Opinion

Värna demokratin

Annie Lööf höll sommartal i Stockholm.
Foto: Christine Olsson/TT
Opinion
Ledare

Från ett starkt fördömande av förtrycket och hotet mot flickor och kvinnor i Afghanistan gjorde Annie Lööf en lite konstlad övergång i sitt sommartal till att påtala att demokratin är hotad även på närmare håll i världen.

Hon nämnde Polen och Ungern som exempel på länder där system med oberoende medier och självständiga domstolar monterats ned av partier som kommit till makten i fria val. Därför lägger Centerpartiet fram förslag som ska stärka skyddet för de demokratiska och rättsliga institutionerna.

Det här är frågor som sällan diskuterats i Sverige, trots att det är ovanligt lätt att göra grundlagsändringar här. De kommunistiska och nazistiska grupper som funnits har varit så svaga att de aldrig setts som något hot. Men nu finns antiliberala extremister, som ser Polen och Ungern som förebilder, i riksdagen, och den utvecklingen har gjort det motiverat att se över det svenska regelverket.

Därför vill Centerpartiet göra det svårare att ändra grundlagen. Krav på kvalificerad majoritet och ett minsta antal närvarande ledamöter för beslut kompletteras med att det mellanliggande valet måste vara ett ordinarie val, inte ett extraval för att snabbehandla grundlagsförslag.

Även domstolarnas oberoende behöver stärkas. Bestämmelserna om domare i Högsta domstolen bör definieras i grundlagen så inga snabba byten av domare ska kunna ske, som gjorts i exempelvis Polen.

Fria medier är en grundbult i demokratin, och med allt fler hot mot journalister är det viktigt att skydda medierna. Centerpartiet föreslår offentligt stöd till medieföretag för att investera i säkerhetsåtgärder som skydd mot hot.

Även folkvalda politiker möter allt oftare hot i sin politikerroll. Det gäller särskilt kvinnor. Stödet till folkvalda behöver öka, så inte demokratin urholkas genom att allt färre vill ställa upp på politiska uppdrag.

Förhoppningsvis får Annie Lööf brett stöd för förslagen, för värnet av demokratin behöver uppslutning från alla håll, för att bli starkt.

Yngve Sunesson

Inrikes

Lööf varnar för hot mot demokratin

Centerpartiets ledare Annie Lööf håller sommartal.
Foto: Christine Olsson/TT
Inrikes
Inrikes Centerledaren Annie Lööf varnar för populistiska, antiliberala och främlingsfientliga krafter i sitt sommartal.
Centerpartiet föreslår bättre skydd för fri och oberoende media och en förstärkt grundlag.
PREMIUM

Hon varnar för hotet mot den liberala demokratin på flera håll i världen, också i Sverige.

– Det har lyckats i länder som Ungern och Polen. Det har försökts i USA och det kan också hända här i Sverige. Vår liberala demokrati står stark men våra demokratiska och rättsstatliga institutioner är samtidigt allt för sårbara, säger Annie Lööf.

På en pressträff efter talet utvecklar hon vilka inre hot hon ser mot demokratin – och pekar då ut Sverigedemokraterna.

– Vi får inte vara naiva för att landets tredje största parti inspireras av de länder där vi nu ser att man inifrån, genom parlamentariska beslut, monterar ned grundläggande fundament i den liberala demokratin, säger Lööf.

För lätt

Centern anser att det är för lätt att ändra grundlagen i Sverige.

– Jämfört med många andra liberala demokratier, däribland våra grannländer, är det relativt lätt att ändra i den svenska grundlagen. Det måste förändras. Centerpartiet vill göra det svårare att ändra i grundlagen, säger hon.

I dag räcker det med två riksdagsbeslut med ett extra val emellan för att ändra grundlagen. Centern vill ändra på detta så att det krävs ett ordinarie val emellan. Centern vill också förstärka skyddet av medierna. Dels genom att förstärka polisens arbete med att utreda och straffa dem som hotar och trakasserar journalister.

Dels genom ett offentlig stöd till nyhetsredaktioner och andra inom media för investeringar i ökad säkerhet.

Förstärk domstolarna

Dessutom vill Centern förstärka domstolarnas oberoende. Bland annat genom att stärka reglerna kring domarna i högsta domstolarna, dels genom inrättandet av en författningsdomstol som ska kontrollera om lagar strider mot grundlagen.

C vill även lägga till kön och funktionsvariation som hatbrottsgrunder, vilket skulle leda till att hårdare straff kan dömas ut. Dessutom anser partiet att diskrimineringsersättningen ska höjas.

Annie Lööf tog även upp händelserna i Afghanistan i sitt tal.

– Det som nu utspelar sig inför våra ögon är en fasansfull påminnelse om vilket enormt hot fundamentalism och islamistisk terror fortfarande är mot världen, säger hon.

Hon nämner också klimatförändringar och sommarens bränder och översvämningar. Liksom de frågor som återstår för regeringen att bli sams om, strandskyddet och skogsnäringen, där Centern vill se en uppluckring av strandskyddet och förstärkt äganderätt i skogen.

– Ta bort direkt vansinniga regler, som gör det omöjligt att bygga på vissa platser i landet. På samma sätt är en stärkt äganderätt för våra skogsägare en frihetsreform för landsbygden, säger Lööf.

Owe Nilsson/TT

Opinion

Elsparkcyklar skulle haft parkering från början

Opinion
Opinion

Malmös kommunalråd Andreas Schönström glädjer sig åt ett regeringsförslag om att det kan bli förbjudet att parkera elsparkcyklar där det inte finns ställ. Det vore välkommet om det blev så, inte minst för att undvika olyckor. Risken för synskadade har till exempel uppmärksammats tidigare.

Elsparkcyklarna har hanterats konstigt från uthyrarnas sida. Tanken på man ska kunna slänga en tung maskin där man står är ett feltänk. Hade cyklarna lanserats som något man kan köra från en parkering till en annan hade det sannolikt inte blivit kontroversiellt från början. Hade cyklister slängt sin cykel på trottoaren och gått därifrån när turen var slut hade vanliga cyklar också irriterat.

I mitt område är det under sommarhalvåret mycket elsparkcyklar, som ofta körs av yngre personer, gärna snabbt och flera på varje fordon. Jag är snarare imponerad över att det inte sker fler olyckor än det gör, både där förare och fotgängare, även om det är tråkigt att Skåne ligger i ”olyckstoppen” för sparkcyklar.

Det finns inrutade zoner att ställa dem i, men man kan misstänka att grejen med att slänga dem på trottaren ingår i roligheten för vissa som hyr elsparkcykel. Annars är det svårt att förklara unga användarnas förkärlek för det. Det är kul att retas när man är ung.

Företagen har fått många möjligheter att styra upp hur cyklarna hanteras, men misslyckats eller valt bort problemlösning och då får man tyvärr lösa det uppifrån.

Opinion

Därför är kryptovaluta dålig idé för kommuner

Opinion
Opinion

Ett av de märkligare förslagen från skånsk kommunpolitik är att en kommun skulle kunna investera en del av sina pengar i kryptovaluta som Bitcoin. Intresset för krypto har nått nästan sektliknande dimensioner och det är begripligt att tanken om snabba pengar lockar privatpersoner. I bästa fall är kryptovaluta gratis pengar, men risknivån gör det föga lämpat för organisationer som kommuner att spekulera i.

Det är svårt att se varför en verksamhet som en kommun skulle vilja ägna sig åt en ekonomisk spekulation som kräver påpasslighet och specialkunskaper. Kryptovalutan påverkas av börsens rörelser och dess förespråkare menar att man kan sitta lugnt i båten när den sjunker som de gjort under de senaste månaderna då kryptovaluta halkat ner på den lägsta nivån på tio år och lita på att den ökar i värde igen.

Att en kommuns tillgångar i bitcoin skulle kunna falla med 40 procent lär dock orsaka oro, oavsett hur det är med den saken. Om en kommun investerar i krypto kommer de att behöva svara på frågor från oroliga medborgare som läst rubriker om värdeminskningar och som undrar om kommunen är barskrapad. Det är nog ingen större risk att skånska kommuner börjar spekulera i hypoteser och påhittade valutor. Men det skadar inte att påminna sig om varför det är en dålig idé. Det skapar helt enkelt inte förtroende i relationen med medborgarna.

Opinion

Livskvalitet

STOCKHOLM 20200930Björn Natthiko Lindeblad är aktuell med boken “Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk”Foto: Claudio Bresciani / TT / Kod 10090
Foto: Claudio Bresciani/TT
Opinion
Opinion

Efter buddistmunken Björn Natthiko Lindeblads planerade död har diskussionen om dödshjälp fått ny fart i Sverige. Inga av de politiska partierna är i nuläget för dödshjälp, men många privatpersoner är positivt inställda, inte minst om de sett anhöriga vars lidande gjorde deras död mindre värdig än de önskat sig. Partiernas tveksamhet är begriplig: det är en känslig fråga.

Det inte minst eftersom diskussionen ofta hamnar på samma för Sverige irrelevanta nivå. Man tittar på en skräckkabinettsversion av dödshjälp som används som ett smidigt sätt att göra sig av med för samhället oönskade individer. I den versionen diskuterar man vad som händer om Sverige tillåter att kortvarigt deprimerade personer ber om dödshjälp istället för psykologhjälp, eller en genomrutten anhörig till en funktionsvarierad person föreslår att hen ska be om dödshjälp för att inte ”ligga till last”.

Detta i Landet Lagom, där vuxna människor inte ens är betrodda med att köpa en flaska bordsvin på ICA. När läste man senast en rubrik i en svensk tidning om ett ifrågasatt människovärde hos en funktionsvarierad eller om det verkligen är lönt att deprimerade får gå i terapi för skattebetalarnas pengar? Sannolikheten att just Sverige ska tillåta en extra radikal form av eutanasi, där det räcker med att uttrycka ett önskemål om att ända sitt liv för att det ska beviljas, är i princip noll.

Det är betydligt mer sannolikt att Sverige skulle börja med en så restriktiv tolkning att det nästan skulle bli omöjligt att få det beviljat och gömma det i en snårskog av regelkrångel och administration. Kanske är det gott så. Om man ser att systemet är till för de som drabbats av ett obotligt lidande som de inte ser något slut på kanske beröringsskräcken minskar. Då kan de få som inte ser någon annan utväg sluta sitt liv som Björn Lindeblad: omgiven av kärlek och trygghet, på sina egna villkor.

I nuläget diskuterar vi en form av dödshjälp som Sverige aldrig kommer att införa och i princip ingen kommer att vara för. Martina Jarminder

Opinion

Mer ankdamm i Hörbypolitiken, tack

Gräsandsfamilj
Foto: Sergei Grits
Opinion
Opinion

För tre år sedan fick Hörbybon Gunilla Kronbäck ja till ett medborgarförslag om att bygga nya ankhus för änderna i Hörbyån. När Kronbäck flyttade till kommunen för 20 år sedan gladde hon sig åt de många gräsänderna, men antalet minskade som en följd av att ankhusen vandaliserats och gjort ungarna till måltavlor för rovfåglar.

Hon lade ett förslag om nya ankhus, fick ja och lämnade över material till kommunen, eftersom tekniska nämnden satt som villkor att det inte fick kosta kommunen något, vilket i sig är rätt konstigt. Sedan dess har inget hänt. Politiker hänvisar till tjänstemän och vice versa.

Det är inte ett gräsandsproblem, utan ett trygghetsprobem. Man måste kunna lita på beslutsfattare och tjänstemän och medborgarna måste känna att det lönar sig att engagera sig i sin närmiljö. Den lokala demokratin måste fungera i praktiken och den som vänder sig till kommunen med frågor måste kunna få bra svar. Ingen har velat veta av Kronbäcks ankhus efter beslutet att bygga dem. Så urholkar man förtroendet för lokal demokrati.

Peter Siilak, samhällsbyggnadschef i Hörby kommun frågar vad han har med saken att göra och menar att det inte är hans bekymmer. Självklart är det det. Alla chefer i en kommun har ansvar för att medborgarna ska känna sig som en del av en sund fungerande lokal demokrati och organisation, där man håller sina löften och medborgarnas synpunkter är viktiga.

Sverigedemokraternas Anders Hansson säger att beslutet som tekniska nämnden tog är jättekonstigt, eftersom man lägger ansvaret för bygget på Gunilla Kronbäck. Det har han rätt i. Vandalisering och återställning borde vara en fråga som intresserar kommunen mer än så.

Hansson lovar nu att man ska försöka hitta materialet som Gunilla Kronbäck har lämnat in, så ankhusen kanske kan byggas, även om han säger att han inte kan lova något. Men Hörby har redan lovat Gunilla Kronbäck att bygga ankhus. Det är det som ja till ett medborgarförslag innebär. Dags att hålla det löftet.

Martina Jarminder

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

CasinoHex.se

Tote erbjuder i samarbete med ATG betting på svensk hästsport i Storbritannien

CasinoHex.se Brittiska Tote Group har kommit fram till ett avtal med Sveriges före detta monopolföretag inom hästsport, AB Trav och Galopp (ATG) som gör att de kan erbjuda deras kunder tillgång till betting på svensk hästsport.

Bortsett från trav och galopp är ATG numera också ett casino som var högt rankade av sajten CasinoHEX.se som specialiserar sig på att kontrollera och betygsätta casinon online.

Brittiska gamblers kommer att ha möjlighet att placera sina bets på svensk galopp och trav. Tote kommer också att livestreama de svenska loppen på deras sajt och kunder kommer att få tillgång till sändningarna utan att behöva placera bets på loppen i fråga.

Avtalet kommer till eftersom brittiska gamblers nu har ett mycket begränsat utbud på lopp att satsa på i och med coronaviruset (Covid-19). Nästan varje UK spelbolag har få odds på all typ av sport att erbjuda sina kunder.

Alla brittiska hästlopp har ställts in till åtminstone den 30:e april medan irländska lopp är inställda till tidigast 19:e april. I Nya Zeeland är det för tillfället den 21:a april som gäller. Alla spelbolag och casino på nätet kommer alltså att ha begränsade utbud på odds den närmaste tiden.

”I dessa oförutsägbara tider jobbar vi alla tillsammans inom hästsporten och gör det vi kan för att stötta sporten och deras deltagare”, säger UK Tote Groups VD Alex Frost och fortsätter: ”Vi vill hjälpa till att öka på intresset inom trav och galopp och genom innovation och samarbeten hjälpa industrin att få tillbaka normal omsättning”.

”Vårt nya samarbete med ATG är ett bra exempel på detta och travfans som nu får möjlighet att njuta av att se och betta på svensk trav och galopp för första gången med Tote”.

ATG:s VD Hasse Lord Skarplöth tillägger: ”Vi drabbas alla av situationen i världen just nu, både i våra privata liv och i arbetslivet. Under dessa omständigheter är det bra att under den korta tid vi har kunnat arbeta med brittiska Tote kunna erbjuda svensk hästsport till deras kunder för första gången och på så sätt generera omsättning inom sporten”.

”Vi tänker fortsätta utbyta idéer och utveckla partnerskapet mellan UK Tote och ATG för att hjälpa till att gagna trav och galopp i båda våra länder”.

UK Tote Groups VD, Alex Frost, säger att organisationen också samtalar med ett antal andra förbund runt om i världen för att kunna lägga till fler möjligheter till spel för spelare i Storbritannien.

Frost säger: ”Vid sidan av vårt jobb med ATG pågår också diskussioner med ett antal andra internationella partners som vi ser fram emot att kunna uppdatera er om inom ett par veckor”.

Opinion

Elbilar kommer att bli hårdare beskattade

Opinion
Opinion

Efter att ha haft det trögt i början har elbilarnas andel av nybilsförsäljningen ökat kraftigt. En del köper fossilfria bilar av miljöskäl. Andra gör det för att bensin- och dieselpriserna börjar att nå en smärtgräns när varje liter kostar ungefär 20 kronor. Det gräver djupa håll i människors hushållskassa, i synnerhet som att elpriserna i vinter ökat dramatiskt på grund av den gemensamma europeiska elmarknaden.

Vi vet historiskt att skatter som införts kommit för att stanna. Få skatter har tagits bort, även om vi haft sådant som teskatt, chokladskatt och skatt på sidentapeter om vi går långt tillbaka i tiden.

Under andra världskriget fick vi oms, omsättningsskatt som skulle vara tillfällig. Den blev inte tillfällig utan bytte namn till moms, mervärdesskatt och har kommit för att finnas i evighet.

En del av de som nu köper elbilar brukar framhålla att de är billigare i drift än fossilbilar. Det är sant även om den billiga driften till stor del äts upp av de höga inköpspriserna. Men en huvudorsak är också att drivmedel är så hårt beskattade. Transporter betalar nästan 100 miljarder om året i skatt, varav hälften är drivmedelsskatt. Avvecklas bensin och dieselbilar blir det ett djupt hål i statskassan. Det klarar inte statsfinanserna att hantera med tanke på alla stora utmaningar staten står inför som driver upp utgifterna. Därför kommer man att kasta blicken på elbilarna. På ett eller annat sätt kommer staten att kompensera sig t.ex genom ökade vägavgifter och höjd fordonsskatt. Så tro inte att elbilarna långsiktigt blir billigare att köra, även om de gör klimatnytta.

Lars J Eriksson

Sjöbo

Ystadderbyt uppskjutet igen - covidutbrott i YIF

En handbollsspelare som går på avslut
Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån/arkiv
Sjöbo
Sport
Handboll Det blir inget lokalderby mellan IFK Ystad och Ystads IF på fredagskvällen. Ett covid-19-utbrott i YIF har skjutit upp fajten på nytt.

– Tråkigt. Vi hade verkligen sett fram emot att dra i gång vårt matchande igen efter EM-uppehållet. Men nu är det som det är, konstaterar tränaren Oscar Carlén på torsdagseftermiddagen.

– Vi har fyra nya fall den här veckan, tog kontakt med Svenska Handbollförbundet i går och i dag kom det definitiva beskedet att matchen ska flyttas.

– Och att det blev så var väntat.

I Handbollsligan ursprungliga program skulle derbyt ha spelats 26 december, men flyttades då efter önskemål från IFK Ystad. Detta på grund av de nya restriktionerna som bland annat skulle innebära mindre publik.

Ett tredje försök att spela görs redan onsdagen den 2 februari med avkast klockan 19.00 i Ystad arena.

Inrikes

SKB: "Ett historiskt beslut"

Platsen vid Forsmark kärnkraftverk där SKB planerar att bygga slutförvaret för kärnavfallet från den svenska kärnkraftverken. Arkivbild.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes
Inrikes "Ett mycket välkommet besked".
Det säger Svensk kärnbränslehanterings vd Johan Dasht efter regeringens ja till SKB:s ansökningar om slutförvar av använt kärnbränsle.
Greenpeace är däremot kritiskt.

"Det är ett historiskt beslut som ger SKB möjlighet att slutförvara det kärnavfall som vår generation har skapat. Det är ett mycket välkommet besked. Nu ser vi fram emot att genomföra Sveriges största miljöskyddsprojekt", säger SKB:s vd Johan Dasht i ett pressmeddelande.

Under torsdagseftermiddagen meddelade miljöminister Annika Strandhäll (S) vid en presskonferens att regeringen ger SKB tillstånd för bygget av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn.

Nästa steg nu är att mark- och miljödomstolen ska fastställa villkor för anläggningarna, och att Strålsäkerhetsmyndigheten ska besluta om tillståndsvillkor enligt kärntekniklagen, enligt SKB. Först då alla tillstånd är på plats kan byggena inledas, och bedömningen är att det därefter kommer att ta cirka tio år att bygga förvaret.

Vattenfall nöjt

Också Vattenfall, som har ägande i kärnkraften, är nöjda.

"Vi välkomnar regeringens beslut om slutförvaret för högaktivt kärnavfall. Beslutet är viktigt eftersom det ger kärnkraftsindustrin möjlighet att ta ansvar för kärnkraftens avfall på ett långsiktigt säkert sätt", säger Vattenfalls VD Anna Borg i ett pressmeddelande.

Miljöorganisationen Greenpeace är mycket kritisk till beslutet:

”Vi anser det är fel av regeringen att hasta fram ett beslut när det så uppenbart krävs ytterligare forskning”, skriver Rolf Lindahl som är talesperson för klimat och energi på Greenpeace.

"Pressats fram"

Han anser att metoden som kärnkraftsindustrin föreslagit är omgärdad av stor vetenskaplig osäkerhet. Den kan inte heller garantera ett säkert slutförvar, enligt Lindahl, som även anser att kärnkraftsindustrin har pressat fram beslutet:

”Kärnkraftsindustrin är angelägen om att få det lösta problemet med avfallet från kärnkraften ’ur världen’. Med dagens beslut låser regeringen nu fast Sverige i en av flera oberoende forskare starkt kritiserad metod”, säger Rolf Lindahl.

SKB å sin sida trycker på det omfattande arbete som ligger till grund för dagens beslut, och att metoden har granskats och bedömts av många instanser.

"Vår ansökan har genomgått en omfattande granskning där det tydligt har framgått att SKB:s slutförvarsmetod klarar de högt ställda kraven på säkerhet för människor och miljön", säger Johan Dasht.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL