Nya stambanan

Byar riskerar att försvinna

Det finns flera byar som hotas av snabbtågsdragningarna genom Eslövs kommun.
Eslöv
ESLÖV Byar som Öslöv, Bosarp och Orrahus kan försvinna i vissa av Trafikverkets alternativ som går väster om Eslövs stad. Eslövs kommunstyrelse varnar också för svåra följder i Väggarp, Örtofta, Östra Asmundtorp, Gullarp och Billinge och i de tätbefolkade västra delarna av Eslövs stad.

Skånskan berättade nyligen om det tydliga nejet till en dragning av en ny stambana öster om Eslövs stad. Men kommunen säger nej även till en dragning väster om Eslöv.

Eslövs kommunstyrelse säger i sitt svar till Trafikverket inte bara nej till de korridorer som Trafikverket arbetat fram – utan ser dem inte ens som möjliga att arbeta vidare med.

– Vid en västlig passage finns en risk att den nya stambanan kommer för nära Eslövs tätort vilket hindrar planerade utbyggnader och bidrar till bullerstörningar för de boende i västra Eslöv. Remmarlöv riskerar också att få en barriär mot Eslövs stad, säger kommunstyrelsen.

Samtliga av de västra korridoralternativen passerar Eslövs tätort i en smal passage mellan Gullarp och Östra Asmundtorp.

Eslöv har frågat upprepade gånger men inte fått några svar på vad som skulle hända med den halva av Östra Asmundtorps by som finns mitt i en järnvägskorridor.

Eslöv frågar sig också hur väg 17 och Marieholmsbanan mot Helsingborg ska korsas.

Det finns starka kulturhistoriska kopplingar mellan byarna som ligger längs Kävlingeån i söder i de västliga alternativen: Örtofta, Väggarp, Håstad och Lilla Harrie. Stationen i Örtofta är viktig för dem.

– Den barriär en ny stambana innebär skulle ge stor påverkan på dessa små samhällen.

Trafikverket har ritat två dragningar i norr när Rönne å ska passeras. Dels i en västlig korridor mellan Gunnaröds Gård och Billinge och dels i östlig korridor mellan Rönneholms slott och Rönneholms mosse.

– Hela den norra delen av kommunen är ytterst komplex och komplicerad att ta sig igenom med en ny stambana, säger Eslövs kommunstyrelse och varnar för stor påverkan på natur och kulturvärden.

Området kring Billinge påverkas negativt av buller och barriäreffekter.

Byarna Öslöv, Bosarp och Orrahus riskerar att försvinna om den nya stambanan går igenom dem, enligt Eslövs yttrande till Trafikverket.

Här finns många mindre lantbruk och även många hästgårdar och här bor en del ”gröna vågare”.

– En ny stambana genom området skulle påverka genomtänkta livsval för många boende på ett oerhört negativt sätt, säger Eslövs kommunstyrelse.

Finns det risk att fastigheter i de här byarna kan komma att lösas in och rivas?

-Det vet vi inte förrän Trafikverket drar var banan ska gå, men det är alltid en risk om man lägger en korridor genom det skånska, tätbebyggda landskapet, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

Passagen som ligger mellan Rönneholms slott och Rönneholms mosse passerar även den genom ett område med kultur- och naturvärden med ett rikt fågelliv, men Eslöv bedömer naturvärdena här som lägre än den västliga, eftersom området främst består av utdikad sjöbotten.

Det finns däremot, menar kommunstyrelsen, höga kulturvärden genom arkeologiska fynd från tidiga boplatser i Skåne och genom sin koppling till den gamla slottsmiljön runt Rönneholms slott.

Sträckningen är också tätare befolkat än den västliga.

Eslöv

Soffa dumpades på gatan

Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

Ett företag som sköter utemiljöerna åt Eslövs kommun har polisanmält två fall av nedskräpning.

I det ena fallet har någon kastat ut hushållssopor längs med väg 113. I det andra fallet har någon dumpat en soffa på en trottoar längs Kanalgatan.

Eslöv

Gillrade fälla för hälare

En misstänkt hälare åkte fast i torsdags.
Foto: Johan Nilsson/TT
Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

I torsdags åkte en misstänkt hälare fast i Eslöv. En Eslövsbo i 20-årsåldern hade tidigare blivit bestulen på sin cykel. Han upptäckte sedan att cykeln hade lagts ut till försäljning på en annonssida på internet.

Eslövsbon kontaktade säljaren och utgav sig för att vara intresserad av att köpa cykeln. Samtidigt kontaktade han polisen, som kom till platsen där Eslövsbon stämt träff med säljaren.

Polisen tog cykeln i beslag och den 41-årige säljaren är nu misstänkt för häleri. Han är känd av polisen sedan tidigare.

Eslöv

Fortsatt inställda tåg trots bättre väder

Eslöv
Skåne
Skåne Under torsdagen blåste det kraftiga vindar. Till följd av detta stängdes flera tågbanor av. Även under fredagsmorgonen var tågbanorna avstängda.

På grund av de senaste dagarnas kraftiga vindar har Trafikverket valt att stänga av tågbanor i södra Sverige.

– Precis som vid tidigare tillfällen tar vi det här beslutet av säkerhetsskäl. Vi vill inte riskera att det inträffar olyckor och att tåg blir stående med passagerare i ovädret. Vi hoppas att resenärerna har möjlighet att ställa in eller planera om sin resa. Ta del av den information som finns på tågbolagens hemsidor om du planerar att åka tåg eller trafikinformationen på Trafikverkets webb om du reser på vägarna, säger Annika Canaki, avdelningschef på verksamhetsområde Underhåll på Trafikverket i region syd, i ett pressmeddelande.

De tågsträckor som stängs av i Skåne är följande:

⁕ Ystad - Simrishamn och omvänt, från torsdag klockan 15 till fredag klockan 12.

⁕ Eslöv - Teckomatorp - Helsingborg och omvänt, från torsdag klockan 15 till fredag klockan 12.

Eslöv

Cyklister offras för fler parkeringsplatser

Både snedställda och längsgående parkeringsplatser blir det på den delen av Kanalgatan som ligger mest centralt, mellan Bryggaregatan och strax bortom Västergatan. Det blir på bekostnad av cyklisterna, som idag har en egen cykelbana på Kanalgatan. Den försvinner helt och cyklisterna hänvisas till att cykla bland bilarna.
Foto: ESLÖVS KOMMUN
Eslöv
ESLÖV Kanalgatan i centrala Eslöv ska skyfallssäkras vilket kräver en rejäl ombyggnad i tre etapper. Politikerna i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden väljer en lösning där antalet parkeringsplatser i stort sett bibehålls – på bekostnad av cyklisternas trafiksäkerhet.

Kanalgatan ska byggas om i sin hela sträckning, från Stadsparken till Föreningstorget.

Körbanorna enkelriktas på båda sidor om ett grönstråk i mitten där man kan promenera. Kanalgatan mister sin nuvarande cykelbana.

Ombyggnaden sker i tre etapper. Den första går från Stadsparken till Bryggaregatan, den andra från Bryggaregatan till strax norr om Västergatan och den tredje resten av vägen bort mot Föreningstorget.

Tjänstemännen har tagit fram en förstudie med fem alternativ till hur ombyggnaden kan göras.

Några av alternativen är grönare och finare och cykelvänligare - i några behålls merparten av parkeringsplatserna.

Politikerna väljer en lösning där man låter första och tredje etappen bli gröna och fina - medan man mellan Bryggaregatan och Västergatan, den mest centrala, väljer alternativet där parkeringsplatserna prioriteras framför grönska och skönhet.

De fem alternativen visade olika lösningar på hur vattnet skulle tas om hand vid ett skyfall, ett så kallat 100-årsregn.

Två alternativ som gick ut på att bygga en liten kanal eller ett öppet dike i gatan valdes bort direkt av politikerna.

– Det faller inte så mycket regn att det hade funnits vattenyta där hela tiden. Istället hade kanalen eller diket kanske fungerat som skräpsamlare eller dragit till sig ohyra och råttor, säger nämndens ordförande Bengt Andersson (M).

Politikerna valde även bort ett helt blågrönt alternativ som var en satsning på grönska och estetik.

Istället fastnade de för en mix mellan två alternativ - som man hoppas ska kunna få bort det mesta av vattnet vid ett extremt skyfall, ett så kallat 100-årsregn.

De båda alternativen har vidare det gemensamt att de gör tillvaron mer osäker för cyklister som tvingas cykla på gatan bland bilarna eftersom nuvarande cykelvägen tas bort.

I etappen mellan Bryggaregatan och Västergatan prioriteras parkeringsplatserna helt. De både snedställs och placeras längs gatan så att det får plats så många som möjligt.

Tjänstemännen varnar för risker att någon öppnar en bildörr rakt framför en cyklist, eller att cyklister blir påbackade av bilister.

I de båda andra etapperna blir det ett grunt nersänkt gångstråk med ett grönområde i mitten av gatan och enkelriktad fordons - och cykeltrafik på båda sidorna, vilket man ändå hoppas ska göra att det känns säkrare för cyklisterna.

Parkeringsplatserna grupperas längs med gatan. Utformningen påminner om hur gatan såg ut före 1960-talet.

– Vi kände inte för att minska antalet parkeringsplatser. Det handlar om ett centrumnära läge och parkeringsplatser är viktiga för handeln. Det försvann en del p-platser vid torgombyggnaden, säger Bengt Andersson.

Idag finns 175 parkeringsplatser på Kanalgatan. I slutförslaget kommer det att bli 165. Studier visar att parkeringsplatserna används flitigt.

Beslutet ligger nu till grund för den fortsatta projekteringen.

Så här kommer det att se ut mellan Stadsparken och Bryggaregatan samt mellan Västergatan och Föreningstorget. En grund nersänkt gångväg i mitten som man hoppas klarar av att få bort det mesta av vattenmängderna vid ett extremt skyfall, ett så kallat 100-årsregn.
Foto: ESLÖVS KOMMUN

Eslöv

Tågkupé rökfylldes på stationen – kvinna omhändertagen

En brand bröt ut på en toalett på ett Öresundståg på Eslövs station.
Foto: Henrik Lindahl
Eslöv
Eslöv Räddningstjänsten har ryckt ut i stationen i Eslöv efter larm om en brand i ett Öresundståg. En person är omhändertagen i samband med händelsen.

Larmet om branden kom in till SOS vid 11.17

– Det var en kvinna som hade tänt eld i en papperskorg på en toalett, säger Kim Hild, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

En tågvagn fylldes enligt polisen av rök. Röken gjorde att tågvärden på Öresundståget upptäckte branden och kunde själv släcka elden. När räddningstjänsten kom fram behövda man bara genomföra en kontroll.

När polisen anlände till platsen var fortfarande kvinna på tåget.

–Hon betedde sig utåtagerande och omhändertogs enligt lagen om berusad person. Hon kan komma att misstänkas för brott men vilket är ännu oklart, säger Kim Hild, presstalesperson vid polisens ledningscentral.

Branden orsakade störningar i tågtrafiken. Vid 13-tiden rullade trafiken på men med förseningar.

Foto: Henrik Lindahl
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

CasinoHex.se

Tote erbjuder i samarbete med ATG betting på svensk hästsport i Storbritannien

CasinoHex.se Brittiska Tote Group har kommit fram till ett avtal med Sveriges före detta monopolföretag inom hästsport, AB Trav och Galopp (ATG) som gör att de kan erbjuda deras kunder tillgång till betting på svensk hästsport.

Bortsett från trav och galopp är ATG numera också ett casino som var högt rankade av sajten CasinoHEX.se som specialiserar sig på att kontrollera och betygsätta casinon online.

Brittiska gamblers kommer att ha möjlighet att placera sina bets på svensk galopp och trav. Tote kommer också att livestreama de svenska loppen på deras sajt och kunder kommer att få tillgång till sändningarna utan att behöva placera bets på loppen i fråga.

Avtalet kommer till eftersom brittiska gamblers nu har ett mycket begränsat utbud på lopp att satsa på i och med coronaviruset (Covid-19). Nästan varje UK spelbolag har få odds på all typ av sport att erbjuda sina kunder.

Alla brittiska hästlopp har ställts in till åtminstone den 30:e april medan irländska lopp är inställda till tidigast 19:e april. I Nya Zeeland är det för tillfället den 21:a april som gäller. Alla spelbolag och casino på nätet kommer alltså att ha begränsade utbud på odds den närmaste tiden.

”I dessa oförutsägbara tider jobbar vi alla tillsammans inom hästsporten och gör det vi kan för att stötta sporten och deras deltagare”, säger UK Tote Groups VD Alex Frost och fortsätter: ”Vi vill hjälpa till att öka på intresset inom trav och galopp och genom innovation och samarbeten hjälpa industrin att få tillbaka normal omsättning”.

”Vårt nya samarbete med ATG är ett bra exempel på detta och travfans som nu får möjlighet att njuta av att se och betta på svensk trav och galopp för första gången med Tote”.

ATG:s VD Hasse Lord Skarplöth tillägger: ”Vi drabbas alla av situationen i världen just nu, både i våra privata liv och i arbetslivet. Under dessa omständigheter är det bra att under den korta tid vi har kunnat arbeta med brittiska Tote kunna erbjuda svensk hästsport till deras kunder för första gången och på så sätt generera omsättning inom sporten”.

”Vi tänker fortsätta utbyta idéer och utveckla partnerskapet mellan UK Tote och ATG för att hjälpa till att gagna trav och galopp i båda våra länder”.

UK Tote Groups VD, Alex Frost, säger att organisationen också samtalar med ett antal andra förbund runt om i världen för att kunna lägga till fler möjligheter till spel för spelare i Storbritannien.

Frost säger: ”Vid sidan av vårt jobb med ATG pågår också diskussioner med ett antal andra internationella partners som vi ser fram emot att kunna uppdatera er om inom ett par veckor”.

Eslöv

Ungdomar satte fyr - greps vid stadshuset

Ungdomarna tände eld i en rökruta intill stadshuset.
Foto: Sara Strandlund
Eslöv
ESLÖV Tre tonåringar greps av polis sedan de tänt eld utanför Eslövs stadshus på onsdagskvällen.

Ett vittne observerade ungdomarna vid den paviljongliknande rökrutan som ligger intill stadshusets entré vid 20-tiden.

Brandkår och polis larmades till platsen. Det brann i ett cementrör för fimpar och delar av en lastpall. Dock ska inte konstruktionen till paviljongen brunnit, och det ska inte ha varit risk för spridning till stadshuset.

Ungdomarna greps på platsen och lämnades över till sina respektive vårdnadshavare. Det rör sig om två pojkar födda 2005 och en flicka född 2007.

En polisanmälan om allmänfarlig vårdslöshet är upprättad.

Eslöv

Medicin försvann på festen

En okänd mängd medicin försvann under festen.
Foto: Jessica Gow/TT
Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

En Eslövsbo i 30-årsåldern hade fest hemma i bostaden med 7-10 personer närvarande. Efteråt upptäckte han att det saknades medicin. Han vet inte vem som kan ha stulit den. Det är oklart hur stor mängd det handlar om och huruvida medicinen är narkotikaklassad eller inte. Saken är polisanmäld.

Sport

Sena covidfall stoppade Eslövs IK:s bortamatch

Handbollsspelare i aktion
Foto: Christoffer Borg Mattisson/arkiv
Sport
Eslöv
Handboll Eslövs IK skulle på onsdagen ha mött serieledande Boden Handboll IF på bortaplan i Damallsvenskan. Men tre sena covid-19-fall i spelartruppen satte stopp för de planerna.

– Vi var redo att åka upp med nio spelare och två målvakter, men Svenska Handbollförbundet stoppade oss mindre än ett dygn före avkast, berättar tränaren Ola Kristiansson på onsdagskvällen.

– Det sista fallet bekräftades först på eftermiddagen och under Sveriges EM-match mot Norge kom beskedet att vi var förbjudna att resa.

– Samtidigt var det inte förvånande eftersom samtliga haft känningar tidigare.

Han har dock goda förhoppningar om att lördagens hemmadrabbning mot tabelltvåan IF Hallby ska kunna genomföras.

– Så länge det inte uppstår nya fall i något av lagen. Vi hoppas också att någon är ute ur karantänen till helgen, säger Kristiansson.

– Och vi hade fått möta Boden om matchen varit på hemmaplan.

Något nytt datum för matchen mot Boden är ännu inte fastställt.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL