Lund

Satsningar görs på tre parker

Lund
lund Tekniska nämndens sammanträde på tisdagen gick i de gröna nyanserna. Beslut fattades om anläggning och ombyggnad av tre parker: Tunaparken, Trekanten, Tegelbruksparken.

Tunaparken är i stort behov att upprustning, anser kommunen. Under nämndsammanträdet gav politikerna klartecken till att en entreprenad handlas upp. Parkens gångsystem ska byggas om liksom lekplatsen och idrottsplatsen. Arbetet planeras att starta under hösten och ska vara färdigt under 2021.

I fråga om Lundaförslaget om att skapa ett utegym i Gunnesbo/Nöbbelöv och en hinderbana i Stångby, gick politikerna på förvaltningens förslag. De hänvisade till att det redan finns tolv offentliga utegym i kommunen och ytterligare sex är planerade. I Stångby planeras en stadsdelspark som ska innehålla utegym, boule, beachvolley, beachhandboll samt motionsstråk. Den ska vara färdigbyggd 2022.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Lund

Ingen trängselskatt på E22

Någon trängselskatt lär det inte bli mellan Sege och Gårdstånga, vilket Vänsterpartiet motionerat om som alternativ till en utbyggnads till sexfiligt mellan Gastelyckan och Lund Norra.
Foto: Lars-Erik Gille
Lund
Lund Torsdagens kommunfullmäktige kom till stora delar att handla om trafikfrågor. Men motionen om trängselskatt på E22 från Vänsterpartiet och miljöpartiets motion om turistbusshållplats på Brunnshög röstades ner.

Fullmäktige. ... och ingen hållplats för turistbussar på Brunnshög heller

Vänsterpartiet menar att en planerad utbyggnad av E22 mellan Gastelyckan och Lund Norra till sexfiligt med ny på- och avfart vid Ideon är orimlig, och att det inte kommer att lösa den ökande biltrafiken på motorvägen mellan Malmö och Lund. Istället, menar motionärerna, kommer biltrafiken att öka.

Minska biltrafiken

Bättre då, menar motionärerna, med trängselskatt som på riktigt ska minska biltrafiken med avgift vid varje påfart mellan Sege och Gårdstånga. Då skulle motorvägen enligt V kunna fungera som tidigare.

Bakgrunden till motionen handlar om klimatskäl och barnens bästa. Och att kommunen ska agera för att få Transportstyrelsen att införa trängselskatten.

Store perspektiv

Förespråkarna tog till de stora perspektiven. Karin Svensson Smith (MP) menar att frågan i grund och botten handlar om ”hur sjutton människan som djur inte ska utrota sig själv”.

Mats Olsson (V) inskärpte också allvaret.

– Utbyggnaden av E22 är det största pågående sveket mot klimatet i Lunds kommun, sa han.

Regeringen avgör

Socialdemokraterna röstade med det borgerliga styret liksom Sverigedemokraterna.

Lena Fällström (S) motiverade ställningstagandet utifrån att det är regering och riksdag som avgör frågor om trängselskatt.

– Det måste helt enkelt till en lagändring för att införa trängselskatt utanför Stockholm och Göteborg ,och det vet vi aldrig när det blir av, sa Lena Fällström.

Liberalen Camilla Neptun kunde överhuvudtaget inte förstå varför Lund ska utreda trängselskatter på en statlig väg. Det är ju ändå staten som kommer att ta beslutet.

Befängt förslag

Magnus Liljeroth (SD) menade att trängselskatter mer handlar om intäkter än om att minska biltrafiken. Enligt honom har trängselskatten i Göteborg och Stockholm inte minskat biltrafiken, bara spridit ut den. Han tror att om den införs på E22 så kommer många bilister att ta vägen över Sandby och Dalby.

– Det är ett befängt förslag. Det leder inte till att biltrafiken minskar. För att lätta lundabornas samveten lägger man över problemet på Hörbyborna, sa Lars Leonardsson (M).

Vid omröstningen var det bara MP, V och Fi som yrkade på bifall medan övriga prtier sade nej till trängselskatt.

Enkel åtgärd

Miljöpartiets motion om en hållplats för turistbussar vid spårvägens ändhållplats på Brunnshög ledde även den till debatt.

Karin Svensson Smith (MP) menar att det handlar om en mycket enkel åtgärd som skulle lösa en del parkeringsproblem i centrum samtidigt som spårvägen blir en del av Lundabesöket. Inte minst handlare och caféägare i centrala Lund skulle enligt Svensson Smith gynnas.

Fredrik Ljunghill (M) tyckte det var intressant med miljöpartiets plötsliga vurm för handlarna samtidigt som de vill ta bort parkeringsplatserna i centrum.

– Jag kan inte se hur en busshållplats på Brunnshög ska lösa problemen för handlarna i centrum, sa han.

Lund

Sandberg vill få med S på hårdare straff

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande bjuder in Anders Almgren (S) att tillsammans påverka regeringen att införa hårdare straff för grov kvinnofridskränkning.
Foto: Joakim Stierna
Lund
Lund Anders Almgren (S) kritiserade i torsdagens tidning Philip Sandberg (L) för att vara passiv när det kommer till det ökade våldet i nära relationer i samband med coronapandemin. I dag kontrar Sandberg och bjuder in Almgren att tillsammans med honom påverka regeringen att skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning.

Brott. Vill skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning

I sommar har polisen kunnat konstatera att anmälningar om våld i nära relationer närmast fördubblats jämfört med förra året. Redan i inledningen av coronapandemin såg man en ökning med 50 procent.

Oppositionsrådet Anders Almgren menade i anslutning till detta att det borgerliga styret är passiva på gränsen till avvisande när det gäller socialdemokraternas förslag från april att tillskjuta mer resurser till kvinno- och tjejjouren.

Genomförde aldrig beslut

I sitt utspel kritiserar Sandberg Almgren för att aldrig ha genomfört ett beslut som togs i fullmäktige 2016, då Almgren var kommunstyrelsens ordförande, gällande en kartläggning av det hedersrelaterade våldet i kommunen. Något som under det nuvarande styret genomförts, och som visar att det hedersrelaterade våldet och förtrycket är betydligt vanligare än man trott.

Höja straffen

Nu vill Philip Sandberg bjuda in oppositionsrådet att gemensamt påverka regeringen att höja straffen för grov kvinnofridskränkning, att öka användningen av elektronisk fotboja och att den skyddade zonen vid kontaktförbud utökas så att gärningsmän i grova fall inte ska få vara i samma kommun som offret.

– Varje månad mördas i genomsnitt en kvinna i Sverige av en man de hade eller har haft en relation med. Varje gång är det ett gigantiskt misslyckande och ett bakslag för kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld, säger Philip Sandberg.

S har blundat

Philip Sandberg radar upp en rad åtgärder som vidtagits i kommunen för att möta våld i nära relationer. Bland annat har man säkrat finansieringen för ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i kommunal regi och till gruppverksamheter för barn och unga som bevittnat eller blivit utsatta för våld i hemmet. Han säger också att man förstärkt utredningsresurserna och att beredskapen på Kvinnocentrum när anmälningarna om våld i nära relationer ökat i kölvattnet av corona.

Sandberg menar att socialdemokraterna i Lund blundat för den hedersrelaterade problematiken.

– Men det är bra att de nu verkar inse att mer behöver göras, säger Philip Sandberg.

Lund

En ambulerande verkstad för återbruk invigd

– Välkomna fram om ni har något att fixa, säger Elin Assarsson, projektmedarbetare.
Foto: Joakim Stierna
Lund
lund UpCykla, den rullande återbruksverkstaden, invigdes på torsdagen med en ceremoni på Stortorget. Det hela är en trehjulig variant av den träffpunkt för att laga gamla prylar och kläder som sedan 2018 finns på Norra Fäladen.

– Detta är vår senaste satsning. Namnet UpCykla kommer från begreppet Upcycling, som betyder att göra något helt nytt av gamla material, säger Matilda Öhgren, projektledare.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Lund

Får inte bygga hus - marken för värdefull

Det finns en gammal byidyll i Stora Råby.
Foto: Arkivbild
Lund
STORA RÅBY En markägare vid Stora Råby överklagar nu ett negativt förhandsbesked för att bygga ett enbostadshus på en tomt i utkanten av Stora Råby. Motivet är att det är värdefull jordbruksmark och ett område som pekas ut som en värdefull miljö i kommunens översiktsplan.

– Det där stämmer inte Denna tomten, som jag har fått påtryckning från intresserade som vill bygga ett hus där, används inte som jordbruksmark på grund av att den har en mycket låg jordkvalitet och ligger inom byamiljön, säger markägaren till Skånskan.

I sitt överklagande påpekar han också att den aktuella tomten inte lämpar sig för jordbruksdrift och inte har något värde för kulturlandskapet eftersom att den ligger mellan två hus vid Stora Råby byagata. Själv arrenderar han ut det mesta av sin jordbruksmark.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Lund

Falsk faktura skickad till företag

Lund
lund

Ett företag på Fältspatsvägen på Gastelyckan har gjort en polisanmälan om misstänkt bedrägeri. Det rör sig om en påminnelse av en faktura rörande digitala presentkort. Men företaget har aldrig beställt några sådana. En kvinna, som namnges, uppges som kontaktperson, men ingen med det namnet arbetar för företaget.

Fakturan är daterad den 10 september och beloppet som krävs in är 1 880 kronor.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Miljonlotteriet

Miljonlotteriet testar på en ny strategi för sin annonsering!

Miljonlotteriet Miljonlotteriet är ett av Sveriges största lotterier och har funnits med sedan 1964.

För dig som inte vet något om lotteriet sedan tidigare, så är Miljonlotteriet grundat av iogt.se som sedan start haft som mål att låna lotteriet finansiera deras arbete mot droger i samhället. I och med regleringen av spelmarknaden förra året så har också de svenska lotterierna och spelbolagen kunnat ändra sin marknadsföring och i samband med dessa ändringar så är det bestämt att Miljonlotteriet blir digitalt, för att dra in ännu mer pengar till välgörenhetsarbetet som IOGT fokuserar på. Om du är intresserad av att kika in Miljonlotteriet så kan du göra detta här eller läsa mer om dem i denna artikel om Miljonlotteriet.

Eftersom att den svenska spelmarknaden har blivit annorlunda, så är detta en stor fördel för det svenska Miljonlotteriet eftersom att de kan använda förändringarna till något positivt. Den nya strategin för lotteriet är helt enkelt att visa mer var pengarna från Miljonlotteriets överskott går, så att fler människor får vara delaktiga i välgörenhetsarbetet som IOGT arbetar med. Sedan starten har lotteriet bidragit med över 2 miljarder kronor totalt till välgörenhetsarbete och detta är något som lotteriets överskott ska fortsätta att gå till, precis som det gjort sedan start.

Miljonlotteriet blickar framåt!

Miljonlotteriet har bestämt sig för att satsa bredare på just den digitala annonseringen där lotteriet riktar in sig på ansvarsfullt spelande och behöver numera uppfylla de hårda kraven som ställs på svenska spelbolag. Eftersom att lotteriets grundidé är att minska missbruk i samhället, så är detta något som de också är väldigt noga att fortsätta med och det är också här som den största kraften kommer att läggas även framöver. Genom de digitala kanalerna så har Miljonlotteriet redan nu lyckas komma en bra bit på vägen och det är också på denna bana som vi kan se dem fortsätta på framöver.

Den digitaliserade annonseringen kommer med andra ord att hjälpa lotteriet att nå ut till svenska folket så att de får se med egna ögon vad överskotten från försäljningen av spel hos dem bidrar till. Några av de saker som lotteriet hjälper till med är bland annat att rikta in sig på att tillföra gemenskap för barn och ungdomar som växer upp i stökiga familjer som kantas av missbruk genom årliga läger och evenemang. Via deras lotteri så kan du som spelar vara med och tävla om fantastiska vinster men också samtidigt vara en del av det stora välgörenhetsarbete som överskottet bidrar till. Sedan start så har de hjälpt både hemlösa att få tak över huvudet samt bidragit till många behandlingshem runt om i landet.

Lund

Kvinna ska ha hållits inlåst

Lund
lund En 24-årig kvinna har anmält att en 30-årig man höll henne inlåst i hennes bostad under tre dygn. Han ska också ha besvärat henne genom att kontakta henne på ett oönskat sätt. Efter händelsen gick paret skilda vägar och kvinnan har i dag ingen kontakt med honom.

Problemet, uppger Lundapolisen, är att det som beskrivs ska ha skett för sju år sedan. Av oklar anledning gör kvinnan en polisanmälan först nu.

– Det känns som om vi får gräva lite mer i det här innan vi kan säga något, säger Joakim Nyberg, kommunpolis.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Lund

Styret kritiseras för passivitet

Enligt polisen har anmälningar om våld i nära relationer under sommaren fördubblats jämfört med förra året. S anklagar nu det borgeliga styret för passivitet när det gäller att hantera problematiken.
Foto: Jessica Gow/TT
Lund
Lund Den här sommaren har polisen fått in nästan dubbelt så många anmälningar om våld i nära relationer jämfört med förra sommaren.
Nu riktar Socialdemokraterna skarp kritik mot kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg (L) och det borgerliga styret som de menar är passiva på gränsen till avvisande när det gäller att ta tag problematiken.

Utsatthet. Anmälningar om våld i nära relationer har fördubblats

I april i år lämnade socialdemokraterna in ett förslag på att utöka stödet till kvinno- och tjejjourer. Anledningen till det var att det under pandemins inledning stod klart att våld i nära relationer ökade ”lavinartat”. Redan i mars ökade antalet polisanmälningar med 50 procent. En siffra som under sommaren skulle stiga till 98 procent.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Lund

Virtuell mässa hjälper studenter att hitta jobb

Pontus Govenius och Stina Vikingson höll ett välkomsttal och satt sedan och såg till att allt fungerade som det skulle.
Foto: Joakim Stierna
Lund
lund Under pandemin har studenter fått svårare att få kontakt med potentiella arbetsgivare - företag som vill rekrytera. För att hjälpa dem på traven arrangerades under onsdagen en virtuell karriärmässa för studenter vid Ekonomihögskolan.

– Detta är unikt. Jag tror inga andra kårer i Sverige har gjort något liknande. Vi är först ut med detta digitala koncept, säger Pontus Govenius, näringslivsansvarig för Lundaekonomernas studentkår.

För Ekonomihögskolan är det också första gången. Tidigare år har studenter och arbetsgivare kunnat knyta kontakter under EEE-dagarna i februari, men den virtuella satsningen är ett nytt grepp. EEE-dagarna kommer att fortsätta som vanligt.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
NÄSTA ARTIKEL