Sjöbo

Äldre mannen hittad

Sjöbo
Lövestad Den man i 80-års åldern som försvann i torsdags har hittats. Mannen har förts till sjukhus för kontroll.

Det var strax efter klockan 17 på torsdagen som polisen fick larm om en försvunnen person i Lövestad. Mannen hade då inte synts till sedan morgonen.

Uppgifter till polisen gjorde gällande att han rest med buss eller liknande färdmedel från Lövestad och man sökte därför även på andra orter.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Avgift hotar Nilsgårdens ägare

Nilsgården i Lövestad.
Sjöbo
LÖVESTAD Ägaren till Nilsgården i Lövestad kan tvingas betala drygt 400 000 kronor i byggsanktionsavgift. Trots att det bott folk i huset sedan 2018 saknas ännu ett bygglov för att det före detta äldreboendet ska få användas som bostadshus.

Kommunen har ställt krav på den nuvarande ägaren Ante Cavala – som i sin tur via sitt juridiska ombud kräver den förra ägaren, Sydbostäder i Malmö.

Historien börjar enligt kommunens anteckningar i september 2015 när den dåvarande ägaren Sydbostäder i Malmö ansökte om ett tidsbegränsat bygglov för att göra om äldreboendet till bostäder.

Politikerna i samhällsbyggnadsnämnden sa nej. Man ville invänta en ny detaljplan för fastigheten, en plan som Sydbostäder också ansökt om.

Den antogs i september 2017.

I april 2019 bytte huset ägare. Malmöbon Ante Cavala köpte fastigheten för tio miljoner kronor.

Straffavgift

Nästan ett år senare fick den nye ägaren besked om att kommunen redan inlett en undersökning om olovliga bostäder eftersom det – trots att inget bygglov fanns – börjat flytta in folk redan sommaren 2018.

I slutet av mars i år fick Ante Cavala besked om att han nog kan få det saknade bygglovet i efterhand. Samtidigt kan han som ansvarig fastighetsägare tvingas betala en byggsanktionsavgift på som mest 404 600 kronor.

God tro

En bygglovsansökan är inlämnad. Samtidigt argumenterar Ante Cavala via sitt ombud att han inte ska behöva betala någon straffavgift alls. Han har handlat i god tro.

Ombudet hänvisat till köpekontraktet där det står att fastigheten används som flerbostadshus för bostadsändamål och att det inte finns några ålägganden från någon myndighet på fastigheten.

”Att fastigheten saknar bygglov för den avsedda användningen har reklamerats till Sydbostäder den 11 december 2020”, påpekar ombudet, och tillägger att den aktuella överträdelsen redan skett när Ante Cavala tog över fastigheten.

”Överträdelsen har därför berott på en omständighet som Cavala varken kunnat förutse och inte eller påverka.”

Krav till säljaren

Hon har för Ante Cavalas räkning riktat krav mot Sydbostäder.

”Köparen har vid flera tillfällen varit i kontakt med er i anledning av den olovliga användningen och ni har tagit på er ansvaret för att tillse att fastigheten erhåller bygglov samt startbesked. Trots upprepade påminnelser finns det dock fortfarande inte bygglov eller startbesked för fastigheten”, skrev ombudet i slutet på förra året.

Kan slippa

Det är långt ifrån säkert att politikerna samhällsbyggnadsnämnden kommer att kräva in den höga byggsanktionsavgiften. Man kan slippa att betala helt om man till exempel kan bevisa att överträdelsen berott på en omständighet som man inte har kunnat påverka.

Den kan minskas till hälften eller en fjärdedel om man finner att avgiften ”inte står i rimlig proportion” till överträdelsen.

Sjöbo

Sparkrav inte möjligt inom fritidsverksamheten

Sjöbo simanläggning.
Sjöbo
Sjöbo Tekniska nämnden anser inte att det går att spara inom fritidsverksamheten för att täcka simanläggningens underskott på cirka 1,5 miljoner kronor.
I stället vill nämnden få slippa hämta hem underskottet alternativt att kommunstyrelsen skjuter till mer pengar.

Eftersom simanläggningen har varit stängd för allmänheten sedan i höstas på grund av corona väntas den enligt den senaste prognosen att få ett underskott på cirka 1,5 miljoner kronor i år.

Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppgift att vidta åtgärder inom fritidsverksamheten för att få en budget i balans. Men det går inte, anser både förvaltningen och tekniska nämnden.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Stal kompressor från tomt

Sjöbo
Sjöbo

Någon eller några har stulit en kompressor på Redskapsgatan i Sjöbo. Kompressorn var monterad utomhus med rör genom ytterväggen till en lokal på gatan. Enligt anmälaren är kompressorn värd 14 000 kronor.

Vid stöldtillfället har gärningsmannen/gärningsmännen klippt upp ett staket runt lokalens tomt. Stölden upptäcktes under tisdagen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Nya regler efter att chefer fått sparken

Men med glasögon står framför en tavla där det står Sjöbo kommun
Sjöbo
SJÖBO Det ska bli tydligare vad som egentligen gäller om kommunen vill att en hög chef ska sluta. Eller om hen själv vill lämna Sjöbo i förtid.

Flera höga chefer i Sjöbo kommun har köpts ut de senaste åren. Skolchefen Jeanette Willby fick lämna sitt jobb 2019, stadsbyggnadschefen Joel Tufvesson året därpå och i höstas köptes familjeförvaltningens chef Richard Löfgren ut för en sammanlagd kostnad för kommunen på 1,6 miljoner kronor.

Den politiska oppositionen rasade. Och familjenämndens tidigare ordförande, moderaten Magnus Hammarskjöld, blev så arg att han lämnade partiet och anklagade sina partikamrater för toppstyrning.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Många Sjöbobor söker bygglov

Husbygge.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sjöbo
Sjöbo Just nu är det många som söker bygglov i Sjöbo kommun. Det gör att telefontiderna till bygglovsavdelningen ändras för en tid framöver.

Fram tills slutet av maj går det bara att nå bygglovsavdelningen på telefon måndag-onsdag klockan 10-12 i stället för hela veckan.

Svarstiden på mejl kan också att bli längre.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Smartstudies

Ökat intresse för läxhjälp i Skåne

SmartStudies Allt fler skånska familjer vill ha läxhjälp.

Det beskriver läxhjälpsföretaget SmartStudies som menar att intresset ökar i de flesta av de skånska kommunerna.

Fram till 2015 var det möjligt att få RUT-avdrag för läxhjälp. Men även fast RUT-avdraget för läxhjälp har avskaffats, så har det fortsatt funnits ett stort intresse för att anlita privat läxhjälp. SmartStudies är ett företag som särskilt profilerat sig på mattehjälp. SmartStudies identifierar att intresset för läxhjälp ökat avsevärt bland de skånska kommunerna, det gäller läxhjälp både för elever i grundskolan- och gymnasieskolan. Men SmartStudies får också in förfrågningar om att hjälpa elever med exempelvis tekniker för uppsatsskrivande, men även om att hjälpa elever med kurser på avancerad nivå på högskolor och universitet.

Undervisning både fysiskt och online

SmartStudies erbjuder både läxhjälp fysiskt, hemma hos eleven eller på ett bibliotek eller på annan plats. Men också digital studiehjälp, vilket det nu finns en stor efterfrågan på med anledning av Coronavirusets spridning. Det finns även elever och familjer som efterfrågar kombinationer av fysisk och digital studiehjälp. Ett annat företag som erbjuder mattehjälp både fysiskt och digitalt är Allakando, läs mer om Allakando läxhjälp här.

Läxhjälp som leder till förbättrade kunskapsresultat

Läxhjälp är en beprövad metod för att höja en elevs kunskapsresultat. Självstudier är bra, nyttigt och oundgängligt, men forskningen är samtidigt tydlig med att en av de viktigaste faktorerna för att en elev ska lära sig så mycket som möjligt i skolan är att den får tillbringa så mycket tid som krävs med en ämneskunnig lärare. Svenska elever har dessutom mindre undervisningstid än elever i jämförbara länder och läxhjälp kan på så sätt vara en möjlighet att få mer tid med en kunnig lärare. 9 av 10 av SmarStudies elever höjer sina betyg efter slutförd undervisning.

Privatlärare som kan ämnena och pedagogiken

En förklaring till att SmartStudies privatundervisning har varit så framgångsrik är att de har varit noggranna med att rekrytera de bästa privatlärarna. För att bli anställd som privatlärare, eller mattelärare, hos SmartStudies ska du genomgå en lång rekryteringsprocess som innefattar flertalet intervjuer, tester och en mycket noggrann referenstagning. SmartStudies ställer höga krav på att personen har en bra pedagogisk förmåga och djupa kunskaper i de ämnena som han eller hon ska undervisa i - för det är det som i slutändan avgör läxhjälpens kvalitet. Många av privatlärarna är studenter på framstående utbildningar på exempelvis Lunds Tekniska Högskola, Chalmers OCH Kungliga Tekniska Högskolan.

Ett upplägg som passar dig

SmartStudies anpassar ett upplägg på undervisningens som passar dig och din familj. Undervisningen kan ges i de allra flesta ämnena och oavsett var du bor i Skåne, eller var du bor i landet. Om du vill veta mer om SmartStudies läxhjälp, klicka här.

Sjöbo

Lars Tilly lämnar politiken på grund av tidsbrist

Lars Tilly (SD).
Foto: Arkivbild
Sjöbo
Sjöbo Sverigedemokraten Lars Tilly lämnar sin plats som ersättare i kommunfullmäktige.

Lars Tilly (SD) blev invald som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige efter valet 2014. Då tog han också plats i tekniska nämnden.

Två år senare lämnade han sin plats i nämnden, eftersom han startat ett företag som tog mycket tid. Sedan förra valet har han varit ersättare i kommunfullmäktige.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Överskottsbeslut blir fall för rätten

Sedlar och mynt.
Foto: Henrik Holmberg / TT
Sjöbo
SJÖBO Gjorde politikerna i kommunfullmäktige fel när man ändrade på hur förra årets överskott ska användas. Det vill expolitikern Mariana Ramelius att förvaltningsrätten ska pröva.

Det blev en hel del debatt när politikerna i kommunfullmäktige skulle avhandla årsredovisningen för 2020 och i samband med den bestämma hur förras årets överskott, 36 miljoner, ska användas.

När ärendet diskuterades i kommunstyrelsen var partierna inte överens. Oppositionen opponerade sig mot styrets förslag att avsätta 22 av de 36 miljonerna till resultatutjämningsreserven.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Vollsjö byalag ställer in valborgsfirandet

Majbrasa.
Foto: Johan Nilsson/TT
Sjöbo
Vollsjö Vollsjö byalag meddelar nu att de även i år ställer in sitt valborgsfirande på cirkusplatsen på grund av coronapandemin.

”Det blir alltså inte tillåtet att lägga ris på cirkusplatsen – det får åka till återvinningsstationen eller hanteras på annat sätt”, skriver byalaget på sin Facebooksida.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL