Året med corona

Pustar ut efter hektiskt år i virusets centrum

Socialt ansvarig socionom Leona Stehn och medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Atterlid Ohlsson
Foto: Tobias Lagerholm
Höör
Höör Ett år har gått sedan coronaviruset orsakade konsekvenser för vårt sätt att leva. Skånska Dagbladet satte sig ner med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Atterlid Ohlsson och socialt ansvarig socionom (SAS) Leona Stehn för ett samtal om heroiska insatser, nyckeln till att lyckats hålla sjukdomen borta från äldreboenden och oväntade spritleveranser.

Det är torsdag eftermiddag och en uppsluppen stämning råder när Annika Atterlid Ohlsson och Leona Stehn summerar det senaste året som inte varit likt något annat.

Två fall

Kanske är det en känsla av lättnad. Som enda kommun i Skåne har Höör lyckats hålla borta smittan från sina särskilda boenden fram till att boende och personal vaccinerades för några veckor sedan.

Nyligen fick faktiskt även Höör två fall av covid-19 på ett av sina äldreboenden när en boende och en anställd smittades. Den boende var redan vaccinerad vid tillfället och båda har uppvisat lindriga symtom.

Bokslut

– Vi är superstolta att vi kunnat hålla smittan borta så lång tid som vi gjorde. Nu är alla vaccinerade på våra särskilda boende vilket innebär en stor lättnad. Men vår personal bär fortfarande full skyddsutrustning enligt rekommendationerna, säger Annika Atterlid Ohlsson.

Mer om detta senare.

Att Höörs kommun haft så liten smitta inom äldreomsorgen har intresserat Smittskydd Skåne som kontaktat Annika Atterlid Ohlsson till vänster i bild.
Foto: Tobias Lagerholm

Nu har Annika Atterlid Ohlsson och Leona Stehn satt samman ett bokslut för covid-19. De 15 sidorna visar på hur en socialtjänst helt fick ställa om inför en global pandemi.

– Vi har inte fört dagbok men ville ändå komma ihåg allt vi gjort det senaste året. Därför satte vi samman detta dokument, berättar Leona Stehn.

När förstod ni själva rent privat att coronaviruset var på allvar?

– Jag hade bokat en överraskningsresa i mars förra året. Vi skulle åka på måndagen men så sent som på fredagen ställdes den in, säger Leona Stehn.

– För mig var en tydlig sak när min bror knappt höll på att komma hem från Frankrike där han befann sig. När han väl kom därifrån hade han tio timmar på sig att hämta sin bil i Norge innan gränsen stängdes mot Sverige, säger Annika Atterlid Ohlsson.

Tidiga insatser

Rent yrkesmässigt förstod båda att viruset skulle få konsekvenser när det första fallet dök upp i Lund. I mars förra året satte Höörs kommun igång arbetet på allvar för att hålla smittan borta i så stor utsträckning som möjligt.

Speciella vårdsängar och avgränsade platser förbereddes, besöksförbud på äldreboenden infördes. Bristen på skyddsutrustning upptäcktes i ett tidigt skede.

– Vi hade skyddsutrustning i liten skala som riskerade att ta slut vid ett större utbrott. Testning, smittspårning och kartläggning gjordes till en början i liten skala, säger Annika Atterlid Ohlsson.

Informationsöverflöd

Slöjdläraren My Härstedt kom med initiativet att sy upp egen skyddsutrustning och Höörs kommun hängde på med volontärer. Även elever på Ringsjöskolan deltog i projektet som fick stor uppmärksamhet.

En utmaning under hela året har varit att hantera informationsflödet. Leona Stehn och Annika Atterlid Ohlsson tog därför på sig rollen som sambandscentral för att hantera flödet och samtidigt säkerställa att väsentlig information nådde ut till verksamheterna.

– Som mest har vi fått 180 mejl om dagen som handlar om covid-19 och vi har upplevt en kommunikationströtthet bland personalen. Tidigt lärde vi oss att vi inte kan förmedla varenda sak, säger Annika Atterlid Ohlsson.

Vad är nyckeln till att Höörs kommun kunna hålla smittan borta på ett framgångsrikt sätt?

– Vi har varit proaktiva. I ett tidigt stadium fick vi hem en smittad Höörsbo från sjukhuset och redan då satte vi in insatser.

Många bäckar små

– Vad gäller all vår personal fick de i ett tidigt skede en webbutbildning med basala hygienrutiner. Något som våra sommarvikarier också fick ta del av. Chefer har också påmint varandra om hygienen, säger Annika Atterlid Ohlsson.

– När det gäller vår hemtjänstpersonal så blev de tidigt ombedda att backa ut från en bostad och hämta skyddsutrustning om en boende visade minsta symtom på sjukdom. Vid symtom har personal inom socialtjänsten gått hem. Vi tror att små saker gör stor skillnad, säger Annika Atterlid Ohlsson.

Annika Atterlid Ohlsson och Leona Stehn lyckades tillsammans med sin personal hålla borta smittan från kommunens äldreboenden.
Foto: Tobias Lagerholm

Först i november kom ett mindre utbrott inom hemtjänsten och på kort tid smittades fem personer. Intensiv smittspårning sattes då igång för att få bukt med smittan vilket också lyckades.

Nyanser

Samma månad kom också nationella krav på att anställda inom äldreomsorgen skulle bära munskydd och visir i tjänsten.

I december förra året slog den nationella coronakommissionen fast att strategin att skydda de äldre har misslyckats. Annika Atterlid Ohlsson och Leona Stehn förnekar inte de höga dödstalen i Sverige men vill nyansera bilden. Stehn menar att beskrivningen av äldreomsorgen som ett stort misslyckande är orättvis och missvisande.

– Jag kan bara svara för vår verksamhet och där vill jag poängtera att ett äldreboende är ett boende och inget sjukhus. Kommunen har inga läkare. Redan från början var beskedet från kommunledningen att ekonomin var en icke-fråga när det kom till att köpa in skyddsutrustning och hela tiden har vår personal använt godkänd utrustning. Vi har arbetat intensivt för att skydda medborgare och personal inom vår verksamhet, säger Leona Stehn.

– Det är en orättvis bild på så vis att en del av regionens ansvar hamnat på kommunerna. På sjukhusen finns också en annan vana att hantera svårt sjuka personer, fortsätter hon.

Äldreboende inget sjukhus

Annika Atterlid Ohlsson lyfter en annan aspekt.

– Ädelreformen har lett till att betydligt mer sjukvård utförs av kommunerna än tidigare. Sjukvården i hemmet får vi leva med men våra boenden är inte anpassade att isolera som man kan på ett sjukhus. En demenssjuk person förstår exempelvis inte konsekvenserna av att inte hålla sig på sitt rum, säger hon.

Djur, sprit och avlidna i ishall

Året med corona har också omfattat ovanliga beslut. Som beslutet när höns och katter inte längre fick vara en del av Björkens dagliga verksamhet. Detta eftersom det var oklart om djur kunde smitta människor.

– Nu ska djuren vara tillbaka på Björken igen, säger Leona Stehn och ler.

Och vem hade trott att spritföretaget Spirit of Hven, producent av bland annat maltwhisky och gin, plötsligt skulle bli leverantör till Höörs kommun.

– I april var vår handsprit var på väg att ta slut i hela kommunen. En dag satt jag på mitt rum och fick ett samtal från Spirit of Hven som berättade att de ställt om sin produktion och att de kunde leverera handsprit. Dagen efter hade vi en leverans, säger Leona Stehn.

När oron för pandemin var som värst pågick till och med diskussioner inom kommunen hur man skulle hantera alla bortgångna.

– Hur förvarar vi avlidna om kylrummen är fyllda. Då nämndes ishallen som ett alternativ. Tack och lov har inte detta blivit verklighet, säger Annika Atterlid Ohlsson.

Ensam

Hur mår de då mentalt efter ett år med coronaviruset? Leona Stehn säger att det på ett sätt varit lärorikt och häftigt. Annika Atterlid Ohlsson håller med men menar att det samtidigt är dubbelbottnat.

– Det är häftigt att vara så nära när beslut fattas för att förhindra utbrott. Samtidigt har det varit jobbigt med all information. Ibland har jag känt mig ensam i den rollen, säger hon.

Ser framåt

Nu är det vaccinationerna som får mycket av tidningarnas rubriker. Även om regionen har ansvaret är frågorna många också till kommunen.

– Pandemin tar fortsatt mycket tid. Bara i nästa vecka har jag tre möten som enbart handlar om covid-19, säger Annika Atterlid Ohlsson som ändå låter hoppfull om framtiden.

– Vi får kanske leva med sjukdomen men det här kommer vi ta oss ur. Man ska ha tillförsikt, det kommer bli bra, säger hon.

FAKTA

Covid-19 året i siffror (februari 2020- februari 2021)

Totalt 29 smittade medborgare, 3 avlidna. Noll smittade på särskilt boende. 53 smittspårningar och 70 kartläggningar. Cirka 70 regionala samverkanskonferenser, 140 arbetstimmar. 71 interna veckovisa avstämningsmöten covid-19, cirka 1 062 arbetstimmar. 90 inrapporteringar till andra myndigheter, cirka 90 arbetstimmar. 4 regionala vaccinationsmöten plus 14 möten med vårdcentralen, cirka 26 arbetstimmar. Nio ansökningar om ersättning från privata utförare till en summa 853 330 kronor. Otaligt antal upprättade och reviderade rutiner, externa och interna. Källa: Höörs kommun.

Höör

Missnöjd solcellskund kräver ersättning

Kvinnan är missnöjd med sin solcellsanläggning men får ingen kompensation.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Höör
HÖÖR En Höörsbo som sommaren 2020 satsade stort på en solcellsanläggning till sitt hus är inte nöjd med hur det har blivit. Men några pengar tillbaka från leverantören blir det inte.

Kvinnan besökte en mässa där hon kom i kontakt med ett företag som hon beställde en solcellsanläggning av. Priset var 244 222 kronor.

Men anläggningen levde inte upp till hennes förväntningar. I en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden skriver hon att installationen blev försenad och inte var komplett.

Efter de första sju månadernas drift hade hon fått ut 20 procent mindre el än utlovat.

Hon missade också ett solcellsstöd på 29 522 kronor på grund av att hon inte fick hjälp av företaget med ansökan, hävdar hon.

Trasiga takpannor

Kvinnan hävdar också att installatörerna trampade sönder 40 takpannor som åtgärdades först efter tre månader, vilket hon vill ha ersättning för. Hon vill också ha ersättning för ett tre dagar långt driftavbrott på grund av en trasig växelriktare.

Sammanlagt begär kvinnan att företaget betalar tillbaka 39 622 kronor.

Företaget har svarat att det stämmer att hon har rätt till ersättning om anläggningen inte producerar som utlovat. Men garantin är långsiktigt utformad så att anläggningen efter fem år ska ha uppnått en årlig produktion som motsvarar minst 96 procent av den beräknade produktionen. Detta eftersom vädret gör att produktionen kan variera under året. Hon har alltså inte redan nu rätt till ersättning.

Hade försäkring

När det gäller ersättningen för driftstoppet går det via en försäkring, som kvinnan har men inte sökt ersättning från - förmodligen för att självrisken är högre än produktionsstoppet kostade.

Efter driftstoppet kontrollerades anläggningen ”utan att påvisa problem”, enligt företaget som motsätter sig ytterligare genomgångar. Takpannorna byttes ut och har inte drabbat kvinnan ekonomiskt.

Vad gäller solcellsstödet står det tydligt i avtalet att det är köparen själv som ansvarar för att söka eventuella stöd.

Allmänna reklamationsnämnden går helt på företagets linje och drar slutsatsen att kvinnan inte har rätt till ersättning för någon av de punkter hon tagit upp. Hennes ansökan avslås helt.

Höör

Förskolor och skola håller stängt i Höör

Gudmuntorps skola.
Höör
HÖÖR Två förskolor och flera klasser på en grundskola i Höörs kommun håller stängt på grund av stor personalfrånvaro.

Förskolan Midgård-Prästkragen håller stängt från tisdagen den 25 januari till och med måndagen den 31 januari, och väntas öppna igen tisdagen den 1 februari om inget annat meddelas.

Även förskolan Krokodilen håller fortsatt stängt och öppnar igen först torsdagen den 27 januari, enligt plan.

Under stängningen tar förskolorna emot endast de barn som har två vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

– Vi har en omfattande personalfrånvaro på grund av covid-19 som gör att vi är tvungna att tillfälligt stänga skolverksamheten på flera förskolor. Vi vill tacka alla barn och vårdnadshavare för den förståelse som de har visat hittills, säger Cecilia Palmqvist, biträdande barn- och utbildningschef i Höörs kommun i ett pressutskick.

Gudmuntorpsskolans årskurs 4-6 håller också stängt sedan i måndags och tar enadst emot de barn som har två vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Skolledningen och den kvarvarande personalen planerar för om och hur verksamheten kan bedrivas resten av veckan. Vårdnadshavare som har barn på Gudmuntorpsskolan kommer att få detaljerad information som uppdateras via Infomentor.

Undervisningen i skolans årskurs F-3 pågår som vanligt. Men förändringar kan ske med kort varsel.

Covidfakta

Så är covidläget där du bor

Skåne
Eslöv
Höör
Skåne Coronasmittan fortsätter att öka. Så är läget där du bor just nu.
PREMIUM

Burlöv, Kävlinge och Svedala ligger just nu i toppen över var smittspridningen är störst, sett till antalet pcr-test som visat positivt, per 100 000 invånare.

Höör

Berusad försökte köpa sprit – åkte dit

Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Höör
Höör En kvinna omhändertogs vid två-tiden på tisdagen misstänkt för rattfylleri efter att ha försökt köpa alkohol på Systembolaget i Höör.

Polisen fick in samtal om kvinnans förehavanden 13.55 på tisdagen. Efter att kvinnan, som uppfattades som berusad, försökt inhandla alkohol körde hon bil från platsen. Polisen ryckte ut för att söka efter det aktuella fordonet.

En stund senare hittas bilen och polispatrullen kan stoppa den. Kvinnan medtogs för provtagning.

Höör

Tjuv stal katalysator

Höör
HÖÖR
PREMIUM

Polisen har fått in en anmälan om en katalysatorstöld som skett på Järnvägsgatan. Stölden skedde under den gångna helgen och upptäcktes under måndagen.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

CasinoHex.se

Tote erbjuder i samarbete med ATG betting på svensk hästsport i Storbritannien

CasinoHex.se Brittiska Tote Group har kommit fram till ett avtal med Sveriges före detta monopolföretag inom hästsport, AB Trav och Galopp (ATG) som gör att de kan erbjuda deras kunder tillgång till betting på svensk hästsport.

Bortsett från trav och galopp är ATG numera också ett casino som var högt rankade av sajten CasinoHEX.se som specialiserar sig på att kontrollera och betygsätta casinon online.

Brittiska gamblers kommer att ha möjlighet att placera sina bets på svensk galopp och trav. Tote kommer också att livestreama de svenska loppen på deras sajt och kunder kommer att få tillgång till sändningarna utan att behöva placera bets på loppen i fråga.

Avtalet kommer till eftersom brittiska gamblers nu har ett mycket begränsat utbud på lopp att satsa på i och med coronaviruset (Covid-19). Nästan varje UK spelbolag har få odds på all typ av sport att erbjuda sina kunder.

Alla brittiska hästlopp har ställts in till åtminstone den 30:e april medan irländska lopp är inställda till tidigast 19:e april. I Nya Zeeland är det för tillfället den 21:a april som gäller. Alla spelbolag och casino på nätet kommer alltså att ha begränsade utbud på odds den närmaste tiden.

”I dessa oförutsägbara tider jobbar vi alla tillsammans inom hästsporten och gör det vi kan för att stötta sporten och deras deltagare”, säger UK Tote Groups VD Alex Frost och fortsätter: ”Vi vill hjälpa till att öka på intresset inom trav och galopp och genom innovation och samarbeten hjälpa industrin att få tillbaka normal omsättning”.

”Vårt nya samarbete med ATG är ett bra exempel på detta och travfans som nu får möjlighet att njuta av att se och betta på svensk trav och galopp för första gången med Tote”.

ATG:s VD Hasse Lord Skarplöth tillägger: ”Vi drabbas alla av situationen i världen just nu, både i våra privata liv och i arbetslivet. Under dessa omständigheter är det bra att under den korta tid vi har kunnat arbeta med brittiska Tote kunna erbjuda svensk hästsport till deras kunder för första gången och på så sätt generera omsättning inom sporten”.

”Vi tänker fortsätta utbyta idéer och utveckla partnerskapet mellan UK Tote och ATG för att hjälpa till att gagna trav och galopp i båda våra länder”.

UK Tote Groups VD, Alex Frost, säger att organisationen också samtalar med ett antal andra förbund runt om i världen för att kunna lägga till fler möjligheter till spel för spelare i Storbritannien.

Frost säger: ”Vid sidan av vårt jobb med ATG pågår också diskussioner med ett antal andra internationella partners som vi ser fram emot att kunna uppdatera er om inom ett par veckor”.

Höör

Grävmaskin tappades på diesel

Höör
HÖÖR
PREMIUM

Ett företag har under den gångna helgen drabbats av en dieselstöld. Företaget hade en grävmaskin parkerad på Maglasätevägen och fordonet har tappats på en okänd mängd diesel.

Det är ett företag med bas i Sölvesborg som polisanmält stölden.

Höör

Markvibratorer stals från bygge

Höör
HÖÖR
PREMIUM

Två markvibratorer och en okänd mängd diesel stals ur en byggcontainer vid en byggarbetsplats på Per Nils väg i Höör någon gång under helgen som gick.

Höör

Tumult när snattare avslöjades

Snattaren flyttade över varorna i en barnvagn.
Foto: Anders Wiklund/TT
Höör
HÖÖR Det blev tumultartat när väktare avslöjade en snattare på Citygross i lördags.

Vid 12.30-tiden upptäcktes en man i 40-årsåldern när han först lastade sin kundkorg med kyckling och Coca-cola och därefter flyttade över varorna i sin barnvagn, där ett barn satt.

Väktare grep mannen och förde in honom i ett rum i butiken. Där ska mannen ha blivit aggressiv och spottat mot väktarna och kastat föremål omkring sig. Det krävdes tre personer för att hålla i honom så att han lugnade ner sig, enligt anmälan. En polispatrull fick rycka ut till butiken.

Han är nu misstänkt för stöld, våldsamt motstånd och förgripelse mot tjänsteman. Mannen å sin sida har gjort en motanmälan om övervåld.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL