Höör

Får överskrida sin byggrätt

Höör
Höör En husägare på Starrvägen får bygga till sitt hus med ett 22 kvadratmeter stort uterum. Detta trots att uterummet gör att husägaren överskrider sin byggrätt.

- Man vet vad man köper. Samtidigt har åtta av tio grannar medgivit åtgärden och då ser vi ingen anledning att säga nej, säger Camilla Kampf (M), ordförande i tillstånds- och tillsynsnämnden.

Med uterummet som husägaren nu får bygglov till kommer han ha överskridit sin byggrätt med 74 kvadratmeter boningshuset inräknat.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

Beslut om ny VA-taxa i Höör

Foto: Arkivbild
Höör
Höör Den 1 januari är det tänkt att den nya VA-taxan med mer rörliga kostnader istället för fasta kostnader ska träda i kraft. Beslutet väntas vinna laga kraft under kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
– Man ska betala för det vatten man nyttjar, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Svahnberg (M).

Frågan om VA-taxan, alltså taxa för vatten-, avfall- och avloppshantering i kommunen, har varit på tapeten länge. Något Skånska Dagbladet skrivit mycket om. Bland annat har många varit kritiska till VA-taxans fasta avgifter i Höörs kommun.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

Höörs konsthall stänger ner

Höör konsthall stängs ner på obestämd tid.
Foto: Martin Svansjö
Höör
Höör Höörs konsthall skulle egentligen öppna upp för höstens sista utställning. Men på grund av de skärpta coronaråden väljer verksamheten att stänga ner.

Under fredagen skulle egentligen konstnären Simon Möller ställa ut på Höörs konsthall. En utställning som var tänkt att bli höstens sista.

Men på grund av region Skånes skärpta coronaråd har konsthallen nu valt att stänga ner.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

Bråk om toalett på daglig verksamhet

Foto: Arkivbild
Höör
Höör Brukare på daglig verksamhet delar toalett med övrig personal. Något som fått Arbetsmiljöverket att fatta beslut om föreläggande med vite av 30 000 kronor.
– Vi har valt att överklaga eftersom resultatet av beslutet är diskriminerande, säger Björn Ljungberg, enhetschef daglig verksamhet.

Daglig verksamhet i Höör beslutade den 27 januari 2020 att införa gemensamma toaletter. Detta innebär att brukare, det vill säga medborgare som har biståndsbeslut enligt LSS på grund av funktionsvariationer, får dela toaletter med övrig personal.

Ett beslut som inte är i enlighet med Arbetsmiljöverkets riktlinjer.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

Höörs socialtjänst sist ut i landet med arbetsmodellen

Socialchef Ewa Näslund anser att arbetsmodellen har förbättrats.
Foto: Arkivbild
Höör
Höör För mycket administration på bekostnad av analys har det hetat. Höör har varit den enda kommunen i landet där Socialtjänsten inte arbetar utifrån BBIC-modellen – något som nu ser ut att förändras.

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen.

Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med barn och unga. Och i arbetssättet finns ett utformat dokumentationsstöd. Tanken är att detta dokumentationsstöd ska underlätta dokumentationen i ett ärende och öka rättssäkerheten.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

Kommunen kan tvingas säga ok till hemjobb

Kommunalråd Johan Svahnberg (M).
Foto: Arkivbild
Höör
Höör På tisdagen meddelade Folkhälsomyndigheten att de skärper de allmänna råden i region Skåne. I Höörs kommun stänger man därför badet samtidigt som man ska se över rutiner för hemarbete.

Till följd av den ökade smittspridningen har region Skåne skärpt de allmänna råden i regionen. Bland annat uppmanas invånarna att försöka undvika kollektivtrafik och inte umgås med personer man själv inte bor tillsammans med.

Som en direkt följd av detta kommer man i Höörs kommun att vidta extra åtgärder. Bland annat stängs nu badhuset.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Effectory

Så påverkas företagens HR-data av GDPR

Effectory Europeiska unionen införde en ny förordning 2019. Skillnaden på en förordning och en bestämmelse är att en förordning måste införas och en bestämmelse är valfri för varje medlemsland, att införa efter eget önskemål.

GDPR är den senaste förordningen som EU har påfört medlemsländerna. Förordningen reglerar hantering av data och annan typ av information som bland annat rör personuppgifter. Vad betyder detta svenska företag?

Vad är skillnaden på GDPR och dataskyddsförordningen?

På svenska heter den relativt nya förordningen dataskyddsförordningen. Den reglerar i det stora hela all hantering av personuppgifter och ett speciellt avsnitt är avsett för information som klassas som känslig. Alla bolag måste följa förordningen, det har en avgörande effekt för bolag som samlar in information om sina kunder, vilket i princip alla företag som säljer och köper varor gör.

För att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden behöver företag samla in information om sin målgrupp. Den förordning som nu gäller i EU innebär att det ska föreligga ett medgivande av alla privatpersoner, som företagen samlar in information omkring och särskilt när det gäller information som förordningen klassar som känslig.

Känslig information är uppgifter som kan spåras till en individ. Det kan exempelvis vara personnummer, adress och namnuppgifter. Men även digital information såsom en IP-adress och liknande.

Påverkas företagens HR-data av förordningen?

De uppgifter som företagen samlar in om sina kunder är viktigt för att kunna skapa en framgångsrik verksamhet rent ekonomiskt. Företagen behöver veta vad kunderna vill ha för att kunna skapa tjänster och produkter som kunderna i sin tur vill köpa och använda.

Även information om företagens egna medarbetare är viktig i förhållande till företagens effektivitet, något som är avgörande för hur konkurrenskraftigt ett företag kan vara på marknaden. Genom att samla in information om personalen kan personalresurserna fördelas på bästa möjliga sätt inom företaget.

På engelska kallas begreppet, inom företagsvärlden, ofta för employee engagement, på svenska resursfördelning eller personalinitiativ, beroende på vad man syftar på specifikt. Praktiskt taget handlar det om att ha rätt typ av personal, med rätt kompetens, som utför rätt typ av arbetsuppgifter. Dataskyddsförordningen fastslår rent juridiskt att all personal ska godkänna att arbetsgivaren kan samla in och spara all den typ av information, som handlar om medarbetarna.

HR-data är information som företag samlar in om sin personal. Det kan exempelvis vara information om utbildningsbakgrund, ålder, meriter och arbetslivserfarenhet. Information kan användas för att fördela företagets personalresurser på ett effektivt sätt. Rent praktiskt kan det innebära att personalens kompetens inte används till fullo.

Varför är HR-data viktigt?

Konkurrensen på marknaden blir allt hårdare för företagen och det ställer allt högre krav på att vara konkurrenskraftig. I förhållande till konkurrenskraftighet kan HR-data ha en avgörande roll för många bolag. Sänkta priser till konsumenterna är inte alltid ett möjligt alternativ eller svaret på att bli ett konkurrenskraftigt företag – alternativet kan vara att ta del av employee engagement index, som ger en tydlig överblick över de personalresurser som finns att tillgå.

Med den informationen kan bolagen nämligen omfördela resurserna och därmed effektivisera processerna inom företaget. Det gör det möjligt att profitera på de resurser som redan finns inom bolaget, vilket sannolikt leder till att utgifter och kostnader minimeras.

Höör

Eleverna valde skolarbete istället för sovmorgon

Förutom läxhjälp tror Ida Nyhrup att elevassistenterna också kan fungera som stöttepelare och kompisar till eleverna som hamnat lite efter i skolan.
Foto: Max Holmgren
Höör
Höör Höstlov brukar för många innebära allt annat än ekvationer och engelska glosor. Men på Sätoftaskolan har några elever frivilligt valt sätta sig vid skolbänken.

En del är kanske är ute på byn, andra sitter kanske hemma och ser en film och några kanske fortfarande ligger och sover. Höstlovet är för många förknippat med allt det där som inte rör skolarbete.

Men fyra högstadieelever på Sätoftaskolan får kanske betraktas som undantaget som bekräftar regeln. Istället för sovmorgon har Thor Mårtensson i 8b, Maja Pedersen i 8b, Thilde Green i 8a och Ville Sundberg i 7a valt att gå till skolan – helt frivilligt.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

20 000 munskydd ska beställas in – varje vecka

Foto: Martina Holmberg / TT
Höör
Höör Vårdpersonal ska ha munskydd i all ansiktsnära vård inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Nu måste kommunen därför beställa in 20 000 munskydd i veckan.

I flera kommuner har man redan infört den tillfälliga rutinen som innebär att vårdpersonal ska ha munskydd på sig vid ansiktsnära vård. Nu införs rutinen även i Höörs kommun.

– Eftersom smittspridningen nu ökar i Skåne väljer vi att agera. Därför har vi beslutat att införa munskydd i nära omvårdnadsarbete där vårdpersonal och patient har mindre än en meters avstånd mellan deras ansikten. Det är redan många andra kommuner som vidtagit denna åtgärden och vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Ewa Näslund, socialchef Höörs kommun.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Höör

Pojke ska ha ofredat kvinna

Höör
HÖÖR
PREMIUM

En kvinna polisanmäler att hon under lördagen ofredats av en pojke i Snogerödstrakten.

Enligt kvinnan har allt börjat med att hon gett pojken en tillsägelse efter att han genat över gångvägar på området.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL