Opinion

Stöd din lokala stöldliga

Opinion
Initierat

När jag gick förbi en återvinningsstation jag inte brukar använda var en av klädinsamlingsbehållarna var märkt ”God Ande” med ett gulligt spöke som logga. God ande känner den som tittat på Uppdrag Granskning igen som de falska behållare som töms av personer som ägnar sig åt organiserad brottslighet. Eftersom återvinningsstationen finns utanför ICA Maxi kan man gissa att de samlar in en hel del.

Jag ringde runt till relevanta organisationer och upptäckte något intressant: ingen vill kännas vid dessa containrar eller tackla problemet att de eventuellt placeras ut av brottslingar. Förpacknings- och tidningsinsamlingen hänvisar till Malmö stad, Malmö stad hänvisar till polisen, som hänvisar tillbaka till FTI. Malmö stad skriver att det inte finns något tillstånd för uppställning av en klädinsamlingsbehållare och att staden arbetar med att uppmana de som ställer behållare utan tillstånd att ta bort dem. De menar att de bett polisen att vidta åtgärder, men inget har hänt. Malmö stad beskriver det som ”olovlig belamring”, vilket kan förklara varför polisen inte gjort något. Belamring låter mindre besvärande än ”systematiskt bedrägeri med syfte att föra ut gåvorna ur landet för att säljas för vinst av organiserad brottslighet.”

Mina frågor bemöttes artigt och intresserat: syftet här är inte att kritisera någon tjänsteman. Men detta är ett problem. Just nu är detta ett riskfritt brott utan konsekvenser. Allmänheten bör av principiella skäl kunna välja bort att stötta organiserad brottslighet.

Opinion

Vackra växter kan skapa stora problem

org-a7b95e4f-1f0f-4721-af43-1bf09bb0f5d4.jpg
Opinion
Opinion

I Malmö står 177 träd som snart ska huggas ner. Det är inga vandaler och inga trädhatare som ska göra det, utan Malmö stad själv. De 177 träden heter gudaträd och är en invasiv art som är förbjuden att inneha. Träden trivs i värme och riskerar därför att försöka sig i hög takt. De kraftiga rötterna kan förstöra både hus, vattensystem och vägar. Det måste göra ont att ta bort livskraftiga växter, men att låta bli kan straffa sig hårt längre fram.

Även i Botaniska trädgården i Lund finns det gudaträd och dessutom andra invasiva växter som man nu måste ta bort som till exempel gul skunkkalla. Trädgården har velat behålla de invasiva arterna under hård kontroll, för att kunna visa och informera, men länsstyrelsen har sagt blankt nej. Det är konstigt att man tror sig kunna ha naturen under kontroll, minsta lilla frö eller rotbit kan spridas hur lätt som helst, även om det är oavsiktligt.

Det är en sju år gammal EU-lag som tvingar alla att ta bort invasiva arter, så det är egendomligt att det dröjt så länge innan Malmö och Lund tar tag i saken på allvar. I takt med att klimatet ändras och blir varmare blir det svårare och svårare att få bukt med de invasiva arterna. Det finns säkert fler kommuner i Skåne och övriga landet som behöver ta detta på allvar och sätta igång bekämpningen. Aningslösa invånare kan annars tro att det är okey att ta sticklingar från något som kommunen odlar. Parkslide är en annan art som kan skapa stora problem, det kan många villaägare vittna om som tagit växten från en kommunal park och sen fått rötter som tar sig in i huset och avloppssystemet. Det kan bli väldigt dyrt att sanera om man väntar för länge.

Opinion

Drogpolitiska skyttegravar

STOCKHOLM 20210506Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson talar under torsdagens debatt i riksdagen om om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer.Foto: Carl-Olof Zimmerman / TT / kod 12050
Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT
Opinion
Opinion

Den svenska narkotikapolitiken diskuteras med intensitet då och då och nu är det dags igen. Regeringen vägrar hårdnackat att utvärdera och utreda, trots att riksdagen förra året i ett så kallat utskottsinitiativ röstade för att det skulle göras. Det lustiga är att alla åtta partier i socialutskottet var överens om detta, alltså även socialdemokraterna, men socialminister Lena Hallengren avfärdade förslaget med en handviftning. Justitieminister Morgan Johansson gör likadant ett år senare.

Den brännande frågan som regeringen alltså inte ens vill utreda är om det även i fortsättningen ska vara olagligt att använda narkotika för eget bruk. Det har varit olagligt sedan 1988 men har aldrig utvärderats. SVT har gjort en granskning av polisens agerande där deras strategi är att tvinga misstänkta droganvändare att lämna urinprov och man delar ut straff för ringa narkotikabruk. Sett ur polisens perspektiv fungerar denna strategi säkert bra.

Trots, eller möjligen på grund av, Sveriges stränga hållning mot narkotika är narkotikarelaterad dödlighet stor, faktiskt fyra gånger större än genomsnittet i Europa enligt EU:s narkotikabyrå som undersökte saken 2018. Då dog 81 personer av överdoser i Sverige. Byrån ger brasklappen att det kan finnas underrapportering i vissa länder som gör att siffrorna kan slå fel, men oavsett det måste det vara för många som dör av narkotikan.

Frågan är vad som är orsaken till den höga narkotikadödligheten i Sverige och där kan det finnas många olika svar. Det kritikerna av lagstiftningen pekar på är att missbrukarna inte vågar begära hjälp, av rädsla att fängslas eller få böter. Något som har blivit något bättre genom åren är attityden gentemot narkomaner. De flesta erkänner numera att missbruk är en sjukdom, men attityderna är det som hänger kvar längst så det är troligt att narkomaner inte tas på allvar när de väljer att söka vård.

Det märks inte minst på hur lång tid det tagit för regioner som Stockholm att införa sprutbyte för missbrukare. I Skåne infördes det för många år sen, som ett pilotprojekt, och det tog tid innan projektet blev permanent och lagstiftningen ändrades. Men länge berodde det på i vilken region narkomanen bodde om där fanns möjlighet till sprutbyte. Sprutbyte hindrar inte missbruket, men det dämpar överdödligheten då hiv, gulsot och andra farliga sjukdomar minskar tack vare att sprutorna blev renare. Det borde gå att göra någon liknande träffpunkt vad gäller övriga droger, där missbrukarna kan få hjälp att sluta.

Det som regeringen inte ens vill diskutera är om bruket/missbruket av narkotika inte längre ska vara straffbart. Det verkar som att ministrarna tror att bara för att man diskuterar den frågan skulle man göra drogerna lagliga. Det sistnämnda är förhoppningsvis inte aktuellt i Sverige, även om det finns krafter som strävar åt det hållet. Det finns flera andra länder, bland annat delstater i USA, som legaliserat cannabis i förhoppningen att den illegala marknaden ska försvinna.

Narkotikapolitiskt center har tagit fram en rapport om vad som händer i frågan i USA. Man ska notera att centrat är ett nätverk som driva av i huvudsak nykterhetsorganisationer som vill ha en restriktiv narkotikapolitik. Men man får utgå från att uppgifterna i rapporten ändå stämmer. Rapporten konstaterar att delstater som legaliserat cannabis också har sett en ökad konsumtion av drogen. Det som är intressant är att den illegala marknaden fortfarande existerar och är stor, något som helt tar udden av argumentet att kriminaliteten skulle försvinna. Marknaden för cannabis blir därför större och när den blir större ökar förstås tillgängligheten och då är risken uppenbar att även barnen får upp ögonen för cannabis.

Att stoppa huvudet i sanden är ingen bra strategi, särskilt inte om man är ansvarig minister. Eftersom dödligheten är så hög i Sverige, och det fortfarande finns moralnoja inom vissa delar av vården i förhållande till narkomaner måste politikerna fundera över vad som görs fel och hur man kan göra det bättre. Bristen på tillgänglig vård är ett av problemen , och här är faktiskt justitieministern med på banan. Fler kan inte få dö för att politikerna sitter fast i skyttegravar. Men det är ett komplext område som vid felsteg kan leda till fler unga missbrukare. Den oroväckande tendensen runtom i världen att underskatta cannabis som farlig drog kan innebär att vi säljer ut en hel generation.

Opinion

Skotsk skilsmässa kan bli farlig

Scotland's First Minister and Scottish National Party leader Nicola Sturgeon poses for photographers, at Bute House in Edinburgh, Scotland. Sunday, May 9, 2021. British Prime Minister Boris Johnson has invited the leaders of the U.K.’s devolved nations for crisis talks on the union after Scotland’s pro-independence party won its fourth straight parliamentary election. Sturgeon said the election results proved a second independence vote for Scotland was “the will of the country." She said any London politician who stood in the way would be “picking a fight with the democratic wishes of the Scottish people.” (AP Photo/Scott Heppell) NSH107
Foto: Scott Heppell
Opinion
Opinion

Valet i Skottland i torsdags innebar att det nu finns majoritet i det skotska parlamentet för att begära en ny folkomröstning om självständighet. Nationalistpartiet missade visserligen med en hårsmån egen majoritet, men även De gröna vill se en ny folkomröstning.

Haken är att en folkomröstning måste godkännas i Storbritanniens parlament, så det återstår att se hur Boris Johnson tänker hantera frågan. Brexitfrågan präglar ännu landet och premiärministern behöver visa att Storbritannien kan klara sin ekonomi utan EU. Han har nog med problem även utan en folkomröstning i Skottland som kan splittra den mångåriga unionen.

Det är lätt att förstå skottarna som inte var lika förtjusta i Brexit som engelsmännen. Men Skottland är ett litet land och det är inte säkert att det skulle vara en bra lösning på sikt. Risken är att man drar med sig andra och då får Storbritannien byta namn.

David Cameron satte igång en farlig utveckling när han utlyste folkomröstningen om Storbritanniens medlemskap i EU, något som han gissningsvis ångrat flera gånger om. Boris Johnson lyckades manövrera fram Brexit, men riskerar att totalt splittra landet. Även andra länder lär påverkas av händelseutvecklingen i Storbritannien, oavsett vilken sida man står på. Storbritannien har varit ett viktigt land länge och vad ett försvagat kungadöme skulle innebära vet ingen. Bara att det skapar en stor osäkerhet över hela världen, vilket kan får oöverskådliga följder. Det finns anledning att vara nervös över händelseutvecklingen.

Opinion

Polarisering drabbar alla

STOCKHOLM 20141104 Interiör på Migrationsverket i Stockholmsförorten Märsta på tisdagen. Migrationsverkets nya prognos på preliminärt 95 000 personer innebär en rekordnotering och en rad svåra utmaningar.Foto: Maja Suslin / TT / Kod 10300
Foto: MAJA SUSLIN / TT
Opinion
Opinion

Debatten i Sverige polariseras alltmer och ett tydligt exempel på det är söndagens ledarsidor i Aftonbladet och Expressen.

Anders Lindberg, Aftonbladet, tydliggör att det kommer ytterst få asylsökande numera, men att debatten utgår från hur det såg ut hösten 2015. Han konstaterar att Socialdemokraterna numera ”skryter om att antalet asylsökande gått ner med 90 procent” men att det faktiskt är sant. Lindberg frågar varför politikerna verkar mindre bekymrade över arbetslösheten, bostadsbristen och äldreomsorgen än över det numera låga antalet asylsökande.

Anna Dahlberg, Expressen, hävdar å sin sida att invandringen är den avgörande frågan. Och radar upp exempel på många politikområden och kopplar dem till invandrare. Dahlberg skriver att ”elever med utländsk bakgrund presterar så mycket sämre än elever med svensk bakgrund” i skolan. Hon skriver att arbetslösheten är högre för utrikes födda. Att av fattiga familjer har de flesta utländsk bakgrund. Och så svingar hon mot att ”vänsterdebattörer” vägrar se detta.

Man blir bedrövad över den polarisering som uppstått och som framför allt kopplar invandringen till samhällsproblem. Att som Dahlberg koppla alla samhällsproblem till invandringen blir nästan parodiskt, om det inte vore så sorgligt. Går det verkligen inte att skylla klimatkrisen på invandringen när man nu håller på?

De svagheter som finns i de olika svenska systemen blir tydligare när det kommer människor som inte passar in i den svenska lagommallen 1A. Hade man kunnat göra om systemen så att de passar alla människor hade man inte behövt peka finger åt grupper som tvingats fly hit av krig eller andra skäl. De system som förhandlades fram under en tid när Sverige såg annorlunda ut är uppenbarligen tröga och svåra att ändra. Men när verkligheten ändras måste systemen ses över.

Men det är som förgjort att få till stånd behövliga ändringar inom bostadspolitiken, skolpolitiken, trygghetssystemen och arbetsmarknaden. Och de som säger nej till att ändra i samhällssystemen är vänstersidan, trots att de påstår sig vara mer öppna för invandring. Integration kräver förändringar, inse det.

Opinion

Blodiga dåd i Afghanistan

An injured school student is transported to a hospital after a bomb explosion near a school in west of Kabul, Afghanistan, Saturday, May 8, 2021. A bomb exploded near a school in west Kabul on Saturday, killing several, many them young students, Afghan government spokesmen said. (AP Photo/Rahmat Gul) XRG150
Foto: Rahmat Gul
Opinion
Opinion

Attacken i Kabul i helgen var brutal. Minst 50 personer har dött och ett hundratal har skadats. Ingen har ännu tagit på sig ansvaret för attacken, men det skulle inte förvåna om det är talibanerna även om de just nu förnekar det. Explosionen skedde precis utanför en flickskola och många av de döda och skadade förmodas vara elever på skolan.

Talibanerna motarbetar att flickor och kvinnor ska få utbildning, så oavsett formellt ansvar ligger attacken helt och hållet i talibanernas intressesfär. Risken är uppenbar att talibanerna kommer att sträva efter att helt ta över makten i Afghanistan efter att USA dragit sig tillbaka. Att antalet våldsdåd börjat öka är sannolikt ett tecken på det.

De som kommer att drabbas är förstås Afghanistans befolkning, inte minst flickor och kvinnor. De som har möjlighet att fly landet kommer säkert att göra det. Det hårt sargade landet erbjuder ingen framtid för någon, om man inte en gång för alla kan få bukt med talibanernas inflytande. När USA drar sig tillbaka kommer det att bli mycket svårare, om inte omöjligt.

USA har definitivt ett stort ansvar för händelseutvecklingen i landet. Anledningen för dem att invadera 2001 var troligen byggd på helt felaktiga grunder. Att man stannat kvar i tjugo år utan att lyckas nå stabilitet och en återuppbyggnad av landet är ett stort misslyckande. Det hårt drabbade landet har haft krig och konflikter under många år. Ett stabilt och demokratiskt Afghanistan förblir sannolikt en utopi.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Casinobonusar

Så påverkar den svenska spellagen spelindustrins framtid

Casinobonusar I mer än 20 år har Sveriges regering vägrat släppa på det statliga spelmonopolet, och släppa in spelbolag på den svenska spelmarknaden.

Svenska spelbolag etablerade därför sina huvudkontor i europeiska speljurisdiktioner som Malta, och under de senaste 15 åren har online-spel blivit en socialt accepterad underhållningsform som omsätter miljardbelopp varje år.

Flera av de bolag som startade för tio till femton år sedan är idag väletablerade spelkoncerner, som årligen uppvisar lysande resultat på Stockholmsbörsen. Samtidigt verkar efterfrågan på online-spel bara växa. Det går inte längre att blunda för spelbolagens framfart och den svenska staten kan inte längre konkurrera med spelsajterna.

Sommaren 2018 tog Sveriges regering därför beslutet att börja licensiera online-spel från och med den första januari 2019. Och det beslutet ledde givetvis till en del lokala nyheter och åsikter. Men vad betyder den nya spellagen egentligen för spelbolagen, och för Sverige?

Därför licensierar Sverige online-spel

Nästan varje månad kommer det nya svenska casinon. Casinobranschen har blivit otroligt stor i Sverige, och färska undersökningar visar att var tredje svensk numera spelar casino på nätet.

Sverige har därför börjat licensiera online-spel, så att statskassan inte går miste om de intäkter som den svenska spelmarknaden genererar varje år. Den svenska statens spelsidor och spelbutiker kan inte längre konkurrera med casinosajter som släpper nya spel varje månad, och bettingsajter som erbjuder odds på matcher från världens alla håll och kanter.

Dödsstöten har onekligen varit mobiloptimeringen, som gjort nätcasinospel och online-betting otroligt tillgängligt. Varför skulle någon vilja springa ner till hörnbutiken för att lägga ett spel, när du kan oddsa medan matchen pågår från ditt vardagsrum och ta ut dina vinster på under fem minuter?

Det enda sättet den svenska staten kan tjäna en hacka på pengarna som det svenska folket omsätter i online-spel är att börja licensiera spelsajter. Det är precis vad den svenska regeringen gjort, och därför måste numera alla spelbolag som verkar på den svenska spelmarknaden ha en svensk spellicens.

Utgångspriset för en svensk spellicens ligger på 400 000 kronor, och sedan förhåller sig priset till vad för slags tjänster en speloperatör vill erbjuda. Spelbolagen måste även rätta sig efter en del nya riktlinjer som de inte stött på tidigare. Den svenska spellicensen ställer nämligen väldigt strikta krav på bonuserbjudanden, marknadsföring och ansvarsfullt spelande. Och följer spelbolagen inte de här reglerna riskerar de att förlora sin licens. Mer om svenska bonusregler kan du läsa om på spelinspektionens hemsida.

Bara en enda bonus

Den mest påtagliga förändringen som den svenska spellagen medfört är restriktionerna på bonuserbjudanden. Sedan den första januari 2019 får spelsajter på den svenska spelmarknaden bara erbjuda spelare en enda bonus. Den här bestämmelsen har skakat om spelindustrin i Sverige, eftersom återkommande kampanjerbjudanden, och så kallade återaktiverings-kampanjer, varit en central del av de svenska speloperatörernas affärsmodell.

Spel med BankID

När de inte längre kan locka spelare med attraktiva bonuserbjudanden har casinona fått tänka om. Och det har skapat nya branschtrender. Nu är det senaste skriket att låta spelare spela casino utan registrering med hjälp av BankID. Genom att legitimera sig med BankID slipper spelare genomgå en lång registreringsprocess, och dessutom kan de få sina uttag inom fem minuter. Istället för bonusar har det alltså börjat handla allt mer om smidiga användarfunktioner och tillgänglighet.

Mer gamification och nya spelfunktioner

När äventyrscasinona kom runt 2013 revolutionerade de på många sätt spelbranschen. Innovativa speloperatörer skapade roliga spelnarrativ som löpte parallellt med casinospelandet och gav spelare mer underhållning för pengarna de satte in. Pionjärer som Casino Heroes håller fanan högt än idag, och har expanderat sitt koncept till flera nya sajter, där de dessutom inkorporerat spel med BankID.

Samtidigt har nykomlingar som High Roller fortsatt fila på gamification-funktioner för att ge spelare en mer engagerande och personlig spel-och användarupplevelse. Hos flera casinon ser vi nu funktioner som låter spelare tävla direkt mot varandra, vilket naturligtvis ökar den sociala interaktionen och tillför en ny dimension till casinospel.

Sedan årsskiftet har vi fått se några nykomlingar på den svenska spelmarknaden som verkligen tagit ut svängarna. När du loggar in hos nätcasinot Duelz förstår du knappt att du hamnat på en casinosajt. Det här casinon har kombinerat casinospel med grafik och spelnarrativ som är lånade ut tvspels-världen, och dessutom optimerat spelupplevelsen för mobiltelefoner på ett fenomenalt sätt.

När bonusar blivit ett minne blott måste nätcasinona vara kreativa för att sticka ut. Casinospelare har onekligen några spännande år att se fram emot, och det ska bli intressant att se hur de svenska spelbolagen anpassar sig efter den nya spellagen.

Opinion

Inte tillräckligt vita hjältar

Opinion
Opinion

En av Sveriges bästa handbollsspelare, landslagets Jamina Roberts, berättar i dokumentären Blågula hjältar om hur hon under karriären upplevt en sorts rasism som går ut på att hennes härkomst ska ha gett henne fördelar som svenska spelare inte har, som påstående att svarta personer springer fortare än vita.

Roberts är en av anledningarna till att det svenska damlandslaget haft stora framgångar under senare år. Hon beskriver en prestationsångest som handlar om att hon inte vill att folk ska undra vad hon gör i landslaget och att man får förbereda sig på nedsättande kommentarer om ras om det inte går bra, samtidigt som hon är stolt och glad över att få representera Sverige. Ett konstruerat utanförskap placeras på idrottsmän födda här som inte ifrågasätter sin egen ”svenskhet” som helt vilar på hudfärg.

Att ständigt få sin kropp bedömd och kommenterad är redan nedbrytande. Att hela tiden utpekas som annorlunda kan enligt mycket forskning på området vara psykologiskt nedbrytande. Att det sker i elitidrottssammanhang som idrottaren kämpat hårt för att nå måste vara extra jobbigt. Roberts menade att samma kommentarer inte hörs om en svensk springer fort: då är det hårt arbete som ger resultat, medan Roberts härkomst anses ge henne gratis försprång.

Man undrar hur många svarta personer som skräms bort från idrotten på grund av sådana kommentarer om härkomst och upplevda genetiska fördelar. Idrotten betraktar sig som en folkrörelse: då måste den vara tillgänglig för alla och har uppenbarligen långt kvar med värdegrundsarbetet.

Opinion

En förolämpning mot Lundabor

Opinion
Opinion

Förslagen på den nya kongressanläggningens utseende i kvarteret Häradshövdingen i Lund har väckt upprörda känslor hos en del. Under fredagen avslutades två veckors medborgardialog om projektet med att man får kassera den webbenkät där Lundaborna har kunna berätta vad de tycker om de tre förslagen i olika storlek och utformning. Det på grund av att en av fullmäktiges ledamöter dels fuskat själv med enkäten och dels uppmanat andra att fuska. Det skedde i en Facebookgrupp tillhörande Arkitekturupproret, en grupp vars medlemmar förenas av ett ogillande av modern arkitektur i alla former. Det är oklart om de som uppmanades att fuska ens var Lundabor.

Carl Gustaf Jönsson som representerar FörNyaLund i fullmäktige har manipulerat enkäten genom att svara flera gånger och med olika kön och ålder och uppmanat andra att göra detsamma. När detta ifrågasattes menade Jönsson att man fick skylla sig själv att det fanns en brist i systemet. Man skulle också kunna tycka att en vuxen person med ett ansvarsfyllt uppdrag som att vara folkvald politiker skulle kunna visa respekt för att ett antal Lundabor nu inte får komma till tals och kommunen inte får någon vägledning kring vad medborgarna tycker. Agerandet är förolämpande mot dem som lämnat in sina åsikter i god tro. Man måste inte förvandlas till en rättshaverist om man inte får sin vilja fram bara för att det går.

Förutom att man inte kan använda enkäten som mätsticka för vad Lundaborna tycker om de olika förslagen måste kommunen nu ifrågasätta om fler sådana undersökningar manipulerats. De ska undersöka om även samrådet kring kvarteret Galten manipulerats på liknande sätt, eftersom det kom in många svar på förtryckta lappar. Tyvär kan man misstänka manipulation.

FörNyaLund vill bevisligen inte alls förnya Lund och detta ser illa ut för pariet. Det är tråkigt att de inte bryr sig om vad Lundaborna tycker om saken och detta är fult gjort av Carl Gustaf Jönsson.

Opinion

Sverige gjort till åtlöje igen

Opinion
Opinion

Så var det dags igen. Svenska skattepengar har fuskats bort och utsatta personer som biståndet fanns till för har utnyttjats. Låter det välbekant är det för att det har hänt förut och kommer att hända igen, eftersom Sverige inte gör tillräckligt mycket åt saken.

Den internationella Globala fonden, som varit i blåsväder förut, har i en internutredning kommer fram till att hiv-smittade kvinnor utnyttjats sexuellt och fick delar av biståndet stulit ifrån sig i tio år. Ingen lyssnade när de slog larm. Det borde ha funnits rutiner för visselblåsande, men inga mekanismer alls har funnits på plats för att skydda kvinnorna.

Globala fondens stabschef Marijke Wijnroks försäkrar att A: man har ”nolltolerans” och B: att Sverige kan lita på Globala fonden. Bägge dessa påståenden är osanna. Ingen organisation med nolltolerans mot övergrepp har så dålig översikt. Sverige kan definitivt inte lita på Globala fonden, precis som de HIV-smittade kvinnorna i Ghana inte kunde lita på organisationen.

Ursäkten från Globala fondens sida är att övergreppen begåtts i en ”under-undergrupp”, NAP+, som inte är kopplad direkt till GF. Deras ursäkt för korruption är alltså inkompetens. Det är en dålig ursäkt. Om man för över stora summor gratis pengar till länder med dålig ekonomi, korruption och många hjälpbehövande så finns det en klar risk för att någon eller några ska utnyttja situationen, särskilt eftersom västländerna verkar nöja sig med ett ”fördömande” och maximalt stänger pengakranen i något år om oegentligheter upptäcks. Har man inte koll på ”under-under-grupper” ska inte medel gå dit.

Globala fonden räknar nu upp ett antal åtgärder som låter bra på pappret. Men det oberoende granskningsorgan de nämner borde ha varit involverat från början. Man dunkar sig också i ryggen över det nya ramverket mot oetiskt uppförande. Man borde istället fråga sig varför man inte haft ett sådant från början och villkorat utbetalningar med att organisationen regelbundet skulle granskas av ett oberoende organ.

Den svenska korruptionsexperten Louise Brown, som arbetat som Integrity Compliance Monitor via Världsbanken, ger omdömet ”ofattbart” och säger att det är något av det värsta hon läst. Pengatillförseln måste strypas och kvinnorna erbjudas ekonomisk och psykologisk hjälp som kompensation.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL