Malmö

Tomträtter - få har råd att köpa loss sin mark

Michael Carlsson, vd för HSB i Malmö.
Foto: Elisabeth Sandberg
Malmö
MALMÖ HSB Malmö fortsätter att kämpa för att Malmö stad ska ändra sina tomträttsbestämmelser till ett mera rättvist system. Många bostadsrättsföreningar har inte råd att köpa loss sin mark. De senaste åren har det endast skett ett fåtal försäljningar bland de 88 HSB-föreningar som har tomträtt.

Tomträtt innebär att en bostadsrättsförening hyr sin mark av Malmö stad. De flesta avtalen tecknades på 1940-60-talen och varade i många år. En löptid på 50 eller 75 år år var inte ovanligt och under den perioden ökade inte tomträttsavgälden (avgiften) alls.

Avtal på tio år

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Föreningens avgift höjdes med mer än 13 000 procent

Brf Valby vid Kronborgsvägen i Malmö valde att förlänga sitt tomträttsavtal med Malmö stad.
Foto: Elisabeth Sandberg
Malmö
MALMÖ Från en årsavgift på 7986 kronor till närmare 1,1 miljon. Så såg förutsättningarna ut när Bostadsrättsföreningen Valby nyligen skrev om sitt tomträttsavtal med Malmö stad.

– Det är en höjning med 13 500 procent, konstaterar Linus Göransson som är ledamot i föreningens styrelse. Det är absurt hur det kan bli en så stor höjning men vi var medvetna om förutsättningarna.

– Vi hade höjt avgifterna litet varje år för att kunna klara detta och slapp en chockhöjning.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Inte aktuellt att förändra i dagens system

Tomträttsutredningen presenterades för ett år sedan och utifrån den beslutade tekniska nämnden att inte göra några förändringar i dagens system.
Foto: HSB
Malmö
MALMÖ Malmö stad har inga planer på att ändra på nuvarande system med tomträtter och vad som gäller när en bostadsrättsförening vill köpa ut sin tomt.

– För två år sedan beslutade tekniska nämnden att ge fastighets- och gatukontoret i uppdrag att utreda kommunens hantering av tomträtter för bostadsändamål. Här jämfördes bland annat förhållandena mellan tomträtter för småhus och tomträtter för flerbostadshus, berättar Barbro Yngveson som är stadsjurist och enhetschef på fastighets- och gatukontoret.

– Det förhandlades upp en extern utredning som redovisades i tekniska nämnden i juni förra året. Nämnden beslutade utifrån utredningen att det inte skulle göras några förändringar.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

feature

Första filmvisningen i Sverige var i Malmö för 125 år sedan

En skånsk biograf av det slag som på många håll växte fram i början av förra seklet. Nedanför filmduken ofta en pianospelande dam.
feature
Malmö
Skåne
MALMÖ Att det skulle bjudas på ”lefvande bilder” och Sverigepremiär av Kinematografen under den stora Nordiska Industri- och slöjdutställningen i Malmö sommaren 1896 var knappast något som långt i förväg var planerat.

I februari det året skrev Skånska Dagbladet att det på ett särskilt hörn av utställningsområdet, som sträckte sig mellan Kungsparken och nuvarande Östra Rönneholmsvägen, fanns planer på att uppföra en byggnad för en sommarvarieté. Någon sådan blev det dock aldrig. Ett varietéförbud var i görningen. Men, som det konstaterades i tidningen, ”blir det inte varieté så blir det åtminstone Edisons Kinetoskop, `framtidens skådespel´”.

Inte heller detta lilla tittskåp gavs det plats för inom utställningsområdet, men däremot för den nya och smått sensationella ”Kinematografen från Paris”, som här kom att förevisas för första gången i Sverige.

Kinematografen från Paris får sin Sverigepremiär. Annons ur Skånska Dagbladet 27 juni 1896.

Evenemanget skapade emellertid inga större rubriker i tidningarna. Händelsen gick rentav ganska obemärkt förbi även om en och annan uttryckte stor entusiasm, men att kalla ”framställandet på duken av rörliga bilder” för ett av världens 8:de eller 9:de underverk var Skånska Dagbladet ensam om.

125 år sedan

Nu har det alltså gått 125 år sedan denna historiska förevisning ägde rum i Malmö den 28 juni 1896 och alla levande vittnen som kan berätta om premiärvisningarna är sedan länge borta. Något annorlunda förhöll det sig den gången filmen firade 75 år, 1971, då fanns åtminstone en möjlighet att någon skulle kunna minnas händelsen, om inte just premiären så i alla fall sitt första möte med kinematografen under dessa filmens allra första år i slutet av 1890-talet.

Händelsen gick rentav ganska obemärkt förbi även om en och annan uttryckte stor entusiasm, men att kalla ”framställandet på duken av rörliga bilder” för ett av världens 8:de eller 9:de underverk var Skånska Dagbladet ensam om.

Med den förhoppningen tillskrev jag en handfull kulturpersoner i 85-åldern, som jag antog kunde ha något att vittna om. Alla svarade, men minnesbilderna av deras första möten med filmen hade bleknat väsentligt. Av de fem som jag kontaktade var författaren Anders Österling den ende som kunde erinra sig sitt första ”biobesök” på utställningen i Malmö 1896:

”Köpenhamnsfärjan som långsamt och med suddiga ryck gick ut från sitt färjeläge, högst märkvärdigt, och likaså en serie kallbadare, som först hoppade från trampolinen i vattnet och sedan upp igen, då filmen vevades bakåt.”

Det finns inga samstämmiga vittnesmål om hur publiken mottog de första filmerna. Uppgifterna går isär. Somliga filmpionjärer vill hävda att publiken nästan skrattade sönder visningarna, hånflabbade åt dessa vita dukens darriga och något flimrande bilder och tröttnade efter den första nyfikenheten, medan andra vill göra gällande att intresset var storartat från början.

Vidare fanns dem som oroade sig för de eventuella följderna av uppfinningen.

”Genom kinematografen kan indiskretionen göras fullständig. Ni kan själv lätt tänka er, vad allt för överraskningar denna reproduktionskonst kan leda till. Tager man med i räkningen den roll, som röntgenstrålarna även spela i den moderna uppenbarelsen, så måste man med en nästan hemsk känsla fråga, vad som numera kan räkna på att vara fördolt för världens ögon, vilka under dessa förhållanden blir allseende.”

I Malmö hade dansken Ole Olsen (som senare skulle grunda Malmö Tivoli och Nordisk Films) sett till att en apparat som kunde avge ”Röntgens X-strålar” likaledes visades för första gången i Sverige på Industriutställningen 1896. På utställningens förlustelseområde!

I samband med filmens hundraårsjubileum 1996 avtäcktes den här statyn av Christer Bording i Pilstorpsparken (mellan Östra Rönneholmsvägen och Helmfeltsgatan), som har rätt att göra anspråk på att vara platsen för den allra första svenska filmvisningen.

Det förblir nog en obesvarad fråga om filmen i begynnelsen möttes med övervägande hänförelse eller övervägande hånskratt och skepsis. De som hyste ängsliga farhågor för vad filmen i en framtid skulle kunna åstadkomma var bestämt ändå färre än de som enbart roade sig och fascinerades åt det faktum att bilderna förde sig.

Privat arkiv

Inför filmens 100-års jubileum 1996, då jag kom att ansvara för ett par utställningar som vid tillfället anordnades på Teatermuseet och Stadsarkivet i Malmö, hade jag ambitionen att söka bringa klarhet i hur Kinematografen, projektorn och de första filmerna, egentligen kom till Malmö.

Att det var Koncertpaläet i Köpenhamn som låg bakom filmvisningarna var ju känt sedan tidigare. Även om jag också hört att nära nog hela Koncertpaläets arkiv hade gått förlorat i samband med en brand så begav jag mig likväl till Köpenhamn. Kanske skulle jag ändå lyckas hitta något av intresse. På Odd Fellow Paläet (motsvarande tidigare Koncertpaläet) fann jag dock inget material av värde, men blev tipsad om ett privat arkiv, tillhörande Jacob Fabricius, vilken vid den aktuella tidpunkten ingick i Koncertpaläets styrelse.

I detta arkiv, förvarat på Det Kongelige Bibliotek, hittade jag en brevkopiebok med 756 paginerade sidor, varigenom ännu några skärvor av filmstarten i Sverige och ”de idoga och synnerligt affärsmässiga” danskarnas roll i sammanhanget kunde fogas samman. Utöver de redan kända, grosshandlare Axel Prior, arkivassistenten Heinrich Odewahn, trolig initiativtagare till arrangemanget och den som kom att ansvara för filmvisningarna, och Koncertpaläets inspektor Harald Limkilde, som handhade pressvisningen av Kinematografen, tillkom nu den danske skolmannen och i Paris periodvis boende författaren Adolf Langsted.

Axel Prior, välbärgad grosshandlare och en av Koncertpaläets i Köpenhamn grundare, som var den mest pådrivande i Koncertpaläets styrelse för att få till stånd bildvisningar på Industriutställningen i Malmö 1896 och den som träffade avtal med stadsarkitekt Salomon Sörensen om uppförande av Sommarteatern.

Det finns vissa uppgifter i brevboken som talar för att Odewahn efter att han besökt Malmö den 25 maj, för att inspektera bygget av Sveriges första ”biografteater”, rest vidare till Paris- förmodligen för att med hjälp av Langsted få tag på projektor och filmer. Samtidigt finns här åtskilligt som tyder på att det också var Langsted som tillgodosåg att Sommarteaterns repertoar- bestående av tio, en minutlånga, filmer – efterhand förnyades.

Filmerna som förevisades var, såvitt det har gått att utröna, huvudsakligen franska. Av dessa sent framkomna arkivhandlingar kan man klart fastslå att Langsted, som inte bara behärskade det franska språket utan tillika var väl förtrogen med fransk kultur och hade ett dokumenterat foto- och teaterintresse, varit en viktig och betydelsefull kontaktlänk I Paris för Odewahn och Koncertpaläet och därmed således även utövat visst inflytande på de historiska filmvisningarna i Malmö.

Publiken strömmade till

Sommarteatern uppmärksammades inledningsvis mest för att ha byggts på rekordtid, tretton dagar, av Malmöbyggmästaren Per Nilsson Dahlgren, och för att vara en föga framgångsrik spekulation såväl för den kände teaterdirektören August Lindberg, vilken kom att inviga detta nöjesetablissemang med en mindre lyckad utställningsrevy, som för kinematografen. Men till skillnad från Lindbergs sejour, som tog slut en vecka in i juli, skulle det ganska snart vända för filmens och publiken skulle strömma till. Filmen blev inte bara ett mellanstick under några eftermiddagsvisningar utan höll sig kvar under resten av utställningstiden, med andra ord i tre månader.

Vid premiären hade inspektor Limkilde förklarat för den samlade pressen att ”varje levande bild som förevisas består egentligen av 1 200- 1 300 bilder tagna efter varandra med en hastighet av från 15 till 30 i sekunden.” Och nu gällde inte som vid tidigare förevisningar att åskådaren skulle titta genom glas för att se bilderna utan dessa kastades istället i förstorad skala på en i andra ändan av salongen uppspänd duk så att bilderna på samma gång kunde visas för fullsatt hus.

När vi nu uppmärksammar 125-årsdagen av de första filmvisningarna i Malmö och därmed i Sverige kan vi väl också låta nämna att de första svenska filminspelningarna (journalfilmer undantagna) också ägde rum i Skåne, närmare bestämt i Kristianstad, där malmöfödde Dramatenregissören Gustaf ”Muck” Linden för Aktiebolaget Svenska Biografteatern år 1910 åtog sig att göra åtta filmer på trettio dagar. Det stannade emellertid vid fyra, fast egentligen bara tre, då en av dessa aldrig fullbordades. Trots alla beröm för filmerna, deklarerade Linden att han aldrig tänkte återvända till filmen. ”Jag gör aldrig om det. Det var ett oerhört arbete”, sa han. Dessutom trodde han att biografpjäserna inte var annat än en modenyck. Här en scen ur filmen Järnbäraren (efter August Blanches drama) i regi av Gustaf ”Muck” Linden och med Ivan Hedqvist , t.h. på bilden, i sin första filmroll.

Det dröjde inte många veckor med den nya uppfinningen på svensk mark innan en första kinematografivits kom i omlopp. ”Utanför kinematografen (införd i Hallandsposten 29 juli 1896). Andersson: - Vad heter den där uppfinningen? Pettersson: - Kila mé mat té fotografen. – Är du säker på det? - Alldeles. Och det är naturligt. En fotograf som får ta´ 900 fotografier i minuten har minsann inte tid att gå ut och äta.” Ett litet skämt som även den som i begynnelsen ville ta filmen på fullaste allvar kunde le åt.

Sport

Höjdpunkterna från HIF - Olympic

Sport
Malmö
Livefotboll 2021 BK Olympic besegrade HIF med 2-1 på bortaplan under fredagen. Här kan du se höjdpunkterna från matchen.
Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Pilotprojekt med akut hemsjukvård igång

Josefine Petersen och Olof Christoffersen vid en av bilarna som används för att köra ut till patienter. Fordonen har inga loggor som visar att de tillhör sjukvården.
Foto: Stefan Persson
Malmö
Malmö Fullt utbyggt kan det frigöra vårdplatser motsvarande en hel medicinavdelning. Men redan två veckor in i projektet med akut hemsjukvård redan frigjort nästan en halv avdelning. Samtidigt ses det redan som en vinst för patienten som kan vårdas i sitt eget hem.

– Om de inte hade omfattats av vår vård hade de varit på sjukhus. Det är det som är syftet, att erbjuda kvalitativ vård i hemmet i stället för på sjukhus. Det ska ge ett mervärde för patienten, att den känner sig trygg och får den vård som krävs, säger Henrik Elg, som är enhetschef för det mobila sjukhusteamet.

I höstas beslutade politikerna i Skånes Universitetssjukhus (Sus) att Malmö skulle bli först i landet att testa akutsjukvård i hemmet. Pilotprojektet pågår i två år och ska sedan utvärderas.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Lån utan UC

Allt fler svenskar löser sina kreditskulder med ett lån!

Lån utan UC Idag är det enkelt att handla saker på avbetalning, köp nu och betala sen-erbjudanden haglar över oss dagligen. Många handlar med krediter som de egentligen inte har råd med vilket slutar för många med att man sitter i kreditfällan.

Där har man har räntor att betala från flera olika köp, men man betalar knappt av något belopp på den summan som man faktiskt har lånat. Skyhöga räntor finns fortfarande kvar men reglerades för några år sedan ner, vilket innebär att det blivit något bättre lånevillkor även i de fall där man kan ta kreditlån från andra kreditgivare än banken.

Att det är så pass enkelt att ta ett riskfritt lån hos många finansbolag och att man kan köpa prylar på avbetalning leder de flesta till att köpa mer än de egentligen har råd med. Därför har många svenskar idag börjat samla sina lån och krediter till ett enda lån, så att det enbart är en ränta som behöver bli betald per månad. Detta medför att de höga månadskostnaderna går att minimera till stor del och har på många håll räddat många familjer i ekonomisk kris. Detta är något som man brukar kalla för att binda sina krediter. Man binder dem till ett enda lån med lägre ränta - detta är räddningen för många som har hamnat i kreditfällan!

Samtidigt som många minskar sina lånekostnader - så ökar också medvetandet gällande konsumtion!

Unga fröken Greta Thunberg, är en av våra ledstjärnor idag när det kommer till att börja tänka efter hur vi behandlar vår natur. Greta är också en stark förespråkare till att vi genast bör konsumera mindre än vad vi gör nu - vilket många svenskar också tycks ha hakat på. Detta visar på att medvetandet ökar när det kommer till både att tänka mer långsiktigt, men också att många lär av sina misstag. Att kunna shoppa vad man vill från var som helst i världen har nog stigit många konsumenter åt huvudet och det är egentligen inte förrän nu som man har kunnat se de förödande effekterna av detta. Många företag visar sitt starka engagemang för klimatet utåt, vi köper mindre och mindre plast och vi äter mindre och mindre kött - vi bemöter de förödande konsekvenserna genom att balansera ut det igen.

Att vi lever i en värld av influencers kan vara en av många anledningar till varför konsumtionen ökat så mycket som den har gjort under 2000-talet. De flesta minns nog hur Postnord höll på att sjunka fullkomligt av alla leveranser av beställningar, som dessutom många bara beställde för att fota och sedan skicka tillbaka. Vi bör se vår nya medvetenhet som något mycket positiv och en klar indikation på att vi är på väg att gå mot att vara betydligt mer klimatsmarta och värna om naturen. Vi har helt enkelt, som Greta säger, börjat vakna upp! Förhoppningsvis fortsätter trenden och vi får se ytterligare aktioner som kämpar för miljön, och fler människor som höjer sin röst för vår planet i framtiden.

Malmö

Försvunnen pojke återfanns välbehållen

Foto: Matilda Arborelius
Malmö
Malmö Räddningstjänsten sökte vid 18 tiden efter en försvunnen pojke vid Ribersborg. Pojken kunde senare återfinnas och var välbehållen.

Larmet om den försvunna pojken inkom strax innan klockan 18 på fredagen. Därefter begav sig flera enheter från räddningstjänsten till platsen för leta efter honom.

Vid 18.25 kan Mattias Sköld, inre befäl på räddningstjänsten bekräfta att pojken är återfunnen och välbehållen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Frida Trollmyr bemöter kritiken om agerande i romska rådet

Uppgifterna om att kommunens lokaler använts för romska rättegångar ska nu utredas av kulturförvaltningen.
Foto: Johan Nilsson/TT
Malmö
MALMÖ Kommunalrådet Frida Trollmyr (S) har hamnat i blåsväder efter ett uttalande om ”politiskt självmord” och att hon inte slagit larm i tid om hedersförtryck och korruption inom romska rådet.
Varken hon eller den politiska ledningen för Malmö stad vill ge några intervjuer utan hänvisar till uttalanden och kommentarer som gjorts på Facebook.

Det är tidningen Kvällsposten som berättat om situationen i det romska rådet som leds av Malmö stad och som Frida Trollmyr är ordförande för. När romska grupper försökt skipa rättvisa har vad som kallas för krisrättegångar eller romani kris ägt rum i Malmö stads lokaler.

Ett exempel är en man som anklagades för att ha våldtagit en tonårsflicka. En grupp romska män kom fram till att han skulle bli rentvådd. En släkting uppmanades att inte kontakta svenska myndigheter. Mannen häktades senare misstänkt för grov våldtäkt mot barn.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Elsparkcykel och bil i olycka

Malmö
Malmö Polis och ambulans skickas på fredagseftermiddagen på ett larm efter att en bil och en elsparkcykel krockat.

Strax efter klockan 17 på fredagen ska polis såväl som ambulans skickats till korsningen mellan Ystadsvägen och Västra Hindbyvägen med anledning av en trafikolycka mellan en elsparkcykel och en bil.

Elsparkcykeln ska framförts av en pojke under 15 år. En pojke under 10 år ska varit passagerare. Enligt polisens hemsida ska pojken som framfört elsparken vara misstänkt för att ha orsakat olyckan.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL