Höör

Inför digitalt samtalsstöd för äldre

Stina Hasselblad är systemförvaltare på Höörs kommun.
Foto: Höörs kommun
Höör
Höör Höörs kommun blir först ut i Skåne med att använda digitalt samtalsstöd inom äldreomsorgen. Tanken är att arbetsmodellen ska bidra till en mer djupgående kontakt mellan hemtjänstpersonal och medborgare.

Redan i mars kommer Höörs kommun införa arbetsmodellen med digitalt samtalsstöd. Tjänsten är ett praktiskt verktyg som personal inom hemtjänsten ska använda för att möjliggöra arbete med ”känsla av sammanhang” (KASAM) hos medborgare med hemtjänstinsatser.

– Rent konkret innebär det att medborgare i samband med kontakt med hemtjänstpersonal får möjlighet att skatta hur de mår och svara på frågor om deras känsla av sammanhang, säger Stina Hasselblad systemförvaltare på Höörs kommun.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Mordet i Höör

Misstankar stärkta i mordutredning

Utredningen mot en man i 25-årsåldern som är misstänkt för att ha mördat en 18-årig kvinna i Höör fortsätter. Nu meddelar åklagaren att misstankarna har stärkts mot mannen.
Foto: Johan Nilsson/TT
Höör
Höör Misstankarna har stärkts mot den man i 25-årsåldern som sitter häktad på sannolika skäl för att ha mördat en 18-årig kvinna i Höör. Det meddelar kammaråklagare Mathias Larsson.

– Ingenting är förändrat. Misstankarna mot mannen är väldigt starka och stärks efterhand. Det finns fler förhör att hålla och fler tekniska undersökningar att göra, säger åklagaren Mathias Larsson som tagit över ansvaret för utredningen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

Slopar planer på att bygga förskola

Rektor Madeleine Arderup ser med tillförsikt på framtiden för Emiliaskolan.
Foto: Tobias Lagerholm
Höör
Fogdaröd Man hade planerat att bygga en ny förskola. Nu har ledningen för Emiliaskolan slopat dessa planer. Tanken är i stället att bygga fyra nya klassrum.

– Vi bygger färdigt skolan, säger rektor Madeleine Arderup.

Waldorfskolan Emiliaskolan har haft en tuff tid ekonomiskt (se faktaruta). Nu vill skolledning och styrelse se framåt och ett led i detta var i höstas att sjösätta planerna på att bygga en ny förskola.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

Skånes djurpark har fått tillstånd för badbrygga

Snart kan björnarna i Skånes djurpark få sällskap av badgäster i Vaxsjön. Detta eftersom djurparken fått tillstånd till att anlägga en flytbrygga.
Foto: Claes Hall
Höör
Höör Först överklagades projektet. Nu har Skånes djurpark slutligen fått tillstånd för att anlägga en badbrygga i Vaxsjön. Under våren ska bryggan komma på plats.

För två år sedan kunde Skånska Dagbladet berätta att norska Lundgruppen som äger Skånes djurpark har köpt till markområden så att man äger mark som täcker halva Vaxsjön.

Sandstrand och brygga

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

Ny anmälan mot granne

Höör
Höör Häromdagen berättade Skånska Dagbladet att en kvinna från Höör fått ta emot flera anmälningar från sina grannar efter att konflikter uppstått.
PREMIUM

Hon är bland annat misstänkt för ofredande och hemfridsbrott.

Nu har en ny anmälan om hemfridsbrott och skadegörelse lämnats in mot kvinnan. Anmälaren påstår att kvinnan varit inne i trädgården och ryckt upp blommor från en kruka trots att hon tidigare informerats om att hon inte får gå in i anmälarens trädgård.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

Gräsbrand vid ishallen

Höör
Höör Klockan 15.59 på torsdagseftermiddagen kom larmet om en gräsbrand på Friluftsvägen nära ishallen.

- Vår styrkeledare var ensam vid platsen. Några elever hade då släckt elden med vattenflaskor. Det handlade inte om något större område som brann, säger Jenny Blom, yttre befäl på räddningstjänsten Skånemitt.

- Styrkeledaren fyllde på med lite vatten på det eldhärjade området för säkerhets skull och pratade med eleverna som var där. Mer dramatiskt än så var det inte, säger Jenny Blom.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Effectory

Så påverkas företagens HR-data av GDPR

Effectory Europeiska unionen införde en ny förordning 2019. Skillnaden på en förordning och en bestämmelse är att en förordning måste införas och en bestämmelse är valfri för varje medlemsland, att införa efter eget önskemål.

GDPR är den senaste förordningen som EU har påfört medlemsländerna. Förordningen reglerar hantering av data och annan typ av information som bland annat rör personuppgifter. Vad betyder detta svenska företag?

Vad är skillnaden på GDPR och dataskyddsförordningen?

På svenska heter den relativt nya förordningen dataskyddsförordningen. Den reglerar i det stora hela all hantering av personuppgifter och ett speciellt avsnitt är avsett för information som klassas som känslig. Alla bolag måste följa förordningen, det har en avgörande effekt för bolag som samlar in information om sina kunder, vilket i princip alla företag som säljer och köper varor gör.

För att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden behöver företag samla in information om sin målgrupp. Den förordning som nu gäller i EU innebär att det ska föreligga ett medgivande av alla privatpersoner, som företagen samlar in information omkring och särskilt när det gäller information som förordningen klassar som känslig.

Känslig information är uppgifter som kan spåras till en individ. Det kan exempelvis vara personnummer, adress och namnuppgifter. Men även digital information såsom en IP-adress och liknande.

Påverkas företagens HR-data av förordningen?

De uppgifter som företagen samlar in om sina kunder är viktigt för att kunna skapa en framgångsrik verksamhet rent ekonomiskt. Företagen behöver veta vad kunderna vill ha för att kunna skapa tjänster och produkter som kunderna i sin tur vill köpa och använda.

Även information om företagens egna medarbetare är viktig i förhållande till företagens effektivitet, något som är avgörande för hur konkurrenskraftigt ett företag kan vara på marknaden. Genom att samla in information om personalen kan personalresurserna fördelas på bästa möjliga sätt inom företaget.

På engelska kallas begreppet, inom företagsvärlden, ofta för employee engagement, på svenska resursfördelning eller personalinitiativ, beroende på vad man syftar på specifikt. Praktiskt taget handlar det om att ha rätt typ av personal, med rätt kompetens, som utför rätt typ av arbetsuppgifter. Dataskyddsförordningen fastslår rent juridiskt att all personal ska godkänna att arbetsgivaren kan samla in och spara all den typ av information, som handlar om medarbetarna.

HR-data är information som företag samlar in om sin personal. Det kan exempelvis vara information om utbildningsbakgrund, ålder, meriter och arbetslivserfarenhet. Information kan användas för att fördela företagets personalresurser på ett effektivt sätt. Rent praktiskt kan det innebära att personalens kompetens inte används till fullo.

Varför är HR-data viktigt?

Konkurrensen på marknaden blir allt hårdare för företagen och det ställer allt högre krav på att vara konkurrenskraftig. I förhållande till konkurrenskraftighet kan HR-data ha en avgörande roll för många bolag. Sänkta priser till konsumenterna är inte alltid ett möjligt alternativ eller svaret på att bli ett konkurrenskraftigt företag – alternativet kan vara att ta del av employee engagement index, som ger en tydlig överblick över de personalresurser som finns att tillgå.

Med den informationen kan bolagen nämligen omfördela resurserna och därmed effektivisera processerna inom företaget. Det gör det möjligt att profitera på de resurser som redan finns inom bolaget, vilket sannolikt leder till att utgifter och kostnader minimeras.

Höör

Han är kritisk till korta gravskötselavtal

Johan Augustsson anser det är viktigt att kyrkan värnar om ansvaret för gravskötsel. - Inte minst eftersom det finns oseriösa lycksökare på området.
Foto: Tobias Lagerholm
Höör
Höör Sedan förra året erbjuder Höörs församling endast ettåriga gravskötselavtal om inte dispens ges. En omedgörlig attityd som skapar otrygghet för äldre, menar Johan Augustsson som betalar för två gravplatser i församlingen.

Om en person inte själv har möjlighet att sköta en anhörigs gravplats kan man ingå i ett gravskötselavtal med sin församling.

Gravskötsel är en service som församlingen erbjuder varje gravrättsinnehavare mot en serviceavgift. Avgiften ska täcka de kostnader som är förknippade med skötseln av respektive grav.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

”Känner sig bortskuffade”

Höör
Höör Väster När det i framtiden byggs en ny skola på Maglehill finns det oro bland personalen att det inte kommer byggas egna lokaler för fritidshemsverksamheten.

Synpunkterna, som kommer från personalen på fritidshemmen, har förts fram till politikerna i barn- och utbildningsnämnden.

- När vi inom ett par år bygger ny skola med fritidshem finns det planer att använda skollokalerna också till fritidshem för att spara kvadratmeter, säger Jörgen Ekman (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

Datorer stals på bottenplan

Höör
Orup Okänt antal tjuvar har brutit sig in på bottenplanet i sjukhusfastigheten på Orup.

Bytet blev ett antal bärbara datorer. Det framgår inte i anmälan vilken verksamhet det är som har drabbats. Anmälaren ska återkomma med en godslista på exakt vad som är stulet.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL