Ekonomi

Stämningsläget stiger i tysk ekonomi

Bättre stämningsläge i tysk ekonomi. Arkivbild.
Foto: FABIAN BIMMER AP/TT
Ekonomi
Ekonomi
PREMIUM

Stämningsläget bland tyska investerare stiger oväntat mycket, enligt ett månatligt index från det ekonomiska institutet Zew.

Zew-index för september har lyft till 77,4. Det kan jämföras med 71,5 i augusti.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Ekonomi

Las – det här står på spel

Fack, arbetsgivare och politiker bryter arm. Arkivbild
Foto: GUNNAR LUNDMARK / SvD / TT
Ekonomi
Ekonomi Billigare och lättare att säga upp personal. I andra vågskålen bättre möjligheter hitta nytt jobb.
Alla blickar är i dagarna riktade mot de avgörande förhandlingarna om arbetsrätten. Men vad handlar det om egentligen?

Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och tjänstemännens PTK består av tre ingredienser, anställningsskyddet, kompetensutveckling och a-kassan. Men det är den förstnämnda som är den riktigt heta och den fråga som ställs på sin spets är den om uppsägning på "saklig grund".

Arbetsbrist och personliga skäl

Att säga upp en anställd på saklig grund kan i dag ske på två sätt, arbetsbrist eller personliga skäl.

Men arbetsgivarna vill utvidga begreppet personliga skäl. Det kan handla om exempelvis samarbetsproblem eller att den anställde är besvärlig på något annat sätt. Det bör också bli billigare att säga upp någon av personliga skäl, tycker arbetsgivarsidan. I dag måste arbetsgivaren betala den anställdes lön under tiden ärendet avgörs i domstol, vilket kan handla om 18 månader.

Turordningsregler i dag

Turordningsreglerna är också föremål för förhandlingarna. I dag får företag med högst tio anställda undanta två personer som arbetsgivaren vill ha kvar från listan. Men turordningsreglerna är inte ens i dag heliga. Den med längst anställningstid sitter inte alltid så säkert som det ibland framställs. Kompetensen har betydelse och fack och arbetsgivare kommer ofta överens om undantag, och då med en viss prislapp för de undantag som facken går med på.

Turordningsregler i morgon?

Arbetsgivarna vill kunna göra fler undantag från principen sist in först ut. Allra helst vill de att kompetens ska vara avgörande vid neddragningar, så att den bästa personalen blir kvar att driva företaget vidare.

Allt detta är facken bestämt emot, men det kan i varierande mån vara bitar att köpslå med.

Otrygga anställningar

Facken vill å sin sida rensa i djungeln av tillfälliga, otrygga anställningar. Vissa fack, framför allt på tjänstemannasidan, kan också vara beredda att sälja en del av anställningstryggheten mot mer av kompetensutveckling och tryggare ekonomi vid uppsägningar innan man hittar nytt jobb.

Lag, avtal, eller både och

Tanken är att ett eventuellt förhandlingsavtal, som kommer att rymma fler frågor än ovan nämnda, ska skrivas in i lagen. Avtalet måste också godkännas av politikerna som satt upp spelreglerna enligt överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna.

Blir parterna inte överens ska det av politikerna tillsatta utredningsförslaget bli lag.

Utredningens förslag

Utredningsförslaget, som lades fram i våras av Gudmund Toijer, petar inte direkt på begreppet saklig grund, men försvagar ändå tydligt anställningsskyddet, enligt flera oberoende forskare. Undantagen i turordningsreglerna utvidgas till att gälla fem personer, oavsett storlek på företaget, så att arbetsgivarna lättare kan behålla den personal de vill. Efter tre månader kan arbetsgivaren åter göra nya neddragningar och undanta fem anställda från turordningen.

Det blir också en slags omvänd bevisbörda till arbetstagarens nackdel vid en tvist om en uppsägning. I företag med färre än 15 anställda tas möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl bort.

Olle Lindström/TT

Ekonomi

Facken kan "hämnas" med strejker

Strejker kan vänta senare i år. Arkivbild.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Ekonomi
Ekonomi Kollapsade las-förhandlingar riskerar leda till en strejkvåg i höst/vinter.
– Någonstans måste fackföreningarna visa musklerna, säger Christer Thörnqvist, docent i arbetsvetenskap

Inom de närmaste timmarna kan det avgöras. Fack och arbetsgivare kan komma att enas om ett nytt huvudavtal kring framför allt anställningsskyddet.

Men det är högst osäkert. Om arbetsgivarnas krav är för hårda för LO att smälta blir det inget och då väntar en lagstiftning enligt den utredning som politikerna, regeringen och samarbetspartierna C och L beställt – en utredning som sågats av facken för att vara för arbetsgivarvänlig.

Strejkfönstret öppnar

Ilskna fack och medlemmar har snart en möjlighet att visa sitt missnöje även i handling. Löne/kollektivavtalsförhandlingar stundar och då öppnar strejkfönstret.

– Precis så ser jag scenariot framför mig, säger Christer Thörnqvist, ibland omnämnd som strejkforskare.

Han ser framför sig att facken måste markera, annars väntar en svekdebatt och ett ramaskri. Ett sätt kan vara att kräva någon form av skyddsmekanismer i anställningsskyddet i kollektivavtalsförhandlingarna, som ett komplement till den lagstiftning som väntar, något arbetsgivarna knappast lär vara intresserade av.

– Det kommer säkert bli konflikter kring detta i avtalsrörelsen, säger Thörnqvist.

Konsekvens av lagstiftning

Mats Glavå, docent i arbetsrätt, vill inte direkt spekulera i vad som händer i stundande löneförhandlingar. Men på sikt kan det bli betydligt stökigare på svensk arbetsmarknad.

– Ju mer lagstiftning vi får på svensk arbetsmarknad, desto mindre blir intresset för kollektivavtal, säger Glavå.

Då sjunker förmodligen motivationen att vara med i facket, den svenska modellen tappar betydelse, Sverige blir mer likt Europa i övrigt med mer av konflikter, resonerar han.

Men även om parterna lyckas nå en förhandlingslösning återstår många frågetecken. Förhandlingsavtalet ska bli lagstiftning.

– Och det är inte säkert att det (avtalet) fyller kraven som Centern och Liberalerna har, säger Mats Glavå.

Han pekar på att Centern har småföretagen för ögonen. Svenskt Näringsliv och de fackliga organisationerna har generellt större företag i fokus och storföretagen har sällan särskilt stora problem med turordningsreglerna, enligt Glavå.

Olle Lindström/TT

Ekonomi

Avgörande timmar om arbetsrätt inför deadline

Statsminister Stefan Löfven (S) konstaterar att frågan om ändringar av arbetsrätten åter hamnar hos regeringen om fack och arbetsgivare inte lyckas komma överens före midnatt.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ekonomi
Ekonomi Fack och arbetsgivare har bara timmar på sig, till midnatt, att komma överens om förändringar i arbetsrätten.
– Vi jobbar mot den deadline vi satt, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.
Det vore en förlust för löntagare och näringsliv om parterna misslyckas, enligt Liberalerna.

– Förhandlingarna handlar om mer än Las, det handlar om omställningsfrågor och a-kassan. Las finns med som ett sätt att modernisera arbetslivet, säger L-ledaren Nyamko Sabuni till TT,

Klarar LO och tjänstemännens PTK inte att göra upp med Svenskt Näringsliv är det självklart vad som ska ske, enligt Sabuni: Då ska förslagen från regeringens utredning om arbetsrätten genomföras, som det står i januariavtalet mellan regeringen, C och L.

Skapa kaos

– Om regeringen inte vill genomföra det vi har kommit överens om har de brutit avtalet och det får konsekvenser men det är upp till regeringen att avgöra vilka konsekvenser de vill ta, om de vill respektera överenskommelsen och fortsätta samarbetet i lugn och ro eller skapa kaos och bryta avtal, säger Sabuni.

Att utredningsförslagen skulle ge mer makt till arbetsgivarna på löntagarnas bekostnad ser hon inte riktigt.

– Trots högt tonläge från statsrådet (arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), LO och Socialdemokraterna så har jag inte riktigt greppat var obalansen anses uppstå, säger Sabuni.

Statsminister Stefan Löfven (S) och hans arbetsmarknadsminister har kritiserat utredningsförslagen för att missgynna löntagarna och förskjuta balansen till arbetsgivarnas fördel.

Kunde lyft fråga

Nyamko Sabuni tycker att Löfven kunde ha tagit chansen i budgetförhandlingarna att förklara vad obalansen omfattar och vad han i så fall ville ändra. Men det skedde inte.

– Vi hade kunnat diskutera det i budgetförhandlingarna, där vi återupprepar att utredningens förslag ska genomföras om inte parterna kommer överens.

Statsministern säger i en kommentar att han vill avvakta resultatet av vad parterna kommer överens om, eller inte.

Det är parterna själva som satt den 30 september som slutdatum för en uppgörelse. Och hur det går i förhandlingarna med bara timmar kvar vill ingen yppa ett ord om.

Hela dagen

– Förhandlingarna pågår för fullt, det är ett svårt läge, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke till TT på väg in för ett deltagande i ett EU-seminarium.

På frågan om det kan bli aktuellt att flytta deadline lite framåt i tiden säger han att ”vi jobbar mot den deadline vi har satt”.

LO-basen är lika fåordig.

– Vi återkommer när vi är klara, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Utan uppgörelse mellan LO, tjänstemännens förhandlare PTK och Svenskt Näringsliv ska utredningen genomföras till punkt och pricka, under 2021. Utredaren Gudmund Toijer satte den 1 januari 2022 som startdatum.

Lars Larsson/TT

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, svarar på TT-frågor på väg in till ett EU-seminarium.
Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, svarar på TT-frågor på väg in till ett EU-seminarium.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
LO-ordföranden Susanna Gideonsson anländer till ett EU-seminarium.
LO-ordföranden Susanna Gideonsson anländer till ett EU-seminarium.
Foto: Fredrik Sandberg/TT

FAKTA

Fakta: Utredningens förslag

Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.

För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.

Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader "i skälig utsträckning". Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndskyldiga.

Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas bort i företag med mindre än 15 anställda.

Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.

Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller tolv månader.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

FAKTA

Fakta: Så säger januariavtalet

I överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna C och L, som slöts i januari 2019, sades så här om vad som skulle ses över kring arbetsrätten. Det blev också i praktiken direktiven för den utredning som nu läggs fram.

Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.

Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.

Källa: Januariavtalet

Ekonomi

Svagt nedåt på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen avslutar stark septembermånad nedåt. Arkivbild.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Ekonomi
Ekonomi Stockholmsbörsen sjunker svagt, medan ledande Europabörser går åt olika håll.
Marknaden oroas av ökad smittspridning av covid-19 och ökad politisk osäkerhet i USA efter nattens presidentvalsdebatt.

OMXS-index har i eftermiddagshandeln backat 0,1 procent, vilket bromsar uppgången för index under september till drygt 4 procent.

Bland de mest omsatta aktierna tynger verkstadskoncernen Atlas Copco och mobiloperatören Tele 2, med kursfall på 1,7 respektive 2 procent.

Verkstadskoncernen Alfa Laval backar 1,1 procent dagen efter beskedet att den finländska storägaren Valmet ökat sitt innehav i ventilationsbolaget Neles till 29,5 procent och föreslår en fusion, vilket skulle skjuta Alfa Lavals bud på Neles i sank.

Medicinteknikbolaget Getinge och telekomtillverkaren Ericsson går mot strömmen, upp med 2,2 respektive 0,8 procent.

Storbankerna drar också uppåt. Aktierna i SEB och Swedbank stiger 0,7 respektive 0,6 procent, medan Handelsbanken ligger på plus 0,4 procent.

Rapporterande Nobinas aktie backar 2,3 procent efter en delårsrapport där bussoperatören beskriver lägre resandevolymer till följd av covid-19-pandemin.

Cloettas aktie går mot strömmen och lyfter 6,2 procent efter det att godistillverkarens styrelse föreslagit en utdelning på 50 öre per aktie.

Ekonomi

Varning: 46 miljoner jobb försvinner

Flygindustrin befinner sig i en djup kris i covid-19-pandemin, med stora delar av den globala flygplansflottan parkerad till följd av reserestriktioner och minskad efterfrågan på flygresor. Arkivbild
Foto: Ted S. Warren AP/TT
Ekonomi
Ekonomi

Covid-19-pandemins karantänsregler, gränskontroller och nedstängningar kan kosta 46 miljoner arbetstillfällen globalt, enligt en prognos från flygindustriorganisationen Air Transport Action Group (ATAG).

– Vi vet att många jobb inom flygtransporter och jobb ute i ekonomin som är beroende av flygningar är i farozonen, säger ATAG-chefen Michael Gill.

I tisdags presenterade den internationella flygbolagsorganisationen IATA en ny prognos, enligt vilken passagerartrafiken i år rasar med 66 procent.

I augusti var trafiken ned med 75,3 procent och i juli med 79,5 procent jämfört med ett år tidigare.

IATA har vädjat till regeringar runt om i världen att införa covid-19-tester för alla passagerare före avgång i stället för de karantänsregler som just nu slår hårt mot resandet.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Öltapp.se

En öltapp i sommar, räddningen i hettan!

Öltapp.se Alla vet hur det känns att sitta där i den gassande hettan och bara sukta efter en iskall öl. Då vill man snabbt kunna slå upp sig ett glas av sin favoritöl att svalka sig med!

I sommar så är en av de hetaste inköpen man kan införskaffa; en öltapp. De där varmaste dagarna är fortfarande nära och grillkvällarna står runt knuten. Att kunna servera professionellt är lockande på varje festlighet. Öltappar håller ölen kall och du kan ha den tillgänglig så att det är enkelt att hälla upp i ett glas och ta med i solstolen.

Andra viktiga delar till den perfekta hemmabaren.

Drinkshaker - En kraftfull shaker som du skakar dina drinkar i så att de blir smarrigt goda.

Barmått - En riktig bartender mäter upp drinkens ingredienser för att få den perfekta balansen i smaken. En god drink ska inte innehålla för mycket sprit och fördelas i regel mellan 4-6 ml/drink.

Bar-sil - Om du ska försöka dig på riktigt avancerade drinkar så är detta ett måste i din hemmabar. Du använder denna när du har skakat drinken om det t.ex är isrester eller rester från bär i drinken du vill sila av.

Muddler - en iskross som fungerar ungefär som en mortel. Perfekt för att krossa is eller exempelvis lime och mynta som i en riktigt god mojito.

Barsked - en längre sked som passar perfekt för att röra om drinkar i högre glas. En tesked är i regel för liten för större glas.

Sommarens grillfester är som sagt snart här och vem vill inte agera äkta bartender och skryta med sin egen hemmabar? Det är inte speciellt många saker du behöver ha för att skapa den perfekta hemmabaren för sommaren 2020. Att vara bartender är faktiskt riktigt roligt, när man lär sig mer om hur man gör. Man kanske inte lyckas snurra flaska på första försöket, men övning ger färdighet.

Många inställda evenemang i sommar!

Det är många som sörjer att sommarens många festivaler och andra evenemang blivit inställda. Genom att styra ihop en egen hemmabar och rulla ut grillen kommer du långt i sommar, trots allt. Många experter och meteorologer påstår att vi har en varm sommar att se fram emot. Så det bästa vi kan göra är att njuta på hemmaplan och göra det bästa av varje dag.

Det är alltså inte bara resor som ställts in, det har även många av sommarens större festivaler och andra sammankomster. Om vi får en sådan sommar som utlovats, så har vi massor att se fram emot. Många är vana vid att resa på sina semestrar, i år så kommer det inte vara vanligt alls. De flesta firar sin semester hemmavid.

Ekonomi

Amerikanskt oljebolag ansöker om konkursskydd

Många aktörer i USA:s oljeindustri har svårt att klara sig i coronakrisen. Arkivbild
Foto: Ralph Wilson/AP/TT
Ekonomi
Ekonomi Pressade oljepriser under covid-19-pandemin har skördat ännu ett offer i den amerikanska oljeindustrin. Bolaget Oasis Petroleum har ansökt om konkursskydd enligt kapitel 11 i USA:s konkurslagstiftning.

Oasis Petroleum, med tillgångar och skulder för upp till tio miljarder dollar, ställde tidigare i september in räntebetalningar på grund av likviditetsproblem och den Nasdaq-noterade aktien rasar med 24 procent i förhandeln på Wall Street efter beskedet.

Verksamheten kommer drivas vidare under konkursskyddet, enligt Oasis Petroleum.

Vid utgången av juni hade Oasis Petroleum långfristiga lån på 2,76 miljarder dollar men bara 77,4 miljoner dollar i kassatillgångar.

Under konkursskyddet siktar bolaget på att få långivare att gå med på skuldnedskrivningar på 1,8 miljarder dollar och ta in 450 miljoner dollar i nytt kapital.

Tidigare i år har konkurrenter som Chesapeake Energy och Chaparral Energy gått i konkurs och Whiting Petroleum slutförde så sent som i september en stor skuldrekonstruktion.

Ekonomi

Oväntat många nya USA-jobb

Enligt löneadministratören ADP ökade antalet sysselsatta i USA:s privata sektor med 749 000 personer i september. Arkivbild
Foto: LM Otero AP/TT
Ekonomi
Ekonomi

Antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade i september med 749 000 personer, enligt statistik från löneadministratören ADP.

Det var mer än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en ökning på 650 000 personer, enligt en Reutersenkät.

Statistiken kommer inför det att USA:s arbetsmarknadsdepartement släpper sin septemberrapport på fredag, som väntas visa att det skapades 850 000 nya arbetstillfällen i USA, exklusive jordbrukssektorn, i september.

Ekonomi

Vinstras för statens bolag i coronakrisen

En miljardförlust för Vattenfall bidrog till att dra ned vinsterna för bolag med statligt ägande, enligt en färsk rapport från Regeringskansliet. Arkivbild.
Foto: Jessica Gow/TT
Ekonomi
Ekonomi Den sammanlagda nettovinsten för bolag med statligt ägande under årets första halvår rasade till 6,6 miljarder kronor. Det kan jämföras med 22,9 miljarder under motsvarande period ett år tidigare.

"Resultatförsämringen förklaras framför allt av minskat resultat i Vattenfall och LKAB", skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Vattenfalls resultat blev en förlust på 1,6 miljarder, mot en vinst på 7,7 miljarder ett år tidigare. LKAB:s resultat rasade samtidigt med 35 procent till 2 miljarder.

Omsättningen för bolagen med statligt ägande sjönk 4,4 procent till 178,1 miljarder kronor under perioden.

Bruttoinvesteringarna sjönk 8,5 procent till 21,3 miljarder kronor, medan värdet på statens börsnoterade aktieinnehav under perioden rasade med 14 procent till 56,6 miljarder kronor.

Avkastningen på eget kapital, ett lönsamhetsmått, pressades också nedåt till 8,2 procent mot 12,3 procent ett år tidigare.

Staten har 46 hel- och delägda bolag i sin bolagsportfölj, varav två börsnoterade: mobiloperatören Telia och flygbolaget SAS. Ägandet i Telia uppgår till 39,5 procent, medan det i SAS ligger på 14,8 procent.

NÄSTA ARTIKEL