Skåne

Drygt en vecka utan tåg mellan Malmö och Lund

Under drygt en vecka kommer tågtrafiken att stå still mellan Malmö och Lund.
Foto: Johan Nilsson/TT
Skåne
Skåne Lördagen 28 augusti stängs all tågtrafik av mellan Malmö och Lund till och med 6 september. Detta då den omfattande upprustningen av sträckan kräver att två nya järnvägsbroar lanseras.

Från och med lördag står det still på en av Sveriges hårdast trafikerade järnvägar. Lite mer än en vecka senare, när tågen väl rullar igen, har man kommit ett steg närmare i den stora upprustningen av sträckan mellan Malmö och Lund.

Stoppet beror på att två nya järnvägsbroar ska lanseras samt att nya växlar ska installeras vid Klostergården.

Under tiden kommer all tågtrafik norrifrån att stanna i Lund samtidigt som mer eller mindre all trafik söderifrån stannar på Malmö C. Den som behöver ta sig mellan stationerna eller vidare får istället förlita sig på ersättningsbussar.

– I Malmö går bussarna från Utställningsgatan, precis norr om centralen, och det kommer röra sig om femminuterstrafik. Varje sådan avgång kan innehålla flera bussar så det kommer vara gott om bussar, säger Mats Olsson, verksamhetsutvecklare på Skånetrafiken.

Pågatåg kör mellan Hjärup och Malmö

Undantag görs för de Pågatåg som kommer söderifrån och normalt stannar i Burlöv, Åkarp och Hjärup. De kommer köra till sin slutstation och sedan vända. Ersättningsbussar kommer även gå mellan Hjärup och Lund C.

– Tack vare att fyrspårsprojektet har flutit på så bra behöver vi inte ha ersättningsbussar som går mellan de mindre stationerna. Pågatåg kommer trafikera mellan Malmö och Hjärup. Men det kommer vara på en egen tidtabell så det är viktigt att kolla när de går.

För dem som kommer med buss till Hjärup från Lund och ska vidare går det alltså att ta Pågatåget. Dock kan det skilja från vilket spår som tåget går ifrån beroende på avgång.

– Förra gången vi hade ett sånt här tågstopp var inte Lommabanan öppen. Den här gången har vi fått tillstånd att köra Pågatåg där under peaktid. Mitt på dagen går det inte eftersom det då är godståg som kör där.

Vad skulle du säga är de största utmaningarna med tågstoppet?

– Det är som det varit tidigare, det är ju den här pandemin. Vi vill ju inte ha trängsel och då vädjar vi till folk att inte trängas ombord utan vänta på nästa buss ifall det skulle bli trångt, säger Mats Olsson.

Stoppet inleds lördag 28 augusti klockan 02.00 och förväntas vara avslutat måndag 6 september klockan 02.00. Skånetrafiken varnar för att restiden kommer bli längre och uppmanar därför resenärer och pendlare att planera sina resor.

En av broarna vid Klostergårdens nya station.
Foto: Trafikverket

FAKTA

Så reser du under tågstoppet

Tåg via Kävlinge-Furulund och Lomma

Det kommer att gå tåg på Lommabanan under tågstoppet, men bara under rusningstid (klockan 6-9 och 14:30-18) eftersom godstrafiken ska köra den vägen också. Under de timmar som tågen inte går ersätts de med buss. Tidtabell och vilka avgångar som ersätts ser du bäst i vår app eller när du söker din resa här på webben.

Pågatågen

Sträckan Malmö Burlöv-Åkarp-Hjärup kan du resa med tåg. Från Hjärup kör bussar till Lund. Bussen avgår från hållplatsläge ”B”. Se kartan härunder. Din vanliga Skånetrafikenbiljett gäller.

Reser du från Lund till Malmö med Pågatågen så är det buss till Hjärup och sen tåg Hjärup- Malmö som gäller.

Malmö C: Bussen som kör via Burlöv, Åkarp och Hjärup går från läge ”B”. Lund C: Bussarna till Hjärup går från läge ”J”

Öresundstågen

Samtliga Öresundståg är inställda på sträckan. Bussar går Malmö-Lund och Lund-Malmö utan uppehåll.

Malmö C: Bussarna går från Utställningsgatan, läge ”N”. Skyltning kommer att leda dig till bussarna. Observera att ersättningsbussarna normalt går från Norra Vallgatan.

Lund C: Bussarna går från läge H. Följ skyltningen på plats. Bussarna går direkt till Malmö utan stopp.

SJ-resenärer kan åka med ersättningsbussarna.

Källa: Skånetrafiken

Redaktionen tipsar

6 000 ton bro ska puttas på plats

Bron igger redo för att puttas in under järnvägen i höjd med Höjeåvägen. Bron väger 3 500 ton och innermåtten är 10 meter bred och 4,7 meter hög.
Foto: Trafikverket/NCC-OHLA
Lund
Lund Den ena bron väger 2 500 ton, den andra bron 3 500 ton. Under de nio dygn som tågen tillfälligt slutar rulla ska de båda broarna puttas på plats i Klostergården.
– Vi arbetar så effektivt som möjligt. Dygnet runt, säger Lena Hägg, biträdande projektchef Trafikverkets fyrspårsprojet.

Klockan 02 på lördag natt stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund. För resenärer kommer det innebära stora störningar i tågtrafiken fram till den 6 september klockan 03 när stoppet hävs. Inga tåg kommer köra på en av Sveriges mest trafikerade sträckor och resenärer hänvisas i stället till ersättningsbussar.

Lena Hägg är biträdande projektchef för projektet Fyrspåret Malmö-Lund på Trafikverket.
Foto: Trafikverket

För Trafikverkets del innebär tågstoppet nio dygn av intensivt arbete. Det är mycket som behöver falla på plats under tiden som tågen står still. Två broar ska puttas på plats, nästan 500 meter av järnvägsbanken ska bytas ut och fyra växlar ska installeras.

– Inför tågstoppet som kommer nu, liksom inför alla tågstopp, har vi en tidplan som är på timmen. Vi ska vara säkra på att vi kan öppna upp för trafik igen enligt tidplan, säger Lena Hägg, biträdande projektchef för projektet Fyrspåret Malmö-Lund på Trafikverket.

De två broarna som ska lanseras, alltså puttas på plats, ska byggas i Klostergården i södra Lund. Den ena bron är en gång- och cykeltunnel där järnvägen kommer gå uppe på bron. I närheten av bron kommer den nya tågstationen snart att byggas. Bron ersätter den gamla gång- och cykeltunneln som finns i dag vid Klostergårdens IP. Den gamla cykel- och gångtunneln ska rivas.

Den lite mindre bron, där gång- och cykeltrafikanter ska kunna passera, väger 2 500 ton. Den är tio meter bred och tre meter hög.
Foto: Trafikverket/NCC-OHLA

– Den nya bron lägger vi ungefär 50 meter söder om den gamla bron, säger Lena Hägg.

Den andra, lite större bron, kommer byggas i höjd med Höjeåvägen. Bron är beställd av Lunds kommun och även där kommer järnvägen gå över bron. Busstrafik, cykel- och gångtrafikanter ska kunna färdas på vägen under bron.

FAKTA

Fyrspåret Malmö-Lund

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Ringvägen i Lund till Lommavägen i Arlöv, där två spår ska bli fyra.

Sträckan mellan Åkarp och Hjärup byggs under mark för att minska framtida bullerstörningar.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en helt ny station byggs vid Klostergården i södra Lund.

Ombyggnationen beräknas vara klar i slutet av år 2023.

Redan i dag står själva broarna vid sidan om järnvägen och väntar på att få komma på plats. Själva arbetet att flytta bron tar mellan fyra till sex timmar per bro.

– Man höjer bron knappt tio centimeter sedan puttar man bron ungefär 20 centimeter åt gången. Det gör man med hjälp av domkrafter. Man bygger upp något som man skulle kunna likna en bana så att bron rullar på hjul på en lanseringsbana hela vägen fram till sitt slutläge, förklarar Lena Hägg.

Utöver att de två stora broarna ska puttas på plats ska även marken under järnvägen mellan Ringvägen i Lund och den nordligaste av broarna att få nytt underlag. Sträckan det rör sig om är ungefär 500 meter.

Strax söder om Ringvägen, där fyrspåret ska börja, ska fyra växlar installeras.

När tågstoppet är över den 6 september klockan 03 har fyra av sex avstängningar genomförts. Innan projektet är helt klart väntar två tågstopp år 2022 samt 2023.

– Vi har kommit lite längre än halvvägs och det känns jättebra att vi börjar närma oss fyra spår och att man snart fysiskt kan se fyra spår där ute, säger Lena Hägg.

En ny tågstation ska byggas i Klostergården. Bilden visar visionen över hur stationen ska se ut när arbetet är helt klart år 2023.
Foto: Lunds kommun/Sweco

Skåne

Utbyggnad av södra stambanan bakom tågstoppet

Foto: Trafikverket
Skåne
Skåne Orsaken till det drygt veckolånga tågstoppet mellan Malmö och Lund är att två järnvägsbroar ska lanseras och växlar ska installeras i Klostergården. Arbetet är en del av den omfattande upprustning av södra stambanan som om två år ska resultera i fyra spår på sträckan.

Under 2017 påbörjades det omfattande arbetet med att bygga ut och rusta upp södra stambanan mellan Malmö och Lund. Sträckan, som är en av Sveriges hårdast trafikerade järnvägar, ska förstärkas och få fyra spår.

Utöver en högre kapacitet hoppas man att den nya stambanan ska kunna bidra till bland annat minskad bullerstörning och ökad punktlighet.

Stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv byggs under arbetet om och i Klostergården i Lund planeras även en helt ny station.

När tågtrafiken står still mellan 28 augusti och 6 september är det i samband med att två nya järnvägsbroar ska lanseras vid Klostergården. Utöver det ska man även installera tågväxlar i området.

Skåne

Fick långtidscovid klassad som arbetsskada

En undersköterska som jobbat med covidsjuka inom omsorgen har fått arbetsskadeersättning efter att ha drabbats av långtidscovid. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Skåne
Kävlinge En undersköterska i Kävlinge som arbetat med covidsjuka inom omsorgen och drabbats av långtidscovid har beviljats ersättning från arbetsskadeförsäkringen, rapporterar SVT Skåne.

I december 2020 insjuknade kvinnan i covid-19. Det yttrade sig som en kraftigare förkylning, men efteråt kom andra problem såsom trötthet, huvudvärk och en känsla av att ha influensa i kroppen, berättar kvinnan för SVT.

Kvinnan har ännu drygt ett år senare inte blivit bättre och dessutom har hjärntrötthet tillstött, vilket gör att hon inte längre klarar vardagen.

– Det är som att man är dement, det känns som hjärnan bara går på halvfart, säger hon.

Kvinna har nu fått sin långtidscovid klassad som arbetsskada, efter att ha gjort en arbetsskadeanmälan, och har fått 50 000 kronor i ersättning från Afa försäkring.

– Det är ett plåster på såret, men jag hade mycket hellre varit frisk, säger hon.

FAKTA

Fakta: Rätt till ersättning för covid-19

Det är fastställt att covid-19 är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringar.

De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person.

För att Afa Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning krävs att skadan kvarstår efter 180 dagar.

Källa: Afa försäkring

Skåne

Lägenhetsinbrotten minskar – men ökar i Malmö

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Skåne
Malmö
Lund
Skåne Förra året sjönk antalet inbrott kraftigt i Sverige. Villainbrotten sjönk med mer än en femtedel och även lägenhetsinbrotten minskade. Malmö gick dock emot strömmen. Där ökade lägenhetsinbrotten med nästan en tredjedel.

Det är tidningen Hem & hyra som tittat närmare på den färska brottsstatistiken från BRÅ för förra året. Den visar att antalet anmälda bostadsinbrott totalt sett sjunkit med 15 procent till totalt 12 500 förra året. Antalet utsatta villaägare minskade med 22 procent och lägenhetsinbrotten sjönk med fem procent.

Går man ända tillbaka till 2012 så uppvisar 2020 en minskning i antalet bostadsinbrott med inte mindre än 41 procent.

Lund värst utsatt

Tre mest utsatta kommunerna, sett till absoluta tal, är föga förvånande de tre storstäderna men även Lund och Helsingborg tar sig in på tio i topp-listan. Malmö har ökat drastiskt med drygt 31 procent medan Göteborg minskat nästan lika mycket –, vilket gjort att Malmö gått om Göteborg i listan över mest utsatta kommuner.

Bostadsinbrotten har minskat kontinuerligt sedan 2017.

Räknar man om Hem & hyras siffror till lägenhetsinbrott per tusen invånare i kommunen går Malmö om även Stockholm. Men faktum är att man i Lund har ännu fler lägenhetsinbrott, sett till folkmängd, trots en minskning med nästan 19 procent.

Lund hade 2021 inte mindre än 175 lägenhetsinbrott, vilket motsvarar cirka 1,38 inbrott per tusen invånare. Motsvarande siffra för Malmö är 1,24, för Stockholm 1,15 och för Göteborg 0,58.

– Bostadsinbrotten har minskat kontinuerligt sedan 2017, före dess låg de på ganska jämna nivåer över åren. Och vi kan se att minskningen som uteblev i 2020 fortsatte i fjol, säger Stina Söderman, statistiker på Brå.

Jämnt spridda

Hon vågar inte dra några slutsatser kring pandemins eventuella påverkan på bostadsinbrotten. Däremot kan man se att säsongsvariationerna när det gäller villainbrott nu i princip är utraderade.

– Tidigare kunde vi se tydliga toppar mellan oktober och december, men nu finns inte den variationen. Inbrotten är mer jämnt spridda över åren.

Skåne

De vann Skånska Gastronomipriset

Vinnarna av Årets Skånska Krog var Vollmers i Malmö.
Foto: Pierre Orsander
Skåne
Skåne På lördagskvällen webbsändes Skånska Gastronomipriset från Malmö rådhus. Bland vinnarna kunde man hitta både förra årets julvärd, Tareq Taylor men även Malmökrogen Vollmers.

– 2021 blev på många sätt ännu tuffare än vi kunnat förutspå. Samtidigt är det en imponerande mångfald och kvalitet som fortsätter att utmärka vår skånska gastronomi och krogliv, säger Thomas Kuuttanen, ordförande i juryn för Skånska Gastronomipriset, i ett pressmeddelande.

Skånska Gastronomipriset grundades 2014 och delas ut till de som har utfört särskilt utmärkta insatser för mat- och dryckeskulturen i Skåne. Tina Nordström var årets värd för prisutdelningen men även Anneli Hulthén, Skånes landshövding, var med när vinnarna hyllades.

Tareq Taylor tilldelades pris för årets skånska stjärna där juryns motivering bland annat var:

”För en oemotståndlig förmåga att bjuda på fantastisk matkonst och sig själv i samma recept. Få svenska tv-stjärnor kommer i närheten av en lika självklart lysande karisma. Från våra ”himmakök” till hela Sveriges julvärd utan att ett ögonblick förlora fotfästet i den skånska myllan.”

Tareq Taylor tog emot priset för Årets Skånska Stjärna.
Foto: Janerik Henriksson/TT

Tareq Taylor har tidigare suttit i juryn men efter att ha blivit nominerad till Årets Skånska Stjärna och även Årets Skånska Krog fick han avstå detta året.

– Det är en stor ära att få ta emot priset som årets skånska stjärna. Men framför allt så är det roligt att det Skånska Gastronomipriset så självklart lyfter fram skånska eldsjälar som dagligen arbetar för den skånska gastronomin i Sverige, säger Tareq Taylor, i ett pressmeddelande.

Malmökrogen Vollmers fick ta emot pris för Årets Skånska Krog.

– Att föräras det skånska matlandskapets främsta utmärkelse för fjärde gången är en inte bara stor fjäder i hatten. Det är en bekräftelse på att det går att hålla fast vid höga ambitioner även i tider av nedstängningar och restriktioner, säger Mats Vollmer.

FAKTA

Vinnarna av Skånska Gastronomipriset 2021

Årets Skånska Krog: Vollmers, Malmö

Årets Skånska Stjärna: Tareq Taylor

Årets Skånska Hederspris: Carl Sonesson, Staffanstorp

Årets Skånska Värdskap: Smörtaxen, Landskrona

Årets Skånska Spritpris: Henric Molin, Ven

Årets Skånska Vinpris: Skepparps Vingård, Kivik

Årets skånska Mångfaldspris: Vindstilla Cafe & Mötesplats, Malmö

Årets Skånska Miljö- och Hållbarhetspris: Gårdsfisk, Åhus

Sällskapet Malmö Akvavits Stipendium: Karin Ericson

Årets Skånska Destination: Vismarslövs Café & Bagarstuga, Klågerup (utses genom röstning bland allmänheten)

Källa: Skånska Gastronomipriset

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Smartstudies

Ökat intresse för läxhjälp i Skåne

SmartStudies Allt fler skånska familjer vill ha läxhjälp.

Det beskriver läxhjälpsföretaget SmartStudies som menar att intresset ökar i de flesta av de skånska kommunerna.

Fram till 2015 var det möjligt att få RUT-avdrag för läxhjälp. Men även fast RUT-avdraget för läxhjälp har avskaffats, så har det fortsatt funnits ett stort intresse för att anlita privat läxhjälp. SmartStudies är ett företag som särskilt profilerat sig på mattehjälp. SmartStudies identifierar att intresset för läxhjälp ökat avsevärt bland de skånska kommunerna, det gäller läxhjälp både för elever i grundskolan- och gymnasieskolan. Men SmartStudies får också in förfrågningar om att hjälpa elever med exempelvis tekniker för uppsatsskrivande, men även om att hjälpa elever med kurser på avancerad nivå på högskolor och universitet.

Undervisning både fysiskt och online

SmartStudies erbjuder både läxhjälp fysiskt, hemma hos eleven eller på ett bibliotek eller på annan plats. Men också digital studiehjälp, vilket det nu finns en stor efterfrågan på med anledning av Coronavirusets spridning. Det finns även elever och familjer som efterfrågar kombinationer av fysisk och digital studiehjälp. Ett annat företag som erbjuder mattehjälp både fysiskt och digitalt är Allakando, läs mer om Allakando läxhjälp här.

Läxhjälp som leder till förbättrade kunskapsresultat

Läxhjälp är en beprövad metod för att höja en elevs kunskapsresultat. Självstudier är bra, nyttigt och oundgängligt, men forskningen är samtidigt tydlig med att en av de viktigaste faktorerna för att en elev ska lära sig så mycket som möjligt i skolan är att den får tillbringa så mycket tid som krävs med en ämneskunnig lärare. Svenska elever har dessutom mindre undervisningstid än elever i jämförbara länder och läxhjälp kan på så sätt vara en möjlighet att få mer tid med en kunnig lärare. 9 av 10 av SmarStudies elever höjer sina betyg efter slutförd undervisning.

Privatlärare som kan ämnena och pedagogiken

En förklaring till att SmartStudies privatundervisning har varit så framgångsrik är att de har varit noggranna med att rekrytera de bästa privatlärarna. För att bli anställd som privatlärare, eller mattelärare, hos SmartStudies ska du genomgå en lång rekryteringsprocess som innefattar flertalet intervjuer, tester och en mycket noggrann referenstagning. SmartStudies ställer höga krav på att personen har en bra pedagogisk förmåga och djupa kunskaper i de ämnena som han eller hon ska undervisa i - för det är det som i slutändan avgör läxhjälpens kvalitet. Många av privatlärarna är studenter på framstående utbildningar på exempelvis Lunds Tekniska Högskola, Chalmers OCH Kungliga Tekniska Högskolan.

Ett upplägg som passar dig

SmartStudies anpassar ett upplägg på undervisningens som passar dig och din familj. Undervisningen kan ges i de allra flesta ämnena och oavsett var du bor i Skåne, eller var du bor i landet. Om du vill veta mer om SmartStudies läxhjälp, klicka här.

Skåne

Bode-priset till tantrafestival

Foto: Chrisg77/CC4.0/Wikimedia
Skåne
Prisade Tantrafestivalen på Ängsbacka kursgård blev riksbekant i somras på grund av ett coronautbrott där som sedan ledde till att Norge stängde gränsen. Nu prisas festivalen av Johnny Bode-sällskapet.

Varje år delar sällskapet sitt pris till en kulturpersonlighet, offentlig person eller kulturinstitution som man anser verkat i, som man själva kallar honom, kompositören, sångaren och skandalartisten Johnny Bode-Delgadas anda ”på så vis att han, hon eller den trampat i klaveret, skapat en skandal eller på annat underhållande vis visat fräckhet och/eller ställt till det för sig själv och sin omgivning”.

I år går priset till Ida Freyschuss, vd för Ängsbacka kursgård utanför Molkom. Det var på den kursgården som en tantrafestival arrangerades i somras med 500, företrädesvis ovaccinerade. deltagare där 107 personer smittades av covid-19. Två av dem behövde sjukhusvård och utbrottet fick Norge att skärpa reglerna för inresa över gränsen.

Agerandet fick kommunalrådet i grannkommunen Årjäng att på Facebook utbrista i att det var ”hål i huvudet” och att det handlade om att ”ett gäng antivaxxare knullat runt i Molkom”, något som Johnny Bode-sällskapet glatt återberättar på sin hemsida. En ny festival planeras till sommaren.

”Vägran att låta sig nedslås”

I juryns motivering till priset skriver man bland annat:

”Ängsbacka och dess vd Ida Freychsuss har på ett storartat sätt levt upp till Johnny Bodes hedonistiska credo och får priset för ett agerande som både har orsakat upprördhet i Sverige och ansträngda förhållanden till Norge, helt i Johnny Bodes anda. Häpnaden inför de starka reaktionerna, förtrytelsen över att vara missförstådd, men också vägran att låta sig nedslås inför framtiden är även det i Johnnys stil.”

Johnny Bode. Arkivbild

Priset som delas ut är i det här fallet ett diplom och prissumman 16 301 kronor och 50 öre. Prissumman har dock föreningens medlemmar ätit och druckit upp framför sina datorskärmar under deras ”lika virtuella som coronasäkrade” årsmöte.

Diplomet har skickats till Ida Freyschuss tillsammans med kvittona och ett par vita handskar med sällskapets logotyp på. Det sistnämnda hoppas man "kan användas för mer smittsäker tantrasex i framtiden”.

En död babian

Johnny Bode-sällskapet delar också ut hedersomnämnandet Busgroggen för ”enskilda roliga blamager”. 2021 års busgrogg ges till Felix Herngren efter att denne fått sitt släktskap med Johnny Bode uppdagat i ett tv-program och för sin påstådda inblandning i en händelse med en insmugglad död babian.

”Ord står mot ord i babian-frågan, men vi i sällskapet är övertygade om att Johnny Bode hade älskat att dricka champagne vilandes på ett dylikt skinn.”

Artisten Johnny Bode föddes 1912 i Falköping och dog 1983 i Malmö. Hans liv var kantat av skandaler och han har, enligt Wikipedia, beskrivits som både en amoralisk mytoman och som en enfant terrible. För eftervärlden är han nog mest känd för skivan Bordellmammans visor och som en föregångare till den så kallade könsrocken.

Resor

Gigantiskt klättertorn lockar besökare ut i naturen

Tornet är byggt som ett timglas och ritat av arkitektfirman EFFEKT. Det ser ut att vara gjort av flätad, jättelik rotting, men det är byggt av pelare i cortenstål som rostat vackert.
Foto: Claes Hall
Resor
danmark
Skåne
HASLEV Utanför Haslev, en timma söder om Köpenhamn ligger Camp Adventure, en äventyrspark utan åkattraktioner eller sockervadd, men med massor av träd, och ett torn som låter en se trädtopparna - långt där nere.
Hjälp vad högt det är! Men vackert!
Foto: Claes Hall

Vinden viner och det är bit i januariluften. Men vilka är vi att rädas lite kyla och blåst. Nej, i allmänhetens tjänst ger vi oss oförskräckta ut i den sydsjälländska Gisselfeldskogen där Camp Adventure ligger. Campen öppnade 2013 och är femtio hektar (sjuttio fotbollsplaner) stort område fullt av naturnära aktiviteter. Här finns inga färgglada lampor eller hög musik. Det är i stället skogens ljud som är i fokus, och anordningarna för lek och klättring är snillrikt dolda i vegetationen.

Runt, runt i tolv cirklar så är man på toppen på Camp Adventure med Skovtårnet i Rönnede Danmark. Klara dagar ser man ända till Köpenhamn fem mil bort.
Foto: Claes Hall

Visionen med campen var att genom olika aktiviteter ge människor tillgång till naturens skönhet, och man får säga att den uppfyllts. Till och med idag, med en kall vintersol, är skogen magisk. För att till största möjliga mån skydda och bevara den magin, har man byggt en tre och en halv kilometer lång trästig som ringlar sig organiskt fram under de höga bokarna och ekarna. Kommer stigen fram till ett stort träd har man helt frankt byggt in det i trallen.

Vi knatar på, på den ibland farligt isbelagda spången. Man kan bara tänka sig hur vackert det kommer att bli fram på vårkanten då bokarna är så där ljust, nästan självlysande gröna, eller för den delen på hösten med alla dess färger.

Vi korsar en bäck och tittar man upp mot trädtopparna anas ibland rep och taljor. Campen är Nordens största klätterpark med tio banor i olika svårighetsgrad – högt uppe bland träden. En 450 meter lång linbana lockar också de oförvägna. Just idag är det tomt och stilla i skogen. Klättringsaktiviteterna öppnar inte förrän i april.

Vi knatar på, på den ibland farligt isbelagda spången. Man kan bara tänka sig hur vackert det kommer att bli fram på vårkanten då bokarna är så där ljust, nästan självlysande gröna, eller för den delen på hösten med alla dess färger.

Hjälp vad högt det är! Men vackert!
Foto: Claes Hall

Hisnande upplevelse

Det går uppför och uppför. Den som trodde att Danmark var idel platthet trodde fel. Åsen vi bestiger är hundra meter över havet. På toppen får vi lön för mödan. Där ligger la pièce de résistance, Skogstornet som byggdes 2019. Vi har skymtat det under hela vår promenad, men nu reser det sig gigantiskt, men samtidigt med en känsla av lätthet, över våra huvuden. Fyrtiofem meter tornar det upp sig och det är smått ofattbart högt för en reporter med svindel. Tornet är byggt som ett timglas och ritat av arkitektfirman EFFEKT. Det ser ut att vara gjort av flätad, jättelik rotting, men det är byggt av pelare i cortenstål som rostat vackert.

Runt, runt går det och trots allt känns stigningen inte alls mödosam, utan förrädiskt enkel.

Dags så att klättra upp för de tolv spiralformade cirklar som leder till toppen. Golvet är noggrant utsågat, smalare in mot mitten och bredare utåt. Räcket, också i cortenstål, är vinklat i 120 grader och kastar skuggor mot brädorna så att ett liknande flätmönster bildas som i själva tornet. Inte konstigt att det fått flera arkitektpriser.

I mitten växer höga träd som man nästan kan ta på tack vare timglasformen. Toppen är 140 möh.
Foto: Claes Hall

Vi möter en del människor som liksom vi kommit för den hisnande upplevelsen. Runt, runt går det och trots allt känns stigningen inte alls mödosam, utan förrädiskt enkel. Man vet liksom inte riktigt hur högt man är förrän man plötsligt nästan kan röra vid trädtopparna som växer i tornets mitt. Tack vare timglasformen är man riktigt nära de redan knoppande grenarna.

Perfekt utflyktsmål

Men vi ska ännu högre - och så är vi då på toppen, etthundrafyrtio meter över havet. På skakiga ben vågar jag mig ut till kanten. Vinden suger tag i en på ett högst obehagligt sätt, men den 360-gradiga utsikten är värd rädslan. En klar, solig dag som denna ser man ända till Köpenhamn, drygt fem mil bort, och trädtopparna är långt under oss.

Förutom tornet, klättringen och skogsgåendet kan man också glampa i lyxiga jurtor, eller självplocka blommor i blomodling. Blir man hungrig finns även utomhusrestaurang och café, och en butik. Allt är precis som tornet gjort med tanke på design, estetik och hållbarhet. Nu är det förstås stängt, men bara tornet var faktiskt värt besöket, och det är ju ett perfekt utflyktsmål i Coronatider.

FAKTA

Camp Adventure ligger utanför Haslev, ca en timma söder om Köpenhamn.

Det är en äventyrspark som är inrymd i en 30 hektar stor skog.

Där finns ett skogstorn som är 45 meter högt och toppen är 140 meter öh. Det är öppet hela året.

Där finns också nordens största klätterpark med linbanor uppe i träden.Den är öppen mellan april och oktober.

Där finns också en glamping, en blomfarm, restaurang, café och butik.

Vaccinationsbevis krävs och munskydd inomhus.

Biljetter köps på nätet i förväg, och även parkeringsbiljett.

Malmö

Vi har känt er i många år

Lena Philipson, chefredaktör för Skånska Dagbladet.
Foto: Ralph Bretzer
Malmö
Eslöv
Höör
Krönika Ett hundratal personer jobbar just nu med att förändra Skånskan. Låter det drastiskt? Både ja och nej, om du frågar mig.

Från den förste februari har Skånskan en ny sajt och en ommöblerad papperstidning.

Om vi börjar med det digitala: sajten skd.se och mobilappen.

På din skärm blir det från februari andra typsnitt (bland annat Tiempos i rubriker) och färger (mer orange och mindre blått), men också annan struktur och ordning. Den lokala journalistiken hamnar oftare högre upp, medan du får scrolla längre ner för att hitta allmänna nyheter som går att läsa i fler tidningar.

Sajten är uppbyggd i block som kommer i en viss ordning. Om du oftast vill veta vad som är nytt i just din kommun så kommer du snabbt att lära dig var du hittar det.

Även i papperstidningen kommer typsnitt och en del former ändras (rubriktypsnittet blir Lyon), men många signaler som hjälper dig hitta finns kvar. Exempel på det är färgerna som representerar olika delar av Skåne: grönt för Mellanskåne och Svalöv, lila för Sjöbo-Skurup och ljusblått för Malmö-Lund, Kävlinge, Staffanstorp, Svedala och övriga Skåne.

Så här ser Lyon, det kommande rubriktypsnittet i Skånskans papperstidning, ut.

Den största förändringen blir att lokalsidorna flyttar fram i tidningen. De allra första nyhetssidorna i A-delen blir Mellanskånes. Börssidan blir daglig, vi får fler sporttabeller. Även korsord kommer finnas varje dag, och dessutom gå att lösa även digitalt i e-tidningen!

Varför gör vi detta?

Det började i somras när koncernen Bonnier News Local köpte Skånskan av Skånska Tidningsföreningen.

I hela världen kämpar tidningar för att överleva i en tid när de allra flesta har en uppkopplad mobiltelefon i handen många gånger om dagen. Vi konkurrerar inte längre med varandra om varken uppmärksamhet eller annonsörer. Istället tvingas vi tävla med internationella jättar som Google och Facebook.

Vi konkurrerar inte längre med varandra om varken uppmärksamhet eller annonsörer. Istället tvingas vi tävla med internationella jättar som Google och Facebook.

Det kräver en enorm teknisk och digital utveckling, till den grad att det är oerhört svårt att klara på egen hand som lokaltidning. Med koncernen Bonnier News Local bakom sig kan Skånskan nu dela alla stödfunktioner med tidningar i hela landet. Vi har nu gemensam it-support, kundtjänst, ekonomisystem, utvecklare och experter och samma tekniska grund för sajt och papper.

Det gör att vi på Skånskan kan fokusera på det vi är unikt bäst på: er verklighet och vardag. De som hittar nyheterna, skriver artiklarna och planerar tidningen är samma journalister som ni har känt i flera år – som har känt era orter i många år.

Om en vecka ska jag berätta ännu mer om förändringen av papperstidningen. Ha en fin helg och ta hand om er!

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL