Eslöv

Brand vid skola i Eslöv

Eslöv
Eslöv Ett träbord vid Nunnebo förskola i Eslöv började brinna på lördagen.

Räddningstjänsten larmades till platsen 18.48.

Branden släcktes av andra personer innan räddningstjänsten kom fram.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Eslöv

Förslag: 400 elever ska bussas omkring i två år

Lasta in Sallerupskolans elever i bussar och forsla runt dem till tillfälliga evakueringslokaler i två år. Det är förslaget för att slippa hyra dyra paviljonger när Sallerupskolan byggs om.
Foto: Terje Pedersen
Eslöv
ESLÖV Lasta in Sallerupskolans elever i bussar och forsla dem till andra sidan stan för att under två års tid ha lektioner i tillfälliga lokaler. Det är förslaget inför att Sallerupskolan rivs och eleverna evakueras i väntan på att den nya skolan byggs.

Att jämna Sallerupskolan med marken och bygga en ny skola på samma plats var ett beslut som togs redan för ett par år sedan.

Men frågan är var eleverna ska ta vägen under den tid som en ny och rymligare skola byggs på samma plats?

Nu finns ett förslag på hur det ska lösas och till en billigare peng än att inhysa eleverna i inhyrda paviljonger. Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som bett servicenämnden att klura ut en lösning där paviljonger kan undvikas.

Enligt Lars Månsson (S), ordförande i servicenämnden, skulle en lösning med paviljonger kosta 11,6 miljoner kronor.

Billigare lösning

Nu föreslår nämnden en lösning som bara skulle kosta fem miljoner kronor.

Det som föreslås är i stället är att eleverna forslas runt för att ha sin undervisning lite här och där i Eslöv.

Förslaget går ut på att från och med höstterminen 2022 till och med vårterminen 2024 låta eleverna i stället ha sin undervisning på Källebergskolan, på nya östra skolan, på Teknikcentrum, på förskolan Jonasbo och i ett klassrum i Sallerupshallen.

För att forsla eleverna från södra Eslöv till andra sidan stan föreslås en lösning där man använder sig av transportmedel.

”Barnen kommer att bussas mellan Sallerupskolan och evakueringslokalerna vid gamla Bergaområdet”, föreslås det i det förslag som nu skickats tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott.

När den nya Sallerupskolan efter två år år står klar, hösten 2024, är det slut på bussturerna och eleverna får flytta in i sin nya skola, föreslås det.

Sallerupskolan ska rivas och en ny skola ska byggas upp på området. Under byggtiden måste eleverna få sin undervisning på annat håll.

Serviceförvaltningens utredning har gjorts tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och personal från Sallerupskolan, som också har har fått besöka de olika evakueringslokalerna.

”Måste bli bra för barnen”

Camilla Lilliehöök som är rektor på Sallerupskolan har tidigare hört talas om lösningen. Men när Skånskan når henne har hon inte tagit del av servicenämndens färdiga förslag, om att eleverna ska bussas ut till evakueringslokaler på gamla Bergaområdet.

När hon hör vad som föreslås påpekar hon att det är viktigt att hitta en lösning som blir bra för barnen.

– Vi längtar naturligtvis efter en ny skola och förstår att det blir väldigt dyrt med paviljonger. Men vi behöver också tänka på att det är två år av barnens skoltid. Så det måste blir bra för dem. Vi som arbetar på skolan och väntar på en ny skola kan väl tycka att två år är en kort tid. Men två år är mycket i ett barns skolgång. Så vi måste se till att det blir två bra år för barnen. Det är min starka åsikt.

Lars Månsson (S) påpekar att hans nämnd bara levererar ett svar på frågan om hur man skulle kunna undvika en lösning med dyra paviljonger.

– Vi har bara fått i uppgift att ta fram en lösning. Sedan är det upp till andra att besluta om hur det blir.

Vill syna förslaget

David Westlund (S), ordförande i barn- och familjenämnden, vill avvakta med att uttala sig tills förslaget kommer upp i hans nämnd.

– Jag tänker att vi behöver kolla lite vad det betyder rent praktisk. Det som är viktigt för oss är så klart att vi har en lösning där vi kan ge en god undervisning för barnen under den här perioden.

David Westlund (S) håller med om att det kanske blir lite krångligt för barnen som under två års tid ska forslas runt med bussar till evakueringslokalerna.

– Vi behöver kolla på det här. Men under en tillfällig lösning kan man behöva acceptera att det blir lite krångligare än vanligt.

Eslöv

Berga får trädgårdsstad

Miljonprogrammet Berga ska byggas ut med 100 nya bostäder på ytor som idag är parkeringsplatser. På ängsmarken bakom ska byggas villaområdet Berga trädgårdsstad.
Foto: Eslövs kommun
Eslöv
ESLÖV 1960-talsområdet Berga, tidigare ägt av kommunala Ebo, ska också utvecklas i den stora omdaningen av östra Eslöv. Berga får sällskap av en trädgårdsstad med småhus, är det tänkt.

Brinova, som äger Berga numera, har redan planer på ett 100-tal nya lägenheter, som ska byggas på en del av marken som idag är parkeringsplatser.

– Det finns stora parkeringsytor i områdets sidor. Den marken kan användas bättre, säger Eslövs planchef Mikael Vallberg.

Han anser att Berga redan har fina kvaliteter även om husen anses gamla och med delvis dålig tillgänglighet. Vallberg lyfter bland annat fram att området har mycket grönska och mycket ljus som man vill vara rädd om.

– Jag tror att området kommer att omvärderas. Det är inget problem att husen ser likadana ut. Vi tror på området som kommer att lyfta om nya bostäder i en annan kvalitet byggs där, säger Mikael Vallberg.

Man har nyligen inlett ett arbete med en ny detaljplan för området.

Hur många p-platser som ska försvinna är inte spikat. Den som har bil och bor i området kan räkna med att få vara med och betala för parkeringen.

Mikael Vallberg tänker sig nya parkeringar i flera våningar eller under mark.

Planarkitekten Moa Åhnberg säger att man gärna ser att grönytorna på Berga utnyttjas av fler. Grönskan där ska kompletteras med ny växtlighet på andra sidan Ringsjövägen och bli ett gemensamt nytt parkstråk.

Bortom Berga ska det tredje nya området byggas - Trädgårdsstaden, som idag till största delen består av oexploaterad mark.

– Här finns möjligheter att ha villor, radhus och kedjehus så att det blir en blandning som knyts ihop med Berga och med öppna platser där människor kan mötas, säger Moa Åhnberg.

Cirka 450 nya bostäder finns skissade i det här stadiet. Inte bara småhus, utan även flerfamiljshus. Ett mindre alternativ ger 250 bostäder och då kan det bli fler småhus.

Eslövs kommun vill också vara rädd om vattnet som finns i området, och skapa en park eller temalekplats som gör att området drar till sig folk från övriga Eslöv.

Här finns redan exempelvis cykelvägar som kan underlätta för den som vill ta sig dit.

Ett område längst ner i blivande Berga trädgårdsstad ägs sedan länge av byggföretaget NCC, som tidigare fått nobben att bygga där av Eslövs kommun.

Eslöv

Järnvägsstaden först i storsatsningen

Planchefen Mikael Vallberg tycker att området där Eslöv tänker börja bygga ut i östra delen av tätorten, och som ligger närmast järnvägen bland annat vid Lagerhuset och Gamla Spritfabriken, är en spännande miljö.
Foto: Lennart Andersson
Eslöv
ESLÖV Området där kommunen tänker börja att bygga ut östra Eslöv kallas Järnvägsstaden. Eslövs planchef Mikael Vallberg tycker att platsen är perfekt med sitt avstamp i Lagerhuset och gamla Spritfabriken.

Som Skånskan berättade igår ingår Järnvägsstaden i planeringen som möjliggör en utbyggnad av östra Eslöv med 3 00o bostäder på sikt - 1 600 av dem ska vara klara till 2035.

Mikael Vallberg hoppas att det i Järnvägsstaden ska kunna skapas nya bostäder i ett spännande historiskt sammanhang.

– Man brukar prata om städers DNA, som inte förändras fast samhället utvecklas och nya människor flyttar in. Det handlar inte bara om byggnader utan om att fånga någonting som berättar om platsen - och det finns här! Här ska vi bygga mer Eslöv, berättar Mikael Vallberg och tittar mot Lagerhusets röda fasader.

Järnvägsstaden ska ligga närmast stationen och blir det område som tågresenärer först möter i östra delen av staden. Här finns redan företag och bostäder, men på platsen ska skapas ett nytt stort bostadsområde.

Det finns flera nergångna byggnader i det delområde av Järnvägsstaden som heter Örnen 4, och som man har påbörjat arbetet med att ta fram en ny detaljplan för.

Kanske kommer de flesta av de gamla fastigheterna där att försvinna, tror Vallberg

– Men det kommer att bli kanske 250 bostäder i detaljplanen. De kommer att finnas i ett väldigt spännande sammanhang. Kanske kan planen komma ut på samråd i höst eller i vinter, säger Mikael Vallberg.

I hela järnvägsstaden ska skapas 950 nya bostäder. Området är på 31 hektar.

Ambitionen med Järnvägsstaden är att bygga nära järnvägen som går genom centrala Eslöv.

Allra närmast spåren har lösningen blivit höga hus, uppemot åtta våningar, med i huvudsak kontorslokaler som är lättare att bygga än bostäder så nära.

I Järnvägsstaden ska byggas en ny gång- och cykelväg in mot Stadsparken på västra sidan, så att det blir lätt att nå Medborgarhuset.

Mikael Vallberg tycker att Gamla Spritfabriken är ”fantastiskt vacker” trots att den är svårt nedgången.

– Det blir ett fantastiskt projekt. Ebo har tagit sig an spritfabriken med både hjärta och hjärna och jag hoppas att de lyckas!

Eslöv vill trots utbyggnaden bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns längs Kvarngatan, som går genom Järnvägsstaden, och anser att det gamla vattentornet i vitt och grönt utgör ett landmärke.

Med ny bebyggelse vill man omvandla Kvarngatan till en stadsgata med tydlig prägel av östra Eslöv. Gatan ska utmärkas av långsamma rörelser och kantas av bostäder och icke störande verksamheter, står det framåtblickande i den fördjupade översiktsplanen.

– Jag tror att det befintliga som finns här kommer att må väl av den nya bebyggelsen, säger planarkitekt en Moa Åhnberg, som författat den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv.

Eslöv

Hemtjänsten klarar ekonomin

Äldre i Eslöv väljer bort hemtjänst på grund av coronan - då går verksamheten plötsligt ihop.
Foto: Hasse Holmberg / TT
Eslöv
ESLÖV Hemvården i Eslöv brukar vara kraftigt underfinansierad. I år verkar man dock klara sig med de pengar som budgeterats dit.

– Det är första gången på länge och det är positivt. En del beror på coronan. Det har funnits en del som helt avsagt sig insatser inom hemtjänsten. Rent ekonomiskt blir det ett plus för oss då, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Tony Hansson (S).

Förra året låg hemtjänsten fyra-fem miljoner minus motsvarande period - men Hansson säger att han ser det som svårt att jämföra dagens unika situation med siffror från tidigare år.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Eslöv

Tjuv gav sig på personbilar

Eslöv
ESLÖV
PREMIUM

På tisdagsmorgonen stod det klart att två bilar i nordvästra Eslövs utsatts för stölder under natten. På Hästgatan tog sig tjuven in i en bil och stal ratten och delar av instrumentpanelen.

Stölden skedde någon gång mellan klockan 22 på måndagskvällen och klockan 6.30 på tisdagen, då stölden upptäcktes. Bilen stod parkerad i carporten på uppfarten.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Kasinohai.com

Spellagstiftning - Finland vs Sverige

Kasinohai.com Om du är osäker på hur spellagstiftningen ser ut i Finland och Sverige och om det finns några större skillnader bör du fortsätta att läsa denna artikel där vi kommer att gå igenom de stora dragen i de båda ländernas spellagstiftning.

Spellagstiftningen i Sverige

Den 1 januari 2019 införde Sverige ny lagstiftning som avslutade dominansen från det av regeringen drivna onlinespelföretaget och öppnade sektorn för privata företag.

Under flera år var det statligt ägda Svenska Spel den enda verksamheten som tilläts att tillhandahålla onlinespel till medborgare i Sverige, vare sig det handlar om casinospel, betting på sport eller andra former av spel.

Naturligtvis kringgick de flesta företag denna lagstiftning och år 2018 hade privata företag fått en 29-procentig andel av spelmarknaden i Norden.

Delvis i ett erkännande av ett sådant nytt paradigm och delvis för att de var i behov av skattepengar, gick den svenska regeringen med på att införa nya spellagar. Under den nya lagstiftningen har myndigheten Spelinspektionen rätten att ge licens till privata företag. Hittills har myndigheten tillåtit cirka 100 företag att tillhandahålla sina tjänster till svenska spelare.

De största vinnarna på denna nya lagstiftning är de svenska medborgarna. På grund av lagarna för spel online kan svenskarna nu välja och vraka bland de bästa spelbolagen. Svenska spelportaler visar de bästa casinotjänsterna online och incitamenten för svenska deltagare.

Staten är också en stor vinnare på detta drag. Det är inget mysterium att legalisering av spel på internet är ett snabbt sätt till att generera mer skatteintäkter till statskassan. I hela Sverige måste licensierade företag betala en inkomstskatt på 18 procent av sin inkomst till svenska konsumenter.

Sådana skattebetalningar träder i kraft i år och vi hoppas att vi kommer att få se effekterna av denna inkomstkälla i Sveriges kommande budget.

De svenska spellagarna har hittat en balans mellan att ge spelare valfrihet och skydda dem mot bedrägliga spelbolag. Att främja spel utan tillstånd har varit förbjudet, och den svenska Spelinspektionen har nu fått mandat att blockera överföringar mellan deltagare och obehöriga operatörer.

Lagarna innehåller också strikta regler för etiskt spel. Spelinspektionen har befogenheten att tvinga privata operatörer att vidta sådana åtgärder för deltagarnas säkerhet. Dessutom måste alla speloperatörer erbjuda samtliga spelare ett val om att självuteslutning.

Det har bara gått ett år med de nuvarande svenska lagarna för spel online, och det är ingen tvekan om att vi kommer att se fler regler för att tillåta säkert spel i framtiden.

Spellagstiftningen i Finland

Onlinespel är en av de mest populära formerna av underhållning för människor över hela världen. Särskilt finländarna är människor som älskar att spela. Det har visats att finländarna kan spela för upp till 10 miljarder euro på lotter, spelautomater och sportspel varje år.

Republiken Finland har alltid haft ett regeringsstyrt spelmonopol och trots den senaste utvecklingen inom branschen verkar det som om det kommer att fortsätta vara så. Onlinespel och finska onlinecasinon har blivit en av de största inkomstkällorna under de senaste åren. Finland klassificeras också som den femte största spelnationen i världen, varför de flesta utländska operatörer nu försöker komma in på den finska spelmarknaden. Tyvärr verkar det som om det inte kommer att vara ett alternativ nu eller inom en snar framtid.

Under 2010 begärde Europeiska kommissionen att Finland skulle genomföra ändringar av deras spellagstiftning som skulle göra den mer överensstämmande med EU:s lagar. Trots påtryckningar från Europeiska Unionen förblir Finlands spelstruktur oförändrad. Även om spel i Finland är 100% lagligt är spelreglerna lite mer komplexa. Intressant nog visade statistiken under en nyligen gjord rapport från det finska bolaget Yle att 66% av de äldre finländska invånarna som intervjuades föredrar ett monopol.

Staten har monopol på alla former av spel oavsett om det är online eller offline. All spelverksamhet har alltid hanterats av tre statliga företag. RAY hade alltid haft kontroll över bordsspel och spelautomater i Finland. Nationella lotteriet, sportspel och instant win-spel kontrollerades och reglerades av Veikkaus Oy och alla spel på hästkapplöpning reglerades av Fintoto.

Dessa tre enheter reglerades och kontrollerades av staten och all vinst som gjorts på spel gavs tillbaka till landet oavsett om det är genom konst, vetenskap, sport eller utbildning. Under 2017 slogs dessa tre enheter samman för att skapa ett statligt monopol med namnet Veikkaus.

Slutsats

Som du kan se finns det ett par skillnader i spellagstiftningen hos de båda grannländerna. Efter de förändringar som skedde i Sverige 2019 så är den svenska spelmarknaden betydligt mer öppen och välkomnande för svenska spelare. Finländarna verkar dock inte vara så besvikna, de får goda skatteintäkter och merparten av den äldre befolkningen verkar vilja behålla det rådande monopolet.

Eslöv

Ringsjövägen/Östergatan blir ryggrad

Eslöv
ESLÖV Det viktigaste stråket i det planerade utbyggda östra Eslöv är Ringsjövägen/Östergatan, som planerats att bli en ”ryggrad” med mycket aktivitet och liv

En sådan ryggrad anses viktig för att få igång investeringar i området som sedan sprids vidare.

Ringsjövägen/Östergatan ska omvandlas från att idag mest vara infart österifrån väg 17 och väg 113 till centrala Eslöv till att bli en stadsgata med lägre hastighet än idag, även om det ska gå att köra in till torget den vägen även i framtiden.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Eslöv

Markköp förbereds till Eslövs jätteutbyggnad

Eslövs tillväxtchef Åsa Simonsson och hennes kollegor arbetar med att förbereda kommande markköp inför Eslövs jätteutbyggnad. Om kommunen äger marken kan man ställa mer krav på hur bebyggelsen ska utformas.
Foto: Lennart Andersson
Eslöv
ESLÖV Eslövs kommun vill köpa in en del mark i östra delen av tätorten för att kunna förverkliga sina stora utbyggnadsplaner med uppemot 3 000 nya bostäder i stadsdelen - och för att kunna ställa krav.

Idag äger kommunen bara en liten del av det östra Eslöv man vill bygga ut för ytterligare uppemot 7 000 invånare.

Största egenägda fastigheten är Stenas Recyclings område, nära nya gymnasiet, som nyligen köptes in.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Eslöv

Full fart framåt för östra Eslöv

Planchefen Mikael Vallberg, tillväxtchefen Åsa Simonsson, planarkitekten Moa Åhnberg och mark- och exploateringsingenjören Patrik Larsson är fyra av nyckelspelarna när det gäller den planerade jätteutbyggnaden av östra Eslöv. Här står de vid det som ska bli ett av de fyra nya bostadsområdena, Bruksstaden, bakom äppelodlingen ligger Stenas stora område som Eslövs kommun precis förvärvat. Där ska 600 bostäder byggas.
Foto: Lennart Andersson
Eslöv
ESLÖV På Eslövs kommun är det full laddning inför den tänkta jätteutbyggnaden av den del av tätorten Eslöv som ligger öster om järnvägen, och idag till stor del består av företag, även om cirka 800 bostäder redan finns där. Här planeras ytterligare uppemot 3 000 bostäder för cirka 7 000 nya invånare.

Det handlar om ett 180 hektar stort område som idag avgränsas av järnvägen i väst och en ringled för fordonstrafik i öst.

I östra Eslöv skissas fyra nya bostadsområden som ska växa fram under lång tid, minst 25 år: Järnvägsstaden, Bruksstaden, Berga Trädgårdsstad och Idrottsparken. Företagen och industrierna ska vara kvar.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
NÄSTA ARTIKEL