Inrikes

Dödsfall efter vaccinering utreds

En kvinna har avlidit efter att ha drabbats av de kända men sällsynta biverkningarna av Astra Zenecas covidvaccin. Arkivbild.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Myndigheter tittar närmare på ytterligare ett dödsfall som skett efter att en person fått Astra Zenecas covidvaccin Vaxzevria, rapporterar SVT Väst.

Det handlar om en kvinna i 70-årsåldern som enligt sina anhöriga var fullt frisk när hon gavs sprutan. Några dagar senare drabbades hon av blodpropp och låga nivåer av blodplättar, vilket är den väldigt sällsynta men uppmärksammade biverkning som vaccinet kan ge.

– Vi granskar alltid de rapporter som kommer in och eftersöker mer medicinsk information vid behov, säger Karin Vengemyr vid Läkemedelsverkets biverkningsgrupp till SVT.

Vengemyr berättar att man rapporterat dödsfallet till den europeiska läkemedelsmyndighetens databas.

Vaccinets skyddseffekt mot covid-19 bedöms klart överväga den lilla risken att drabbas av blodproppar. Folkhälsomyndigheten säger till SVT att detta dödsfall inte ändrar tidigare bedömning.

Inrikes

"Gröna beviset" kan öppna för resor

Nu är det bestämt att vaccinationsintyget kommer heta 'Gröna beviset', en digital e-tjänst. Bilden är ett montage.
Foto: Kivra
Inrikes
Inrikes Nu är det klart att vaccinationsintyget mot covid-19 ska gå under namnet "Gröna beviset". Det digitala intyget kommer vara kostnadsfritt och finnas tillgängligt via flera digitala brevlådor.
PREMIUM

Vaccinationsbeviset kommer innehålla en QR-kod med information om ditt vaccin, datum för när du fick vaccinet samt dina personuppgifter.

Annemieke Ålenius, avdelningschef för E-hälsomyndighetens samordningsavdelning, tycker inte att det funnits några direkta svårigheter med att ta fram beviset.

Första versionen kräver att man har en svensk e-legitimation, men man jobbar på en analog lösning.

– Alla ska ha samma möjlighet att söka intyget men det tar lite längre tid att få till en analog lösning. Kruxet är att på beviset kommer det finnas en maskinläsbar kod som måste skapas digitalt. Men vi jobbar så fort vi kan och undersöker vad som är smidigast, säger Annemieke Ålenius.

Digitala brevlådor

Intyget kommer att skickas automatiskt till de digitala brevlådorna Kivra, Digimail, eBoks och Min myndighetspost. Men Annemieke Ålenius säger att det också ska gå att spara ned vaccinationsbeviset så att det kan skrivas ut. Myndigheten undersöker även möjligheten att söka beviset digitalt och sedan få det i posten.

Förutsättningen för att bevisen ska fungera är att regionerna rapporterar in vaccinationerna till det nationella vaccinationsregistret.

– Vi vet ju alla att vården har det tufft just nu så det är en utmaning, men kan de göra det som tänkt så ska uppgifterna lämnas till oss så att vi kan utfärda det här beviset.

Tio dagars väntan

TT: Hur lång tid kommer det ta mellan vaccination och tillgängligt bevis?

– Man får nog räkna med en tio dagar, när du fått ett fullgott skydd ska du söka intyget, säger Annemieke Ålenius.

Till en början kommer intyget bekräfta att man är vaccinerad mot covid-19, men arbete pågår för att även ett negativt covid‑19‑test eller ett bevis på genomgången sjukdom ska ingå.

Den 1 juni i år ska infrastrukturen kring vaccinationsintygen vara klar och cirka en månad senare ska regelverket finnas på plats. Men datumet för när "Gröna beviset" kommer att vara tillgängligt är ännu inte bestämt.

EU siktar på att vaccinationsbevisen ska kunna börja användas från den 26 juni.

Avvakta resor

Syftet med beviset är att underlätta resor inom EU, inte minst för de som arbetspendlar över landsgränserna. Men i Sverige rör det sig nog främst om semesterresor, enligt Annemieke Ålenius.

Trots det tycker hon att den som vill planera en sommarresa ska avvakta.

– Du måste för det första vara vaccinerad, och för det andra så måste det ha gått en liten tid mellan det att du fått vaccinationen och att du får det här beviset. Sedan beror det på vilket land du åker till och vilka krav det landet har. Om du inte ens fått en vaccination vet du inte riktigt när du får beviset och om det gäller i landet dit du vill åka.

FAKTA

Så får du "Gröna beviset"

Efter vaccination i Sverige rapporterar vaccinatören till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten. Vaccinationsintyget kommer sedan att kunna begäras ut genom att man loggar in och beställer ett bevis i e-tjänsten "Gröna beviset", som E-hälsomyndigheten utfärdar.

För det behövs en godkänd svensk e-legitimation, men analoga bevis kommer finnas att söka längre fram. Myndigheten uppger att det kommer finnas en support som man kan ringa till.

Intyget tas fram av E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning (Digg) på uppdrag av regeringen.

Källa: E-hälsomyndigheten

Inrikes

"Flockimmunitet aldrig del i coronastrategi"

Statsminister Stefan Löfven (S) frågades ut i konstitutionsutskottet (KU) om regeringens agerande under coronapandemin.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes
Inrikes Det hade inte gjort någon skillnad med en formellt beslutad coronastrategi, hävdar statsminister Stefan Löfven (S).
Regeringen har haft en tydlig inriktning från början och flockimmunitet har aldrig varit en del i det.
PREMIUM

– Aldrig, aldrig någonsin, sade statsministern när han frågades ut i riksdagens konstitutionsutskott (KU) om regeringens hantering av pandemin.

Löfven återkom flera gånger till att han anser att det ännu är för tidigt att dra tvärsäkra slutsatser om rätt och fel i Sveriges agerande.

Han underströk att ledmotiven i den strategiska inriktningen som följts hela tiden har varit att begränsa smittspridningen. Målen har varit att skydda människors liv och hälsa och klara sjukvården. Det har handlat om att begränsa inverkan på annan viktig samhällsverksamhet, lindra konsekvenser för medborgare och företag samt att dämpa oro.

– Regeringen har valt en inriktning för hur regeringen ska arbeta, en sådan behöver inte komma till uttryck genom regeringsbeslut, säger Löfven.

Det har handlat om diskutera vilka åtgärder som är bäst vid ett givet tillfälle och vidta dem. Vetenskap och beprövad erfarenhet har varit rättesnören, enligt statsministern.

M: Undvek centrala frågor

Moderaternas gruppledare Tobias Billström (M) anser att Löfven undvek de mest centrala frågorna.

– Till exempel hur Sverige har kunnat arbeta utan att ha en tydligt beslutad strategi och hur man har kunnat styra myndigheterna utan att ha en tydlig plan, säger Billström.

Avsaknaden av en formellt beslutad strategi, anser han, gör det mycket svårare för inte minst riksdagen att följa upp och se om regeringens arbete hållit måttet.

Löfven växlade i KU mellan att prata om att begränsa smittspridningen och att pressa ner smittan så mycket det bara går.

TT: Är det samma sak?

– Ja, det är klart att det. Vi säger inte att vi ska begränsa smittspridningen till hälften eller nästan så mycket som möjligt, det ligger i sakens natur att ska man begränsa smittspridningen ska man göra det så mycket som möjligt, sade Löfven till TT efter den långa utfrågningen.

"Tjänstefel att inte lyssna"

Löfven fick frågor om Folkhälsomyndighetens roll, bland annat om myndigheten fick en allt för framträdande roll när det kommer till hanteringen av pandemin.

– Det är klart att Folkhälsomyndigheten är en expertmyndighet med en mängd framstående experter och för mig är det självklart att vi lyssnar på dem. Om man vänder på det vore det direkt tjänstefel att inte lyssna på vad de har att säga.

Han understryker att han har ledningsansvar som chef för Regeringskansliet och chef för regeringen. Men detta innebär inte ett operativt ansvar, endast ett styrande och ledande ansvar.

Den tillfälliga pandemilagen

Löfven grillades om varför beredningen av den tillfälliga pandemilagen inte kom i gång direkt när regeringens bemyndigande för extra restriktioner gick ut den sista juni. Det dröjde minst till augusti, trots att regeringen hade dömt ut bemyndigandet som mer eller mindre oanvändbart.

– En anledning var att vi hade en helt annan smittspridning då, under sommaren, sade Löfven.

När smittspridningen tog fart under hösten gjorde även beredningen det.

– I den tiden var det en dramatisk utveckling, vi måste ha den (lagen) så fort som möjligt på plats.

Statsministern fick flera frågor om vad hans roll varit i arbetet under pandemin. Han sade att han deltagit i minst ett femtiotal möten med statssekreterarna i krisledningsenheten och att han frågat hur målen klaras, om mer åtgärder behövs och om det finns resurser för att klara arbetet.

Den strategiska inriktningen diskuterades flera gånger på regeringens allmänna beredning. Och det var också så den text om strategin som lades upp på regeringens hemsida den 7 april hade växt fram.

Lars Larsson/TT

Tea Oscarsson/TT

FAKTA

Fakta: KU

Konstitutionsutskottet har till uppgift att granska regeringen.

KU ska granska om regeringen och ministrarna i sitt arbete följer lagar och regler.

En gång om året har KU utfrågningar och granskningar utifrån anmälningar som inkommit under det senaste året.

I år handlar många av ärendena om regeringens hantering av pandemin.

Granskningarna brukar avslutas med att statsministern frågas ut.

Årets granskning ska vara klar i början av juni.

KU:s allvarligaste form av kritik brukar i dagligt tal kallas prickningar av statsråd.

Sport

OS i Tokyo ber om 500 sjuksköterskor

Toshiro Muto, vd för Tokyo-OS 2020, under måndagens presskonferens.
Foto: Nicolas Datiche/AP/TT
Sport
Sport
PREMIUM

Arrangörerna av sommarens OS i Tokyo har bett den japanska vården att avvara 500 sjuksköterskor specifikt för spelen, berättade OS-vd:n Toshiro Muto på måndagen.

Beskedet kommer med tre månader kvar till OS och samtidigt som Japan kämpar med ökad smittspridning i landet. Det har bland annat lett till att man har utlyst nödläge i Tokyo och flera andra regioner.

– Vi har bett om ungefär 500 sjuksköterskor. Villkoret är att det inte påverkar den lokala hälsovården negativt, sade Toshiro Muto.

OS pågår 23 juli–8 augusti.

Inrikes

Nytt försök att behandla covid med blodplasma

Forskare på Karolinska institutet studerar om blodplasma från redan sjuka i covid-19 som också fått vaccin kan ge god behandlingseffekt mot covid-19. Arkivbild.
Foto: Marcus Ericsson/TT
Inrikes
Covid-19
PREMIUM

Personer som haft covid-19 och vaccinerats mot viruset skulle kunna hjälpa andra som blir sjuka. Forskare på Karolinska institutet återupptar försöken att studera blodplasma som behandlingsmetod, skriver Läkemedelsvärlden.

Man har redan tidigare studerat så kallad konvalescentplasma som behandling mot covid-19, men fått svaga resultat.

Det nya är att studera konvalescentplasma från tidigare sjuka – som dessutom fått vaccin – eftersom den innehåller mycket höga nivåer av antikroppar. Forskarna tror att det kan ge bättre effekt som behandling mot covid-19.

Metoden fungerade mot till exempel spanska sjukan och sjukdomen difteri. Och till viss del även mot covid-19. Men bara för äldre som behandlas inom 72 timmar från symtomdebut och för personer med brist på b-celler, som till exempel drabbar MS-sjuka som tar vissa läkemedel.

Skälet till att behandlingen fungerat dåligt mot civid-19 tror Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi och ansvarig för studien, beror på att antikroppsnivåerna efter genomgången infektion av covid-19 är så pass låga.

Helena Björk/TT

Inrikes

Man död – hittades skjuten på parkering

En man har hittats skjuten i Norsborg. Arkivbild
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes

En man i 20-årsåldern har dött efter att ha hittats med skottskador i Norsborg i Botkyrka sydväst om Stockholm. Händelsen utreds som mord.

– Vi har ingen frihetsberövad, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen.

Mannen hittades svårt skadad av en förbipasserande person på en parkering vid halv tolvtiden på tisdagskvällen. Han fördes till sjukhus men avled till följd av sina skador.

Ett större område spärrades av för en teknisk undersökning. Polisen har hört vittnen i området och gjort fynd som tyder på att en skottlossning har skett.

Det var under natten mot onsdagen oklart om parkeringen där mannen hittades också är brottsplatsen.

– Vi har gjort en teknisk undersökning där, och den får utvisa om det är det som är brottsplatsen, säger Jari Kalliorinne, vakthavande befäl vid polisen.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

IG

Swedbanks lansering av Apple Pay visar på mobil trend

Källa: Pexels
IG Apple Pay har varit tillgängligt på den svenska marknaden sedan hösten 2017. Alla storbanker har dock inte varit lika snabba med att erbjuda den mobila betaltjänsten till sina kunder. Nordea var först ut och bland annat Klarna och Komplett Bank har därefter lagt till tjänsten i sitt utbud. Den 4 december hoppade även Swedbank till slut på tåget, efter två år av dagliga frågor från kunder på företagets Facebooksida.

Varför Swedbank väntat tills nu med att erbjuda betalsättet är svårt att svara på. Kanske lades allt fokus på den egenutvecklade Swedbank Plånbok som länge har haft stöd för Samsung Pay, men alltså inte förrän nyligen även stöder Apple Pay. Oavsett anledning så visar Swedbanks anammande av Apple Pay att mobila applikationer i den svenska finanssektorn är en trend som de största aktörerna inte kan ignorera.

Börshandel och fysisk handel följer trenden

Handel på finansiella marknader är också något som mer och mer görs i mobilen idag. Möjligheten att kunna handla turbowarranter, CFD:s och barriers dygnet runt och på resande fot, är något som alltfler kunder i dag efterfrågar. I Sverige och sex andra europeiska länder lanserades nyligen tjänsten Turbo24, som förutom en webbaserad plattform har lagt stort fokus på mobilappar som stöder alla de funktioner som webbversionen erbjuder. Det har helt enkelt blivit hårdare krav från kunder att appar ska vara lika kraftfulla och ha samma verktyg som desktop-baserade plattformar erbjuder.

I den fysiska handeln är övergången till mobila lösningar som mest påtaglig i Sverige. Det är ingen slump att brittiska nyhetssajten The Telegraph i oktober utnämnde Sverige till världsmästare när det kommer till kontantlösa samhällen. Värdet av de kontanter som cirkulerar i Sverige har sjunkit med 27.5 procent på fyra år. Endast 60 procent hävdar att de använt kontanter över huvud taget den senaste månaden – i Japan är siffran 79 och i USA 70 procent. En av de största vinnarna på privatpersoners preferens att betala med mobilen är Swish som fortsätter ta marknadsandelar. 2014 utfördes 21 miljoner betalningar med Swish och 2018 var siffran 394 miljoner.

Betalningar med kort fortfarande störst

Kortbetalningar är fortfarande det populäraste betalsättet bland svenskar, även om det är betydligt lägre i jämförelse med de flesta andra europeiska länder och framför allt USA. Kortjättarna VISA och Mastercard har försökt simplifiera kortköp online med det nya betaltjänstdirektivet PSD2. Direktivet gör det enklare för konsumenter att verifiera köp, men det har också lett till tekniska utmaningar för e-handlare och betalväxlar att implementera den nya typen av kortköp.

Huruvida de nya direktiven är tillräckliga, och hinner implementeras tillräckligt snabbt, för att på riktigt konkurrera med de mobila betalningsalternativens framfart återstår att se – just nu ser inte den mobila trenden ut att bromsa över huvud taget. Finanssektorn tycks alltså dras mer åt fokus på mobilappar både när det gäller bankärenden, handel på börsen eller betalningar generellt. I alla fall om man ser till de största aktörernas satsning på området och nu senast kundernas rop på bankerna att erbjuda stöd för Apple Pay.

Inrikes

Tåg i krock med personbil – kvinna död

Ett godståg har kolliderat med en personbil strax norr om Arbrå. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes Ett godståg kolliderade på tisdagskvällen med en personbil strax norr om Arbrå i Bollnäs kommun. Den kvinna som körde bilen har avlidit till följd av sina skador.
PREMIUM

Olyckan inträffade vid 22-tiden vid en bevakad plankorsning med bommar.

Föraren i personbilen, en kvinna i 40-årsåldern, fördes till sjukhus i ambulans. Polisen meddelade under natten mot onsdagen att hennes liv inte gick att rädda.

Händelsen utreds av polisen och bilen har tagits i beslag. Vad som orsakat olyckan är okänd.

– Det är för tidigt att säga. Man ska höra lokföraren också och se vad som framkommer där, säger polisens presstalesperson Magnus Jansson Klarin.

Räddningstjänsten kunde efter att ha kommit fram till olycksplatsen först inte närma sig den kraftigt demolerade bilen. Detta på grund av att en kontaktledning rivits ned vid krocken.

– När en ledning rivs ned bryts strömmen initialt men den försöker starta om sig några gånger. Så under tiden man inte vet om den är strömförande eller inte går det inte gå fram, säger Magnus Jansson Klarin.

All tågtrafik på sträckan stoppades under räddnings- och bärgningsarbetet. Stoppet är hävt men med tanke på den nedrivna kontaktledningen är det oklart när tåg kan passera.

Joakim Magnå/TT

Inrikes

Råkade gå på sexklubb – dömd för narkotika

Mannen säger sig ha hamnat på swingersklubben av misstag. Arkivbild.
Foto: Karin Malmhav / SvD / TT
Inrikes
Inrikes Den drogpåverkade mannen greps på en swingersklubb i Eskilstuna. Hur han hamnade där – och hur han fått i sig drogerna – sade han sig inte ha en aning om. Nu döms han för ringa narkotikabrott.
PREMIUM

Händelsen inträffade i mars 2021, då en Uppsalabo i 45-årsåldern var på ett hotell i Eskilstuna som även fungerar som en swingersklubb, rapporterar Eskilstuna-Kuriren.

Runt midnatt kallades flera polispatruller till hotellet efter larm om bråk. Uppsalabon hade inget med stöket att göra, men drog polisernas uppmärksamhet till sig då han visade tecken på narkotikapåverkan.

När mannen visiterades påträffades en marijuana-cigarett och ett blodprov visade att han även hade amfetamin i kroppen. Jointen erkände han utan omsvep, men amfetaminet hade han svårare att förklara.

Kanske, spekulerade mannen i förhör, hade en annan hotellgäst smugit ner det i hans mat eller dryck.

Att han befunnit sig på en swingersklubb hade han inte heller förstått.

"Jag hade ingen aning om det förrän det sprang runt en hel del halvnakna personer", uppgav mannen enligt Eskilstuna-Kuriren i förhör.

Eskilstuna tingsrätt har dömt mannen till dagsböter för två fall av ringa narkotikabrott.

Inrikes

Åtta till sjukhus efter lägenhetsbrand

Ett höghus i Södertälje evakuerades efter en brand. Arkivbild.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Åtta personer har förts till sjukhus för kontroll efter att ha andats in rök då en lägenhet i Södertälje började brinna under tisdagskvällen, skriver Länstidningen i Södertälje.

Branden ska ha startat i en lägenhet på första våningen och orsakat kraftig rökutveckling. Räddningstjänsten gick in i huset, som har åtta våningar, med rökdykare och samtliga boende evakuerades.

– Det var ganska mycket rök i trapphuset och längs fasaden. Det är många drabbade, säger räddningstjänstens vakthavande befäl Roger Magnusson till tidningen.

Enligt preliminära uppgifter från räddningstjänsten ska branden ha startat i köket.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL