

Det visar sig att både han och hustrun jobbar som tågvärdar genom Veteranpoolen och snart ska dra på sig Skånetrafikens gula västar. De är inkallade med anledning av alla omdirigeringar, stängda vägar och inställda turer, något Rolf Müngersdorff råkade själv ut för.

– Jag var tvungen att köra ett barnbarn till Augustenborgsskolan redan vid sjutiden i morse, säger han.

– När jag sedan skulle till Hyllie fick jag ställa bilen vid Sus och gå hit ut.

Tar avspärrningarna med jämnmod

Det är en promenad som tar mer än en timma, kan tilläggas. När vi, tidningens utsända, rör oss bort över det nästan öde torget springer vi av en slump på Marghareta Müngersdorff.

– Jag tycker att folk tar avspärrningarna med jämnmod, berättar hon.

– Men en del av informationen har gått folk förbi av olika anledningar. Det kanske kan bero på språksvårigheter.

Ett äldre par utanför Emporia i Malmö.
Marghareta och Rolf Müngersdorff.
Foto: Ralph Bretzer

En bit därifrån är Amin H Abdulhadr på väg mot trappan ned till järnvägsspåren. Han är på väg till jobbet i Köpenhamn och var ovetande om konferensen.

– Jag bor i Kroksbäck så jag har fått gå hit till tågstationen för att kunna åka in till stan. Det tog mig 30 minuter istället för tre minuter när jag tar bussen.

Åke Cederholm kommer med cykeln i släptåg. Han är pensionär och ute på sin dagliga cykeltur. Samtidigt passerar ett 20-tal poliser längs arenans vägg, ett stenkast bort.

– Man har fått ta lite andra vägar eftersom man inte kommer fram överallt med cykeln. Det är klart att man är lite nyfiken. det är ju inte varje dag som man får se så många poliser, säger han.

Nu var det inte bara kring Malmömässan som konferensen märktes av. Flera av de stora trafiklederna genom staden var avspärrade och busstrafiken låg nere. Avspärrningarna kring Malmö live, vid Hyllie och i centrum ställde till det för många.

Många fastnade i trafiken

Vid halv nio-tiden på morgonen var kön med cyklister som inte kom över vägen lång på Carl-Gustavs väg vid Pildammarna. En av dem var Anette Johansson, medicinsk sekreterare på ortopeden på Sus.

– Vi är jättemånga från sjukhuset som väntar. Det är jättefrustrerande, säger hon.

Enligt Skånska Dagbladets reporter Catharina Nilsson som också fastnade där var det uppåt 20 minuters väntetid vid korsningen innan cyklisterna kom över. Pildammsvägen var avstängd eftersom deltagarna på Malmöforum skulle ta sig från Malmö Live till Malmömässan. När ett 50-tal fordon passerat i olika omgångar kunde kön ta sig över.

Redan på tisdagen var det rejält med störningar i trafiken. För Elin Tidå tog det 40 minuter att köra bil från Jägersro till Oxie under tisdagskvällen. Hennes kollega Ksenija Gorioucheva har medvetet hållit sig i från Malmö centrum under veckan med tanke på Malmöforum och det trafikkaos som aviserats redan på förhand.

– Men jag kan samtidigt gå till jobbet så det har varit svårt att fastna någonstans.

Sport

Fair Play-stjärna avslutar tenniskarriären

En tennisspelare i aktion
Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån/arkiv
Sport
Malmö
Tennis Cornelia Lister meddelade för några veckor att hon avslutar tenniskarriären. Nu har den tidigare klubbkamraten i Malmöklubben Fair Play TK, Frederik Nielsen, tagit samma beslut.

38-åringens sista framträdande blev Australian Open där han åkte ur i andra omgången i dubbelturneringen.

– Jag slutar nu för att det är rätt tid för mig både spelmässigt och privat. Jag är klar för ett nytt kapitel i mitt liv, säger Nielsen till danska TV2 Sport.

Frederik Nielsen blev proffs 2001 och var som högst rankad 17 i världen i dubbel (2013) och 190 i singel (2011), uppger Fair Play på sin Facebooksida.

Under karriären tog han 14 singeltitlar och över 60 dubbeltitlar.

Höjdpunkten är utan tvekan dubbeltriumfen i Wimbledon 2012 som Nielsen lade beslag på tillsammans med britten Jonathan Marray.

I Fair Play vann dansken sammanlagt sju SM-guld inomhus under sina 13 år i föreningen. Det första tog han 2011 och det sista så sent som i december i fjor då Malmöklubben finalbesegrade Solna TK på hemmaplan.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Effectory

Så påverkas företagens HR-data av GDPR

Effectory Europeiska unionen införde en ny förordning 2019. Skillnaden på en förordning och en bestämmelse är att en förordning måste införas och en bestämmelse är valfri för varje medlemsland, att införa efter eget önskemål.

GDPR är den senaste förordningen som EU har påfört medlemsländerna. Förordningen reglerar hantering av data och annan typ av information som bland annat rör personuppgifter. Vad betyder detta svenska företag?

Vad är skillnaden på GDPR och dataskyddsförordningen?

På svenska heter den relativt nya förordningen dataskyddsförordningen. Den reglerar i det stora hela all hantering av personuppgifter och ett speciellt avsnitt är avsett för information som klassas som känslig. Alla bolag måste följa förordningen, det har en avgörande effekt för bolag som samlar in information om sina kunder, vilket i princip alla företag som säljer och köper varor gör.

För att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden behöver företag samla in information om sin målgrupp. Den förordning som nu gäller i EU innebär att det ska föreligga ett medgivande av alla privatpersoner, som företagen samlar in information omkring och särskilt när det gäller information som förordningen klassar som känslig.

Känslig information är uppgifter som kan spåras till en individ. Det kan exempelvis vara personnummer, adress och namnuppgifter. Men även digital information såsom en IP-adress och liknande.

Påverkas företagens HR-data av förordningen?

De uppgifter som företagen samlar in om sina kunder är viktigt för att kunna skapa en framgångsrik verksamhet rent ekonomiskt. Företagen behöver veta vad kunderna vill ha för att kunna skapa tjänster och produkter som kunderna i sin tur vill köpa och använda.

Även information om företagens egna medarbetare är viktig i förhållande till företagens effektivitet, något som är avgörande för hur konkurrenskraftigt ett företag kan vara på marknaden. Genom att samla in information om personalen kan personalresurserna fördelas på bästa möjliga sätt inom företaget.

På engelska kallas begreppet, inom företagsvärlden, ofta för employee engagement, på svenska resursfördelning eller personalinitiativ, beroende på vad man syftar på specifikt. Praktiskt taget handlar det om att ha rätt typ av personal, med rätt kompetens, som utför rätt typ av arbetsuppgifter. Dataskyddsförordningen fastslår rent juridiskt att all personal ska godkänna att arbetsgivaren kan samla in och spara all den typ av information, som handlar om medarbetarna.

HR-data är information som företag samlar in om sin personal. Det kan exempelvis vara information om utbildningsbakgrund, ålder, meriter och arbetslivserfarenhet. Information kan användas för att fördela företagets personalresurser på ett effektivt sätt. Rent praktiskt kan det innebära att personalens kompetens inte används till fullo.

Varför är HR-data viktigt?

Konkurrensen på marknaden blir allt hårdare för företagen och det ställer allt högre krav på att vara konkurrenskraftig. I förhållande till konkurrenskraftighet kan HR-data ha en avgörande roll för många bolag. Sänkta priser till konsumenterna är inte alltid ett möjligt alternativ eller svaret på att bli ett konkurrenskraftigt företag – alternativet kan vara att ta del av employee engagement index, som ger en tydlig överblick över de personalresurser som finns att tillgå.

Med den informationen kan bolagen nämligen omfördela resurserna och därmed effektivisera processerna inom företaget. Det gör det möjligt att profitera på de resurser som redan finns inom bolaget, vilket sannolikt leder till att utgifter och kostnader minimeras.

Sport

Björklund ny klubbchef i Torn

Sport
Malmö
Fotboll Torns IF fortsätter att ta steg framåt och kan nu presentera den nuvarande kassören Markus Björklund i rollen som ny klubbchef efter årsmötet i mars.

– Klubbchef är en ganska ny roll i Torns IF. Vi påbörjade arbetet förra året med Nima [Mahoutchian] och Hampus [Danielsson] som la grunden för Torns nya strategidokument, organisation och struktur, säger han i ett uttalande på föreningens hemsida.

– Sedan har styrelsen jobbat vidare med det och kommer nu inom kort presentera lite nya förändringar organisatoriskt.

– I den organisationen vill vi ha en klubbchef centralt som blir som spindeln i nätet och fångar upp många av bollarna som annars riskerar att försvinna (bildligt talat).

Till vardags arbetar Markus Björklund som ekonom på Lunds universitet sedan många år tillbaka.

Vid årsmötet i mars har han suttit i styrelsen i tre år.

– Min roll i föreningen blir efter årsmötet att tillträda som klubbchef, med fokus på både det administrativa med personalansvar, sponsringsfrågor och ekonomi och på det sportsliga där jag bland annat ska arbeta med uppföljning av mål för klubbens olika kommittéer.

– Jag känner att steget till klubbchef inte är så långt från de uppgifter jag ansvarat för.

Malmö

Docka får sittplatser och kanske ett fartyg

Torrdockan på Kockumsområdet ska rustas upp och bli en allmän plats att sitta på. Frågan är nu om isbrytaren Bore skulle kunna placeras här och bli ett besöksmål.
Foto: Malmö stad
Malmö
MALMÖ Torrdockan på gamla Kockumsområdet ska rustas upp och bli en mötesplats. Kommunalrådet Andreas Schönström (S) vill även undersöka möjligheten att placera ångisbrytaren Bore i dockan.

–Malmö museer har inte möjlighet att ta emot Bore, konstaterar Andreas Schönström. Men om ägaren fortfarande är intresserad av att skänka Bore till staden skulle den kunna placeras i dockan eftersom den har anknytning till platsen.

–.Bore skulle kunna bli ett fint besöksmål. Vi kan erbjuda oss att upplåta själva platsen. Sedan måste vi komma överens om skötseln av fartyget och hur detta ska hanteras.

Fantastiskt fartyg

Andreas Schönström konstaterar vidare att Bore är ett fantastiskt fartyg som är väl underhållet av alla de frivilliga som arbetar med Bore. Många av dem har arbetat på Kockums tidigare.

Isbrytaren S/S Bore byggdes på Kockums 1894.
Foto: Anna Sandahl

Malmö museer har tidigare tackat nej till att ta emot S/S Bore som en donation. Fartyget byggdes på Kockums mekaniska verkstad 1894 på uppdrag av Malmö stad. Båten var i drift till 1968 och ägs sedan 1983 av Swecox international AB som restaurerat den till originalskick. Den ligger förtöjd nära klaffbron.

Malmö museer menar att det skulle bli för dyrt att vårda, underhålla och visa fartyget och ansåg att det räckte med de fartyg som redan tillhör museet.

Mötesplats

Nu menar alltså Andreas Schönström som är ordförande i tekniska nämnden att det kan finnas en annan lösning. Ärendet med torrdockan var uppe på nämndens möte under tisdagen.

Här ska det skapas en helt ny mötesplats med sittplatser och ett pumphus ska renoveras. Frågan är nu om det även kan placeras ett fartyg i dockan.

Interiör från isbrytaren Bore som byggdes på Kockums 1894 på uppdrag av Malmö stad.

Varvsstaden AB står för hela kostnaden för att rusta upp torrdockan som beräknas bli drygt tolv miljoner kronor.

En ny gång- och cykelbro kommer också att göra området mera tillgängligt.

Torrdockan finns på det gamla varvsområdet som idag går under namnet Varvsstaden. Här planeras för 2500 nya bostäder och kontor av Varvsstaden AB som också äger hela området. Det är främst de äldre byggnaderna som kommer att byggas om till kontor, utbildningslokaler med mera. Bostäder byggs i nya fastigheter.

Malmö

Första spadtaget på framtidsgymnasiet

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, Juan-Tadeo Espitia, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Magnus Persson, vice vd Skanska Sverige tog de första stavtagen.
Foto: Kristina Davidson
Malmö
MALMÖ Redan höstterminen år 2024 ska de första gymnasieeleverna börja sina studier på det nya Citadellsgymnasiet. På tisdagen togs de första spadtagen för att skapa framtidens skola.

– Vi är mycket glada över att skolan nu ska byggas. Här är det tänkt gå gymnasieelever som är inriktade på innovativt entreprenörskap där ekonomi, hållbarhet och teknisk utveckling står i centrum, säger gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör Anneli Schwartz.

Första på 60 år

För första gången på 60 år ska en ny kommunal gymnasieskola byggas i Malmö. Malmö Citadellsgymnasium blir också den första kommunala skolan i Malmö med en profilering mot innovation och hållbar utveckling.

En av flera ingångar till den supermoderna skolan.
Foto: arkitektbyrån här!

– Skolbygget är precis i våra intentioner i Malmö, att skapa ett gymnasium i tiden som förbereder eleverna för framtidens innovativa och tekniska lösningar.

– Samtidigt är vi glada för att skolresultaten förbättras, så att fler av Malmös unga kan läsa vidare på gymnasiet och universitet, menar kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Linus Evehammar från Oxievångsskolan hjälpte Magnus Persson att gjuta framtidskapseln.
Foto: Kristina Davidson

På plats fanns också några elever från Oxievångsskolan, som hade tagit med sig prylar som gestaltade deras syn på framtiden: ett munskydd, ett usb-minne och ett personligt brev, som göts i betong, som en framtidskapsel.

Tema hållbarhet

– Det blir intressant tema kring hållbarhet på den nya skolan. Det är framtiden. Vi vill gärna gå på det nya gymnasiet, fast vi börjar innan skolan är färdigt, säger eleven Younes Hjuler El Mahdaoui.

Skolan blir fyra våningar hög och byggs i flera byggnader, fasaden blir i ljust tegel, med stora fönster för att släppa in ljuset och ytan är nästan 15 000 kvadratmeter stor.

Arkitekten Sara Håmark på arkitektbyrån härmalmö! berättar att byggnadsmaterialen har valts ut för att både passa in i den industriella miljön runt Kockums och i syfte att vara i tiden och hållbart.

– Målsättningen är att få fram moderna, välfungerande och trivsamma skollokaler som samtidigt håller en hög kvalitét och passar in i den både historiska och moderna miljön, förklarar Sara Håmark.

Det är ljust och öppet i den kombinerade matsalen och aulan.
Foto: arkitektbyrån här!

Malmö Citadellsgymnasium ska enligt planen stå klar 2024. Redan hösten 2022 startar skolan i universitetets lokaler på Gäddan på Malmö universitet, några hundra meter bort från den planerade skolan.

Idrott på Kockums

– Då kommer eleverna att ha sin idrott på Kockums, där det är gott om lokaler. I planen för skolan ingår ingen idrottshall men det finns gott om utemiljöer i närheten. Ett utegym ska också byggas på skolgården, berättar Bo Ingvarsson, lokalansvarig på grundskoleförvaltningen.

FAKTA

Malmö Citadellsgymnasium

Den nya gymnasieskolan byggs i anslutning till Citadellsvägen i närheten av Teknikens- och Sjöfartens hus, i ett nybyggnadsområde.

Byggnationen ingår i ett större exploateringsområde som är tänkt bli Västra hamnens nya entré och fungera som en länk mellan Västra hamnen och innerstaden.

Gymnasiet väntas, när den är färdigbyggd sommaren 2024, rymma minst 1 200 elever samt 150 anställda.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL