Eslöv

Höll 186 kilometer i timmen - åtalas

Eslöv
GÅRDSTÅNGA
PREMIUM

186 kilometer i timmen. Så fort kom en 29-årig man körande på E22 när polisen stoppade honom i höjd med Gårdstånga trafikplats den 6 april i år. Nu åtalas han för hastighetsöverträdelse och åklagaren föreslår 4 000 kronor i böter som straff.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Eslöv

Frågorna som blev utan svar

Eslöv
ESLÖV Här är de konkreta frågorna Skånskan ville ha svar på från förvaltningschef Josef Johansson, med anledning av Anna Ströms kritik. Varje fråga inleds med citat från intervjun med Anna Ström. Frågorna är i halvfet stil

Anna Ström: ”Jag har nu under mitt vikariat på Solhällan arbetat med fem personal från andra enheter i Eslövs kommun. Det handlar om personal som lånats ut från Kärråkra, LSS, Vårlöken samt Trollsjögården” Är detta felaktigt beskrivit? Eller är det så det gått till - och är det i så fall ok?

Anna Ström: ”Avdelningarna är ju inte alls isolerade, som kommunen påstår. Nattpersonalen springer mellan avdelningarna hela nätterna. Dessutom med flera olika nya vikarier från andra verksamheter.” Jobbar nattpersonalen på Solhällan på samtliga avdelningar? Om så - kan man då säga att avdelningarna/våningsplanen är isolerade?

Anna Ström: ”har förvånats över att dessa medarbetare dagen efter sina pass på cohort-avdelningen har tillåtits att återgå till sitt vanliga arbete, och även förvånats över att kollegor jobbat utan visir trots nära kontakt med de äldre - även sådana medarbetare som också jobbar på kohort-avdelningen.” Går det till så?

Anna Ström: ”Däremot är hon kritisk till njuggheten med skyddskläder.. Hon har bett om att få skyddskläder av sin arbetsgivare Eslövs kommun, men först nekats detta.” Har detta aldrig hänt?

Anna Ström: ”En annan informations-lögn hon såg från Eslövs kommun var att ”alla boende och anhöriga var informerade” om smittfallen bland brukare och personal. Informerades verkligen alla brukare och anhöriga om detta?

Eslöv

”Eslöv ljuger om smittan”

Anna Ström har sommarvikarierat på vård- och omsorgsboendet Solhällan i sommar. Där avslöjades för några veckor sedan att fyra i personalen och tre äldre insjuknat i covid-19. Två av de äldre har senare avlidit. Anna Ström är mycket kritisk till hur arbetet har skötts på Solhällan, och anser att den information som Eslövs kommun har lämnat på hemsidan och på sin Facebooksida i vissa delar varit helt felaktig.
Eslöv
ESLÖV Anna Ström har vikarierat på vård- och omsorgsboendet Solhällan i Eslöv den här sommaren, och är mycket kritisk till hur Eslövs kommun skött covid-19-situationen, som lett till att två äldre på boendet dött och att flest nya smittfall i Skåne upptäcks i Eslöv.

– Personalen hålls inte alls åtskilda mellan boendena som kommunen påstår utan blandas hejvilt. Vi nekas skyddskläder fast vi ber om det. Kommunen sprider lögner på sin hemsida, säger hon till Skånskan.

Anna Ström har två tidigare somrar vikarierat som undersköterska på ett annat äldreboende i Eslöv, Gjutaregården.

Hon omskolar sig på grund av ledvärk, men hoppar in som nattvikarie och älskar fortfarande att arbeta med äldre.

Anna Ström ser sig som uppskattad av både äldre och kollegor.

Hon hade hoppats att kunna jobba både på Gjutaregården och Solhällan under sommaren, för att skrapa ihop så mycket pengar som möjligt för att kunna hålla sig flytande under studieterminerna.

Anna Ström berättar att hon direkt fick beskedet att hon, på grund av covid-19-läget och kommunens riktlinjer, fick välja en enda arbetsplats.

Riktlinjerna var sådana, fick hon veta, att man bara fick jobba på en avdelning, och helst bara på ett våningsplan.

– Jag accepterade fast det sved i hjärtat, säger Anna Ström och berättar att det innebar att hon bara fick hälften av den arbetstid hon tänkt sig.

Hon valde Solhällan, där hon kunde jobba fler nätter. Det var på Solhällan man för några veckor sedan konstaterade att fyra i personalen och tre brukare hade blivit sjuka i covid-19- Två av brukarna har senare dött i sjukdomen.

Verkligheten på Solhällan visade sig vara helt annorlunda än vad som sades i kommunens riktlinjer.

Snabbt upptäckte Anna Ström att personal hela tiden blandades mellan de olika verksamheterna, och mellan avdelningarna/våningsplanen - även på platser där det finns covid-19-smittade.

– Det skryts vilt med att kommunen följer alla riktlinjer. Men hur kan det då komma sig att vi på Solhällan tar in personal från olika verksamheter som sedan direkt ska tillbaka till sina ordinarie platser?

– Jag har nu under mitt vikariat på Solhällan arbetat med fem personal från andra enheter i Eslövs kommun. Det handlar om personal som lånats ut från Kärråkra, LSS, Vårlöken samt Trollsjögården, berättar Anna Ström för Skånskan.

– Avdelningarna är ju inte alls isolerade, som kommunen påstår. Nattpersonalen springer mellan avdelningarna hela nätterna. Dessutom med flera olika nya vikarier från andra verksamheter.

Hon har också, säger hon, hört om två kolleger från Trollsjögården som varit på den speciella Covid-19-avdelningen med smittade brukare, kohortavdelningen på Vårlöken, som ligger intill Solhällan.

Hon har förvånats över att dessa medarbetare dagen efter sina pass på cohort-avdelningen har tillåtits att återgå till sitt vanliga arbete.

Anna Ström har även förvånats över att kollegor jobbat utan visir trots nära kontakt med de äldre - även sådana medarbetare som också jobbar på kohort-avdelningenl. Detta är dock inget hon lastar kommunen för.

Däremot är hon kritisk till njuggheten med skyddskläder. Anna Ström säger att hon bett om att få skyddskläder av sin arbetsgivare Eslövs kommun, men först nekats detta.

– Jag ville ha skyddskläder vid arbete med de vårdtagare där vi har nära kontakt, exempelvis när vi sköter blöjbyten och där vi har kroppskontakt. Jag kan inte säga till en dement vårdtagare att hon eller han inte får röra mina armar. Det kommer de att göra ändå. Men jag fick nej till en början - först när jag satte ner foten fick jag plötsligt tillgång till skyddskläder.

Anna Ström fick på sin begäran först svaret att skyddskläder ”endast skulle användas till de vårdtagare som har symptom”.

– Problemet är att de flesta som testats positiva inte har haft några symtom! Där det finns nio vårdtagare som är smittade, och där två har visat symptom, är det väl bättre att de ”slösar” med skyddsrockarna på oss? frågar sig Anna Ström.

– Speciellt som Eslövs kommun på sin hemsida har skrutit om att de köpt in skyddsutrustning för fyra miljoner kronor. Varför skryter man om det om skyddskläderna ska ligga inlåsta?

Anna Ström tycker det är fel att Eslövs kommuns speciella så kallade kommunikatörer på kommunens Facebooksida 3 augusti gick ut med vad hon säger är direkt felaktiga uppgifter.

Bland annat uppgifterna att Vårlöken och Solhällan skulle vara två åtskilda verksamheter, och att två våningsplan på Solhällan, där smittan funnits, har varit isolerade.

– Solhällan och Vårlöken blandar personal med varandra hela tiden. När vi inte har delegering har det hänt att personal från Vårlöken kommit till Solhällan och exempelvis gett insulin till de gamla.

– Och våningsplanen på Solhällan, där smittan har funnits, har inte alls varit isolerade. Vi från andra avdelningar har sprungit fram och tillbaka där. Jobbar man natt så jobbar man på samtliga fyra avdelningar, säger Anna Ström.

En annan informations-lögn hon såg från Eslövs kommun den dagen, säger hon, var att ”alla boende och anhöriga var informerade”.

– Vad man menade med det vet jag inte men det fanns boende som är klara i huvudet som inte hade en aning. De trodde att de var isolerade i förebyggande syfte – och visste inte alls att smittan fanns på boendet och dessutom på deras egen avdelning!

Anna Ström berättar också om att en i personalen som testades den 30 juli och som visade positivt provsvar 31 juli inte hade några symtom.

– Sju dagar senare tog två tillförordnade chefer kollegan i arbete igen, utan något test som visar på att smittan är borta. Även om det står att sju dagar symtomfrihet ska räcka så kan jag personligen känna att hade jag varit chef så hade jag inte chansat. Personen i fråga ska dessutom in och arbeta natt den här helgen, alltså vara på alla fyra avdelningarna.

Anna Ström väljer att berätta i Skånskan eftersom hon tycker att ”nu räcker det med lögner och missvisande information till Eslövs invånare”.

– Det är så motsägelsefullt. Eslövs kommun gör inte allt för att minska smittspridningen - enligt mig är det snarast tvärtom. Enligt min mening så fullständigt skiter man i de äldre i Eslövs kommun!

Anna Ström understryker att det inte är den ordinarie chefen på Solhällan hon kritiserar i texten. Denne har varit ledig den aktuella perioden.

Eslöv

”Enskilda vikarier har inte full insyn”

Josef Johansson, förvaltningschef för vård och omsorgsförvaltningen i Eslöv, säger att han blir ledsen och bedrövad över uppgifterna Anna Ström lämnar, men att mycket av vad hon påstår är felaktigt
Eslöv
ESLÖV Josef Johansson, förvaltningschef för vård och omsorgsförvaltningen i Eslöv, säger att han blir ledsen och bedrövad över uppgifterna Anna Ström lämnar, men att mycket av vad hon påstår är felaktigt.

– Folk som jobbar hårt hängs ut, säger han och påstår att det inte är på grund av bristande regelefterlevnad eller på felaktig hantering som Eslöv fått in smitta på tre vård- och omsorgsboenden.

När Skånskan pratar med Josef Johansson på torsdagen och fredag förmiddag, så lovar han att låta sig bli intervjuad före lunch.

Istället mejlar han ett skriftligt svar på Anna Ströms kritik kl 11.59 på fredagen.

Om Anna Ströms kritik skriver Josef Johansson då:

– Ingenting tyder på att de missförhållanden som beskrivs i intervjun med henne är sanna. Enskilda medarbetare, speciellt om de jobbar extra på timmar då och då, har inte full insyn, helt enkelt då de inte behöver veta allt som ligger på arbetsledarnas ansvar, säger Josef Johansson.

– Det handlar också ofta om att följa den strikta patientsekretessen för våra brukares säkerhet, skriver han vidare, utan att förklara hur detta hänger ihop med Anna Ströms kritik.

Skånskan mejlar ett svar där vi vill ha besked på konkreta frågor, baserade på vad Anna Ström påstår. Josef Johansson återkommer strax före kl 16, och hänvisar då fråga för fråga till sin kommuniké ”som beskriver hur vi jobbar”. Vi publicerar frågorna här intill.

Enligt vad Josef Johansson sade till Skånskan på torsdagen handlar Anna Ströms kritik i grunden om den kohort-avdelningen som inretts på vård- och omsorgsboendet Vårlöken, där det finns tolv platser för brukare som blivit sjuka i covid-19.

– När vi förberedde för kohort-avdelningen gick vi ut och förberedde personal i hela organisationen att de kunde få möjlighet att arbeta på kohorten. Det var inget vi ville tvinga ellere beordra folk till, sade han då.

Enligt Josef Johansson anmälde sig ett antal intresserade anställda, och sattes då in på ett speciellt kohort-schema.

– Men vi har haft perioder då kohorten varit pausad. Då har vi inte velat låta personalen där sitta utan något att göra, utan då har de lånats ut till sina ordinarie arbetsplatser. De har ganska snabbt fått återgå, säger Josef Johansson.

Han understryker att de som jobbar på cohort-avdelningen gör det i full skyddsutrustning.

– När man går från cohorten blir man isolerad och provtagen två gånger innan man får arbeta på sitt ordinarie ställe igen.

Enligt uppgifter till Skånskan ska cohort-avdelningen i Eslöv nu vara fullbelagd.

– Inte alldeles, men det är många personer som är där nu. Vi har tolv platser. Avdelningen var stängd hela juli, men öppnades upp när vi fick de första fallen på Solhällan.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) säger att han har svårt att kommentera Anna Ströms uppgifter om hur arbetet bedrivs.

Om informationen på Eslövs kommuns hemsida, och Facebooksida som påstås vara lögnaktig så säger Johan Andersson att uppgifterna där är densamma som den han och de andra politikerna har fått.

– Den får vi från vår krisledningsorganisation. De har varit tydliga med att de jobbar helt enligt smittskyddsreglerna.

Anna Ström räknar upp flera fall där hon anser att felaktiga uppgifter gått ut från kommunen - att alla äldre på drabbade boenden ska vara informerade fast de inte är det, att avdelningar hålls isolerade fast de inte är det etc?

– Det aom presenteras på hemsidan är vad vi politiker fått höra också. Förvaltningsledningen får titta vidare på den delen, säger Johan Andersson, som säger sig inte ha fått några andra reaktioner om att informationen på Eslövs hemsidor skulle vara felaktig.

Tycker du det finns någon anledning att vara kritisk till hur Eslövs kommun har skött situationen med smitta som kommit in på vård- och omsorgsboendena?

– Min information är att man aktivt arbetat med att begränsa smittan. Men om det kommer uppgifter om att delar inte fungerat så måste verksamheterna titta på det. Politiken är inte inne och leder verksamheterna, säger Johan Andersson.

Eslöv

Anmäls för djurplågeri

En ung katt.
Katten på bilden är inte den katt som ska ha utsatts.
Foto: Vadim Ghirda
Eslöv
Eslöv Enligt en polisanmälan ska en åttioårig man ha kastat omkring med sin katt.
PREMIUM

Polisen i Eslöv har tagit emot en polisanmälan som gör gällande att en åttioårig man ska ha kastat omkring med sin katt. Detta ska ha skett vid upprepade tillfällen i Eslöv. På så vis ska katten fått utstå onödigt lidande.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Eslöv

Stal kyrkobänk

Parkbänk.
Det är emellertid inte bänken på bilden som blivit stulen.
Foto: Adam Ihse/TT
Eslöv
Bosarp Personal vid Bosarps kyrka har anmält att någon stulit en järnsmidesbänk från deras område.
PREMIUM

Någon gång mellan den 11-13 augusti ska någon ha stulit en järnsmidesbänk som stod på kyrkans mark. Värdet uppskattas till 5 000 kronor. Det finns ingen misstänkt för brottet.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Game Lounge

När öppnar Casino Cosmopol igen?

Game Lounge Den 28 mars kom det tunga men kanske inte alltför överraskande beskedet att Casino Cosmopol tvingas stänga ned sina lokaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall på obestämd tid. Sedan dess har svenska spelentusiaster inte haft möjlighet att besöka någon av landets fyra landbaserade casinon. Frågan som många ställer sig nu är när dörrarna till “Sveriges enda riktiga casino” öppnar igen?

Därför stängdes Casino Cosmopol

Anledningen till varför Casino Cosmopol tillfälligt tvingades stänga sina verksamheter stavas såklart Covid-19. Casino Cosmopol höll fortsatt öppet under de första veckorna efter virusets intåg i Sverige, men i takt med att situationen förvärrades och antalet smittfall ökade för varje dag som gick fanns till slut inget annat val än att lägga in handbromsen.

Efter regeringens beslut om att införa ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer meddelade Casino Cosmopol omedelbart att man valt att stänga ned sina lokaler tills vidare.

”På grund av myndigheternas beslut med anledning av Covid-19 är Casino Cosmopol tills vidare stängt från och med söndag. Vi hoppas på att kunna välkomna dig som gäst snart igen”, skrev bolaget på sin hemsida.

Faktum är att redan innan Casino Cosmopol beslutade att stänga sina lokaler hade antalet besökare hos det statligt ägda casinot märkt av en kraftig minskning av antalet besökare till följd av coronavirusets snabba och okontrollerade spridning i samhället. Exempelvis uppgav Casino Cosmopol informationschef Nina Ehnhage till Di i mitten på mars att antalet besökare i Stockholm minskat från 900 till 300 personer i snitt per dygn den senaste tiden.

Oviss framtid för Casino Cosmopol

Trots att det nu har gått flera månader sedan portarna stängdes finns i dagsläget ingen given prognos för när Casino Cosmopol kan komma att öppna igen. En absolut förutsättning för att casinot ska kunna öppna är i alla fall att myndigheterna upphäver sitt förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Så länge detta förbud gäller kommer Casino Cosmopols lokaler garanterat fortsätta hållas nedstängda.

En annan aspekt som måste lösas är antagligen personalfrågan. Dagen efter att Casino Cosmopols casinon stängdes ned varslades nämligen drygt 800 av totalt 900 medarbetare. Exakt hur många av de varslade som sedan har möjlighet att återvända i full tjänst när coronakrisen dragit förbi är högst oklart. I början av juni cirkulerade dessutom en del medieuppgifter om att verksamheten i Sundsvall hotas av nedläggning, men än i dag är inga definitiva beslut fattade kring Sveriges första internationella casino. Fram till dess att viruset har utrotats får således svenska spelentusiaster sannolikt finna sig i att enbart njuta av underhållningen från slots och bordsspel online istället. På SveaCasino.se kan man smidigt jämföra casinon på nätet.

Eslöv

Hektiska timmar för Eslövspolisen

Polisbil.
Polisen hade fullt upp under torsdagen.
Foto: Johan Nilsson/TT
Eslöv
Eslöv Under torsdagen hade Eslövspolisen fullt upp med en rad ärenden. Det handlar bland annat om slagsmål, narkotikabrott och brott mot knivlagen.
PREMIUM

På onsdagen vid 18-tiden patrullerade polis i centrala Eslöv. På Södergatan påträffas en person som är känd av polisen sedan tidigare. Denna femtioåriga man försökte gömma undan något, efter en kontroll visade sig vara en pipa som används för att bruka olika former av narkotika.

Kniv i bilen

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Eslöv

Pojke rånad och misshandlad i Eslöv

Eslöv
Eslöv En 13-årig pojke blev rånad och misshandlad av maskerade gärningsmän i västra Eslöv natten mot fredagen.

Polisen larmades till platsen vid 01.30-tiden.

De fyra maskerade gärningsmännen tilltvingade sig en mobiltelefon och nycklar.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Eslöv

Eslövsbarn har sämre försäkringsskydd

Flicka på inlines har ramlat i backen på asfalten
Alla skolbarn i Eslövs kommun är inte försäkrade på fritiden.
Foto: Gorm Kallestad/TT /Arkiv
Eslöv
Eslöv Är man barn och råkar ut för en olycka gäller det att bo i rätt kommun. Många barn har ingen privat försäkring och de kommunala olycksfallsförsäkringarna varierar mycket, visar SkD:s kartläggning av de skånska kommunerna.

Barn och ungdomar i Sverige omfattas av en kommunal olycksfallsförsäkring. Men skyddet varierar stort. I Hörby och Höör är till exempel alla grundskolelever försäkrade dygnet runt, alla dagar på året. I Eslöv gäller försäkringsskyddet enbart under skoltid, alltså inte på lov, helger eller annan fritid.

Bland Skånes 33 kommuner väljer lejonparten, 64 procent, att försäkra alla barn och ungdomar i grundskolan på heltid. Det innebär att barn boende i dessa kommuner har en försäkring som täcker skador oavsett om de uppkommer på skoltid eller på fritiden. 16 av dessa totalt 21 kommuner har även sett till att kommunernas gymnasieelever omfattas av heltidsförsäkringen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
NÄSTA ARTIKEL