Opinion

Det ska vara yttrandefrihet på våra akademier

Opinion
Opinion Studenter ska naturligtvis ha samma yttrandefrihet

Jurister vid Centrum för rättvisa JO-anmäler Sveriges lantbruksuniversitet för att belysa att svenska lärosäten brister i respekt för sina studenters yttrandefrihet. Veterinärstudenten Felicia Hogrell skrev på Expressens debattsida om att hon upplevt svenska slaktmetoder som inhumana när hon som student fick följa grisarnas sista timmar i livet på ett svenskt slakteri. Hogrell menade i texten att svenska grisar far mer illa under slakt än konsumenterna nog tror. Hon är inte den enda som påpekat det. I veterinären Lina Gustafssons bok Rapport från ett slakteri skildras en nästan oförklarlig grymhet. Varför får grisarna ingen mat? Varför slår man dem på vägen till slakt? Varför väljer vi i landet som skryter med human djurhållning att bedöva grisar på ett sätt som gör att de får skrika i smärta och ångest. Var är den berömda svenska djuromsorgen när det viktigaste är att grisen vi lägger på tallriken inte får kosta något?

Att en veterinärstudent slår larm om att hon sett något som inte är i enlighet med god djuromsorg tyder på att hon tar sin utbildningen och sitt kommande yrke på allvar. Hon gör svenska konsumenter en tjänst genom att ge dem information som hjälper dem att avgöra om de vill äta gris på de här villkoren, eller vill använda informationen till att säga nej och kräva bättre villkor för djuren de ska äta.

Hogrell ska ha ifrågasatts för sina debattexter öppet under en föreläsning. Hon ska dessutom ha blivit utfrågad under ett möte med SLU:s ledning. Det är oacceptabelt. Studenterna lever i en demokrati med yttrandefrihet.

Kritiskt tänkande och argumentationsteknik är dessutom sådant man ska lära sig på universitetet. Lärosätena borde klappa sig själva på axeln för att de har hjälpt studenterna att bli självständiga tänkare. Det är hela syftet med högre utbildning.

Diskussionen kring studenters möjlighet att blås i visselpipan om de ser orättvisor är viktig och aktuell.

Opinion

OSSE bör spela en större roll

Opinion
Opinion

Det här året är Sverige ordförande för OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Utrikesminister Ann Linde tog över vid nyår efter förra årets ordförandeland Albanien.

OSSE är en ganska okänd organisation. Den har sina rötter i Europeiska säkerhetskonferensen, som innebar att Europas länder, Sovjetunionen samt USA och Kanada enades om principer för samarbetet under det kalla kriget. Det handlade om att minska spänningarna i Europa, bland annat genom att erkänna gränserna från avslutningen på andra världskriget, men också om att utveckla det ekonomiska samarbetet och det begynnande miljösamarbetet samt, inte minst viktigt för västländerna, att få Sovjetunionen att acceptera krav på respekt för de mänskliga rättigheterna.

Eftersom de avgörande besluten om ESK togs i Helsingfors 1975 kallades det för Helsingforsavtalet. För Sovjetunionen innebar det att USA och övriga västländer inte bara i praktiken utan också skriftligt erkände den sovjetiska dominansen i de kommunistiska östländerna. Men det ledde också till att ”Helsingforsgrupper” bildades i Moskva liksom i Polen och Tjeckoslovakien, för att kräva rätten att uttrycka sig fritt.

Även om grupperna förföljdes av myndigheterna innebar ESK att de legitimerades och det bidrog till utvecklingen som ledde till raserandet av Berlinmuren. Efter upplösningen av Sovjetunionen ombildades ESK till en mer fast organisation, OSSE, nu med 57 medlemsstater. OSSE har spelat en viktig roll för att hjälpa de nya staterna att respektera mänskliga rättigheter, genomföra fria val och utveckla rättssäkerheten.

I sin programförklaring för årets ordförandeskap slog Ann Linde fast sambandet mellan säkerhet och respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättssäkerhet – det som av många sågs som kärnan i Helsingforsavtalet och för OSSE. Hon pekade också på arbetet för att minska spänningarna i de konfliktområden som finns i Europa, som Nagorno-Karabach, Ukraina, Moldavien, Georgien och Belarus.

Det är inga små problem som hon därmed har lovat att försöka hantera.

I Nagorno-Karabach bröt öppna strider ut i slutet av förra året. När Nagorno-Karabach i mitten av 1990-talet genom ett väpnat uppror frigjorde sig från Azerbajdzjan och bildade en egen stat (erkänd av ingen annan) medverkade OSSE aktivt till att medla fram vapenvila och har sedan haft en utsedd representant för att följa utvecklingen och begränsa spänningarna. Nu agerade Turkiet och Ryssland utifrån egen maktpolitik för att tvinga parterna till vapenvila, utan att ge OSSE chansen att spela någon roll.

Det visar på svårigheterna för OSSE att agera i konflikter där något medlemsland har egenintressen att hävda. Även om Ann Linde redan besökt Ukraina i sin nya roll, måste hon fortsätta det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter som funktionen som valövervakare, arbetet för minoriteters rättigheter, värnet av pressfriheten liksom stödet för att utveckla ländernas rättssäkerhet.

Det multilaterala samarbetet som alla skrivit under på måste få spela en större roll i Europa.

Yngve Sunesson

Opinion

Det ojämlika viruset

Opinion
Opinion

Orättvisa och ojämlikhet har alltid funnits, men om någon trodde att pandemin skulle ändra på det visar årets ojämlikhetsrapport från Oxfam att det är fullkomligt fel. Ojämlikheten har i stället ökat i takt med coronavirusets utbredning visar rapporten som presenterades i samband med Världsekonomiskt Forum.

Debatten handlar ofta om att arbeta hemifrån eller om e-handel, men det är perspektiv inriktade på medelklassen. Många människor runtom i världen har inte möjlighet att utföra sitt arbete hemifrån, om de ens har ett arbete nu när pandemin helt har ändrat förutsättningarna. Alla har inte möjlighet att beställa hem mat eller andra varor, då man saknar digital uppkoppling och inte skulle ha råd med det heller.

De miljardärer som drabbades ekonomiskt av pandemin under våren 2020 hade redan före årsskiftet återhämtat sig igen. Medan de som mist sina jobb på grund av coronakrisen behöver åratal för att återhämta sig. Oxfam skriver att enbart ökningen av förmögenheten under coronaåret hos de tio rikaste i världen, för övrigt vita män, skulle räcka till att betala för vaccin till alla i världen och dessutom rädda alla från fattigdom.

Vita män klarar sig bättre om de blir sjuka i covid-19 än vad svarta gör, beroende på vilka jobb de har, om de har jobb och hur de lever i övrigt. Män klarar sig också bättre än kvinnor inom alla grupper. Inte så konstigt eftersom kvinnor är i majoritet i de yrken som måste utföras på plats och ofta med större risk för smittspridning. Kvinnor har lågbetalda jobb med osäkra anställningar och kvinnor är överrepresenterade som vårdpersonal.

Rapporten visar att dödligheten i covid-19 i England är dubbelt så hög i fattiga områden som i rika. Skillnader finns garanterat i Sverige också, men kanske inte i lika hög grad. Det som Oxfam konstaterar är att ojämlikhet inte är någon naturlag, det går att ta politiska beslut som motverkar ojämlikhet. Men det kräver förstås modiga politiker som vågar se strukturerna. Likaväl som att de flesta ser klimatförändringarna och det finns planer och mål för att minska och komma tillrätta med dem, borde de djupa sociala klyftorna bli uppenbara för världens beslutsfattare. Strävanden mot en hållbar värld måste självklart gälla också ekonomin.

Opinion

Även till höger ska man stå för vad man tycker

Opinion
Opinion

Ett underligt, men rätt ofta förekommande beteende hos politiker eller aspirerande politiker på högerkanten är att visa en tydlig åsiktsmässig tendens för att sedan förneka den. Det gäller allt från främlingsfientlighet till abort.

Kristdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Sara Havneraas har utsetts för att leda partiets arbete med en ny jämställdhetspolitik. För de flesta svenskar tillhör kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp det som definierar svensk jämställdhetspolitik. Havneraas har varit med i ett antal föreningar som är mot abort. I en har hon suttit i styrelsen. Trots detta säger hon att hon själv inte är mot abort. Det är oklart varför man skulle sitta i styrelsen för en organisation som motarbetar aborträtten om man själv är för abort. Dagens Nyheter uppmärksammar att hon också skrivit för en abortkritisk nättidning, men att hennes namn tagits bort i efterhand.

Kanske har Havneraas bytt åsikt i frågan. Det måste man såklart kunna göra. Det är i så fall bättre att tala om det: det är mer betryggande om en politiker berättar om ett åsiktsbyte än att de försöker radera spår av åsikter som de inte vill stå för.

Fallet Adaktusson visar att Kristdemokraternas hållning i abortfrågan är ett känsligt ämne: när det visade sig att partiets Europaparlamentariker röstat mot aborträtten 22 gånger under sin tid i Bryssel drog många öronen åt sig.

Rent strategiskt är det kanske klokt att förneka abortmotstånd, men väljarna har rätt att veta var KD står. Om Havneraas är tveksam till aborträtten måste hon stå för det eller berätta att hon bytt åsikt. Att ha en kontroversiell åsikt men förneka det har tråkiga ekon av när främlingsfientliga säger sig bli upprörda över att kallas rasister, trots att allt i deras beteende tyder på att de faktiskt har främlingsfientliga åsikter. Man kan fråga sig vad vitsen är med att kandidera till politiska uppdrag med åsikter man inte har.

Opinion

Tvivelaktiga partier och deras väljare

ÖREBRO 20191122Avgående gruppledaren Mattias Karlsson (SD) och tillträdande riksdagsgruppledare Henrik Vinge (SD) under Sverigedemokraternas landsdagar i Örebro.Foto: Pavel Koubek / TT kod 11380
Foto: Pavel Koubek/TT
Opinion
Opinion

I samband med stormningen av Kapitolium i Washington DC den 6 januari har debatten kring den extrema högern accentuerats även i Sverige. Många har diskuterat om det skulle kunna hända i Sverige, särskilt när man hör att Sverigedemokraterna och deras vänner längre ut på högerkanten inte vill ta avstånd från Donald Trumps agerande som uppviglare.

Ett av de märkligaste argumenten kommer upp hela tiden, och har så gjort sen SD gjorde sitt intåg i riksdagen. Nämligen att man inte kan eller bör kritisera Sverigedemokraterna eftersom de är demokratiskt valda av nästan en femtedel av svenska väljare. Med samma logik gällande USA skulle man inte kunna kritisera Trump och hans agerande, för att han har över 70 miljoner väljare bakom sig. Det faller på sin egen orimlighet.

Bara för att ett parti och dess företrädare är valda i ett demokratiskt val betyder inte att demokratin kan tas för given. Om det är ett parti vars företrädare under hela dess existens kommit med tveksamma uttalanden kring frågor som har med demokrati att göra kan man inte låta bli att kritisera företrädarna för att de har många väljare. Att respektera demokratin behöver inte betyda att man respekterar alla partiföreträdares åsikter. Om man tror att demokratin är i fara är det nödvändigt att kritisera ett parti och utfärda varningar för att ge det för mycket makt.

Det som hänt i USA nu, det som hänt i Ungern för inte så länge sen och det som hänt i Tyskland på 30-talet - allt skulle under olyckliga omständigheter kunna hända även här. Att tro något annat är aningslöst.

Opinion

Vattenstaden Malmö

org-72b0e0de-cb2f-4636-b755-d67535a9b56d.jpg
Opinion
Opinion

Det är många år sen som Centerpartiet i Malmö första gången lanserade förslaget om att använda stadens kanaler på bättre sätt än ditintills. Bland annat borde kanalerna rensas så att det vore möjligt att bada i dem. Troligen fick förslagen aldrig fäste eftersom Centerpartiet på den tiden inte satt i kommunfullmäktige.

Sedan 2018 finns emellertid Centerpartiet representerade i stadens högsta beslutade organ. Man har tagit tillfället i akt och kommit med många nya och innovativa förslag inom stadens ansvarsområden. De unga företrädarna kompletteras av gamla garvade som var med på den tiden partiet satt i kommunfullmäktige förra gången.

Nu har partiet lämnat in två motioner där man vill se en satsning på stadens kanaler och hamnbassänger. Det är glädjande att partiet tar upp frågan tydligt igen och det vore konstigt om motionerna inte får bifall. Malmö har verkligen potential att bli Sveriges Amsterdam. Centerpartiet föreslår i den ena motionen att kanalerna bör rensas upp och få bättre vattenkvalitet. Nedskräpningen har hittills varit omfattande och det krävs ett omfattande och regelbundet arbete för att hålla efter detta. Kanske kan kanalerna få så bra vattenkvalitet att det går att bada i dem? Åtminstone i de gamla hamnbassängerna borde detta vara möjligt att åstadkomma.

Det är obegripligt att Malmö inte tidigare dragit större nytta av sina kanaler och hamnbassänger. De flesta städer i världen som ligger vid vatten försöker göra sitt bästa för att använda denna tillgång för att göra staden ännu mer attraktiv.

Centerpartiets andra motion tar upp möjligheten att bo på husbåtar och liknande boenden i stadens kanaler och hamnbassänger. Det gjordes en husbåtsutredning för ett antal år sen, men den behöver uppdateras. Hjälmarekajen och Skeppsbron kan utvecklas ytterligare till att bli riktiga ”kulturhamnar”, medan andra vattenområden lämpar sig bättre för boende. Självklart måste detta göras på ett grannlaga sätt så att inte kanalerna blir helt ockuperade av bostäder och aktiviteter. De naturnära upplevelserna på vattnet måste upprätthållas. Vattenstaden Malmö vore en spännande satsning som skulle glädja många.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Zervant

Skapa den perfekta fakturan

Zervant

En stor del av att driva ett företag går ut på att skicka och ta emot fakturor. Trots att en faktura oftast bara uppfattas som en begäran om en betalning så har den lite större betydelse än så, och den fakturamall som du använder kan komma att ha en stor påverkan på hur företaget uppfattas.

Med en välgjord faktura kan du ge så mycket mer än en betalningsuppmaning då du skickar fakturan till din kund, och alltså ge ett gott intryck utan att behöva kommunicera särskilt mycket. I den här artikeln sammanfattar vi de allra viktigaste punkterna då du ska skapa en faktura i ditt företag, och vad du bör tänka på för att den ska bli perfekt!

Fakturans innehåll

För att fakturan ska vara så korrekt och professionell som möjligt bör den innehålla en del specifika punkter. Det finns till och med en lag hos Skatteverket som talar för att en faktura måste innehåll vissa punkter, så som datum, löpnummer, företagets och kundens namn, och betalningssumman för varorna/ tjänsten.

Annat innehåll som stärker fakturan och gör den mer trovärdig är om du adderar företagets logga, beskriver den försäljning eller de produkter som fakturan berör på ett klart och tydligt sätt, vilka betalningsvillkor som gäller, och att samtlig information är välordnad. Du bör också skriva med dina och kundens uppgifter.

Innehållet på en faktura kan såklart variera beroende på vilket företag det gäller och vad fakturan berör, men dessa punkter är något som alla företag kan ta del av för att skapa pålitliga och professionella fakturor. Det kan absolut vara värt att lägga ner lite extra tid på innehållet i och med att det kan höja företaget och dess ansikte utåt.

Skicka faktura

Hur du skickar fakturan till kunden kan också vara avgörande för det intryck den ger. Det handlar om att skapa ett professionellt helhetsintryck där du vill övertala kunden att du har koll på vad sysslar med, och då krävs det att samtliga steg hanteras på ett smidigt och säkert sätt för båda parter.

Kommunikation mellan kund och företag är A och O, där fakturan ofta står för en stor del av den kommunikativa delen. Genom att skapa en välgjord faktura med ett korrekt innehåll som du sen skickar på ett lätthanterligt sätt kan du ge ett proffsigt intryck utan att behöva kommunicera särskilt mycket.

Skapa e-faktura

Ett väldigt smidigt och lätthanterligt sätt att hantera din fakturering är att skicka din faktura som e-faktura, alltså en elektronisk faktura. E- fakturering blir allt vanligare i vårt digitala samhälle, just för att det är ett smart och enkelt sätt att sköta sin fakturahantering på.

Bara de senaste åren har man sett en markant ökning när det kommer till e-fakturering och försändelser av e-fakturor mellan olika företag och kunder. Enligt en rapport från Svenska Bankföreningen skickades det år 2017 omkring 138 miljoner e-fakturor, och redan år 2018 hade den siffran stigit till omkring 148 miljoner e-fakturor.

Faktureringsprogram

Med den påtagliga ökningen av e-fakturering runt om i världen finns det ingen tvekan om att det anses vara ett praktiskt och smidigt sätt att hantera sina fakturor. Idag finns det en hel del olika faktureringsprogram som erbjuder e-fakturering för olika företag, så att du kan ta din verksamhet till nya nivåer.

Genom att ta del av en faktureringsprogram kan du få hjälp med att skapa korrekta fakturor till alla dina kunder, så att du kan ge ett professionellt och pålitligt intryck bara genom att skicka dina fakturor via e-fakturering. Vi hoppas att den här artikeln kan hjälpa dig då du vill skapa den perfekta fakturan!

Opinion

Hässleholm C viktig för nya stambanan

org-e8df2b81-0255-49a2-bdec-476e4d32f8a0.jpg
Opinion
Opinion

Just nu pågår ett viktigt samråd. Trafikverket tar in synpunkter på hur nya stambanor ska dras och där är det särskilt viktigt för berörda kommuner att komma in med synpunkter. Sträckan Hässleholm-Lund är en av de första deletapperna i det nya systemet.

Det finns två förslag vad gäller placering av station i Hässleholms kommun. Det ena är anknytning till den befintliga stationen Hässleholm C, det andra kallas alternativ Finja, men ligger i själva verket mellan Finja och Tyringe. Klokt nog säger flera av kommunens politiker nej till Finjaalternativet redan innan frågan behandlats i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) ser att dragningen via Finja skulle omöjliggöra smidiga byten till lokal- och regionaltåg. Även Johan Hammarqvist (C) säger nej och menar att placeringen inte skulle ge maximal samhällsnytta. Dessutom skulle en placering utanför Finja i framtiden kunna användas som argument för att inte göra stopp på en station som inte drar tillräckligt många passagerare. Tågen är tänkta att köra mycket fortare än de gör idag och då är förstås antalet stopp avgörande för hur lång totaltiden blir. Det blir en avvägning för trafikplanerarna och säkert en frestelse att i framtiden hoppa över vissa stationer. Därför är det viktigt att Hässleholmspolitikerna tydliggör sin ståndpunkt att Hässleholm C är det enda rimliga alternativet.

Även i Lund är ett av förslagen att lägga den nya stationen nära Nova Lund i de västra delarna. Det är inte lika ”farligt” för Lund, eftersom detta läge ligger närmare staden och har en större befolkning i närheten även från närliggande kommuner. Men även i Lund vore det dumt att satsa på ett annat läge än i närheten av nuvarande Lund C. Tunnelalternativet vore förstås det bästa, men det handlar om att klara av redan höga kostnader. Där måste kommunen vara behjälplig och kreativ för att bekosta en tunnel.

Opinion

Svarta liv spelar roll, Malmö

Opinion
Opinion

Att kommunpolitiken ofta skapar nya samarbetspartners är ingen överraskning. Men nog är det konstigt att Vänsterpartiet i Malmö lyckades få med sig Moderaterna, Centerpartiet och Miljöpartiet på ett förslag på att inrätta ett afrosvenskt informations- och kunskapscentrum, men inte varken Socialdemokraterna eller Liberalerna, trots att man sade sig vara medveten om att afrosvenskarna är en grupp som i särskilt hög grad utsätts för rasism. Vänsterpartisten Emma-Lina Johanssons förvåning över att Socialdemokraterna valde att rösta nej till förslaget är begriplig.

Får man med sig Moderaterna på en förslag om en enhet inom kommunen som ska kosta skattebetalarna pengar så vet man att de har röstat så för att de tycker att det behövs och inte för att det har symbolvärde. Moderaterna är inte kända för att vara intresserade av identitetspolitik.

Socialdemokraterna och Liberalerna pekar på att kulturnämnden har fått tre miljoner till att motverka afrofobi. Det är säkert fint och bra, men det är inte en kulturfråga, utan en samhällsfråga. Det är inget som kan rådas bot på med endast med barnteater, det måste vara ett myndighetsförankrat arbete med att se till att afrosvenskar inte behandlas nedlåtande och att hatbrotten mot dem minskar. Att inrätta ett centrum för afrofobi hade varit ett sätt att visa både afrosvenskar och andra att Malmö som en internationellt präglad stad med många nationaliteter tar arbetet med att alla medborgare ska kunna leva gott här på allvar. Att lämpa över det på kulturnämnden signalerar att det inte är prioriterat. Det är fint och bra att representera afrosvenskar i stadens kulturliv, men en fotoutställning får inte slut på hatbrotten, det krävs mer.

Frågan om varför afrosvenskar utsätts för rasism är komplex och det kräver mycket jobb om man ska komma fram till vad man behöver ändra på för att motverka afrofobin. Malmö borde tagit den arbetsuppgiften på allvar och verkat för alla Malmöbors trygghet.

Opinion

Liberalerna vid skiljevägen igen

Opinion
Opinion

Nyamko Sabunis utspel om att lämna budgetsamarbetet med Socialdemokraterna förefaller inte ha varit förankrat hos partistyrelsen, vilket bidrar till ytterligare förvirring kring partiets ståndpunkt kring att orsaka regeringskris genom att lämna januariavtalet. Det är ett underligt val av partiledaren att inte diskutera saken med partiets ledning innan hon går ut med ett sådant utspel.

Liberalerna för en tynande tillvaro under riksdagsspärren och lyckas dåligt att ta plats i debatten med sina förslag, vilket gör det extra viktigt att man är tydlig med var man står. Var man befinner sig ideologiskt är svårtytt, förutom att det kan konstateras att det finns splittring kring samarbete med Socialdemokraterna och om migrationspolitiken.

Man kan göra en jämförelse med Centerpartiets interndebatt kring ett idéprogramsförslag från 2013, som tvingade C in i en uppriktig diskussion om vem man var och vart man ville. En sådan debatt är nästan alltid bra för ett parti, om den är konstruktiv. Det är dock svårt att veta hur en konstruktiv interndebatt skulle se ut för Liberalerna, som har en konfliktfylld partikultur, där man på gott och ont bråkar med varandra på tidningarnas debattsidor istället för bakom lyckta dörrar. Det är dock uppenbart att det måste ske.

Sabuni måste antingen visa att hon har stort internt stöd för linjen att lämna samarbetet, eller avgå. Det gäller särskilt om hon framfört kontroversiella åsikter utan att förankra dem.

För ett liberalt parti är och bör det vara en stor sak att hjälpa högerpopulister till makten. Det är ingen liberal ståndpunkt. Om Sabuni för partiet i riktning mot att samarbeta med Moderaterna, som i sin tur samarbetar med Sverigedemokraterna bör det vara väl genomdiskuterat. Kanske bör man i samma veva fundera på ett namnbyte. Liberalernas ståndpunkt blir i så fall allt annat än liberal: liberalismen ska vara en motpol till högerpopulism.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL