Opinion

Utlandsfödda överrepresenterade bland våldtäktsmän

Opinion
Opinion

Enligt en ny studie på våldtäktsmän i Sverige märks en överrepresentation av utlandsfödda. 60 procent av gärningsmännen är födda utanför Sverige, eller har föräldrar som är det.

Studien, gjord av en forskargrupp vid Lunds universitet, är den största i sitt slag och omfattar alla (3039 personer) som dömts för våldtäkt, grov våldtäkt och försök till våldtäkt mellan år 2000 och 2015. Den är intressant inte minst för att underlaget är såpass stort att man kan lita på resultatet. Det är inte bara etnicitet som undersökts, utan också ett flertal andra parametrar, som intelligenskvot, social utsatthet och allmän brottsbenägenhet.

Ardavan Khoshnood, som är en av studiens upphovsmän, kriminolog och docent i akutsjukvård vid Lunds universitet, beskriver den genomsnittlige våldtäktsmannen som en utlandsfödd person som gått ut gymnasiet och har låg inkomst. Vanligaste födelseåret är 1976. Han har ofta problem med alkohol eller droger och kan ha dömts någon enstaka gång, men har sällan ett längre brottsregister. Khoshnood menar att det är ett problem ur brottsbekämpningssynpunkt att så många av gärningsmännen saknar brottsregister: det är svårt att arbeta förebyggande när de är okända för polisen. Det är självfallet ett jätteproblem.

Förhoppningsvis kan och vill forskarlaget fortsätta djupdykningen i våldtäktsmäns bakgrund för att ta reda på om det är enbart etnicitet eller även klass/social status som avgör. Även en diskussion om koppling till anmälningsbenägenhet, som kan öka när gärningsmannen som upplevs som hotfullt främmande, vore högintressant. Förhoppningsvis får de göra det ifred utan påtryckningar och trakasserier från utomstående som vill se ett visst resultat. Ingen sida bör ägna sig åt önsketänkande, även om det är svårt: främlingsfientliga vill se en förklaring, meningsmotståndarna en helt annan. Målsättningen måste vara att komma så nära den (neutrala) sanningen som möjligt.

Opinion

Hur svårt kan det vara att laga en hiss?

Opinion
Opinion

Många av de boende i HSB:s hyresfastighet på Kanalgatan 15 i Eslöv är beroende av hiss för att ta sig in och ut. Det gäller bland annat rullstolsburne Fatah Mohammed Mina och hans grannar Anita Nordberg och Göran Nilsson.

Enligt hyresgästerna i fastigheten har många valt Kanalgatan 15 just för att det fanns hiss. Det förvånar därför när hyresgästerna beskriver en hiss som sällan fungerar och en likgiltig hyresvärd i HSB. Mohammed Mina, Nordberg och Nilsson säger till tidningen att de ställer in sociala evenemang för att de ibland inte kan ta sig in och ut ur fastigheten. Mohammed Mina är dessutom beroende av hissen för att köpa mat, eftersom det inte ingår i den hjälp han får som rullstolsburen. Värst är historien om hur han tvingades släpa sig upp på femte våningen med hjälp av enbart armkraft efter att ha väntat i åtta timmar på att hissen skulle fungera. Nordmark och Nilsson beskriver inställda träffar med barnbarn.

Det hela är obegripligt: hur svårt kan det vara att laga eller byta ut en hiss om man som hyresvärd är medveten om att det finns äldre eller funktionvarierade i huset? Den nuvarande hissen måste uppenbarligen bytas.

När hissen gick sönder i min byggnad tog det några timmar innan den var lagad och det skedde sedan inte igen. En gång är rimligt. Att låta det ske så ofta att boende blir otrygga i sitt hem är inte rimligt.

Opinion

Norges nya statsminister

Opinion
Opinion

Senterpartiets ökande väljarstöd är värt att uppmärksamma. Framgångarna bygger på traditionell grön och decentralistisk centerpolitik.

Den 13 september går Norge till val för att utse stortingsledamöter för de kommande fyra åren. Att ledamöterna kommer att sitta hela mandatperioden vet man eftersom Norges grundlag inte ger möjlighet till extraval. Blir det regeringskris är det partiernas ansvar att finna lösningar.

Sedan länge är Arbeiderpartiet (Ap) och Høyre (H) de två stora partierna. Under senare tid har även Senterpartiet (Sp) fått ökat stöd.

Det högerpopulistiska Fremskrittspartiet (Frp) ingick i regeringen fram till förra året, men hoppade av på grund av invandringspolitiken. Ett annat skäl är säkerligen partiets minskade stöd i opinionen.

Både Liberala Venstre (V) och Kristelig Folkeparti (KrF) ingår, trots inre kval, i den högerledda regeringen, men riskerar att hamna under spärren efter höstens val. Något att fundera över för de svenska systerpartierna Liberalerna och Kristdemokraterna.

Senterpartiets ökande väljarstöd är värt att uppmärksamma. Framgångarna bygger på traditionell grön och decentralistisk centerpolitik. Kritiken mot Solbergregeringens centraliseringspolitik är skarp. Den trygge partiordföranden Trygve Slagsvold Vedum går hem över hela landet, Att svenska Centerpartiets legendariske partisekreterare Gustaf Jonnergård ses som inspiratör även idag säger en del.

Ap anses mer distriktsinriktat än svenska Socialdemokraterna, vilket underlättar för samarbete med Sp. Under senare tid har Ap till och med beskyllts för att ”stjäla” en del frågor från Sp för att vinna tillbaka förlorade röster.

Ska man tro opinionssiffrorna tre månader före valet kommer Norges näste statsminister att heta Jonas Gahr Støre från Ap eller Trygve Slagsvold Vedum från Sp. Vi har all anledning att följa utvecklingen.

Opinion

En läkare är en läkare

Opinion
Opinion

Det är både genant och oerhört problematiskt att de flesta vårdenheter svarade ja på frågan om man kunde få en ”etniskt svensk” läkare eller tandläkare i en granskning gjord av Dagens Nyheter. Det handlade inte om språkförbistring: det är stor skillnad mellan att vilja förstå vad läkaren säger eller önska att hen förstår en själv och att önska sig en etnisk svensk läkare av förmodad missaktning mot utlandsfödda med samma utbildning. Att som Dagens Nyheter få till svar att det finns ”ljusa” läkare eller tandläkare är direkt obehagligt.

Detta hände även i regioner som sade sig ha tydliga riktlinjer för att patienter ska tilldelas läkare och tandläkare efter kompetens och inte kön, sexuell läggning eller etnicitet. Region Skåne svarade tidningen att man hade sådana riktlinjer, vilket visade sig inte stämma när materialet begärdes ut. Det är ockå mycket genant. Man får hoppas att det rörde sig om ett missförstånd och inte att man på regionen fått för sig att ljuga för dagstidningar. Det är så klart ett ännu större problem att man visade sig sakna riktlinjer för jämlik vård.

Det finns ett flertal problem med att man får välja läkare på andra kriterier än kompetens. Dels är det kränkande mot den utlandsfödde läkaren att hens arbetsgivare går med på att göra dem till en andra klassens anställd. Arbetsgivaren ska inte medverka till strukturell diskriminering. Om man är offentliganställd får skattebetalarna inte valuta för pengarna om de anställda inte arbetar på lika villkor och får träffa patienter enligt kompetensnivå.

Befolkningen blir allt äldre: det kommer att vara alle man på däck som gäller framöver för att ta hand om äldre och sjuka. Det är reell risk för att det blir underskott på vårdpersonal. De arbetsplatser eller regioner som inte kan erbjuda utlandsfödda eller de med icke-svenska efternamn en bra arbetsmiljö kan stå utan personal i framtiden. Detta är ingen enkel fråga om personlig preferens, utan handlar om att strukturell rasism i det här fallet kan sänka vårdkvaliteten för medborgarna.

Opinion

En drogpolitik som fungerar eller en som låter bra

Opinion
Opinion

Det kan bli en intern strid om narkotikaanvändning för eget bruk inom socialdemokraterna. Det vore bra om det blev så, av flera skäl. Främst handlar det om Sveriges höga drogdödlighet, men också om att vara seriös i sin strävan att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det finns också en tredje faktor, som bör spela in varje gång man bestämmer sig för vilken politik som bör föras.

S-studenter, socialdemokraternas studentförbund, vill att narkotika för eget bruk ska avkriminaliseras, i strid med moderpartiets rigida hållning i frågan. Ryktet säger att också SSU på sin kommande kongress kommer att kräva att avkriminalisering av narkotikaanvändning för eget bruk ingår i en förutsättningslös utvärdering av den svenska narkotikapolitiken.

Att Sverige har hög drogdödlighet har vi tidigare helt enkelt accepterat. Det är ändå bara knarkare som dör, verkar man resonera. Vi vill hellre ha en drogpolitik som låter förnuftig än en som räddar liv.

Även om man bortser från tragiken i att Sverige har så hög narkotikadödlighet så finns ytterligare skäl att åtminstone diskutera avkriminalisering för eget bruk.

Man kan inte bortse från drogförsäljningens roll i att skapa rikedom och inflytande för gängkriminella. Den politiker som ropar att de vill bekämpa gängkriminaliteten men samtidigt vägrar att diskutera droghandelns roll i de kriminella gängens framgångar är inte seriös, som SSU-ordföranden Philip Botström påpekar.

Oavsett var socialdemokrater och SSU landar är interndebatten i partiet intressant och välkommen. Dels på grund av att ungas alltmer drogliberala inställning lär sätta spår i politiken framöver, även om en avkriminalisering är långt borta, men också på grund av att politik måste fungera. Man måste veta att den har de avsedda effekten. Man kan och bör inte ha en lagstiftning som vilar på magkänslan om statistiken visar att något helt annat skulle fungera bättre. Därför måste man diskutera om det finns något som skulle det.

Opinion

Den barmhärtige kristdemokraten

Opinion
Opinion

Måste man vara kristlig för att vara kristdemokrat? Att Kristdemokraterna blivit partiet som näst SD förespråkar den strängaste flyktingpolitiken gör att man har tappat en hel del frikyrkliga medlemmar, enligt Magnus Hagevi, professor vid Linnéuniversitetet.

Dagens Nyheter intervjuar frikyrkopastorn Daniel Berner som är en av de frikyrkliga som lämnat KD för Centerpartiet på grund av flyktingpolitiken och som inte längre känner igen sig.

Alf Svensson, partiets ”hedersordförande” menar att han förstår kritiken från pastorerna som hoppat av och tycker att KD har fel fokus. ”Kyrkorna har ju sett detta som en självklar uppgift: Att bry sig om dem som ingenting har”, säger Svensson. Det behövs istället fler barmhärtiga samariter i svensk politik, menar han. Svensson är inte den förste partiledare som riktar kritik mot att hens gamla parti går i ny riktning. Han och Fredrik Reinfeldt ha mycket att tala om. Men var KD är på väg är en intressant fråga.

Ebba Busch har sagt att hon tycker att samhället ska vila på en ”kristen grund”. Det som Alf Svensson ser som självklara kristna värderingar är inte med i den definitionen.

Om ett litet parti förlorar medlemmar från en liten grupp, är det ett problem? Kanske inte, de frikyrkliga är förmodligen inte tillräckligt många för att Kristdemokraterna ska sjunka synligt i opinionen. Men det såg inte bra ut i den senaste väljarsympatiundersökningen från SCB. När alla utom Vänsterpartiet och Centerpartiet tävlar om stramare flyktingpolitik, vem landar till höger om Moderaterna, men till vänster om Sverigedemokraterna? Tidigare har Kristdemokraterna varit en självklar plats inte bara för kristna, utan också för socialkonservativa. Sverigedemokraterna står nu för den mest socialkonservativa hållningen inom svensk politik.

Vad Ebba Busch menar med en kristen värdegrund om de som försöker leva efter bibeln inte känner igen sig är en ideologisk diskussion som KD måste ha.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

SUNBIRD WEBBYRÅ

Webbyråns bästa knep hur du skapar ett starkt varumärke

SUNBIRD WEBBYRÅ

Enligt Sunbird Webbyrå kan ett starkt varumärke vara en av de viktigaste faktorerna för att öka ert företags försäljning online:

Det finns för mycket information och för lite tid. Potentiella kunder som besöker er tenderar att ta snabba beslut som oftas baseras på en känsla och vilket förtroende de får för er.

Ett varumärke är någons magkänsla om er. Det är inte vad ni säger att det är. Utan vad era kunder säger att det är. Här kommer Sunbird Webbyrå med fyra riktlinjer för att stärka ett varumärke.

1. Var konsekvent

Det är viktigt att ni alltid är konsekventa och lever efter ert varumärke. Byt inte budskap och värdegrunder när vinden vänder.

2. Tänk långsiktigt

Förtroende byggs upp över tid och det är viktigt att ni är beredda att offra kortsiktiga vinster för de långsiktiga. Man ska varken göra eller säga för mycket, håll er till ramen och lägg inte lättvindigt till fler tjänster i er arsenal.

3. Differentiera er

Det är lättare att bygga ett varumärke om man är unik. Är ni nischade förstår man snabbare vad ni står för.

4. Var fokuserad

För många hemsidor försöker säga för mycket. Säg bara det viktigaste. Ska ni få fram ett budskap ska ni enbart ge informationen läsaren verkligen behöver - inte allt som är bra att säga.

Även om de flesta är medvetna om detta menar Sunbird Webbyrå att många företag ändå tenderar att lägga för mycket text på hemsidan. Vilket gör att besökaren får jobba för att förstå vad man gör.

Vill ni ha hjälp att ta fram skräddarsydd webbdesign som stärker ert varumärke - Kontakta Sunbird Webbyrå här.

Opinion

Förändring längst kustlinjer

Opinion
Opinion

Som tonåring brukade jag demonstrera mot Öresundsbron. Färjorna och ”turandet” var en stor del av Helsingborgarnas identitet och vi kände att bron var ett slags attack mot det som var fint, trevligt och speciellt med Helsingborg-Helsingörtrakten.

Sen var det detta med miljöpåverkan: vad skulle bron göra med havsbotten? Skulle den göra vårt Öresund livlöst? Kanske var problemet främst att ingen visste säkert.

Lite ekon av detta kan man höra i debatten om vindkraftverk i Öresund. Ska dessa monster få förstöra kustlinjen och havsutsikten? Vi bromotståndare var övertygade om att bron över Öresund skulle vara ett ögonsår som förstörde den vackra kustremsan. Numera finns bron på vackra vykort.

Jag har aldrig själv förstått varför vindkraftverk anses som fula. Dessa smala vita jättar har aldrig retat mina ögon som de retar andras. Jag har därför inget problem med att Eolus 250-metersmonster kanske blir synliga vid min egen horisont, om företaget går vidare med dem. Däremot skulle jag ha stora problem med om de permanent skadar havsbottnen, eller djurlivet på något annat sätt. Det är upp till Eolus att visa att den skadan inte blir för stor för att rättfärdiga ett sådant bygge.

Att kustlinjen blir fulare är inget bra argument för att inte bygga vindkraftverk. Eventuella skador orsakade av klimatrelaterade problem lär bli betydligt fulare. Har vi lärt oss att leva med kärnkraftskolosser och broar kan vi lära oss leva med vindkraftverk.

Opinion

Negativ blockpolitik

Opinion
Krönika

Det finns en hel del som gör att jag och andra socialdemokrater trivs tillsammans med centerpartister. Det är kanske inte lika relevant som förr att tala om folkrörelsepartier, men vi har inte så sällan ett sätt att se på politik och hur beslut ska formas som förenar. Den typen av partikulturella likheter ska inte underskattas.

Visst, politik handlar ytterst om sakfrågor. Och när det gäller skatter och privata lösningar och mycket annat finns det stora skillnader. Samtidigt har partierna under lång tid legat nära varandra när det gäller energi, försvar, mänskliga rättigheter och mycket annat. Dessutom har vi gemensamma fiender, och det ska inte heller underskattas.

Kort sagt, jag tycker det finns mycket som talar för ett rödgrönt samarbete och för egen del trivs jag utmärkt i den rödgröna röran.

När det väl är sagt; efter alliansens upplösning växer det stegvis fram två nya block, ett vänster- och liberalt block och ett höger- och konservativt block. För mig innebar den gamla blockpolitiken en olycka för Sverige, och den nya är om möjligt en ännu större sådan. Helt enkelt därför att det är migrationsfrågan som mer än någon annan formar de nya blocken och jag har svårt att tänka mig en sämre vattendelare.

Missförstå mig inte. Det är en viktig fråga, och den förtjänar debatt och uppmärksamhet. Den ska definitivt inte tystas ner och bestämmas i slutna förhandlingsrum. Men den passar sällsynt illa som avgörande stridsfråga av flera skäl.

För det första därför att det riskerar leda till en onödig polarisering. På kort sikt kan säkert Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna finna varandra när det gäller invandringen. Alla är ense om att det behövs en stram politik. Problemet för M och KD är att för SD genomsyrar migrationen i stort sett alla andra frågor. Om bara migrationen minimeras löser sig allt annat. Skatter kan sänkas och ersättningar höjas och fler kan anställas i skolan och vården. När det visar sig att det inte hjälper att stoppa invandringen lär SD med än större kraft kräva försämrade krav för människor som redan lever i landet.

För det andra leder polarisering generellt och särskilt i den här frågan till ett allt hätskare klimat. Det är befriande med många olika åsikter, men det behöver inte betyda att vi tycker illa om varandra. Migrationsfrågan lockar fram våra sämsta egenskaper. Jag har blivit hotad många gånger under mina år som politiker. Det tillhör tyvärr vardagen. I nästan samtliga fall har mina åsikter eller uttalanden om invandrare och invandring varit orsaken.

För det tredje och viktigast, det finns inga rationella motiv för att migrationen ska fungera som vattendelare. I sak tycker numera Socialdemokraterna och Moderaterna nästan lika. Ja, partierna har definitivt mer gemensamt än vad M och SD respektive S och C har gemensamt. Moderaterna och Socialdemokraterna vill att Sverige ska ta emot asylsökande, men förordar i övrigt en stram politik. Sakligt sätt finns det alltså goda förutsättningar för en bred uppgörelse.

Nu är det som det är. Fram till valet nästa år lär det inte hända något. Efter valet, oavsett hur det går, hoppas jag att socialdemokrater och moderater gör nya försök att hitta varandra.

Lars Stjernkvist

Opinion

Morgan fabulerar

Det går inte att se ett slut på gängkriminaliteten.
Foto: Johan Nilsson/TT
Opinion
Opinion

Den omfattande gängkriminaliteten med skjutningar och mord har placerat Sverige som ett värstingland i Europas brottsliga. Den är ingen ny företeelse, rötterna går tillbaka till 1990-talet, men våldet har eskalerat de senaste tio åren. Och alltfler mord förblir ouppklarade. Många vet vilka som skjuter och mördar men få vågar berätta för polisen av rädsla för hämndaktioner.

Enligt justitieminister Morgan Johansson kan det ta mellan 5 till 10 år innan skjutningarna begränsas. Uttalandet bygger i sin tur på en prognos från rikspolischefen Anders Thornberg från 2019. Det handlar alltså om två helt huvudlösa uttalanden av de högsta ansvariga utan något som helst stöd i den faktiska gängbrottslighetens utveckling.

Varför säger två betydelsefulla makthavare rena dumheter? Vare sig Morgan Johansson eller rikspolischefen är obegåvade personer och kan gärna tro på sina ord. Även om många gängkriminella dömts till fängelse finns det en nyrekrytering till gängen. De som sitter inne i närtid kommer dessutom med största sannolikhet att återvända till den kriminella banan. Det är inget Svenssonliv byggt på ambitiösa studier och hårt arbete som lockar.

Ibland åberopas brottsforskningen när det gäller att upplösa de kriminella gängen. Men forskningen står mestadels som ett stort frågetecken, såväl bland svenska som utländska kriminologer. Till stor del beror det på att de för enögt tittat på samhällsfaktorer istället för på djupet, vilket kräver att man ser på de individuella faktorerna.

Ett litet embryo till relevant förklaring har getts av några poliser den senaste tiden som pekat på att gängkriminella lider av olika diagnoser, med andra ord personlighetsstörningar. Det handlar om sådant som adhd, add, empatistörning och låg intellektuell förmåga. Ofta syns tecknen i den tidiga skolåldern via utåtagerande mot andra elever och lärare, ointresse för skolarbetet och skolk.

Traditionella förklaringar att det skulle handla om fattigdom och utanförskap kan föras åt sidan eftersom trygghetssystemen är gedigna även för de som är bidragsförsörjda. Om barn går hungriga till skolan eller är dåligt klädda beror det inte på avsaknad av samhällets ekonomiska stöd utan på föräldrar som är misskötsamma.

Brist på integrationsåtgärder är inte heller någon betydande förklaring eftersom kommunerna och staten gjort ekonomiskt mycket omfattande satsningar på förorternas miljonprogramområden. Därför måste inriktningen av brottsbekämpningen med mycket större kraft riktas in mot individerna och reagera på varningssignalerna i tidiga år.

Morgan Johansson tal om 5-10 år kan ingen av kvinna född tro på. Säg som det är, i bästa fall handlar det om någon generation innan samhället lyckas eliminera gängkriminaliteten. I värsta fall blir det ännu sämre.

Lars J Eriksson

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL