Ekonomi

Tuff arbetsmarknad för sommarjobbare

Enligt LO finns flest arbetstillfällen inom yrken som kan göras utomhus, som parkförvaltning. Arkivbild.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Ekonomi
Ekonomi Med hög arbetslöshet och en svår situation för flera branscher som normalt tar in många säsongsarbetare kan det bli en tuff arbetsmarknad för unga som vill sommarjobba.
– Det kan vara så att man är så tacksam för att få sommarjobba att man tackar ja till allt, säger Josefin Johansson, ungsekreterare på LO.
PREMIUM

Under måndagen kom nya, dystra siffror från Arbetsförmedlingen. Totalt sett är 8,8 procent av arbetskraften utan jobb. För de mellan 18 och 24 år är siffran ännu högre: 12,2 procent.

Får vara beredd att ta andra jobb

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Ekonomi

Ministern: "Sossepolitik när den är som bäst"

Budgetpropositionen för 2021 i Rosenbad i Stockholm.
Foto: Jessica Gow/TT
Ekonomi
Ekonomi Regeringen vill satsa elva miljarder på a-kassan, fler utbildningsplatser och jobbförmedling.
Hela budgeten bedöms leda till 75 000 fler jobb 2021.

Regeringens budgetproposition för 2021 innehåller nya satsningar för 105 miljarder kronor.

– Det handlar om en historisk stor budget för att återstarta svensk ekonomi, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Mycket av budgetpropositionen har redan presenterats. Nytt på måndagen var en satsning på jobb, utbildning och a-kassa på sammanlagt elva miljarder kronor.

A-kassans tillfälligt höjda nivåer under coronakrisen förlängs under 2021 och 2022.

Även lättnaden i arbetsvillkoret förlängs. Det innebär att fler som arbetat mindre har rätt till a-kassa. Däremot märks en återgång till de gamla reglerna för medlemsvillkoret den 3 januari. Även karensdagarna i a-kassan återinförs.

Tror på 75 000 jobb

Arbetsförmedlingen får ytterligare en miljard i höjda anslag. Sedan tidigare är det känt att en miljard också läggs på privata matchningstjänster.

Fler ska få arbetsmarknadsutbildning, extratjänster och introduktionsjobb. Jämfört med vad som tidigare aviserats blir det 19 000 fler platser på yrkesvux, högskoleplatserna utökas med 9 700 och yrkeshögskolan får 1 100 fler platser.

Tillsammans med andra åtgärder, som skattesänkningar och stöd till företag, så beräknas budgeten stimulera fram 75 000 fler jobb 2021. Enligt finansministern är det dock framförallt miljarderna till offentlig verksamhet och investeringar som skapar nya jobb.

Finansdepartementet bedömer att arbetslösheten blir 1,3 procent lägre 2021 än vad den skulle ha varit utan budgetsatsningarna.

Av budgetens sammanlagda satsningar på 105 miljarder kronor går 24 miljarder till hushållen som till exempel sänkt inkomstskatt, sänkt skatt för pensionärer och förlängd höjd a-kassa.

Omkring 20 miljarder går till företagen, till exempel genom sänkta arbetsgivaravgifter och stöd på grund av coronakrisen.

Försvarar sänkt skatt

Sammanlagt innehåller budgeten skattesänkningar för både hushåll och företag på 27 miljarder. Räknar man in en "teknisk justering" för hur företagen ska räkna ut sina skatter blir summan nära 30 miljarder kronor.

Skattesänkningarna beror till stor del på att den rödgröna regeringen sagt ja till en stor del av Centerns och Liberalernas krav på sänkt skatt.

S-budskapet har under lång tid varit att välfärden går före skattesänkningar. Angreppen mot den förra Alliansregeringens skattesänkningar har varit hårda.

Nu säger finansministern:

– Skattesänkningarna i den här budgeten har en väldigt annan profil än om C och L förhandlat med M och KD.

Magdalena Andersson tillägger att en stor del av skattesänkningarna är tillfälliga.

Hon hävdar också att det framförallt är låginkomsttagare som gynnas av budgeten i stort.

– Det här är faktiskt sossepolitik när den är som allra bäst, säger finansministern.

Andersson uppger att satsningar på vård, skola och omsorg och på till exempel a-kassan ger en helt annan fördelningspolitik än vad en Alliansbudget skulle ha gjort.

"Ett litet bump"

Vård, skola och omsorg kan räkna med 25 miljarder av de 105 extra miljarderna i budgeten. Bland annat höjs de generella statsbidragen nästa år med 10 miljarder och äldreomsorgen får ett särskilt statsbidrag på fyra miljarder.

Det är utöver de 12,5 miljarder kronor i permanent höjda statsbidrag från 2021 som aviserades redan i våras och som redan finns avsatta i budgeten.

En stor del av satsningarna i budgeten kommer staten att behöva låna till. Men flera av dem är tillfälliga och tas bort om ett eller två år. De extra 105 miljarderna 2021 krymper till 85 miljarder år 2022. Därefter försvinner ytterligare satsningar.

Statsskulden ökar framförallt i år. Andersson uppger att trots de stora satsningarna i budgeten för 2021 och 2022, så "sticker inte skulden iväg" ytterligare.

Finansministern räknar med en stark ekonomisk tillväxt de kommande åren och bedömningen i dagsläget är, om prognoserna håller:

– Vi kommer att ha klarat den här krisen med ett litet bump i statsskulden.

Andersson ser i dagsläget inget behov av ett stort åtstramningspaket 2023.

Peter Wallberg/TT

Olle Lindström/TT

Lars Larsson/TT

Budgetpropositionen för 2021.
Budgetpropositionen för 2021.
Foto: Jessica Gow/TT

FAKTA

Fakta: Så mycket kostar budgetsatsningarna

I miljarder kronor (mdr)

Välfärd: 25,1 mdr

Statsbidrag kommuner: 10

Andra stöd till kommuner: 0,7

Pengar till uppskjuten vård: 4

Annat stöd till vård: 1,1

Psykiatrisatsning: 1,18

Statsbidrag till äldreomsorg: 4

Kompetens/arbetsliv omsorgspersonal: 2,05

Pengar till skola i utsatta områden : 0,48

Pengar till bland annat lovskola och läxhjälp: 1,6

Hushåll: 24 mdr

Tillfällig skattereduktion (coronabonus): 5

Sänkt skatt, förvärvsinkomster: 5

Sänkt skatt för pensionärer: 2,3

Höjd pension, pensionstillägg: 2

Utvidgad RUT: 0,27

Slopad schablonintäkt, uppskovsbelopp: 1,7

Lägre bensinskatt (pausad indexering): 0,9

Karensavdrag med mera på grund av covid: 0,9

Höjt underhållsstöd: 0,1

Förlängd högre a-kassa: 5,8

Företag: 20,8 mdr

Sänkt arbetsgivaravgifter för unga: 7,5

Skattereduktion för investeringar: 5,5

Staten tar kostnad för sjuklön: 3,7

Sänkt arbetsgivaravgift, första anställda: 0,02

Förlängt omställningsstöd: 2

Omställningsstöd, enskilda firmor: 1,5

Skatteavdrag för forskning/utveckling: 0,25

Utökad expertskatt: 0,29

Klimat/miljö: 11,1 mdr

Kollektivtrafik: 2

Järnvägsunderhåll: 0,5

Godståg: 0,4

Skydd natur, naturvård: 1,35

Energieffektivisering bostäder: 0,9

Elektrifiering, tunga transporter: 0,65

Övrigt: 5,28

Landsbygd: 5,1 mdr

Landsbygdsprogram: 3

Bredband: 1,4

Vägunderhåll: 0,5

Övrigt: 0,24

Rättsväsende: 1 mdr

Integration: 0,51 mdr

Arbetsmarknad/utbildning: 6 mdr kronor

Forskning: 3,4 mdr

Civila försvaret: 1 mdr

Kultur: 1,82 mdr

Övrigt: 5,4 mdr

SUMMA: 105 mdr

Källa: Regeringen

Ekonomi

SD: Budget för att göra fyra partier nöjda

SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt tycker att regeringen, C och L prioriterat fel i budgeten.
Foto: Jessica Gow / TT
Ekonomi
Ekonomi Trots en rekordstor budget, anser Sverigedemokraterna att regeringen och samarbetspartierna C och L inte löser grundläggande problem.
– Budgeten syftar till att fyra partier ska vara mer eller mindre nöjda, så att de kan fortsätta att regera, säger SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt.

Sverigedemokraterna anser inte att S, MP, C och L prioriterat rätt när de gjort upp om budgeten.

– Vi har andra mer akuta problem, som fanns även innan corona – finansieringen av försvar och säkerhet, kriminalvården, rättsväsendet och offentlig sektor överlag, säger Oscar Sjöstedt.

Han hade velat se mer långsiktiga tillskott till välfärden, men även större satsningar på exempelvis mer vägunderhåll och andra infrastruktursatsningar. Oscar Sjöstedt är också tveksam till om flera av skattesänkningarna är träffsäkra och effektiva.

Om han ska peka på något positivt i budgeten är det att höjningen av taket i a-kassan förlängs i två år.

– Man ser nu hur viktig a-kassan är för många människor, säger Oscar Sjöstedt.

Centerpartiet, som har varit med och förhandlat fram budgeten, är inte oväntat desto nöjdare med resultatet.

– Det här är på många sätt en historisk budget, inte minst för att det här är historiska nivåer på tillskotten till vår gemensamma välfärd, säger Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson för C.

Ekonomi

Rekordbudget hissas och dissas

Finansminister Magdalena Andersson (S) presentarar budgeten.
Foto: Jessica Gow/TT
Ekonomi
Ekonomi En jättekris ger en rekordstor satsning i statsbudgeten för 2021.
Befogat eller ej? Ekonomerna är inte helt ense.
Jobben blir 75 000 fler än om ingenting gjorts, enligt finansministern.

105 miljarder kronor satsas för 2021. Detta efter ett ras för svensk ekonomi i år. BNP bedöms enligt regeringen falla med 4,6 procent.

– De här stora satsningarna är möjliga för att vi har sparat i ladorna under en rad år, säger finansminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff.

Enligt henne blir BNP 2,3 procentenheter högre och antalet sysselsatta 75 000 fler nästa år till följd av budgetsatsningarna, än om inget hade gjorts.

Därför är regeringens och samarbetspartiernas satsningar väl motiverade, anser SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist.

Stapplar fram

– Ja, det är det faktiskt. En del säger att hjulen redan börjat snurra och det är fel att satsa så mycket pengar men vi har en återhämtning som pågår och den stapplar fortfarande lite.

Bergqvist lyfter som ett tydligt argument för budgetsatsningen att i verktygslådan finns nu inte längre det penningpolitiska verktyget i form av räntesänkningar från Riksbankens sida.

– Normalt sett när vi är i en uppstartsfas av ekonomin så är det penningpolitiken som är den första försvarslinjen. Du kan börja med att sänka räntan men det kan vi inte i dag. Därför blir det ett större ansvar på finanspolitiken, säger han.

TT: Vad hade du velat se mer eller mindre av i budgeten?

– Det är jättebra med gröna investeringar men jag skulle vilja se ännu större satsningar på utbildning, digitaliseringar, åtgärder som på lång sikt kan höja investeringarna. Sedan finns det traditionella utmaningar som integration och få folk att komma in så snabbt som möjligt på arbetsmarknaden.

"Neutral finanspolitik"

Urban Hansson Brusewitz, generaldirektör för Konjunkturinstitutet (KI), kallar budgetsatsningarna för en “rekordstor expansiv finanspolitik”. Samtidigt finns det två sidor, menar han.

– Med tanke på de enorma satsningar som gjordes för 2020 så är en satsning på 100 miljarder, enligt vår bedömning, ganska neutral finanspolitik. Det underliggande underskottet ligger kvar på ungefär samma nivå för 2021 som 2020 med en sådan satsning, säger han och tillägger:

– Så på det sättet mätt så är det ingen expansiv finanspolitik.

En relativt neutral finanspolitik kan vara befogad i dagens läge, menar Hansson Brusewitz.

– Vi har å ena sidan en fortsatt djup lågkonjunktur nästa år, men vi har också en konjunkturuppgång som vi ser det. Djupet i konjunkturen skulle tala för en mer expansiv finanspolitik, men konjunkturuppgången talar emot det, säger han.

Politiska käpphästar

Nordeas chefsekonom Annika Winsth är kritisk:

– Man använder enorma belopp i pandemins tecken till mycket annat. "Mycket annat" kan vara klokt om det är väl avvägt och analyserat men det upplever jag inte att det är utan i stället är det partiernas olika käpphästar som plockats fram, säger hon till TT.

Winsth ifrågasätter Magdalena Anderssons argument att ekonomin behöver omstartas.

– Då är summan för stor då omstarten pågår redan. Då är man mycket mer beroende av omvärlden och åtgärderna borde riktas mot företagen i större bemärkelse. Mycket av det som görs nu är mot konsumenter och det är inte där stimulanserna behövs utan mot företagen så jobben finns kvar, säger hon.

Ekonomi

Nedåt på börsen – Nordea sänke

Nedåt på börsen. Arkivbild.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Ekonomi
Ekonomi

Stockholmsbörsen inleder veckan i moll och backar i den inledande handeln. Det följer tidigare nedgångar i bland annat Asien. Efter en kvarts handel har OMXS-index sjunkit 1,3 procent.

Nedgången är bred med samtliga storbolag på minus.

Storbanken Nordea faller mest av börsjättarna, ned 3,5 procent efter det att finska public service-bolaget Yle avslöjat att misstänkta illegala penningtransaktioner gått via banken, enligt uppgifter från en stor internationell bankläcka. Läckan visar hur en rad storbanker världen över försummat sin skyldighet att förhindra penningtvätt.

Bland de största förlorarna finns även bilsäkerhetskoncernen Autoliv, ned 2,9 procent, industrijätten Alfa Laval, ned 2,6 procent och storbankerna Swedbank och SEB, ned 2,4 procent vardera.

Regeringen har på morgonen presenterat höstens budgetproposition där merparten av satsningarna i den rekordstora budgeten var kända på förhand. Prognoserna som lades fram i augusti har inte förändrats och regeringen räknar med ett BNP-fall på 4,6 procent i år.

Ekonomi

Elfordonstillverkaren Nikolas grundare avgår

Ekonomi
Ekonomi

Amerikanska elfordonstillverkaren Nikolas grundare Trevor Milton lämnar rollen som vd och ordförande i bolaget. Beskedet kommer efter en tid av anklagelser mot bolaget för att ha vilselett bland annat investerare och andra biltillverkare om sina tekniska framgångar. Anklagelserna kom fram i en rapport från analysföretaget Hindenburg Research och har fått Nikolas aktie att falla.

Enligt bolaget har Trevor Milton avgått på eget initiativ och i hans ställe har Stephen Girsky utsetts till styrelseordförande.

"Nikola finns i mitt blod och kommer alltid att göra det och fokus borde vara på företaget och dess världsomvälvande uppdrag, inte på mig", säger Trevor Milton i ett pressmeddelande.

Nikola utvecklar bland annat eldrivna lastbilar.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Nordicbet

Skånska fotbollslag – framgång i Superettan

Nordicbet Skåne är en mäktig fotbollsregion. I Allsvenskan finner vi storheterna Malmö FF och Helsingborgs IF, men i superettan är det för närvarande bara Trelleborgs FF som håller de skånska ställningarna. Endast tre klubbar i de två högsta divisionerna. Är det i enlighet med den storslagna skånska fotbollshistorien?

Skånes senaste storhetstid

För femton år sedan spelade fyra skånska klubbar i allsvenskan och för nio år sedan – så sent som 2010 – utkämpade Malmö FF och Helsingborgs IF en duell om SM-guldet. Trelleborg slutade femma i allsvenskan medan Landskrona BOIS tog samma position i superettan där Ängelholms FF blev tolva. Året därpå vann Helsingborg allsvenskan medan Ängelholm kvalspelade för att ta steget upp i Sveriges högsta serie.

Kärvare tider

Skåne var att räkna med. Inte minst som intressanta spel i de absolut viktigaste matcherna. Idag präglas Superettan fotbollsodds knappast alls av Skåne. Kvar finns endast Trelleborgs FF. Helsingborg dras med ekonomiska problem och kämpar om att hålla sig kvar i allsvenskan. Landskrona befinner sig i division 1 medan Ängelholm kämpar på i division 2, där man möter andra klassiska skånestorheter som IFK Malmö, som en gång i tiden var Malmös förstalag och deltagit i spel i Europa, men har även många säsonger i allsvenskan och föregångsserier till superettan.

Malmö FF håller stilen och Trelleborg kämpar

Idag är det endast MFF som håller gammal god stil i allsvenskan, men för oss som älskar att följa superettan finns endast Trelleborgs FF och det går väl lite sisådär, där man får vara nöjd med en mittenplacering samtidigt som risken för att dras ned i kampen om kvalplatserna är överhängande.

Fortet Vångavallen

En gång i tiden var dock Vångavallen en plats som beredde många storlag svår ångest. Det var svårspelat och så sent som 2018 var TFF i allsvenskan, efter att ha varit ned och vänt i division 1 så sent som 2015. En serieseger som för övrigt säkrades mot Helsingborgslaget Eskilsminne IF och sedan följde två säsonger i superettan som kulminerade i kval mot Jönköping Södra, vilket gav en allsvensk plats 2018. Klubben var dock sedan länge ett rutinerat superettanlag och hade flera sejourer i allsvenskan bakom sig, där den första kom 1985 och den absolut bästa perioden i klubbens historia var under 1990-talet då man lyckades med konststycket att ta sig till UEFA-cupen.

Skrälleborg

Säsongen 1994/95 hackade sig Trelleborg förbi färöiska Götu i två inte alltför imponerande insatser och få trodde väl att äventyret skulle gå särskilt mycket längre när engelska Blackburn Rovers stod som motståndare i nästa omgång. Då med ett stjärnspäckat lag som kryllade av landslagsmän och internationella storspelare, såsom den engelske skyttekungen Alan Shearer. Rovers skulle samma säsong vinna hela Premier League, men att åka till Vångavallen visade sig betydligt tuffare än Old Trafford. Trelleborg – däremot – njöt för fulla muggar på Ewood Park, då man vann den första matchen med 1–0 efter mål av Fredrik Sandell. En seger som skapade stora rubriker i hela Europa och efter 2–2 hemma, så var avancemanget ett faktum. Skrälleborg var numera ett begrepp och man pressade dessutom italienska Lazio i följande omgång, där endast ett mål på övertid avgjorde dubbelmötet till Rom-klubbens fördel.

Bygga nytt och stanna kvar

Idag handlar det om att bygga på nytt efter uttåget från allsvenskan och att framförallt att inte falla igenom superettan till mörkret i division 1. En hel del talar för att den anrika föreningen kommer att klara uppgiften, men inget står skrivet i sten. Kampen kommer att bli hård säsongen ut. Men visst vore det märkligt med en superetta utan en skånsk klubb.

Inte mycket underifrån

Ja, om nu inte Helsingborg trillar ur allsvenskan igen. Även här kommer det handla om en fight ända in på målsnöret. Underifrån är det väl Torns IF - från lilla Stångby norr om Lund - som ligger bäst till tillsammans med klassiska Landskrona BOIS, men att avancera från division 1 till superettan är ett riktigt nålsöga och båda klubbarna befinner sig i mittenskiktet med hopp om att stabilisera sig på den övre halvan. Klubbar som Ljungskile SK, Skövde AIK, FC Trollhättan såväl som den lilla göteborgsklubben Utsiktens BK är nog alla starkare än Skåneklubbarna, åtminstone i dagsläget.

Skånederbyn

Skåne är kanske inte vad det en gång var i superettan, men Trelleborgs FF lär klara sig kvar och kanske få sällskap av Helsingborg nästa säsong, så visst finns det utsikter för Skånederbyn, även om Helsingborgsfansen knappast ser fram emot ett sådant scenario.

Ekonomi

Fransk telekomjätte vill köpa polsk konkurrent

Den franska telekomkoncernen Iliad vill köpa den polska konkurrenten Play. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Ekonomi
Ekonomi

Franska telekomkoncernen Iliad vill köpa den polska mobiloperatören Play. Affären värderas till 3,5 miljarder euro, motsvarande runt 36 miljarder kronor.

Enligt Iliad har man hittills säkrat en andel på 40 procent av Plays aktier från storägare. Den franska telekomfirman planerar att gå ut med ett offentligt uppköpserbjudande där samtliga aktier i Play ger en total värdering på bolaget på 2,2 miljarder euro, eller cirka 24 miljarder kronor.

Inklusive Plays 15 miljoner användare skulle bolagen tillsammans ha 41 miljoner användare i Frankrike, Polen och Italien.

Ekonomi

Nedåt på Asienbörser

Hang Seng-index i Hongkong sjönk 0,5 procent i måndagens tidiga handel. Arkivbild.
Foto: Ng Han Guan/AP/TT
Ekonomi
Ekonomi

Börserna i Kina inleder handelsveckan med nedåtgående kurser. Hongkongs Hang Seng-index faller 1,6 procent i den sena handeln medan Shanghais kompositindex tappar 0,6 procent.

Londonbaserade HSBC och Standard Chartered, noterade på Hongkongbörsen, faller runt fyra procent efter medieuppgifter om att misstänkta penningtvättstransaktioner gått via ett stort antal internationella banker under två decennier.

Taiwans Weighted index backade 0,6 procent.

Seoulbörsens Kospi-index sjunker 0,9 procent.

I Tokyo är börsen stängd under måndagen på grund av helgdag.

Ekonomi

Beskedet: Förhöjd a-kassa i två år till

Idag är det dags, finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar budgeten för 2021. Arkivbild.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Ekonomi
Ekonomi Sänkt skatter för 27 miljarder kronor och minst 25 miljarder till vård, skola, omsorg: Det är hälften av de 105 miljarderna i satsningar i regeringens budget som presenteras i dag.
Redan nu står det klart att den förhöjda a-kassan förlängs i två år.
PREMIUM

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar på måndagen budgetpropositionen för 2021. Den innehåller nya satsningar på 105 miljarder 2021 och 85 för 2022. Det skriver Andersson och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) på DN Debatt inför överlämnandet av budgetluntan till riksdagen.

Budgeten har lanserats som ett historiskt stort återhämtningspaket. Det ska få fart på svensk ekonomi efter coronakrisen, skapa jobb och stärka välfärden.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
NÄSTA ARTIKEL