Malmö

Bränder och skott kopplas samman

Skotthål i glasruta.
Foto: Johan Nilsson/TT
Malmö
Svedala
Trelleborg
Sydvästskåne Bränder i olika kommuner tillsammans med en skjutning kopplas nu ihop med en och samma företagare med verksamhet på flera platser i Sydvästra Skåne.

– Det handlar om en kedja av allvarliga händelser som riktas mot företagaren och hans familj, säger Ann-Christine Sjöbeck, förundersökningsledare vid polisen på Söderslätt som för närvarande leder utredningen.

Företagaren som driver flera företag samt har en lång rad åtaganden i bolagsstyrelser i olika branscher i Sydvästra Skåne har under en period utsatts för flera misstänkta mordbränder. Bränderna har skett i anslutning till företagarens bostad men även dennes företagslokaler.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Brand på förskola misstänkt anlagd

Malmö
Limhamn Räddningstjänsten har ryckt ut med full styrka till Älggårdens förskola i Limhamn efter att ett vittne sett hur någon tänt eld på barnvagn intill förskolans fasad.

Larmet inkom 18.34.

– Inringare berättar att den sett att någon dragit en barnvagn intill förskolans träfasad och sedan satt el på den, säger Mattias Sköld, inre befäl vid räddningstjänsten om branden därför misstänks vara anlagd.

Räddningstjänsten har ryckt ut med flera resurser, alla Malmöstationer är på plats, då det finns risk för spridning av branden.

– Den initiala branden är släckt men vi ser rök uppe på vinden och kan än så länge inte utesluta om det är rök från den släckta branden eller en spridning, säger Mattias Sköld.

Malmö

Tekniska nämnden positiva till förmånscyklar

Tekniska nämndens ordförande Andréas Schönström (S) tror stenhårt på förmånscyklar.
Foto: Arkiv
Malmö
Malmö Tekniska Nämnden ser positivt på förslaget om förmånscyklar till Malmö stads närmre 27 000 anställda. Tekniska nämndens ordförande Andréas Schönström (S) tror att det bara är en tidsfråga innan förslaget blir verklighet.

Kommunfullmäktige beslutade i sin budget 2019 att ge kommunstyrelsen, i samarbete med servicenämnden och med stöd av miljönämnden, i uppdrag att arbeta fram en ny resepolicy. Syftet med resepolicyn är att Malmöinvånarna ska göra färre resor som gör klimatavtryck. Dessutom ingår en plan om ett mer hälsosamt resande.

Som en del av denna plan har kommunfullmäktige tagit fram ett förslag om förmånscyklar. Kort och gott innebär det att arbetsgivaren köper eller leasar en cykel som sedan den anställda kan använda hur den vill. I samband med detta görs en bruttolöneavdrag på lönen och hur stort det blir beror på vilken slags cykel man väljer.

Ser positivt på förslaget

Förslaget har skickats på remiss till kommunens nämnder. Och under onsdagseftermiddagen fick den tekniska nämnden möjlighet att yttra sig om förmånscyklar.

– Vi beslutade att ställa oss positiva till förmånscyklarna. Vi tycker att det är positivt att man erbjuder anställda en cykel till en rimlig kostnad. Jag anser att man genom förmånscyklar främjar ett viss sorts resande på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt, säger Andréas Schönström.

Under nämndens sammanträde var alla partier eniga om att ställa sig bakom förslaget om förmånscyklar.

– Även om vi sa nej till klimatväxlingsmodellen sa vi ja till förmånscyklar. Vi tycker att det är bra att man ska kunna använda sig av billigare transporter för den enskilde. Vill du ha en elcykel idag är de ganska dyra och kan man då få hjälp av arbetsgivarna genom det här skattesystemet är det bara bra, säger Håkan Fäldt (M), andre vice ordförande för tekniska nämnden.

Tror stenhårt på förslaget

Andréas Schönström tror att det bara är en tidsfråga innan förmånscyklar kan bli verklighet.

– Nu går förslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Jag tror att vi kommer få klimatväxlingsmodell och jag tror att vi kommer få förmånscyklar. Redan på förhand vet jag att majoriteten av partierna är positiva till förslaget, säger han.

Malmö

Inget gehör för fler övervakningskameror

Håkan Fäldt (M) fick inte igenom sitt nämndförslag.
Foto: Arkiv
Malmö
Malmö Moderaterna vill installera trygghetskameror och konstruera trottoarer och cykelbanor med större blomsterarrangemang i Västra Hamnen. Ett initiativ som till slut inte fick bifall i tekniska nämnden.

Under onsdagens sammanträde i tekniska nämnden presenterade Moderaterna ett nämndinitiativ rörande orosmoment i Västra Hamnen. Detta då det rapporterats om bland annat fortkörning, drogförsäljning, otillåten parkering, nedskräpning och generell otrygghet i området.

Därför vill partiet först och främst förbereda nödvändig infrastruktur så att polisen kan installera trygghetskameror på Baromentergatan, Kompassgatan samt Scaniaplatsen. Dessutom vill man dekorera trottoarer och cykelbanor med större blomsterarrangemang i tyngre cementkrukor. Detta för att förhindra att trottoarer och cykelbanor används för biltrafik och otillåten parkering.

Förslaget blev besvarat

Men förslaget kommer inte att tas vidare. Detta då det blev besvarat efter att nämndens ordförande Andréas Schönström (S) fick fälla den avgörande rösten under onsdagens sammanträde.

– Det stod först 6-6 då Centern och SD liksom oss ville bifalla förslaget. Men när det blir lika får ordförande fälla den avgörande rösten och den här gången valde Andreas (Schönström) att besvara, säger Håkan Fäldt (M), andre vice ordförande för tekniska nämnden.

Andreas Schönström:

– Polisen kan redan idag sätta upp kameror utan att vi drar fram en infrastruktur. Så, vi har egentligen inget emot att de sätter upp kameror, men det är polisen som gör bedömningen om det behövs. Och så är ordningen redan idag. Däremot är vi kritiska till att sätta saker på trottoarerna. Vi kan inte ta av de gåendes utrymme för att vi har problem med bilister, det blir konstigt.

Malmö

Både bad, park och bostäder när Smörkajen byggs ut

En illustration över hur Smörkajen kan komma att se ut med nya bostäder, park och badplatser.
Foto: SWMS Arkitekter
Malmö
Malmö MALMÖ
Nya badplatser, park och 550 bostäder finns med i förslaget till detaljplan för Smörkajen som nu skickas ut på samråd. Smörkajen är en del av Nyhamnen och kan komma att få 4000 invånare.

Smörkajen ligger norr om Hans Michelsensgatan och här finns gammal industrimark. Om allt går som planerat kan de första bostäderna börja byggas om drygt ett år.

Park och bad

– Det här är den första vattennära delen av Nyhamnen, berättar stadsbyggnadsnämndens ordförande Sofia Hedén (S). Det blir ett område på de gåendes villkor. Vi ska försöka få bort så mycket som möjligt av biltrafiken ovan mark.

– Här ska finnas en stor park och superfina badplatser med bryggor för vattensport. Det blir litet som ett nytt Västra hamnen men med ett mera skyddat läge.

Centern och Moderaterna yrkade avslag till detaljplanen när stadsbyggnadsnämnden tog beslut om den på onsdagen.

Vill ha större mix

– Ambitionsnivån är för låg när det gäller att vi ska ha ett bra befolkningsunderlag och en levande stadsmiljö. Här fortsätter vi litet med att göra som det blev i Västra hamnen, påpekar Martin Molin (C) som är andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Vi vill ha en tätare och mera blandad bebyggelse och försöka få in flera människor. Vi efterlyser en större mix kring företag och bostäder så att vi verkligen får en funktionsblandad bebyggelse.

Rampen till det gamla färjeläget ska finnas kvar enligt förslaget. Folk ska kunna gå på rampen och eventuellt kan det bli lokaler undertill.
Foto: SWMS Arkitekter
Vy från Universitetsbron och med den planerade bebyggelsen i vita block.
Foto: SWMS Arkitekter

Malmö

Två personbilar i krock på Ystadvägen

Malmö
Malmö

Larmet inkom 17.34.

Räddningstjänst, ambulans och polis ryckte under onsdagseftermiddagen ut till Ystadvägen i höjd med trafikplats Hindby efter larm om en trafikolycka.

Enligt SOS Alarm rörde det sig om en olycka mellan två personbilar där den en av bilarna hade kört på den andra bakifrån.

Inga personer ska ha behövt föras till sjukhus med ambulans. Det finns inte heller uppgifter på att några personskador, enligt SOS Alarm.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Allakando

Läxhjälp och mattehjälp hjälper att lyfta svenska skolresultat

Allakando Svenska elever är bland de bästa i Europa på engelska, men de har betydligt svårare med matematiken. Det finns många elever som är i behov av extraundervisning för att kunna få godkänt i matematik - eller för att bli riktigt duktig i ämnet. Många elever har ett stort behov av mattehjälp – något som läxhjälpsföretaget Allakando hjälper till med. Fungerar det? I skrivande stund har 9 av 10 elever som tar del av deras läxhjälp höjt betygen.

Kunskapsresultaten i svensk skola har länge varit en viktig fråga på den politiska dagordningen. Sedan 1990-talet har svenska elevers resultat i internationella kunskapsmätningar fallit, även om vi på senare år har sett att resultaten gått upp något. En sak är dock säker – de svenska eleverna har svårt med matematiken.

Nästan 20 procent av de svenska eleverna kan bara förstå mycket grundläggande matematik, såsom enkla algoritmer, formler och procedurer, visade den senaste PISA-mätningen. PISA-mätningen visade att Sverige idag har en lägre andel högpresterande elever i matematik, jämfört med PISA-mätningen år 2003.

Experter oroliga för att svenska elever inte lyckas ännu bättre

Det är oroande att svenska elever inte lyckas bättre med matematiken. Matematiken är en grundförutsättning för logiskt tänkande och slutledningsförmåga och behövs i alla yrken. En vanlig missuppfattning är också att matematik är bara något som läses på högskoleförberedande program – även de som läser yrkesprogram på gymnasiet läser också minst en kurs i matematik.

På samhällsnivå är det därför viktigt att alla elever förbättrar sina kunskaper och resultat i matematik. Inte minst på grund av att vi har en arbetsmarknad idag med ett stort behov av exempelvis programmerare och personer med grundläggande kunskap i programmering, vilket i sin tur förutsätter att man behärskar matematikens grunder.

Läxhjälp som leder till höjda mattebetyg

Det finns dock goda exempel på insatser som leder till höjda mattebetyg. En sådan insats är företaget Allakandos läxhjälp. Allakando har erbjudit studiehjälp i hemmet såväl i hela Sverige sedan 2007, såväl som läxhjälp online i alla ämnen. Bolagets välrenommerade pedagogiska modell har hjälpt många elever att lyckas med sin matematik – 9 av 10 av eleverna som får läxhjäp med en mattelärare från Allakando lyckas höja sitt betyg.

Det är inte bara positivt för elevernas möjligheter att studera vidare – utan ger också en enorm skjuts för elevernas självförtroende. Matematik kan kännas svårt, men när man får det förklarat för sig på ett tydligt sätt och förstår hur man ska gå tillväga för att ta sig an uppgifterna, så är det enormt positivt för elevernas självbild.

Duktiga matteläre – nyckeln till varför Allakandos läxhjälp är så framgångsrik

Kärnan i Allakandos pedagogiska modell är att erbjuda högkvalitativ mattehjälp. Med högkvalitativ menas att den som lär ut ska ha goda ämneskunskaper, samt en bra förmåga att lära ut det som kan uppfattas som svårt inom matematiken. Därför är det mycket studenter som gör skillnad genom Allakandos mattehjälp.

Just nu populärt med läxhjälp online i matematik

En allt mer populär tjänst nu när många skolor har distansundervisning är deras skräddarsydda mattehjälp online. Tack vare den kan elever få topphjälp oavsett var de bor i Sverige. Exempelvis finns det många ingenjörsstudenter från Chalmers, Lunds Tekniska Högskola och KTH som som undervisar elever i matematik från sydligaste Skåne till nordligaste Norrland. Då det är personer som har stor förståelse för matematiken och som vet vad som krävs för att kunna göra matematiken begriplig. Ingenjörsstudenter, och andra studenter med god kunskap i matematik, är därmed tillgängliga för att ge läxhjälp till alla elever i Sverige.

En mattelärare på Allakando kommer inte bara hjälpa eleven att klara nästa prov – utan kommer också hjälpa eleven att klara framtida studier och ett framtida yrkesliv. Mattehjälp är viktigt för många elever, här kan du som ingenjörsstudent göra skillnad. På riktigt.

Malmö

Två ungdomar till sjukhus efter elscooterolycka

Malmö
Malmö

Under onsdagseftermiddagen kolliderade en elscooter med en lykstolpe på Delsjögatan.

Polis och ambulans larmades till platsen vid klockan 16.43.

De två personer som färdades på elscootern fick föras till sjukhus med ambulans, oklart skadeläge.

Malmö

35-åring hotade döda sina barn

Foto: Emil Langvad/TT
Malmö
Malmö Tar du barnen ifrån mig så dödar jag hela din familj. 35-åringens ord följde på att han misshandlat sin fru. Dagen därpå hällde han in bensin i brevinkastet till deras gemensamma lägenhet i Limhamn.

I början av april i år fick polisen larm om att en man hällt bensin innanför brevinkastet till en lägenhet i Limhamn. Uppringare var en kvinna, som berättade att det var hennes man som sprutat in den brandfarliga vätskan.

När patrullen kom till platsen kände poliserna en kraftig doft av bensin i trapphuset. Mattan innanför dörren är dränkt med samma vätska.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Malmö

Två bilar i krock i Käglinge

Malmö
Käglinge Under onsdagseftermiddagen har två bilar sidkrockat på en gata i Käglinge. Enligt SOS Alarm ska fem personer ha färdats i de båda bilarna.

Larmet inkom 14.59.

Räddningstjänsten och ambulans är på plats vid olycksplatsen i centrala Käglinge där två personbilar uppges ha hamnat i sidokrock, enligt SOS Alarm.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
NÄSTA ARTIKEL