Sjöbo

Uteförskola formas om efter föräldrarnas kritik

Lägenhetsmodulerna vid Södra Åsum som Lergökens förskola måste flytta från.
Sjöbo
Sjöbo Det kommer att bildas en utegrupp bestående av femåringarna på Tofta och lergökens förskolor, trots kritiken från föräldrar. Men enligt skolchefen kommer barnen inte att vara ute hela tiden.
Tittar på flera alternativ

Eftersom samhällsbyggnadsnämnden beslutade i förra veckan att förbjuda förskoleverksamhet i de utdömda lägenhetspaviljongerna i Södra Åsum fattas det lokaler.

Familjeförvaltningen jobbar nu med förslaget att femåringarna på Tofta och Lergökens förskolor bildar en utegrupp med cirka 27 barn. Verksamheten är tänkt att vara igång vid månadsskiftet november/december och fram tills att Lergökens permanenta lokaler står klara, vilket beräknas ske i maj.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Inget fel gjordes när Blentarpsgården stängdes

Blentarpsgården i Blentarp.
Foto: Caroline Stenbäck/Arkiv
Sjöbo
Blentarp Beslutet att stänga Blentarpsgården väckte starka protester och det överklagades till förvaltningsrätten.
Men nu ett lite drygt ett år senare konstaterar domstolen att inget fel begicks.

Styrets planer att lägga Blentarpsgården i malpåse gick inte igenom i vård- och omsorgsnämnden i maj. Då valde man i stället att baka in det i budgetförslaget för 2020, vilket fullmäktige antog i september i fjor.

Blentarpsbon och moderaten Bertil Hultén valde då att överklaga fullmäktiges beslut till förvaltningsrätten. Han hävdade att beslutet stred mot grundlagen då det inte tog hänsyn till de boendes rättigheter. De äldre tvingades flytta till andra kommunala äldreboenden utan att ha blivit tillfrågade innan.

Han ansåg inte heller att beslutet var av sådan vikt att det fanns skäl för fullmäktige att avgöra frågan. Eftersom nämnden hade sagt nej tidigare till att stänga boendet ville han att förvaltningsrätten skulle pröva om fullmäktigebeslutet stred mot kommunallagen.

Beslutet ingick i budgeten

Sjöbo kommun har varit av den åsikten att överklagandet ska avslås. De påpekade i sitt yttrande att beslutet att stänga Blentarpsgården tillfälligt ingick i budgeten och att det var för att frigöra resurser till annat.

Kommunen påpekade också att fullmäktige generellt inte är bundet av nämndernas beslut och ”det är inte heller ovanligt att ärenden ändrar riktning under beredningens gång”

Vård- och omsorgsnämnden hade dessutom äskat till bland annat hemtjänst och boendestöd för LSS. För att kunna tillmötesgå de önskemålen fattade de styrande partierna beslutet att man behövde prioritera, vilket innebar att lägga Blentarpsgården i vila.

”Ett beslut som grundande sig i den låga beläggningen vid boendet”, uppgav kommunen i yttrandet.

Går på kommunens linje

Förvaltningsrätten har nu kommit med sin dom och domstolen går på kommunens linje, inget fel begicks när beslutet antogs.

I domen står det att beslutet gällde hela kommunens budget för 2020 och det är ett beslut som ska fattas av fullmäktige. Uttalandet om att Blentarpsgården inte ska nyttjas ska enligt förvaltningsrätten ses som en del i budgetprocessen. Att vård- och omsorgsnämnden beslutade att inte lägga ner Blentarpsgården ändrar inte detta förhållande.

Inga skäl till att upphäva beslutet

Förvaltningsrätten anser inte att det finns skäl att upphäva beslutet för att de boende inte kommit till tals innan. Bertil Hultén har hänvisat till både grundlagen och Europakonventionen men han har inte preciserat vilken eller vilka bestämmelser han avser, påpekar domstolen.

Enligt kommunallagen måste ett ärende ha beretts i en nämnd eller en beredning innan det kan avgöras i fullmäktige, vilket budgeten för 2020 har gjorts.

Förvaltningsrättens beslut går att överklaga till kammarrätten.

Sjöbo

Cykel stals från bussresenär

Sjöbo
Sjöbo
PREMIUM

Under onsdagen försvann en cykel från Sjöbo busstation. När ägaren kom tillbaka var cykeln borta.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Polisen sms-varnar efter inbrott

Sjöbo
Sjöbo
PREMIUM

Boende i östra Sjöbo har varnats efter en inbrottsvåg de senaste veckorna. Det har varit flera inbrott och inbrottsförsök. Den senaste anmälningen kom från en bostad på Baldersgränd. Altandörren har märken efter att någon försökt bryta upp dörren någon gång mellan måndagen och onsdagen.

Polisen har skickat ut en sms-varning till de boende i det drabbade området.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Smet från murkrasch

Stenmur med fyrkantiga stenblock. Muren är övervuxen av lavar och växter.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Sjöbo
Blentarp
PREMIUM

En husägare i Blentarp har anmält en smitning. Någon har under onsdagen kört in i en trädgårdsmur till huset som ligger på Regnbågsvägen. Bilföraren smet från platsen utan att ta ansvar för skadorna.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Stal cykel från biltak

Mountainbike som ligger vid skogskant.
Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Sjöbo
Sjöbo
PREMIUM

Det har rapporterats en cykelstöld. En person som var på besök i Sjöbo hade under 18-tiden på tisdagskvällen parkerat utanför Coop i Sjöbo för att handla. När personen kom ut igen var den mountainbike som var fäst på bilens tak stulen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Företagsfinanser.se

Ökning av ansökningar om pausade amorteringar!

Företagsfinanser.se Bostadsmarknaden har trots omständigheterna inte rasat, istället har försäljningen ökat med hela 13 % och med ett fortsatt tryck på visningar på uteliggande bostäder.

Men även fast bostadsmarknaden är i full rullning så är det många bankkunder som har valt att pausa sina amorteringar på sina bostadslån. Detta i och med att bankerna lättat på tyglarna en aning som hjälp för den ekonomiska situationen som många sitter i just nu. I April så var det många husköp som gick i lås och många nya lyckliga husägare som flyttade in i sina nya hem. April är generellt sett en månad då många köper hus varje år och det visade sig vara så även under detta år.

Varje år så ökar mängden bostadslån i Sverige och ligger tillsammans på tusentals miljarder i värde. För de flesta hushåll så är det boendet som kostar mest månadsvis och också den utgift som svider mest. I mars gick bankerna ut med att de ändrar amorteringskraven för att hjälpa sina kunder. På detta sätt är det många som har kunnat spara in en del. Även fast det varje år är många kunder som ansöker om amorteringsfria månader på sina bolån, så har det varit en stor ökning av fall under de senaste månaderna.

Reporäntan oförändrad

Riksbanken meddelade nyligen att de lämnar kvar reporäntan på noll och detta för att de anser att den nedåtgående ekonomiska spiralen beror på gällande restriktioner. Det anses också vara svårt att sätta en prognos på hur framtiden kommer att se ut. Att räntan ligger oförändrad är ingenting som låntagare kommer att märka då det är samma som innan. Riksbanken betonar dock att räntan kan komma att sänkas om det anses vara nödvändigt i framtiden.

Många anser att räntan borde ha blivit reglerad ned på minus men Riksbanken menar på att det inte finns någon anledning att göra så i dagsläget. Anledningen till detta är att denna krisen inte är grundad i en finanskris likt den 2008, så den ska inte bedömas som så. Norge och Storbritanniens centralbanker sänkte däremot sina räntor med 0,5 %.

Detta tittar banken på när du ansöker om företagslån

Det är också många företagare som ansöker om företagslån för att kunna hantera den nuvarande ekonomiska situationen där många företag står med en lägre produktion och därav omsättning. När ett företag ansöker om ett lån så är det dessa punkter som banken tittar på i en ansökan:

– Ägarna av företaget - referenser, privatekonomi och erfarenheter.

– Företagets affärsplan - detaljerad plan.

– Eventuell ekonomisk hjälp - revisor eller liknande.

– Balansräkning, bokslut och deklaration på företag som etablerat sig redan.

Det finns ett par olika företagslån som banker kan låna ut till företagare och vilket som passar för eventuella företag kan variera beroende på behovet. Ett företag som behöver investera i inventarier, maskiner eller byggnader brukar exempelvis oftast välja en investeringskredit och enbart amortera för den summa som är använd.

Sjöbo

Sjöbo rasar i skolrankingen

Elever i ett klassrum. En lärare visar något på tavlan.
Foto: TT/Arkiv
Sjöbo
Sjöbo 2010 var visionen att Sjöbo skulle utses till årets skolkommun 2020. Tio år senare är verkligheten en annan. Kommunen fortsätter att dala i Lärarförbundets skolranking.

Av landets 290 kommuner placerar sig Sjöbo i år först på 164 plats i lärarförbundets ranking över de bästa skolkommunerna 2020. Det är 22 placeringar sämre än i fjol.

Framförallt beror tappet på att färre elever fullföljer gymnasiet, en låg andel godkända elever samt en minskad lärartäthet.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Styrets och SD:s budget fick flest röster i fullmäktige

Sjöbo kommunhus.
Foto: Lennart Larsson
Sjöbo
Sjöbo Det blir minoritetsstyrets (M, C, L och SJP) och SD:s budget som gäller nästa år. Det beslutade fullmäktige på onsdagskvällen.

I juni fick Socialdemokraterna överraskande nog igenom sitt budgetförslag. Men på onsdagskvällen fick de se sig besegrade när budgeten skulle kompletteras.

De styrande partierna; Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sjöbopartiet, hade kommit överens med Sverigedemokraterna om ett gemensamt budgetförslag som inte länge innehöll någon skattehöjning 2021.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Sjöbo

Fullt på djurkyrkogården

Djurkyrkogården vid reningsverket i Sjöbo
Foto: Linnea Nybogård
Sjöbo
Sjöbo Det går inte längre att begrava något husdjur på djurkyrkogården i Sjöbo. Alla platser är fulla. Om det ska skapas mer platser blir nu en fråga för tekniska nämnden att ta ställning till.

Den sista platsen på djurkyrkogården inne på reningsverkets område har nu tagits i anspråk och hur man ska göra med djurkyrkogården är oklart. Tekniska nämnden fick information i frågan på sitt senaste sammanträde men tog då inget beslut.

– Budgeten nästa år blir en tuff utmaning, därför vågade vi inte ta något beslut nu. Men vi kommer att behöva lyfta detta som ett ärende igen och se hur vi ska göra framöver, säger Jörgen Jönsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL