Inrikes

Studie visar: Deltaviruset kan ha två vapen

Preliminära resultat från en kinesisk studie ger ledtrådar om varför deltaviruset kan sprida sig så framgångsrikt. Arkivbild.
Foto: Mark Schiefelbein/TT
Inrikes
Inrikes Sedan deltavarianten först upptäcktes i Indien i slutet av 2020 dominerar den nu smittspridningen på flera håll i världen. I dagsläget har den upptäckts i åtminstone 124 olika länder.
Forskare tycks nu ha hittat en förklaring till varför delta sprider sig så effektivt.

Färska uppskattningar visar att deltaviruset kan vara ungefär dubbelt så smittsamt som det ursprungliga covidviruset. Men vad är det som gör att deltaviruset kan sprida sig så snabbt och framgångsrikt?

Preliminära resultat från en ny kinesisk studie pekar ut två möjliga förklaringar – varianten tycks göra sin värd smittsam nästan dubbelt så fort, och då alstras dessutom en drygt tusen gånger större laddning av nya viruspartiklar som kan spridas vidare till andra personer.

Hög koncentration

Studien, som ännu inte är färdiggranskad, bygger på dagliga undersökningar av en grupp människor som suttit i karantän sedan de smittats av deltaviruset.

Forskarna såg att viruset blev mätbart efter i genomsnitt fyra dagar, mot sex dagar hos personer som infekteras av den ursprungliga varianten. Koncentrationen av viruspartiklar i proverna var cirka 1 260 gånger högre än i jämförbara prover från personer med den ursprungliga varianten.

Krävande spårning

– Kombinationen av ett stort antal virus och kort inkubationstid framstår som en mycket trolig förklaring till deltavirusets högre smittsamhet, säger Benjamin Cowling, epidemiolog vid The University of Hong Kong, till tidskriften Nature.

Han tillägger att dessa egenskaper innebär att smittspårningen blir extra krävande, eftersom antalet potentiellt smittade personer ökar rejält om smittspridningen startar två dagar tidigare.

Men resultaten är som sagt fortfarande preliminära – och många andra frågor om deltaviruset återstår att besvara. Det är till exempel fortfarande inte klarlagt om varianten kan orsaka svårare sjukdomssymtom hos den som blir smittad. Hittills pekar dock de flesta studier på att två vaccindoser ger ett gott skydd.

Jörn Spolander/TT

Inrikes

Gammelmedier lockade unga under pandemin

Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes
Inrikes Under pandemin har barn och unga litat mer på etablerade medier som SVT, enligt en rapport från Statens medieråd. Samtidigt ökar även deras användning av sociala medier.

Traditionella medier som SVT, SR och TV4 har högt förtroende bland barn och unga när det gäller nyheter om pandemin.

Under 2020 tittade drygt hälften av 9–12-åringarna på nyheter i SVT minst en gång i veckan.

Barn och ungdomar har också högt förtroende för de etablerade medierna samt Folkhälsomyndigheten och 1177, enligt rapporten.

När det gäller olika influerare på sociala medier är bilden mer delad. Många unga följer en eller flera inflytelserika personer på sociala medier, men ser dem inte som trovärdiga nyhetskällor.

I gruppen 13–16 år uppger bara 14 procent att de litar helt eller delvis på influerarna.

21 procent uppger däremot att de följt något coronaråd från en influencer.

"Unga vet vilka källor som brukar vara tillförlitliga när det gäller nyheter och information. Men det är paradoxalt att fler svarar att de följt någon rekommendation från en influencer, än som uppger att de litar på informationen de får via influencers", säger Yvonne Andersson, analytiker på Statens medieråd, i ett pressmeddelande.

Jens Bornemann/TT

Inrikes

Inga vaccinpass – men ovaccinerade varnas

Socialminister Lena Hallengren (S) informerar om regeringens plan för att avveckla restriktionerna.
Foto: Anders Wiklund/TT
Inrikes
Inrikes Nu är det dags för svenska folket att mötas igen. Nästa vecka lyfts i stort sett alla restriktioner och det kommer inte längre finnas några deltagarbegränsningar för större evenemang.
Samtidigt varnar Folkhälsomyndigheten för utbrott bland ovaccinerade.

Den 29 september försvinner bland annat publiktaken som finns för teatrar, konserter och idrottsevenemang och de särskilda reglerna för restauranger slopas också, till exempel om begränsade öppettider.

På torsdagen höll socialminister Lena Hallengren (S) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) en pressträff för att informera om regeringens avvecklingsplan.

– Många människor har gjort stora uppoffringar i sin vardag, säger socialminister Lena Hallengren och tillägger:

– Långsamt släpper pandemins grepp.

Lena Hallengren betonar att samhället fortsatt befinner sig i en pandemi.

– Men nu är vi i ett mycket bättre läge och därför kommer regeringen att besluta om att gå vidare med steg fyra.

– Det är dags för svenska folket att mötas igen, säger hon.

Råd till ovaccinerade

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind säger att alla arrangörer för alla typer av evenemang nu kan planera för att öppna upp från den 29 september.

– Det kommer inte finnas kvar några deltagarbegränsningar.

Det kommer inte heller finnas några deltagarbegränsningar för större evenemang.

– Det förslag om vaccinationsbevis som är ute på remiss kommer inte att behöva användas för några evenemang, säger Lind.

Den som däremot ännu inte är vaccinerad måste fortsätta att vidta försiktighetsåtgärder, enligt Hallengren.

– Rådet till ovaccinerade personer är att fortsätta hålla avstånd till andra och särskilt undvika kontakt med riskgrupper och personer över 75 år, säger hon.

Stabil utveckling

Enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har utvecklingen stabiliserats och man ser nu en vikande smittspridning i hela landet. Även vaccinationsarbetet löper på.

– Andelen vaccinerade är ganska hög och vi räknar förstås med att det här ska öka, säger Carlson.

FHM har därför rekommenderat att regeringen kan följa den plan som tagits fram för avveckling av restriktionerna.

"En fara för andra"

Men Johan Carlson varnar för att de ovaccinerade kan ge upphov till utbrott.

– De utgör inte bara en fara för sig själva, utan även för andra, framför allt för personer i riskgrupp.

På grund av den ojämna vaccinationstäckningen kommer Sverige att fortsatt se utbrott av smitta.

– Som jag sagt tidigare så är det främst ovaccinerade som blir smittade och sjuka i covid-19 just nu, säger Carlson.

Utesluter inte vaccinpass

Han poängterar även att de som är ovaccinerade måste fortsätta anpassa sitt liv efter covid-19.

TT: Om det blir ett läge där man behöver nya restriktioner finns det då möjlighet att enbart införa dem mot ovaccinerade?

– Det kan inträffa lägen där vi behöver vidta åtgärder och ha någon form av restriktioner, säger Lena Hallengren.

– Men jag tror att vi ska vara försiktiga med att säga hur det kan se ut och i vilka lägen, säger hon vidare.

Johan Carlson fyller i:

– Det är naturligtvis möjligt och det är egentligen vad vi gör i våra råd och rekommendationer. Vi riktar dem mot ovaccinerade.

Vaccinpass är också en åtgärd som riktar sig åt ovaccinerade, säger han.

– Vi utesluter inte att det kan komma vaccinationspass framöver, tillägger Hallengren.

FAKTA

Fakta: Avveckling av restriktioner

Den 29 september tas steg 4 i regeringens avvecklingsplan av restriktionerna. Det innebär:

Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort, till exempel konserter och fotbollsmatcher.

Deltagartaken för privata sammankomster i hyrda lokaler tas bort.

Inga reglerade öppettider för restauranger och kaféer, inga krav på storlek på sällskap eller avstånd inomhus mellan borden. Konserter inomhus på serveringsställen tillåts.

Mässor ska inte längre regleras som offentlig tillställning.

Rekommendationen om att jobba hemifrån slopas. Den som har symtom bör däremot fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.

Rekommendationer som ska finnas kvar:

Ovaccinerade bör fortsatt hålla avstånd och undvika folksamlingar. De bör även undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Råden gäller inte för personer under 18 år eller personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19.

Källa: Regeringens plan för avveckling av restriktioner, Folkhälsomyndigheten

Inrikes

Kritik efter neddragningen på Migrationsverket

Riksrevisionen har granskat den stora neddragningen som Migrationsverket genomförde 2017-2020. Arkivbild.
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT
Inrikes
Inrikes Telefoner och datorer som kan ha innehållit sekretessbelagd information försvann under Migrationsverkets stora neddragning åren 2017-2020. Det visar en granskning som Riksrevisionen genomfört.

Under åren 2017-2020 genomgick Migrationsverket en av de snabbaste och största neddragningarna inom svensk statsförvaltning på många år. Riksrevisionen har nu granskat hur neddragningen gick till och vilka effekterna av den blev.

I ett pressmeddelande skriver Riksrevisionen att det uppkom stora problem i det som kallas avvecklingen av tillgångar.

Riksrevisionen skriver att det är särskilt allvarligt att Migrationsverket saknade tillräckliga rutiner och kontroller av it-utrustning som kan innehålla sekretessbelagd information.

"Brister i dokumentationen gör att det inte går att veta vart flera tusen datorer och telefoner tog vägen. Det innebär risker för både oegentligheter och att känslig information kommer på avvägar", säger Tommi Teljosuo, projektledare för granskningen enligt pressmeddelandet.

Riksrevisionens granskning visar också att neddragningen ledde till omfattande effektivitetsproblem som bland annat ledde till att asylsökande och personer som sökte uppehållstillstånd tvingades vänta onödigt länge – med förhöjda kostnader för boende och stöd som följd.

Inrikes

Stigande dödstal på äldreboende: "Oundvikligt"

Smittspridningen på särskilda boenden har stigit en tid men sjunker igen. Arkivbild.
Foto: Erik Simander/TT
Inrikes
Inrikes Smittspridningen av covid-19 på äldreboenden är ett fortsatt problem. Under sensommaren ökade antalet smittade, för att sedan vända ned. Samtidigt har dödstalen stigit, visar Socialstyrelsens statistik.
– När man lyckats spåra tillbaka är det ofta personal som tagit med den in, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Antalet konstaterat smittade bland dem som bor på särskilt boende (säbo) stiger. Som en följd av det även antalet avlidna. Enligt statsepidemiologen brukar dödstalen öka 1–2 veckor efter det att man sett en stigande smittspridning – och minska med samma fördröjning.

Förra veckan var 65 procent av dem som avled i covid-19 äldre på särskilda boenden.

– Ja, det är fortfarande där som väldigt stor andel av alla dödsfall sker. Bland de äldre och särskilt de som bor på säbo. Det är inte så konstigt för de som bor där är en grupp som är väldigt utsatta vid den här typen av sjukdom. Och det är en grupp där dödsfall är ganska vanliga, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Nära omvårdnad nödvändigt

TT: Varför lyckas man inte skydda de äldre och sköraste på särskilda boenden från smitta när det finns vaccin, hygienrutiner och skyddsutrustning?

– Att tro att man kan hålla smittan borta helt och hållet från dem som är så känsliga, det kommer inte att gå. De behöver träffa personer för att få omvårdnad. Då är det oundvikligt att det sker lite smitta då och då.

– När man lyckats spåra tillbaka är det ofta personal som tagit med den in, säger Tegnell.

Socialstyrelsen har fått rapporter om att boende smittats av ovaccinerad personal.

TT: Hur ska man förhindra att de boende träffar ovaccinerad personal?

– Framför allt genom att man har bra diskussioner med personal så att de väljer att vaccinera sig. Och genom att tillgängliggöra vaccin så att det är lätt att vaccinera sig.

TT: Är det arbetsgivaren som ska ansvara för det?

– Det är många parter i samhället, men arbetsgivarna behöver hjälpa regionerna som håller på med vaccinationerna att nå fram med bra information.

Snabbt beslut om tredje dos

De flesta av de äldre som avlider i covid-19 är ovaccinerade, men det finns även vaccinerade som dött i sjukdomen, enligt statsepidemiologen. Antalet insjuknade i covid-19 som avlidit på särskilda boenden senaste tiden, är så pass få att det är svårt att veta vad som är slump och vad som är en trend, menar han.

Även bland de äldre och sköra får de flesta som vaccinerats och insjuknar endast lindriga eller inga symtom.

TT: Har vaccinskyddet sjunkit nu när det gått mer än ett halvår sedan de äldsta började vaccineras?

– Ja, det är en bra fråga som vi jobbar hårt med och försöker få signaler på. Det finns en del internationella rapporter där man tycker sig se det och det finns en del laboratorieundersökningar där man ser att mängden antikroppar verkar minska över tid. Vi följer genombrottsinfektioner på säbo – hur många som infekterats trots att de är fullvaccinerade. Det är en eftersläpning, men vi har inte sett någon avsevärd uppgång sedan augusti, säger han.

I nuläget finns inget färdigt besked om om när de som bor i särskilt boende ska få en tredje vaccindos.

– Om vi ser ett ökat antal genombrottsinfektioner på säbo så kan vi börja omedelbart. Det kan ske om ett par veckor, säger han.

Rättad: I en tidigare version framgick det inte i ingressen att smittan vänt ned de senaste dagarna.

Helena Björk/TT

Bekräftat smittade och antal avlidna på särskilda boenden per vecka 2020–2021.
Bekräftat smittade och antal avlidna på särskilda boenden per vecka 2020–2021.
Foto: Johan Hallnäs

Inrikes

Pressträff: Nu avvecklas restriktionerna

Inrikes
Live
PREMIUM

Nästa vecka lyfts i stort sett alla dagens restriktioner för att hindra smittspridningen av covid-19. I dag håller därför socialminister Lena Hallengren (S) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) en pressträff för att informera om regeringens avvecklingsplan.

Även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson är med på pressträffen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Online casino

Tips för att bli kvitt med ditt spelmissbruk

Online casino Under de senaste åren har det skett en ökning bland personer som hamnar i ett spelmissbruk. Denna ökning står i tät korrelation med ökningen av online casinon och dess tillgänglighet. Online casinon ger spelare en unik möjlighet att på kort tid kunna göra stora insatser på flera olika spel vilket ökar risken för ett osunt spelande.

Sverige har på många sätt varit ett föredöme när det gäller att bemöta spelmissbruk i olika former. Folkhälsomyndigheten har gjort undersökningar som visar på att ungefär 2% av Sveriges befolkning lider av någon typ av spelmissbruk. Denna siffran ser dock ut att stiga till följd av online casinons framåt marsch.

”Folkhälsomyndigheten anser att spel om pengar nu är en folkhälsofråga i Sverige. Kriterierna för att något ska klassas som en folksjukdom är att det ska drabba många och kan ha allvarliga konsekvenser. Man har därför numera ett antal stödlinjer samt information och hjälp att tillgå den som utvecklar ett problem med spel om pengar.”

Spelmissbruk är precis som med andra missbruk en sjukdom som inte bara drabbar personen som har missbruket utan även anhöriga. På stodlinjen.se kan man få professionell hjälp både som person som lider av ett missbruk och anhörig till personen. Det är viktigt att komma ihåg att spelmissbruk även kan bero på någon annan psykisk sjukdom. Spelmissbruk kan även bidra till att man utvecklar psykisk ohälsa. Det är vanligt att personer som utvecklar ett spelmissbruk parapellet hamnar i en depression eller drabbas av stark ångest.

Hur definieras ett spelberoende

I Sverige definieras ett spelberoende som ett sjukdomstillstånd. Man kan enkelt definiera spelberoende som när en person inte klarar av att hantera sitt spelande om pengar. Man kan helt enkelt inte sluta spela fast än att man borde och fast än att pengarna tar slut.

Personer som utvecklar ett spelberoende är oftast själva inte medvetna om sitt beroende förs än spelandet redan har gått över styr. Det brukar innebära att personer som har ett spelberoende ofta har levt med problematiken under en längre period innan de får ordentlig hjälp och behandling. Det kan ske i faser och spelmissbruk är oftast något som smyger sig på utan förvarning.

Symptom

Det finns några olika symptom man bör vara vaksam på när det gäller ens casinospelande. Symptomen kommer troligtvis inte över en natt utan utvecklas långsamt under en längre period.

- Man ökar ständigt sin omsättning för att öka spänningen i sitt spelande.

- Man ljuger om sitt spelande. Man ljuger då ofta om hur mycket man spelar för och om hur mycket tid man spenderar på sitt spelande.

- Man blir på dåligt humör och stressad om man inte kan spela den mängd man vill.

- När man förlorar pengar försöker man direkt vinna tillbaka dem.

I flera fall är det personens närstående som uppmärksammar om den ohållbara situationen och ber personen skaffa hjälp. Detta kan verkligen fungera som en väckarklocka och vara vändpunkten till ett mer sunt liv.

Lyckas undvika spelmissbruk

Har du redan ett fullt utvecklat spelmissbruk så är dessa tips inte något du bör ta till. Om du har ett spelmissbruk är det viktigt att ordentlig hjälp av utbildade och professionella personer.

Spelpaus.se

Spelpaus.se är ett verktyg som ägs av Svenska Spelinspektionen som ska hjälpa personer att kunna kontrollera sitt spelande. Spelpaus innebär att du stänger av dig från alla online casinon med svensk spellicens. Man väljer om man vill stänga av sig 1, 3, 6 månader eller tillsvidare. Under denna period kan man inte avbryta sin avstängning utan måste vänta ut hela perioden.

Spelgräns

Svenska Spelinspektionen och regeringen har nu bestämt att alla online casinon med svensk spellicens måste se till att alla spelare sätter en spelgräns för sitt spelande. Här bör du som spelare tänka efter och sätta en lägre gräns än vad du först tänkt sätta.

Skifta fokus

Detta kanske är det svåraste med det kan vara en bra idé att verkligen försöka skifta fokus. Kan du lägga all den tid och energi du lägger på online casinon på något annat? Försök hitta ett sunt substitut för spelandet. Kanske finns det en träningsform du aldrig testat men kan pröva nu? Matlagning eller bakning? Det finns massor av härliga alternativ.

Ekonomiska påföljder

Utöver psykiska efterföljder av ett spelmissbruk leder det även ofta till ekonomiska svårigheter. Det är vanligt att spelare tar flera olika lån från olika långivare för att kunna finansiera sitt spelande. Mobillån med hög ränta är lätt att få men desto svårare att betala tillbaka.

Om man som spelare samlat på sig höga och dyra skulder är det viktigt att vara ärlig mot sin omgivning för att kunna få ordentlig hjälp. Kontakta din bank och förklara ditt läge. Det är väldigt ofta en bra idé att samla alla lån till ett stort lån för att slippa höga räntor och dåliga avtal.

Inrikes

Vind- och regnvarning: "En riktig höstdag"

SMHI klass 1-varnar för stora regnmängder längs delar av Norrlandskusten och mycket hårda vindbyar i Halland och Skåne. Arkivbild.
Foto: Anders Wiklund/TT
Inrikes
Inrikes Det är bara att vänja sig, torsdagen blir en riktig höstdag med regn och blåst. Men det går fort över.

– Det är ett ganska omfattande lågtryck som berör hela landet, så det här är en riktig höstdag även om det är hyfsat milda temperaturer i söder, säger meteorolog Eva Strandberg vid SMHI.

SMHI klass 1-varnar för stora regnmängder längs Norrlandskusten, främst i den södra delen av Västerbottens kustland och den norra delen av Västernorrlands län, där det väntas 35-45 millimeter regn totalt under dagen. Det motsvarar en halv månads normala regnmängd.

– Det är ett lågtryck som håller på att bildas nu över landets mittersta delar och samtidigt ligger det regn över Norrland och det här ökar styrkan, säger Eva Strandberg.

Extra blåsigt blir det i Halland och Skåne under eftermiddagen och kvällen. Där finns en klass 1-varning utfärdad för mycket hårda vindbyar.

Men redan under fredagen ser det lugnare ut:

– Det är lite regn kvar i Norrland på fredagen. Förmiddagen kan bjuda på en del sol, sedan är det ett nytt regnväder som kommer in. Men det blir inte alls de här stora mängderna och inte alls så blåsigt, utan kanske mer normalt.

Inrikes

S-ledningen säger nej till fastighetsskatt

Finansminister Magdalena Andersson (S) går försiktigt fram om skatter i handlingarna till höstens partikongress.
Foto: Anders Wiklund/TT
Inrikes
Inrikes Socialdemokraternas partiledning vill höja skatterna på kapital, men tassar försiktigt om hur och vilka.
Det kan dock inte bli tal om att återinföra den tidigare fastighetsskatten, arvs- eller gåvoskatt, enligt partistyrelsens förslag till svar på motioner till S-kongressen.

I de flera tusen sidor kongresshandlingar som Socialdemokraterna har offentliggjort inför kongressen i Göteborg i november finns hundratals motioner från partimedlemmar och arbetarekommuner runt om i landet. En del handlar om krav på återinföra och höja skatter, eller införa nya.

Vill vara tydlig

I partistyrelsens förslag till riktlinjer för S-politiken de kommande åren sägs att ansvaret för att finansiera välfärden "måste bäras mer solidariskt". Där står också att "skatt ska betalas efter bärkraft och beskattningen av kapital bör därför öka".

– Men låt mig vara tydlig med att det inte handlar om att höja skatten för småsparare eller villaägare, sade finansminister Magdalena Andersson på en pressträff innan kongresshandlingarna hade presenterats.

Samtidigt nämnde hon de så kallade 3:12-reglerna som den "lägst hängande frukten". Reglerna gör det mer förmånligt för företagare och delägare att ta ut ersättning i form av utdelning i stället för som lön, eftersom skatten blir betydligt lägre då. Socialdemokraterna menar att reglerna utnyttjas på ett vis som det aldrig var tänkt.

Mycket mer konkret blir det inte i handlingarna när partistyrelsen föreslår svar på motioner om skatter inför debatten på kongressen.

Inte tal om

Dock listar styrelsen en rad skatter som det inte kan bli tal om:

Arvs- och gåvoskatterna ska inte återinföras, det finns ingen legitimitet för dem.

Värnskatten på högre inkomster, som partiet gick med på att avskaffa för januariavtalets skull, är inte aktuell att ta ut igen och en skatt på finansiella transaktioner skulle inte fungera.

Inte heller båtskatt är något för S-ledningen.

Fastighetsskatt enligt den tidigare modellen kommer heller inte på fråga, om partistyrelsen får som den vill.

"Den nuvarande fastighetsavgiften är förutsebar och bidrar till välfärden. Avgiftens tak gör att vissa höginkomsttagare inte betalar så mycket som de hade kunnat, skattesystemet ska dock ses som en helhet", skriver partistyrelsen.

Den tillägger att S vill se en trygg och långsiktig finansiering av välfärden och då måste skattesystemet ha "hög legitimitet och folklig förankring".

Icke fastighetsskatt

"Partistyrelsen anser därför att fastighetsskatten inte bör återinföras", blir slutsatsen.

Partistyrelsen skriver att det finns olika modeller för hur skatterna på kapital kan öka, men varnar för något som skulle kunna uppfattas som en indirekt fastighetsskatt.

"Vilken modell som är mest effektiv bör inte låsas fast. I stället bör det undersökas förutsättningslöst hur de ökande behoven i välfärden bäst finansieras genom kapitalbeskattningen", heter det i motionssvaren.

S-ledningen råder genomgående kongressen att skynda långsamt om skatter och anser att noga överväganden måste göras innan till exempel beskattningen på bostadsmarknaden kan reformeras. Även om det uppstod en obalans i beskattningen på marknaden när fastighetsskatten togs bort , men ränteavdragen blev kvar oförändrade, bör hastiga förändringar undvikas.

Lars Larsson/TT

FAKTA

Fakta: S-kongressen

Socialdemokraterna har partikongress i Göteborg den 3–7 november.

Kongressen har temat "Vi bygger landet".

Förutom att en efterträdare till Stefan Löfven som partiledare ska väljas, han avgår på kongressen, ska hundratals motioner debatteras och besvaras.

Partiet ska också anta riktlinjer för politiken de närmaste åren.

Inrikes

Sveriges militära närvaro i Mali väntas minska

En svensk spaningssoldat i den svenska FN-styrkan i Mali 2015. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes
Inrikes Regeringen väntas föreslå att Sveriges specialförband i Task Force Takuba i Mali tas hem i början på nästa år.
Moderaterna vill också se en exitstrategi för den svenska FN-styrkan i landet.
PREMIUM

Regeringen ska den 14 oktober lägga fram propositioner om mandaten för Sveriges militära insats i Task Force Takuba och för FN-insatsen Minusma i Mali.

Sverige deltar sedan i våras med specialförband på omkring 150 man i den multinationella insatsstyrkan Task Force Takuba. Nuvarande mandat går ut den 31 december.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL