Inrikes

Kommunal personal ofta utsatt för hot

Många kommunalanställda har utsatts för hot, trakasserier och påverkansförsök. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Många kommunanställda har någon gång utsatts för hot och trakasserier, visar en kartläggning som Ekot i Sveriges Radio har gjort.

Säkerhetschefer i landets samtliga 290 kommuner har tillfrågats i undersökningen. Bland de 200 kommuner som har svarat uppger 150 att de har anställda som de senaste tolv månaderna har utsatts för hot. Nästan lika många kommuner uppger att de anställda har drabbats av trakasserier.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Stadsluft orsakar 100 000-tals dödsfall

Madrid är en av de städer i Europa där halten av kvävedioxid är som allra högst. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Inrikes
Inrikes Partiklar och kväveoxider orsakar drygt 200 000 förtida dödsfall per år i Europas städer, enligt en ny studie. Men svenska städer får ett jämförelsevis gott betyg.

I en unik genomgång av närmare 1 000 europeiska städer har en grupp forskare från Spanien, Schweiz och Nederländerna undersökt hur luftföroreningar påverkar dödligheten. Beräkningarna utgår från halterna av kvävedioxid (NO2) och partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer (PM2,5) – föroreningar som till stor del kommer från motortrafik och förbränning.

Om nivåerna av dessa ämnen skulle sänkas till de gränsvärden som förespråkas av Världshälsoorganisationen, skulle cirka 52 000 förtida dödsfall kunna undvikas varje år, skriver forskarna i sin studie som publiceras i The Lancet Planetary Health.

Men forskarna hänvisar samtidigt till studier som visar att det inte finns ett skarpt gränsvärde för när luftföroreningar slutar att vara hälsofarliga. Så om halterna sänktes ytterligare, till de lägsta uppmätta nivåerna i studien, skulle drygt 200 000 personer per år slippa dö i förtid.

Bygger på modeller

– Det är ju ingen helt exakt vetenskap, men vid det här laget finns det bra data i botten. Och siffrorna låter fullt rimliga, säger Karin Sjöberg, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet till TT.

Hon förklarar att den här typen av beräkningar bygger på så kallade dos-responssamband, som genom åren har tagits fram i stora analyser av hur hälsa och dödlighet samvarierar med olika former av luftföroreningar. På så vis är det möjligt att skapa modeller som ger en bild av antalet förtida dödsfall som orsakas av olika halter av ämnen i luften.

– Det går ju sällan att koppla specifika dödsfall till luftkvaliteten, utan det här handlar om större utfall. Den här typen av föroreningar kopplas framför allt till hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar, säger Karin Sjöberg.

Skillnad mellan städer

För att rangordna städerna vägde forskarna samman andelen förtida dödsfall som beräknades bero på antingen partiklar eller kvävedioxider, samt den totala mortaliteten. Rangordningen, som kan beskrivas som andel dödsfall på grund av luftföroreningar, visar att de europeiska städerna skiljer sig åt mycket både vad gäller grad av föroreningar och vilken typ av föroreningar som dominerar.

I stora, trafiktunga städer i Spanien, Belgien, Italien och Frankrike orsakas de förtida dödsfallen främst på höga halter av kvävedioxid, som enligt forskarna har en tydligare koppling till förbränningsmotorer. I italienska Po-dalen, södra Polen och östra Tjeckien är det i stället partiklar PM2,5 som är problemet.

– Det beror på att partiklar inte bara kommer från motorfordon, utan även från förbränning inom industrin och från hushållens uppvärmning med ved och kol, säger Sasha Komenko, forskare vid Barcelona Institute for Global Health, i ett pressmeddelande.

När det gäller förtida dödsfall på grund av kvävedioxid toppas listan av Madrid och Antwerpen. Och när det gäller dödsfall på grund av partiklar, som alltså även kommer från eldning med ved och kol, ligger de italienska städerna Brescia och Bergamo sämst till.

I den andra änden av listan, med renast luft, hittar man exempelvis Tromsö och Reykjavik.

Malmö i botten

Totalt ingår 13 svenska städer i studien. Av dessa hamnar Umeå, Uppsala, Örebro och Linköping i närheten av de städer med lägst andel förtida dödsfall på grund av luftföroreningar. Sämst i den svenska ligan – men fortfarande hyfsad i ett europeiskt perspektiv – är Malmö, både vad gäller halten av kvävedioxid och partiklar. Enligt forskarnas beräkningar skulle drygt 200 förtida dödsfall om året kunna undvikas i Malmö om luften var lika ren som i Tromsö.

– Det är sannolikt närheten till Köpenhamn som spelar in där, som gör att Malmö får mer karaktär av storstadsområde, säger Karin Sjöberg.

– När vi tidigare gjorde en liknande studie för hela Sverige kom vi fram till att 7 600 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Så det finns mycket att göra här i Sverige, och i städerna är det trafiken som är den helt avgörande faktorn, tillägger hon.

Jörn Spolander/TT

FAKTA

Fakta: Partiklar och kvävedioxid

Kvävedioxid (NO2) bildas vid förbränning. Den främsta källan i tätorter är biltrafiken. Kvävedioxid är en giftig gas som irriterar luftvägar och slemhinnor.

Partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer kallas för PM2,5. De bildas vid förbränning i motorer, industriprocesser och vid eldning med ved och kol. Dessutom uppstår de vid transporter, då däck och bromsbelägg slits.

Partiklar påverkar både andningsorgan och andra organ och kopplas till bland annat andningsbesvär, hjärt- och kärlsjukdomar samt lungcancer. Barn är särskilt känsliga för partiklar, och kan drabbas av astma och försämrad lungutveckling.

Enligt Världshälsoorganisationen finns det ingen nedre gräns för partikelhalten, då de negativa hälsoeffekterna upphör. Därför är det viktigt att sträva efter så låga partikelhalter som möjligt, för att förbättra människors hälsa.

Inom EU är gränsvärdet för NO2 och PM2,5 ett årsgenomsnitt på 40 respektive 25 mikrogram per kubikmeter luft.

Världshälsoorganisationen (WHO) har skarpare gränsvärde för PM2,5 (10 mikrogram per kubikmeter luft), men samma för NO2.

Källa: Naturvårdsverket, Lancet Planetary Health, WHO

Inrikes

Efter resor och shopping – förtroendet sjunker

Dan Eliasson lämnade sin post som MSB:s generaldirektör efter en kritiserad decemberresa till Kanarieöarna. Arkivbild.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Inrikes
Inrikes Rapporteringen om myndighetschefer och ministrar som brutit mot coronarestriktionerna verkar ha haft effekt på svenskarnas förtroende för coronahanteringen.

Enligt en Novusundersökning som SVT Nyheter rapporterar om säger sig endast 28 procent av de tillfrågade ha ganska eller mycket stort förtroende för hur Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) hanterar coronapandemin. Det kan jämföras med 50 procent vid mätningen den 8 december, eller 54 procent i mitten av mars förra året.

Förtroendet för regeringen har gått från 45 till 30 procent sedan förra mätningen och förtroendet för Folkhälsomyndigheten från 61 till 50 procent. Även förtroendet för medier har sjunkit under perioden.

Efter kritik mot en resa till Kanarieöarna i december avgick MSB:s generaldirektör från sin post i början av januari. Kritik har också riktats mot bland andra justitieminister Morgan Johansson (S) och statsminister Stefan Löfven (S) efter shoppingrundor i julhandeln.

Mätningen gjordes bland 1 042 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18–89 år mellan 11 och 18 januari.

Erika Nekham/TT

Inrikes

Många, men inte alla elever får återse skolan

När gymnasieskolan ska börja ta emot elever igen måste mycket vägas in, som risken för trängsel i kollektivtrafiken. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes Gymnasieskolan har fått möjlighet att till viss del ta emot eleverna i klassrummen igen. Men det kommer att ske på olika sätt.
I Umeå kan eleverna komma till skolan två veckor av tre. I Göteborg gäller distansundervisning fullt ut en månad till för de flesta elever.
PREMIUM

Torsdagens besked om en försiktig öppning av gymnasieskolan gavs med kort varsel. Redan från och med måndag gäller den nya rekommendationen om delvis distansundervisning. Folkhälsomyndighetens uppmaning är att varje elev ska få minst 20 procent av undervisningen i skolan, och högst 80 procent. Kommunernas och friskoleägarnas beslut ska alltid baseras på smittspridningsläget lokalt eller regionalt.

Det har med andra ord fattats väldigt många olika beslut under väldigt kort tid. Men läget verkar vara under kontroll, säger Maria Caryll, sektionschef vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), efter att ha stämt av med en handfull kommuner.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Fortsatt halt – men snön avtar

Polisen har fått hjälpa till i trafiken under natten, men inga allvarligare olyckor har rapporterats. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes Under natten har ett flertal olyckor rapporterats under det pågående snöovädret i norra Sverige. Men under morgontimmarna ser snöfallet ut att avta.
– Vi ser att det har varit ymnigt snöfall på många håll men det börjar mattas av, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog på SMHI.
PREMIUM

Över stora delar av Norrlandskusten har snöovädret ställt till det i trafiken under natten.

Bland annat på och vid Högakustenbron och norr om Djäkneboda, mellan Umeå och Skellefteå, har lastbilar blivit stillastående på E4 och påverkat trafiken, som på några ställen under perioder varit avstängd i någon riktning.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Löfven syntes mest under hösten

Statsminister Stefan Löfven under en digital pressträff under torsdagen. Socialdemokraternas ledare var flitigast förekommande i medier av partiledarna i slutet av fjolåret.
Foto: Jessica Gow/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Stefan Löfven har synts mest i medier av alla partiledare under coronapandemins andra våg. Det visar den senaste Mediemätaren, gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Sveriges Radio Ekot.

Statsminister Stefan Löfven (S) var den mest framträdande partiledaren under pandemins intåg och den trenden höll i sig även när den andra vågen drog in under hösten.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

SUNBIRD WEBBYRÅ

Webbyråns bästa knep hur du skapar ett starkt varumärke

SUNBIRD WEBBYRÅ

Enligt Sunbird Webbyrå kan ett starkt varumärke vara en av de viktigaste faktorerna för att öka ert företags försäljning online:

Det finns för mycket information och för lite tid. Potentiella kunder som besöker er tenderar att ta snabba beslut som oftas baseras på en känsla och vilket förtroende de får för er.

Ett varumärke är någons magkänsla om er. Det är inte vad ni säger att det är. Utan vad era kunder säger att det är. Här kommer Sunbird Webbyrå med fyra riktlinjer för att stärka ett varumärke.

1. Var konsekvent

Det är viktigt att ni alltid är konsekventa och lever efter ert varumärke. Byt inte budskap och värdegrunder när vinden vänder.

2. Tänk långsiktigt

Förtroende byggs upp över tid och det är viktigt att ni är beredda att offra kortsiktiga vinster för de långsiktiga. Man ska varken göra eller säga för mycket, håll er till ramen och lägg inte lättvindigt till fler tjänster i er arsenal.

3. Differentiera er

Det är lättare att bygga ett varumärke om man är unik. Är ni nischade förstår man snabbare vad ni står för.

4. Var fokuserad

För många hemsidor försöker säga för mycket. Säg bara det viktigaste. Ska ni få fram ett budskap ska ni enbart ge informationen läsaren verkligen behöver - inte allt som är bra att säga.

Även om de flesta är medvetna om detta menar Sunbird Webbyrå att många företag ändå tenderar att lägga för mycket text på hemsidan. Vilket gör att besökaren får jobba för att förstå vad man gör.

Vill ni ha hjälp att ta fram skräddarsydd webbdesign som stärker ert varumärke - Kontakta Sunbird Webbyrå här.

Inrikes

Valborgsfirandet i Uppsala ställs in

Det blir ingen mösspåtagning på Carolina Rediviva i Uppsala den sista april i år. Arkivbild.
Foto: PONTUS LUNDAHL/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Det blir inget traditionellt valborgsfirande i Uppsala i år heller. Det meddelade Uppsala kommun under fredagen.

"Att som Uppsalabo ställa in valborg gör ont i hjärtat. Men att i rådande situation planera för att samla 150 000 personer i city är inte försvarbart. Det förstår nog alla Uppsalabor. Nu laddar vi om för nästa år", säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

En gripen efter biljakt i Örebro

En person greps efter att ha försökt fly från polisen. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Polisen i Örebro skulle under fredagskvällen stoppa en bil som man letat efter och lokaliserat. Men föraren ville inte stanna.

I stället vidtog en biljakt i centrala delarna av staden.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

En gripen efter våldsbrott i Karlskoga

En person har förts till sjukhus och en person är gripen efter ett grovt våldsbrott i Karlskoga under fredagskvällen. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Polisen larmades strax före klockan 19 på fredagskvällen om ett grovt våldsbrott på busstationen i Karlskoga.

– En person är förd till sjukhus men jag har inga uppgifter om skadeläget, säger Olga Korpela, vakthavande befäl vid polisen i Bergslagen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL