Malmöforum om Förintelsen

Det judiska livet i Sverige hyllades

Statsminister Stefan Löfven besökte synagogan i centrala Malmö inför förintelsekonferensen, som hålls på onsdagen.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Inrikes
Inrikes Bilden av det judiska livet i Sverige måste nyanseras, anser Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet
Allt handlar inte om antisemitism.
– Den judiska identiteten ska inte enbart vara förknippad med det negativa utan även det positiva, säger Verständig i samband med ett evenemang i synagogan i Malmö.
PREMIUM

Under onsdagen arrangeras den internationella konferensen om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism i Malmö, men dagen innan hölls evenemanget "En hyllning av det judiska livet i Sverige" i stadens synagoga.

– Vi ska minnas Förintelsen och vi måste kämpa mot antisemitism, men samtidigt får vi inte glömma bort att det finns ett judiskt liv som är värt att skydda, säger Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet och Judiska församlingen i Stockholm, till TT.

"Ställningstagande mot hatet"

Innan Verständig höll sitt avslutningstal hade exempelvis Sveriges statsminister Stefan Löfven (S) och Nachman Shai, Israels minister för kontakter med judar i diasporan, varit uppe i talarstolen.

Löfven hyllade alla som för Förintelseöverlevarnas berättelse vidare.

– Varje svensk jude som bär en kippa eller en davidsstjärna med stolthet är ett ställningstagande mot hatet, sade statsministern i sitt tal.

Det blir ofta ett fokus på exempelvis säkerhet, antisemitism, hot och attacker mot judar, men bilden av det judiska livet måste nyanseras, anser Aron Verständig.

– Då finns det inte så mycket judiskt liv kvar om vi inte kan lyfta fram de positiva och glädjande aspekterna. Det är också ett internt arbete vi gör – den judiska identiteten ska inte enbart vara förknippad med det negativa utan även det positiva, säger han och fortsätter.

– Vad har vi för bild av judar? Tittar man i skolböcker är det antingen ultraortodoxa judar eller så är det Förintelseöverlevare. Vid sidan av att det ska vara kul att vara jude och fira judiskt liv, behöver vi bli bättre på att visa upp en nyanserad bild av judiskt liv i Sverige.

Risk för tomma ord?

Konferensen i Malmö är en efterlängtad uppföljning av den som hölls i Stockholm för 21 år sedan och det är bra att den svenska regeringen har satt upp en rad konkreta åtaganden för framtiden, säger Verständig.

TT: Du är inte rädd för att det finns en risk att det bara blir tomma ord?

– Jag tror absolut att det kommer hända en del saker och det finns en del konkreta löften från den svenska regeringen, i vart fall, som jag tycker är bra. Men det är klart att i sådana här sammanhang finns det alltid en risk och det är väldigt lätt att ställa sig på en scen och tala om att detta får aldrig ske igen eller liknande. Men det krävs att man hela tiden faktiskt vidtar konkreta åtgärder, säger Aron Verständig.

Daniel Kihlström/TT

FAKTA

Fakta: Malmöforum

På tisdagen arrangerades evenemanget "A Celebration of Jewish Life in Sweden" i synagogan i Malmö.

Arrangörer var Judiska världskongressen (JWC), Judiska församlingen i Malmö och Judiska centralrådet i Sverige.

Tal hölls av Ann Katina, ordförande i Judiska församlingen i Malmö, Nachman Shai, Israels minister för kontakter med judar i diasporan, Ronald S. Lauder, ordförande i Judiska världskongressen, Stefan Löfven (S), Sveriges statsminister och Aron Verständig, ordförande i Judiska centralrådet i Sverige.

På onsdagen hålls den internationella konferensen om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism i Malmö.

Malmöforum om Förintelsen

Förslag om nolltolerans mot antisemitism på hemmaplan

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) till vänster, tillsammans med statsminister Stefan Löfven (S), Anna Lorentz, rektor på Pauliskolan och utbildningsminister Anna Ekström (S), vid sitt besök i Pauliskolan i Malmö.
Foto: Johan Nilsson/TT
Malmö
Malmö Båda är överens om att Malmös internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism som hålls i veckan behövs. Men sedan är meningarna delade bland toppolitikerna i Malmös största partier om vad som behöver göras på hemmaplan.

– Socialdemokraterna bär ansvaret för misslyckandet lokalt. Politiken måste agera mot antisemitismen i Malmö. Att konferensen äger rum hos oss förpliktigar också, säger Helena Nanne (M), som förespråkar att det införs en nolltolerans mot antisemitism i skolan och att alla incidenter följs upp och även polisanmäls.

– Vi jobbar redan aktivt mot rasism och antisemitism. Vi har byggt upp olika typer av samarbeten, som med judiska församlingen, för att se till att Malmö blir en tryggare och bättre stad där alla får lika förutsättningar, svarar kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), som ser konferensen som ett sätt att få upp frågan på den politiska dagordningen och öka medvetenheten.

Tvätta bort stämpeln

Helena Nanne, som är andra vice ordförande i arbetsmarknads– och socialnämnden och partiets kommande toppnamn, menar att det är viktigt att tvätta bort stämpeln av Malmö som en stad som judiska familjer flyttar ifrån, bland annat av rädsla för att deras barn ska utsättas för kräkningar, trakasserier och våld i skolan. Familjemiljöer som orsakar antisemitism eller rasistiska uttryck bör utredas av socialtjänsten genom orosanmälningar, menar hon.

– För att barnen ska vara trygga behöver ordning och reda råda i skolan och lärare måste kunna markera mot antisemitism utan att behöva oroa sig för om man har skolledningen i ryggen eller ej. Det handlar om ledarskap, menar Helena Nanne.

Katrin Stjernfeldt Jammeh pekar i flera uttalanden på det viktiga arbete som redan bedrivs i Malmös skolor och som kan utvecklas, bland annat genom det judiskt-muslimska samarbetet ute i skolorna, se bland annat organisationen Amanah.

Hon ville på tisdagen inte ta ställning för eller emot nolltolerans i skolorna men menar att ”ingen rasism ska accepteras, men eftersom vi vet att det förekommer, måste vi fortsätta att jobba intensivt emot alla former av intolerans”.

Bygga motståndskraft

– Att ögonvittnen till förintelsen och deras barn och barnbarn ger sina historier är ett annat sätt att bygga upp sin motståndskraft, vi vet att folk far illa i dag och att vi behöver bekämpa antisemitismen, bland annat genom föreläsningar som den på Pauliskolan, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh, till TT i samband med besöket på Pauliskolan.

Hon lyfter gärna fram Malmös historia och att staden sedan andra världskriget har varit en hoppets hamn för många. Hon menar att alla, oavsett vem man är ska känna att man i Malmö, landets mest globala stad, kan röra sig fritt och tryggt och kunna vara sig själv i alla lägen.

– Jag är mycket glad och stolt att Malmö får stå värd för detta möte och är övertygad om att världens ledare behöver ha ett fokus just på dessa frågor. Vi kan lära av varandra och att vi har exempel som vi kan sprida från Malmö som vi kan känna stolthet över, men också att andra kan lära oss, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Moderaten Helena Nanne vill att Malmös skolor ska bli bättre på att jobba mot antisemitism i skolorna.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Malmöforum om Förintelsen

Överlevares berättelser ställs ut i kyrkan

Anders Friberg, präst i S:t Pauli kyrka, vid ett av porträtten som ställs ut i kyrkan under Malmöforum.
Foto: Stefan Persson
Malmö
Malmö De som överlevde kan fortfarande vittna om Förintelsens fasor, men de blir allt färre. För att minnena inte ska försvinna har fotografen Sanna Sjöswärd porträtterat och intervjuat ett tjugotal av dem. Nu visas utställningen Fading Stories i S:t Pauli kyrka.

– För mig är det viktigt att lyfta fram de överlevandes berättelser och föra dem vidare till en yngre generation. Jag hoppas att berättelserna kan väcka människors känsla att våga säga ifrån när det behövs. Det handlar om hur vi ser på varandra som medmänniskor. Att stå upp för de som är utsatta och se människors lika värde, säger Sanna Sjöswärd, om under tre år intervjuat och fotograferat ett tjugotal av Förintelsens sista överlevande.

På tisdagen invigdes utställningen Fading Stories i S:t Pauli kyrka. Den pågår fram till fredag.

I utställningen vittnar de överlevande om hur deras drömmar slogs i spillror, hur familjer splittrades och hur döden ständigt var närvarande i koncentrationslägren. Men Sanna Sjöswärd vill också lyfta fram det civilkurage som fanns.

– För mig är det viktigt att lyfta fram de överlevandes berättelser och föra dem vidare till en yngre generation. Jag hoppas att berättelserna kan väcka människors känsla att våga säga ifrån när det behövs. Det handlar om hur vi ser på varandra som medmänniskor. Att stå upp för de som är utsatta och se människors lika värde, framhåller hon.

Varje person har sin berättelse som lyfts fram för yngre generationer.
Foto: Stefan Persson

Utställningen visades först på Fotografiska i Stockholm under 2019.

– Sedan har den omskapats för Svenska kyrkan och turnerat runt i Sverige. Malmö pastorat har tagit hit den och bestämt att den ska visas i S:t Pauli kyrka den här veckan, säger Anders Friberg, präst i kyrkan.

Fem kvinnor, fem livsöden som tillhör de sista som överlevde Förintelsen.
Foto: Stefan Persson
Förutom texterna under porträtten kan berättelserna lyssnas på i mobiltelefonen.
Foto: Stefan Persson
Ett viktigt budskap i utställningen är att inte blunda för de övergrepp som sker i vår tid.
Foto: Stefan Persson

Malmöforum om Förintelsen

Täckte över judiska böcker av misstag under en enda natt

Böckerna och affischerna med anknytning till det judiska livet står nu öppet igen.
Foto: Malmö stadsarkiv
Malmö
MALMÖ På grund av ett misstag täcktes de judiska böckerna i Malmö stadsarkivs skyltfönster över under en enda natt den gångna helgen. Misstaget berodde på Malmö stads uppmaning att säkerhetsskydda kommunala lokaler.

– Det gick ut en uppmaning till samtliga verksamheter att skydda lokalerna inför Malmö internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Det misstolkades av en person på Stadsarkivet, berättar stadsarkivarie Adam Hidestål.

Rädd för skadegörelse

Personen täckte då över den judiska litteraturen som hade lagts ut i skyltfönstret med motiveringen att man var rädd för skadegörelse, att fönster kunde krossas och att stadsarkivet skulle utsättas för stora skador. Nästa morgon plockades övertäckningen bort.

Det var flera, både anställda och privatpersoner, som reagerade på övertäckningen. I ett mejl undrar en Malmöbo om ”Malmö stadsarkiv blivit tillsagd att inte skylta med det historiska material som finns om judar och judiskt liv i Malmö och om politikerna känner till det?”

Avtal om rättigheter

– Det finns inga sådana tillsägelser. Tvärtom har Stadsarkivet skrivit på ett avtal med Unesco om att stärka Malmö stads roll som försvarare av mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Vi har Dawit Isaak-biblioteket med förbjuden litteratur och värnar om fristadsförfattare och tystade författare och journalister vars verk censurerats, berättar Adam Hidestål.

Stadsarkivet har en hel del judisk litteratur i sina gömmor och förvarar mycket handlingar från andra världskriget och om antisemitismen och förintelsens vittnesmål. Dessutom finns ett arkiv över flykten över Öresund, 1943.

Malmöforum om Förintelsen

Trafikkaos i rusningstrafiken

Från och med tisdageftermiddag står stadsbusstrafiken helt stilla i Malmö.
Foto: Johan Nilsson/TT
Malmö
Malmö Det började med totalt stopp för stadsbussarna i Malmö och fortsatte med långa köer i rusningstrafiken när delegater och deltagare till Malmöforum om Förintelsen eskorterades mellan olika destinationer i staden.

Vid 13-tiden på tisdagen meddelade Skånetrafiken att all stadsbusstrafik stoppades i staden, något som inte utannonserats på förhand.

– Vi har gått ut med information till resenärer om att trafiken kan komma att ställas in med kort varsel. Vi försöker bedriva kollektivtrafik de närmaste dagarna men vi anpassar oss efter polisen, säger Anders Engzell, pressinformatör på Skånetrafiken.

Först vid 18-tiden, efter att prognosen flyttats fram en timme, kunde bussarna åter börja rulla, men då med stora förseningar och inställda turer till följd. Även för bilister och övriga trafikanter rådde kaos på flera håll i rusningstrafiken.

– Det är stora störningar i trafiken precis som vi informerat om den senaste tiden. Det är framför allt på E65, Pildammsvägen och Yttre Ringvägen som det är störningar. I dag så handlar det om att när delegater och de som ska till Malmöforumet anländer så har vi ett flertal eskortkörningar då vi kör dem från Kastrup och Malmö Airport, sa Jimmy Modin, presstalesperson på Malmöpolisen, på tisdagskvällen.

När eskorterna passerat öppnades vägarna åter men då med stora restköer till följd.

Under onsdagen kommer de stora trafikstörningarna att fortsätta.

– Från klockan 07 till klockan 10 och från klockan 16.30 till klockan 20 kommer det att vara väldigt stora störningar i trafiken, framför allt vid Malmö Live och Malmömässan, säger Jimmy Modin vid Malmöpolisen.

De som inte måste uppmanas att inte resa inom Malmö under morgondagen.

– Måste man in till Malmö imorgon ska man räkna med störningarna och ge sig iväg i god tid, säger Jimmy Modin.

Skånetrafikens råd till resenärerna är att helt undvika stan.

– Håll er från Malmö, säger Anders Engzell.

Inrikes

Få världsledare kommer till Malmö

Malmöforumet - ”Remember - React - Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Antisemitism” märks i Malmö.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes Israels president Herzog deltar på länk och Frankrikes Macron skickar en förinspelad videohälsning.
Stats-och regeringschefer från ett 50-tal länder var inbjudna. Men bland dem som hittills tackat ja är en hel del bara ambassadörer.
PREMIUM

Albanien skickar sin premiärminister Edi Rama och Finland sin statschef – president Sauli Niinistö. Men annars består gästlistan till Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism av många ambassadörer och ministrar.

Herzog via länk

Totalt 44 länder deltar enligt regeringskansliets lista på mötet, men en del av dem medverkar på distans. Några skickar enbart ett förinspelat tal. Som USA, där utrikesminister Antony Blinken skickar ett förinspelat tal, liksom Frankrikes president Emmanuel Macron. Israels president Isaac Herzog deltar via länk, men skickar även minister Nachman Shai som sköter Israels kontakter med judar i diasporan till Malmö.

Bland de länder som enbart skickar ambassadörer finns bland annat Argentina, Australien och Moldavien. Vårt grannland Danmark skickar sin justitieminister Nick Hækkerup (S) och Norge representeras av Sverigeambassadör Aud Kolberg.

Facebook och Google

Katolska kyrkan kommer att ha en representant på plats, liksom forskningscentret Yad Vashem för Förintelsens offer i Jerusalem, FN och EU.

Representanter för de stora sociala medieplattformarna Facebook, Google och Tiktok är också på plats och bland de tio civila organisationer som kommer till Malmö märks Judiska världskongressen (WJC) samt Amerikanska judiska kommittén (AJC).

Forumet ska behandla fyra teman: Hågkomst av Förintelsen, utbildning om Förintelsen, antisemitism på sociala medier samt bekämpande av antisemitism och andra former av rasism. Konferensens mål är att deltagarna ska presentera egna konkreta och framåtsyftande åtaganden på området.

Totalt väntas 350 till 400 deltagare vara på plats på Malmömässan i Hyllie, och ännu är deltagarlistan inte helt klar.

Anna Karolina Eriksson/TT

Stor avspärrningar görs i Malmö i samband med att hundratals gäster anländer för att delta i konferensen.
Stor avspärrningar görs i Malmö i samband med att hundratals gäster anländer för att delta i konferensen.
Foto: Johan Hallnäs//
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Native Skd

Därför föredrar svenska spelare casino utan registrering

www.nya-casinon.online

Svenska casinospelare har sedan en tid tillbaka haft tillgång till vad som numera kallas för casino utan registrering. Detta är tack vare tjänster som e-legitimation och diverse betalningsmetoder.

Spelbolagen har med detta kunnat slopa den traditionella registreringsprocessen. Istället behöver spelaren endast verifiera sin identitet med svensk e-legitimation för att kunna spela. Detta har i sin tur ökat säkerheten och tryggheten i att spela på nätet. Tittar man tillbaka bara några år så såg casinobranschen markant annorlunda ut - särskilt i Sverige.

Det har i samband med spellagarna som introducerades för ett par år sedan skett många förändringar på den svenska spelmarknaden. När BankID blev ett krav på svensklicensierade casinon började samtidigt trenden med spel utan konto, något de flesta föredrar i dagsläget.

Snabb och säker inloggning

Första gången man besöker ett nytt nätcasino går det att spela praktiskt taget utan att registrera sig. Processen sker automatiskt när man verifierar sig med e-legitimation. Det enda man som spelare behöver göra är att välja belopp, bank, betalmetod och verifiera sig.

För bara några år sedan kunde spelbolagen kräva en massa dokument, ID och foton. Numera räcker det alltså med elektronisk legitimation, vilket både underlättat och gjort spelandet betydligt tryggare.

Processen kändes ofta både lång och utdragen. Nu kan man komma igång på några minuter.

På grund av att det blivit så enkelt och lättillgängligt att spela på onlinecasinon så har Spelinspektionen även sett till att implementera flera konsumentskydd.

Bland dessa är självavstängingsregistret Spelpaus, som i skrivande stund över 60 000 svenskar använt sig av för att pausa sitt nätspelande. Detta har lett till en säkrare och tryggare spelmiljö.

Insättning på direkten

En av anledningarna till varför spelare i Sverige föredrar casino utan registrering är hastigheten på insättningar. Med hjälp av moderna betalningslösningar i kombination med identifiering via e-legitimation går det att göra insättningar direkt. Dessutom förekommer det sällan några extra avgifter. Just dolda avgifter var vanligt förr när tekniken inte riktigt fanns där för casinon online. Men eftersom betalningsmetoder har förbättrats med tiden är transaktioner både snabba och avgiftsfria.

Förutom att casinon där inget konto behövs möjliggör direkta insättningar är det också på många sätt säkrare än traditionella nätcasinon. Det beror på att det numera inte längre är nödvändigt att lämna ifrån sig bankkortsnummer eller annan känslig information för att kunna spela. Istället räcker det att fylla i den summa man önskar spela för och sedan verifiera insättningen med elektronisk legitimation.

Sammantaget är hela processen med att föra över pengar till sitt spelkonto väldigt smidig, som ju är själva poängen med det här sättet att spela.

Säker utbetalning på några minuter

Historiskt sett har utbetalningar varit ett stort krux med att spela casino på nätet. Förr var spelare nämligen tvungna att tålmodigt vänta en längre tid för att få tag på sina vinster. Ibland kunde det ta upp till ett par veckor för pengarna att nå bankkontot. Därutöver var det också ett komplicerat förlopp innan ett uttag ens kunde begäras. Anledningen till detta var att e-legitimationen inte existerade (eller kunde användas på nätet) på den tiden och istället identifierade man sig genom att skicka in kopior på fysiska id-handlingar.

Idag är situationen något helt annat. Tekniska framsteg med smarta och innovativa lösningar har förändrat spelmarknaden i grunden. Den positiva utvecklingen senaste åren har lett till en standardisering av snabba uttag hos casinon utan registrering.

Exakt hur lång tid ett uttag tar beror på vilken betalningsmetod man använder sig av, samt hur snabb speloperatören är. Med de allra snabbaste metoderna är det möjligt att ta ut vinster inom bara några enstaka minuter.

Smidigare spelupplevelse

Enkelt uttryckt kan man säga att casino utan konto bidrar till en smidigare spelupplevelse än vad man tidigare varit van vid. Redan från start märks en tydlig skillnad då inloggningen sker utan krav på att fylla i en massa information för att börja spela. Istället är man igång med några få steg som bara tar ett fåtal sekunder och man skulle vinna kan man få tag på pengarna utan någon längre väntetid.

Allt detta har vi tekniska framsteg att tacka för och eftersom spelmarknaden är i ständig utveckling kan vi säkerligen vänta oss ytterligare förbättringar i framtiden.

Inrikes

Man skjuten till döds i Helsingborg

Polisen på plats i Helsingborg efter skottlossningen på tisdagsmorgonen.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes En man har avlidit efter en skottlossning i Helsingborg på morgonen, bekräftar polisen. En förundersökning om mord har inletts.

En man i 40-årsåldern fördes till sjukhus med ambulans och avled till följd av sina skador, skriver polisen på sin hemsida.

– Den personen som blev skjuten kring klockan 7.40 avled strax efter halv nio, med största sannolikhet till följd av skadorna han fick, säger lokalpolisområdeschef Karim Ottosson till TT.

Flera polispatruller åkte ut till bostadsområdet i Helsingborg sedan flera inringare hade larmat om en misstänkt skottlossning utomhus. Platsen har spärrats av och polisen har arbetat med teknisk undersökning och dörrknackning. Ingen misstänkt har gripits.

– Vi prioriterar detta, det är stora resurser i gång i både yttre tjänst på brottsplatsen och i inre, för att kartlägga motivbild och planera framåt, säger Karim Ottosson.

Flera detonationer och skottlossningar har skett i Helsingborg den senaste tiden.

– Om vi tar den senaste veckan så var det två tillfällen där vi hade mindre detonationer som troligtvis var kraftigare fyrverkeripjäser vid två olika adresser och i söndags hade vi en skjutning, där man sköt med ett flertal skott mot en fastighet. Det är ju inte acceptabelt och jag förstår att helsingborgarna blir oroliga, säger han.

I nuläget ser polisen ingen koppling mellan händelserna, uppger lokalpolisområdeschefen.

– Nu ser vi inget samband, men självklart väger vi in det i utredningsarbetet i de olika utredningarna och ser om vi kan hitta något samband.

Inrikes

Snabbinsatsstyrkan redo att försvara Gotland

Soldaterna Moa Öhrman Helsén och David Yhr från Boden, på plats på Gotland.
Foto: Karl Melander/TT
Inrikes
Inrikes Sverige har växlat upp försvarsförmågan i samband med de ökade spänningarna mellan Ryssland och Ukraina. En snabbinsatsstyrka från Norrbottens regemente är nu verksam på Gotland.
– Vi är här tills våra chefer tycker att vi ska åka hem, säger kompanichef Andreas Sundqvist.

– Det brukar vara lite mer snö, lite mindre blåst, konstaterar Moa Öhrman Helsén.

Hon är bofast i Boden, yrkessoldat vid Norrbottens regemente I19, och en del i Försvarsmaktens operativa beredskapsstyrka som flögs in i ett C-17-plan från Kallax flygplats i fredags, på order av Försvarsmaktens insatschef.

– Man får vara beredd att sätta privatlivet på halt ganska omedelbart när larmet går, säger förbandskollegan David Yhr.

Som ledningsgruppchef jobbar han med samband, förklarar han kortfattat.

– Vad för samband? Det kan jag inte säga.

Informationsövertaget ska hållas så långt det går. Försvarsmakten är därför förtegen om vad det handlar om för typ av förmågor som upprättats på Gotland.

– Det är olika materiel som ska packas, säger Öhrman Helsén lika kortfattat om de logistiska arbetsuppgifterna som packgruppchef.

Kort varsel

Logistik är en grundbult i nästan all militär verksamhet. Kanske särskilt för en snabbinsatsstyrka på en ö som Gotland.

– Vi är ett förband som är snabbt gripbart för en insats, förklarar kompanichef Andreas Sundqvist.

Den anpassade militära närvaron på Gotland handlar inte om en höjd beredskapsnivå utan en omfördelning av resurser i beredskap, understryker Försvarsmakten.

– Vi är mobila och kan flytta med kort varsel från en plats till en annan. Vi är beredda på att lösa uppgifter både i riket och utomlands, säger Sundqvist.

Gotlands regemente P18 återupprättades i maj 2018, som svar på det försämrade säkerhetsläget och ett aggressivare Ryssland. Men den militära närvaron på ön är ännu långtifrån var den en gång var under kalla krigets dagar. Regementets fastigheter är under utbyggnad och ännu finns inga större logement, bara 40 sängar som nyttjas av öns värnpliktiga.

Pizza och stridsportioner

Snabbinsatsstyrkan från Boden är inkvarterade på bygdegårdar runt om på ön. Här turas soldaterna om att sova i skift på liggunderlag i salar och skrymslen.

– Det kvittar var vi sover, tält går också bra, säger Yhr.

Till middag: stridsportioner.

– Men Sverige är i fred, så det är ju inte svårt att ordna något från affären, säger kompanichef Sundqvist.

– En och annan pizzabeställning har det väl blivit.

De flesta gotlänningar som de möter är positivt inställda till förbandets närvaro på ön, säger Yhr. Flera grannar har också bjudit till, berättar han.

– Allt från fika till erbjudande om bastu.

Arbetar dygnet runt

Något bastubad har dock inte hunnits med, försäkrar han. Förbandet jobbar dygnet runt i skift med den personal som finns tillgänglig.

Hur många de är är också hemligt.

– Vi finns i stort sett över hela ön och löser olika uppgifter. Vi visar närvaro. Givetvis gör vi andra saker också, som vi inte kan gå in på, säger kompanichef Sundqvist.

TT: Varför är det viktigt att synas?

– Det är en signal utåt att Försvarsmakten anpassar sig efter rådande säkerhetsläge.

TT: Hur länge är ni beredda att stanna här?

– Vi är här tills våra chefer tycker att vi ska åka hem.

Jonas Grönvik/TT

Kompanichef Andreas Sundqvist från den operativa beredskapsstyrkan vid Norrbottens regemente, I19.
Kompanichef Andreas Sundqvist från den operativa beredskapsstyrkan vid Norrbottens regemente, I19.
Foto: Karl Melander/TT

FAKTA

Fakta: Operativa beredskapsstyrkan

Försvarsmaktens operativa beredskapsstyrka har en kort beredskapstid och ska kunna sättas in vid både nationella och internationella uppdrag med kort varsel.

Snabbstyrkan består av ett kompani, alltså omkring 150 soldater med tillhörande utrustning och materiel.

Uppdraget roterar varje år mellan de olika förbanden. För tillfället är det Norrbottens regemente – I19 – som ansvarar för styrkan.

Den operativa beredskapsstyrkan har tidigare även kallats för Försvarsmaktens operativa reserv och den strategiska reserven.

Källa: Försvarsmakten

Inrikes

MP:s miljöpolitiska talesperson hoppar av

Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson Maria Gardfjell kommer inte att kandidera till riksdagen. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes
Inrikes Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson Maria Gardfjell kommer inte att kandidera till riksdagen. Hon är en i raden av flera tunga avhopp för partiet.

Att Maria Gardfjell väljer att inte kandidera nästa val beror på bristande förtroende och respekt från hennes lokalavdelning i Uppsala, säger hon till P4 Uppland.

– Efter ett möte i Miljöpartiet i Uppsala förra veckan när frågorna diskuterades kände jag att det saknades helt förtroende från lokalavdelningen, och då kände jag att det var lika bra att jag bestämmer mig för att dra ur, säger hon till radion.

I höstas valde Miljöpartiets energi- och klimatpolitiska talesperson Lorentz Tovatt att ta en paus från sitt arbete i politiken, och senare meddelade även partiets ekonomiskpolitiska talesperson Karolina Skog att hon kliver av.

När Miljöpartiet går till val till hösten finns det därför många nya namn på de tunga posterna.

– Det krävs verkligen att man säkrar upp successionsordningen, att man har nya politiker som kan bli tunga eller som är starka och kan efterträda, säger Gardfjell till tidningen Altinget.

Tea Oscarsson/TT

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL