Inrikes

Regeringen vill ha LO i las-samråd – C emot

Statsminister Stefan Löfven (S) anser att det är självklart att LO ska få tycka till i den fortsatta processen om anställningsskyddet. Arkivbild.
Foto: Jessica Gow/TT
Inrikes
Inrikes Regeringen ska låta en utredare på arbetsmarknadsdepartementet översätta uppgörelsen om arbetsrätten mellan PTK och Svenskt Näringsliv
Regeringen vill att LO, som sade nej till uppgörelsen, ska få vara med och agera bollplank.
PREMIUM

Men frågan om LO ska få vara med i en referensgrupp skapar nytt gnissel mellan regeringen, C och L.

Statsminister Stefan Löfvens besked i söndagens Agenda att partsöverenskommelsen ska ligga till grund för en ny utredning om hur lagstiftningen ska utformas och att även LO ska få tycka till om det. Det är självklart, enligt Löfven.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Kartläggning visar mönstren hos styckmördare

Avspärrningar vid en bostad vars ägare hittades styckmördad för snart tio år sedan. Offret hade tidigare dömts för mord och försvann bara månader efter det att han avtjänat sitt fängelsestraff. Arkivbild.
Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Inrikes
Inrikes Förövarna är nästan alltid män, medelåldern 35 och över hälften är tidigare dömda. Det visar en kartläggning av svenska styckmord – som också sätter ljus på hur gärningsmän kan lyckas undkomma hårda straff.

Hur kan någon vara kapabel att stycka en annan människa? Vad är det egentligen för typ av personer som kan genomföra en sådan gärning?

Den typen av frågor dyker säkert upp hos många som tar del av medierapporteringen om misstänkta styckmord. Tidigare har svaren delvis saknats eftersom de internationella studierna är få. Sverige är dock ett av de länder där det har funnits en omfattande kartläggning av alla styckmord, men bara för fall under 1961 till 1990.

Vilka kommer undan?

Nu har kunskaperna uppdaterats och en del nya fynd har framkommit, i den första kartläggningen av svenska styckmord på 30 år. För drygt ett och ett halvt år sedan kom resultat kring tillvägagångssätten, nu har forskarna tittat på förövarna.

– Vi har gjort det här för att se om det finns något mönster hos gärningsmännen, om man kan hitta något gemensamt hos dem, säger Denise Guggenheimer, rättsläkare och en av personerna bakom studien.

Fallen är relativt få – mellan de studerade åren 1991 och 2017 har forskarna hittat 43 fall av styckningar i Sverige. Det gör det svårt att hitta mer djupgående och gemensamma drag hos gärningspersonerna, som i förlängningen skulle kunna hjälpa till att förebygga den här typen av brott.

– Vi har kunnat beskriva olika parametrar, men det har inte dykt upp något särskilt som gör att man kan hitta en "styckmördare in the making", säger Guggenheimer.

– Offren är inte allt för många och alla fall är inte lösta. Frågan är vilka gärningsmän som har lyckats, utan att bli dömda. Det hade man velat veta, vad är det för typer?

Känt varandra

Utifrån de 29 lösta fallen har i alla fall Guggenheimer och hennes kollegor kunnat se att de 40 identifierade gärningspersonerna varit mellan 18 och 83 år gamla, med en medelålder på 35. Nästan samtliga, 95 procent, är män. Oftast har gärningsperson och offer känt varandra sedan tidigare.

– Det vanligaste är att man är bekanta eller att man lever i en parrelation med varandra. Men det finns också släktband representerat eller att man har det vi kallar kriminell kontakt, att man befinner sig inom en kriminell verksamhet och känner varandra på det sättet.

60 procent av gärningsmännen hade någon form av dom sedan tidigare, varav 40 procent gällande våldsbrottslighet. Men många var alltså tidigare ostraffade.

– När man tittar på de enskilda fallen förefaller ett inte helt ovanligt scenario vara att en inte tidigare känd kriminell person bragt en annan person om livet utan någon riktig plan, säger Guggenheimer.

– Och så står förövaren där och tänker: vad ska jag göra nu? Att man kan ta steget från att inte ha haft ett kriminellt beteende – eller inte åkt dit för det i alla fall – till att göra något så grovt som att stycka en kropp, det är anmärkningsvärt.

Försvåra utredning

Många tänker säkert att man måste vara riktigt störd för att klara av att stycka en annan människa. Men faktum är att bara tre gärningspersoner bedömdes ha en sådan allvarlig psykisk störning att de behövde rättspsykiatrisk vård. Många bedömdes dock ha en personlighetsstörning.

Även styckningarnas karaktär talar emot att gärningsmännen varit allvarligt psykiskt sjuka. De allra flesta är så kallade defensiva styckningar, för att försvåra utredningen och undgå upptäckt. Det kräver både sinnesnärvaro och planeringsförmåga.

– Du ska tänka, vad ska jag göra nu? Jo, jag ska stycka kroppen, vad behöver jag för det? Ett verktyg. Vad ska jag göra sedan, var ska jag göra mig av med delarna, hur ska det gå till? säger Guggenheimer.

– Allt har dessutom inte alltid skett i ett kontinuum utan det kan vara så att man gömmer kroppen, åker och hämtar eller till och med köper en såg och sedan fortsätter. Det har inte gått i ett. Det säger sig självt att man inte klarar av att planera och utföra detta om man är psykotisk.

Kommer undan

När Guggenheimer studerat fallen har hon reagerat på en annan detalj. Brott mot griftefrid har en låg straffsats jämfört med mord, max två års fängelse. Inom gruppen defensiva styckningar var det vanligare med oklar dödsorsak och då kan misstänkta försvara sig med att dödsfallet var en olyckshändelse.

– Om man styckar kroppen och man inte hittar alla delar kanske man kommer undan mord, och så blir det bara ett tvåårigt straff för brott mot griftefriden.

Kanske bör lagstiftaren se över om det bör införas ett grovt brott mot griftefriden i brottsbalken, som kan ge längre straff, anser Guggenheimer.

Nu är kartläggningen om styckmord klar, men hon kommer att gå vidare och doktorera på "komplexa mord".

– Det vill säga mord där gärningspersonerna går ett steg längre för att försöka dölja sitt brott. Då är styckning en del, men sedan kan man gjuta in i betong, sänka ner, bränna upp eller försöka förklä dödsfallet till en olycka eller självmord. Giftmord är också en sådan typ som är svårare för rättsläkaren att lösa.

Erika Nekham/TT

Häktningsförhandling mot en 22-åring efter styckmordet på en ung kvinna i Boden 2013. 22-åringen fälldes senare i hovrätten för dråp på kvinnan. Arkivbild.
Häktningsförhandling mot en 22-åring efter styckmordet på en ung kvinna i Boden 2013. 22-åringen fälldes senare i hovrätten för dråp på kvinnan. Arkivbild.
Foto: Susanne Lindholm / TT
Polis på plats i ett naturområde utanför Örebro, efter det att kroppsdelar från en försvunnen kvinna hittats. Den misstänkte mannen tog senare sitt liv i häktet. Arkivbild.
Polis på plats i ett naturområde utanför Örebro, efter det att kroppsdelar från en försvunnen kvinna hittats. Den misstänkte mannen tog senare sitt liv i häktet. Arkivbild.
Foto: Pontus Lundahl/ TT

FAKTA

Fakta: Flera påverkade

Studien har kartlagt 43 styckningar i Sverige mellan 1991 och 2017. 29 av fallen är uppklarade och snittåldern hos de 40 gärningspersonerna i dessa var 35 år. Den yngsta gärningspersonen var 18 år och den äldsta 83.

38 av förövarna var män, vilket utgör 95 procent. När det gäller offren var 56 procent män.

Ungefär hälften av gärningspersonerna var påverkade av alkohol eller droger när de begick gärningen. En fjärdedel av gärningspersonerna blev ej provtagna.

I de flesta fallen var offer och förövare bekanta sedan tidigare eller hade haft en intim relation. Fyra av de tolv gärningspersoner som dödade en tidigare eller nuvarande partner hade tidigare dömts för partnerrelaterat våld.

Källa: Criminal mutilation in Sweden from 1991 to 2017, publicerad i tidskriften Journal of Forensic Sciences. DOI: 10.1111/1556-4029.14736

Inrikes

Hon har haft migrän varje dag i tre år

Evelina Lindgren är sedan förra året sjukskriven på grund av sin migrän.
Foto: Privat
Inrikes
Inrikes Evelina Lindgren har inte haft en dag utan migrän på tre år. Nya läkemedel finns för personer med kronisk migrän – men hårda krav från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gör att få får tillgång till dem.

31-åriga Evelina Lindgren har ätit över 20 olika läkemedel för att få bukt med sin migrän. Det finns inte några exakta studier på förekomsten av kronisk migrän men de flesta forskare är överens om att det drabbar ungefär 1,5 till 2 procent av befolkningen. Det innebär att i Sverige lider ungefär 200 000 svenskar av kronisk migrän och har fler dagar i månaden med migrän än utan.

– Min migrän kommer som akut sprängande huvudvärk och då måste jag ligga i ett mörkt och tyst rum eftersom jag blir ljud- och ljuskänslig. Jag blir illamående, kräks och får ofta flimrande ljusmönster framför ögonen. Eftersom jag har haft ont i så många år är jag hjärntrött och har svårt att hitta ord, säger hon.

Ny metod

Evelina fick migrän i tonåren ett par gånger i månaden, men den kroniska migränen debuterade 2018. Sedan dess har hon dagliga attacker som gör det svårt att fungera som förälder och klara vardagslivet.

Hennes neurolog har skrivit ut alla mediciner som finns och Evelina har även provat botox i panna, hårfäste och axlar. Den behandlingen fungerade till en början men har nu slutat ge effekt.

Sedan januari 2020 har hon varit sjukskriven från specialiststudierna till distriktssköterska.

– Jag har alltid varit en högpresterande människa. När jag var 23 var jag gravid med vårt första barn, var färdigutbildad sjuksköterska, hade hus och lantställe. Jag känner inte igen mig i den jag blivit. I dag fungerar jag två timmar per dag, berättar hon.

Lars Edvinsson är mannen som efter 30 års forskning hittade roten till det onda – signalsubstansen CGRP (kalcitonin gen-relaterad peptid) som frisätts vid migrän. Genom att antingen hämma eller binda CGRP kan sjukdomar som migrän lindras.

Metoden är ett relativt nytt sätt att förebygga kraftig huvudvärk och i Sverige finns tre varianter av CGRP-hämmare på marknaden, varav den första kom ut 2018.

– CGRP är som en nyckel. När den når en mottagare i trigeminussystemet sänder den en smärtsignal till hjärnan. Medicinen, en antikropp, fäster sig på nyckeln (CGRP) eller så binder den sig till mottagaren så att CGRP inte kan verka, säger Lars Edvinsson, professor i experimentell kärlforskning vid Lunds universitet.

"Fått livet tillbaka"

Medicinen får bara ges till personer med kronisk migrän som har provat minst två andra förebyggande behandlingar utan effekt. Den får bara skrivas ut av neurolog eller smärtläkare och tas av patienten själv i form av en spruta i benet eller magen.

Studier på patienter med kronisk migrän som fått behandlingen visar enligt Lars Edvinsson att tre av fyra med kronisk migrän blivit helt fria från migränattacker.

– De patienter jag har träffat som fått CGRP-hämmare beskriver att de har fått livet tillbaka, säger Lars Edvinsson.

Trots den goda effekten tycker han att för få patienter får tillgång till medicinen eftersom det ställs höga krav och tar lång tid att få den. Medicinen är dyr, men Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), som bestämmer vilka mediciner som ska ingå i läkemedelsförmånen, har bedömt att de ska ingå i högkostnadsskyddet – men med en begränsning.

– Det innebär att den här medicinen ska subventioneras, men bara om det inte finns några billigare läkemedel som fungerar tillfredsställande, säger Joakim Ramsberg vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Ställas i relation

Beslut om subventionering av nya läkemedel fattas enligt lagen om läkemedelsförmåner och ska baseras på om kostnaden är rimlig i förhållande till effekten.

– Kostnaden för det här läkemedlet ska ställas i relation till att annan vård också behöver bekostas, eftersom det inte finns oändliga resurser. Läkarna måste vara restriktiva med vilka de skriver ut till så att våra skattepengar kan ge så mycket hälsa som möjligt, säger han och fortsätter:

– Samtidigt riskerar system med lokala läkemedelsbudgetar att man släpper helhetsbilden. I det här fallet slipper neurologen kostnaden, men då kanske patienten springer på vårdcentralen och akuten i stället för att få hjälp och då kan ju det kosta ännu mer pengar, förutom att det orsakar patienten lidande.

Evelina Lindgren fick efter många om och men prova en av CGRP-hämmarna. Den har dock inte hjälpt mot hennes migrän. Och några andra varianter av läkemedlet får hon inte testa. Det blir för dyrt för regionen, är svaret hon fått.

– Mina barn har anpassat sig efter att jag inte fungerar. De är fem och sju år och frågar: Mamma orkar du spela fotboll eller har du för ont? Jag har ju nästan alltid för ont. Men jag ger inte upp, säger hon.

Åsa Karlsson/TT

Många svenskar lider av kronisk migrän. Arkivbild.
Många svenskar lider av kronisk migrän. Arkivbild.
Foto: Jessica Gow/TT

FAKTA

Fakta: CGRP-hämmare mot kronisk migrän

CGRP-mediciner hämmar ämnet kalcitonin gen-relaterad peptid och har visats förebygga migränanfall för tre av fyra patienter.

De mediciner som finns på den svenska marknaden tas i sprutform av patienten själv i mage eller lår en gång i månaden.

För att vara aktuell för en behandling med CGRP-hämmare måste patienten vara över 18 år, ha kronisk migrän och ha provat minst två andra förebyggande migränläkemedel utan att få effekt.

CGRP kan bara skrivas ut av neurolog eller smärtläkare och går under högkostnadsskyddet.

Källa: Lars Edvinsson och sbu.se

Inrikes

Misstänkt skottlossning i Fisksätra

Polisen utreder en misstänkt skottlossning i Fisksätra. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes

Polisen är på plats med flera patruller i Fisksätra i Nacka kommun, efter samtal från personer som hört smällar utanför en restaurang.

Omständigheterna kring händelsen är oklara. Vittnen uppger att en person möjligtvis blivit misshandlad och möjligtvis blivit beskjuten.

Ingen skadad person har hittats och ingen har frihetsberövats.

– Vi fortsätter att söka efter personer och hålla förhör med vittnen, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson.

Flera män ska ha setts lämna platsen i ett fordon, uppger han.

Inga spår efter skottlossning har hittats, men polisen ser över möjligheterna att få dit en hund som kan hjälpa till att upptäcka brottsplatsen.

Inrikes

Kritiskt läge – men vattentrycket oförändrat

Österlen VA fattar beslut att inte sänka vattentrycket för abonnenterna, men vattenbristen är fortsatt stor. Arkivbild
Foto: Yirmiyan Arthur/AP
Inrikes
Inrikes

Vattenläget är kritiskt i sydöstra Skåne. Efter flera möten under det senaste dygnet har det beslutats att det kommunala bolaget Österlens VA i Simrishamn inte ska dra ned vattentrycket i tätorten och områden norröver – som de tidigare varnat för.

– Det är kritiskt fortfarande men de åtgärder vi gjort har svarat, säger Johan Nyholm, avdelningschef för drift och underhåll på Österlen VA.

Sänkt vattentryck kan göra att diskmaskiner och tvättmaskiner avbryter sina program eftersom de inte är konstruerade för lägre vattentryck. Det skulle även drabba större serveringar som restauranger och caféer.

I orten Kivik där ett stort antal turister befinner sig, är vattenbristen stor, bland annat pågår Kiviks marknad. Österlen VA kör nu tankbilar från vattenverket i Simrishamn eftersom pumparna i Kivik inte klarar av att fylla ortens reservoarer.

– Hade Kiviks marknad blivit så stor som den brukar så hade vi inte klarat det, säger Johan Nyholm.

Inrikes

Sökinsats efter att fritidsbåt hittats tom

Sjöräddningen deltar i sökandet efter eventuella försvunna personer i Göteborg. Arkivbild.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Inrikes
Inrikes Sökinsatsen efter att en fritidsbåt hittats tom i Göteborg på lördagsmorgonen fortsätter. Efter att ha sökt av land går nu sjöpolisen vidare med sonarutrustning i vattnet.

– Det finns uppgifter om att det varit en person i båten, men vi har inte anträffat någon person, säger Fredrik Svedemyr, presstalesperson i polisregion Väst.

Ingen har anmälts saknad och polisen har inga uppgifter om vem den eventuella personen skulle kunna vara. I nuläget finns ingen brottsmisstanke utan polisen hanterar ärendet som försvunnen person.

Polisen skriver på sin hemsida att "båten har snurrat runt och eventuellt har någon hamnat i vattnet".

Insatsen påbörjades av räddningstjänsten på lördagsmorgonen efter att en mindre fritidsbåt hittats tom i älven mellan Skandiahamnen och Älvsborgs fästning vid inloppet mot Göteborg. Efter ett tag övergick polisen till att söka av kobbar och skär. Strax före tolv avslutades den delen av insatsen och Sjöpolisen kommer nu att söka vidare bland annat med sonarutrustning i vattnet i området där båten hittades.

Den som gjort iakttagelser eller har tips uppmanas höra av sig till polisen.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Casinobonusar

Så påverkar den svenska spellagen spelindustrins framtid

Casinobonusar I mer än 20 år har Sveriges regering vägrat släppa på det statliga spelmonopolet, och släppa in spelbolag på den svenska spelmarknaden.

Svenska spelbolag etablerade därför sina huvudkontor i europeiska speljurisdiktioner som Malta, och under de senaste 15 åren har online-spel blivit en socialt accepterad underhållningsform som omsätter miljardbelopp varje år.

Flera av de bolag som startade för tio till femton år sedan är idag väletablerade spelkoncerner, som årligen uppvisar lysande resultat på Stockholmsbörsen. Samtidigt verkar efterfrågan på online-spel bara växa. Det går inte längre att blunda för spelbolagens framfart och den svenska staten kan inte längre konkurrera med spelsajterna.

Sommaren 2018 tog Sveriges regering därför beslutet att börja licensiera online-spel från och med den första januari 2019. Och det beslutet ledde givetvis till en del lokala nyheter och åsikter. Men vad betyder den nya spellagen egentligen för spelbolagen, och för Sverige?

Därför licensierar Sverige online-spel

Nästan varje månad kommer det nya svenska casinon. Casinobranschen har blivit otroligt stor i Sverige, och färska undersökningar visar att var tredje svensk numera spelar casino på nätet.

Sverige har därför börjat licensiera online-spel, så att statskassan inte går miste om de intäkter som den svenska spelmarknaden genererar varje år. Den svenska statens spelsidor och spelbutiker kan inte längre konkurrera med casinosajter som släpper nya spel varje månad, och bettingsajter som erbjuder odds på matcher från världens alla håll och kanter.

Dödsstöten har onekligen varit mobiloptimeringen, som gjort nätcasinospel och online-betting otroligt tillgängligt. Varför skulle någon vilja springa ner till hörnbutiken för att lägga ett spel, när du kan oddsa medan matchen pågår från ditt vardagsrum och ta ut dina vinster på under fem minuter?

Det enda sättet den svenska staten kan tjäna en hacka på pengarna som det svenska folket omsätter i online-spel är att börja licensiera spelsajter. Det är precis vad den svenska regeringen gjort, och därför måste numera alla spelbolag som verkar på den svenska spelmarknaden ha en svensk spellicens.

Utgångspriset för en svensk spellicens ligger på 400 000 kronor, och sedan förhåller sig priset till vad för slags tjänster en speloperatör vill erbjuda. Spelbolagen måste även rätta sig efter en del nya riktlinjer som de inte stött på tidigare. Den svenska spellicensen ställer nämligen väldigt strikta krav på bonuserbjudanden, marknadsföring och ansvarsfullt spelande. Och följer spelbolagen inte de här reglerna riskerar de att förlora sin licens. Mer om svenska bonusregler kan du läsa om på spelinspektionens hemsida.

Bara en enda bonus

Den mest påtagliga förändringen som den svenska spellagen medfört är restriktionerna på bonuserbjudanden. Sedan den första januari 2019 får spelsajter på den svenska spelmarknaden bara erbjuda spelare en enda bonus. Den här bestämmelsen har skakat om spelindustrin i Sverige, eftersom återkommande kampanjerbjudanden, och så kallade återaktiverings-kampanjer, varit en central del av de svenska speloperatörernas affärsmodell.

Spel med BankID

När de inte längre kan locka spelare med attraktiva bonuserbjudanden har casinona fått tänka om. Och det har skapat nya branschtrender. Nu är det senaste skriket att låta spelare spela casino utan registrering med hjälp av BankID. Genom att legitimera sig med BankID slipper spelare genomgå en lång registreringsprocess, och dessutom kan de få sina uttag inom fem minuter. Istället för bonusar har det alltså börjat handla allt mer om smidiga användarfunktioner och tillgänglighet.

Mer gamification och nya spelfunktioner

När äventyrscasinona kom runt 2013 revolutionerade de på många sätt spelbranschen. Innovativa speloperatörer skapade roliga spelnarrativ som löpte parallellt med casinospelandet och gav spelare mer underhållning för pengarna de satte in. Pionjärer som Casino Heroes håller fanan högt än idag, och har expanderat sitt koncept till flera nya sajter, där de dessutom inkorporerat spel med BankID.

Samtidigt har nykomlingar som High Roller fortsatt fila på gamification-funktioner för att ge spelare en mer engagerande och personlig spel-och användarupplevelse. Hos flera casinon ser vi nu funktioner som låter spelare tävla direkt mot varandra, vilket naturligtvis ökar den sociala interaktionen och tillför en ny dimension till casinospel.

Sedan årsskiftet har vi fått se några nykomlingar på den svenska spelmarknaden som verkligen tagit ut svängarna. När du loggar in hos nätcasinot Duelz förstår du knappt att du hamnat på en casinosajt. Det här casinon har kombinerat casinospel med grafik och spelnarrativ som är lånade ut tvspels-världen, och dessutom optimerat spelupplevelsen för mobiltelefoner på ett fenomenalt sätt.

När bonusar blivit ett minne blott måste nätcasinona vara kreativa för att sticka ut. Casinospelare har onekligen några spännande år att se fram emot, och det ska bli intressant att se hur de svenska spelbolagen anpassar sig efter den nya spellagen.

Inrikes

Drunkningstillbud – ambulanshelikopter på väg

En räddningsinsats pågår vid en badplats i Katrineholms kommun sedan en person hittats i vattnet. Arkivbild.
Foto: Erik Simander/TT
Inrikes
Inrikes

En räddningsinsats pågår vid en badplats i Katrineholms kommun i Södermanlands län sedan en person hittats i vattnet.

Ambulans och räddningstjänst är på plats. De som larmade om händelsen har tagit personen i land.

Ambulanshelikopter är på väg, enligt räddningstjänsten.

Inrikes

Radhus totalförstört efter brand

Räddningstjänsten fick under lördagsmorgonen rycka ut till en brand i ett radhus i Växjö. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Ett radhus har totalförstörts och tio personer fick evakueras i samband med en brand i Växjö under lördagsmorgonen.

Larmet kom vid 6.30-tiden i morse och totalt fick fyra sammanhängande radhus utrymmas. Två av dem har klarat sig helt från skador och ett av dem har lätta rök- och vattenskador efter branden i det fjärde huset. Branden var vid 11-tiden släckt och ingen person har kommit till skada.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

SR får rätt i tvist med Tanums kommun

Sveriges Radio har rätt att ta del av Tanums kommuns pandemiplan, enligt Kammarrätten. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Tanums kommun i Västra Götalands län hade för avsikt att låta politiker och tjänstemän gå före i vaccinationskön. Kommunen hänvisade till en pandemiplan som de vägrade lämna ut till radion, rapporterar Sveriges Radio P4 Väst.

Till slut övergavs idén om att ge särskilda personer förtur. Men beslutet att hålla pandemiplanen från allmänheten kvarstod för att garantera "rikets säkerhet".

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL